Truy cập

Hôm nay:
1599
Hôm qua:
2984
Tuần này:
1599
Tháng này:
73172
Tất cả:
5290829

Thị xã Bỉm Sơn nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia.

Để đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia trong giai đoạn mới theo chủ trương của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định lấy ngày 10 tháng 10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia với ý nghĩa số 1 và 0 là hai số của hệ thống số nhị phân - là ngôn ngữ của công nghệ thông tin và công nghệ số; gắn với chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số.

Hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia 10/10/2022 với chủ đề “Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân”, thị xã Bỉm Sơn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực thông qua việc triển khai nhiều hình thức, như: Tuyên truyền cổ động trực quan; đăng tải bộ nhận diện, biểu trưng, video clip tuyên truyền về Ngày Chuyển đổi số Quốc gia trên Cổng thông tin điện tử Bỉm Sơn, Trang thông tin điện tử phường, xã; Tăng thời lượng, số lượng tin, bài về công tác chuyển đổi số trên hệ thống thông tin Đài truyền thanh từ thị xã đến cơ sở, trong đó tập trung vào các nội dung:Các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác chuyển đổi số; Khẳng định chuyển đổi số trên địa bàn thị xã “phải lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể và động lực” trong tất cả các kế hoạch, chương trình, mô hình chuyển đổi số của Bỉm Sơn đều hướng tới sự hài lòng của người dân, đặt mục tiêu phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn; Lấy sự hưởng ứng, tích cực sử dụng các nền tảng số của người dân, doanh nghiệp làm động lực đồng thời cũng là thước đo đánh giá hoạt động của chính quyền số, kinh tế số, xã hội số của Thị xã; Kết quả thực hiện chuyển đổi số ở các lĩnh vực trên địa bàn thị xã; Hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng; Những mô hình, bài học kinh nghiệm trong công tác chuyển đổi số.... Góp phần nâng cao nhận thức của người dân, của toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số. Từ đó thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân, bảo đảm sự thành công mục tiêu chuyển đổi số trên địa bàn thị xã.

Theo lộ trình chuyển đổi số Quốc gia: Nếu như năm 2020 được xác định là năm khởi động chuyển đổi số quốc gia, là năm tuyên ngôn về chuyển đổi số; năm 2021 là năm tổng diễn tập chuyển đổi số thì năm 2022 và những năm tiếp theo sẽ là giai đoạn thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số ở mọi ngành, mọi cấp, trên phạm vi toàn quốc, toàn dân và toàn diện. Tại thị xã Bỉm Sơn, chuyển đổi số cũng đang đi thi lộ trình đó.
Nguyễn Tới

Thị xã Bỉm Sơn nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia.

Để đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia trong giai đoạn mới theo chủ trương của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định lấy ngày 10 tháng 10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia với ý nghĩa số 1 và 0 là hai số của hệ thống số nhị phân - là ngôn ngữ của công nghệ thông tin và công nghệ số; gắn với chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số.

Hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia 10/10/2022 với chủ đề “Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân”, thị xã Bỉm Sơn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực thông qua việc triển khai nhiều hình thức, như: Tuyên truyền cổ động trực quan; đăng tải bộ nhận diện, biểu trưng, video clip tuyên truyền về Ngày Chuyển đổi số Quốc gia trên Cổng thông tin điện tử Bỉm Sơn, Trang thông tin điện tử phường, xã; Tăng thời lượng, số lượng tin, bài về công tác chuyển đổi số trên hệ thống thông tin Đài truyền thanh từ thị xã đến cơ sở, trong đó tập trung vào các nội dung:Các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác chuyển đổi số; Khẳng định chuyển đổi số trên địa bàn thị xã “phải lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể và động lực” trong tất cả các kế hoạch, chương trình, mô hình chuyển đổi số của Bỉm Sơn đều hướng tới sự hài lòng của người dân, đặt mục tiêu phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn; Lấy sự hưởng ứng, tích cực sử dụng các nền tảng số của người dân, doanh nghiệp làm động lực đồng thời cũng là thước đo đánh giá hoạt động của chính quyền số, kinh tế số, xã hội số của Thị xã; Kết quả thực hiện chuyển đổi số ở các lĩnh vực trên địa bàn thị xã; Hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng; Những mô hình, bài học kinh nghiệm trong công tác chuyển đổi số.... Góp phần nâng cao nhận thức của người dân, của toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số. Từ đó thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân, bảo đảm sự thành công mục tiêu chuyển đổi số trên địa bàn thị xã.

Theo lộ trình chuyển đổi số Quốc gia: Nếu như năm 2020 được xác định là năm khởi động chuyển đổi số quốc gia, là năm tuyên ngôn về chuyển đổi số; năm 2021 là năm tổng diễn tập chuyển đổi số thì năm 2022 và những năm tiếp theo sẽ là giai đoạn thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số ở mọi ngành, mọi cấp, trên phạm vi toàn quốc, toàn dân và toàn diện. Tại thị xã Bỉm Sơn, chuyển đổi số cũng đang đi thi lộ trình đó.
Nguyễn Tới

Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC