Truy cập

Hôm nay:
6015
Hôm qua:
8533
Tuần này:
32218
Tháng này:
6015
Tất cả:
6065323

Thị xã Bỉm Sơn: Tăng cường hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4

Với mục tiêu cải thiện số lượng hồ sơ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thông qua dịch vụ công trực tuyến, đồng thời, từng bước xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, thời gian qua, thị xã Bỉm Sơn đã chú trọng thực hiện các giải pháp nhằm đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 đến với người dân, doanh nghiệp.

Nhằm góp phần tạo hiệu quả tích cực trong công tác giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số, thị xã Bỉm Sơn đã xây dựng kế hoạch và phân công trách nhiệm cụ thể cho các ngành, các cấp. Theo đó, UBND thị xã Bỉm Sơn tiến hành rà soát, chọn loại TTHC mà người dân, doanh nghiệp sử dụng nhiều, không quá phức tạp để triển khai thực hiện ban đầu. Song song đó, UBND thị xã cũng ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 đối với các phòng chuyên môn, UBND xã, phường trên địa bàn.

Để việc triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 đạt hiệu quả, các cấp, các ngành đã tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền với nhiều hình thức trên Cổng Thông tin điện tử Bỉm Sơn, sóng phát thanh, loa lưu động, tuyên truyền trong hội nghị, các buổi gặp gỡ doanh nghiệp, các buổi họp dân, sinh hoạt các chi bộ, tổ dân phố, khu phố..., nhằm mang đến những thông tin bổ ích, cần thiết, giúp người dân, doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận, sử dụng dịch vụ bằng nhiều hình thức, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí trong giải quyết các TTHC.

Tại Bộ phận tiếp nhận và trả TTHC cấp thị xã, xã, phường đều phân công công chức hướng dẫn tổ chức, cá nhân đăng ký tài khoản dịch vụ công trực tuyến và hướng dẫn người dân, doanh nghiệp tra cứu kết quả giải quyết TTHC bằng ứng dụng trên điện thoại thông minh, máy tính; thanh toán phí, lệ phí giải quyết TTHC bằng hình thức trực tuyến...

Thực tế cho thấy, việc sử dụng hình thức nộp hồ sơ thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 mang lại nhiều lợi ích thiết thực, tạo điều kiện thuận lợi, tiết kiệm thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp khi có nhu cầu giải quyết TTHC. Đồng thời, giảm áp lực giấy tờ, công việc cho cơ quan quản lý Nhà nước, tăng tính minh bạch trong giải quyết TTHC, được người dân, doanh nghiệp đồng tình ủng hộ.

Sử dụng hình thức nộp hồ sơ trực tuyến thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, người dân, doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ giải quyết TTHC với cơ quan Nhà nước bất cứ thời điểm nào trong ngày, ở địa điểm có kết nối Internet. Người nộp hồ sơ còn được cung cấp kịp thời, chính xác thông tin về trạng thái xử lý hồ sơ giải quyết TTHC. Tính đến đầu tháng 12/2022, thị xã Bỉm Sơn đã tiếp nhận 14.455 hồ sơ. Trong đó, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 là 3.114 hồ sơ;mức độ 4 là 2.599 hồ sơ.

"Thị xã nỗ lực thực hiện đầy đủ các chủ trương, quy định về cải cách TTHC của Trung ương, của tỉnh; cắt giảm thời gian và nâng cao chất lượng giải quyết TTHC trong tất cả các lĩnh vực quản lý Nhà nước, nhất là TTHC liên quan tới người dân, doanh nghiệp. Đẩy mạnh việc giải quyết TTHC trên môi trường điện tử; nâng cao chất lượng, đẩy mạnh thực hiện tiếp nhận và giải quyết TTHC mức độ 3 và 4".

Trong thời gian tới, thị xã Bỉm Sơn sẽ tiếp tục triển khai đa dạng các hình thức nhằm giúp người dân, doanh nghiệp dễ dàng, thuận tiện trong việc tiếp cận, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4.

TH

Thị xã Bỉm Sơn: Tăng cường hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4

Với mục tiêu cải thiện số lượng hồ sơ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thông qua dịch vụ công trực tuyến, đồng thời, từng bước xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, thời gian qua, thị xã Bỉm Sơn đã chú trọng thực hiện các giải pháp nhằm đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 đến với người dân, doanh nghiệp.

Nhằm góp phần tạo hiệu quả tích cực trong công tác giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số, thị xã Bỉm Sơn đã xây dựng kế hoạch và phân công trách nhiệm cụ thể cho các ngành, các cấp. Theo đó, UBND thị xã Bỉm Sơn tiến hành rà soát, chọn loại TTHC mà người dân, doanh nghiệp sử dụng nhiều, không quá phức tạp để triển khai thực hiện ban đầu. Song song đó, UBND thị xã cũng ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 đối với các phòng chuyên môn, UBND xã, phường trên địa bàn.

Để việc triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 đạt hiệu quả, các cấp, các ngành đã tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền với nhiều hình thức trên Cổng Thông tin điện tử Bỉm Sơn, sóng phát thanh, loa lưu động, tuyên truyền trong hội nghị, các buổi gặp gỡ doanh nghiệp, các buổi họp dân, sinh hoạt các chi bộ, tổ dân phố, khu phố..., nhằm mang đến những thông tin bổ ích, cần thiết, giúp người dân, doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận, sử dụng dịch vụ bằng nhiều hình thức, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí trong giải quyết các TTHC.

Tại Bộ phận tiếp nhận và trả TTHC cấp thị xã, xã, phường đều phân công công chức hướng dẫn tổ chức, cá nhân đăng ký tài khoản dịch vụ công trực tuyến và hướng dẫn người dân, doanh nghiệp tra cứu kết quả giải quyết TTHC bằng ứng dụng trên điện thoại thông minh, máy tính; thanh toán phí, lệ phí giải quyết TTHC bằng hình thức trực tuyến...

Thực tế cho thấy, việc sử dụng hình thức nộp hồ sơ thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 mang lại nhiều lợi ích thiết thực, tạo điều kiện thuận lợi, tiết kiệm thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp khi có nhu cầu giải quyết TTHC. Đồng thời, giảm áp lực giấy tờ, công việc cho cơ quan quản lý Nhà nước, tăng tính minh bạch trong giải quyết TTHC, được người dân, doanh nghiệp đồng tình ủng hộ.

Sử dụng hình thức nộp hồ sơ trực tuyến thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, người dân, doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ giải quyết TTHC với cơ quan Nhà nước bất cứ thời điểm nào trong ngày, ở địa điểm có kết nối Internet. Người nộp hồ sơ còn được cung cấp kịp thời, chính xác thông tin về trạng thái xử lý hồ sơ giải quyết TTHC. Tính đến đầu tháng 12/2022, thị xã Bỉm Sơn đã tiếp nhận 14.455 hồ sơ. Trong đó, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 là 3.114 hồ sơ;mức độ 4 là 2.599 hồ sơ.

"Thị xã nỗ lực thực hiện đầy đủ các chủ trương, quy định về cải cách TTHC của Trung ương, của tỉnh; cắt giảm thời gian và nâng cao chất lượng giải quyết TTHC trong tất cả các lĩnh vực quản lý Nhà nước, nhất là TTHC liên quan tới người dân, doanh nghiệp. Đẩy mạnh việc giải quyết TTHC trên môi trường điện tử; nâng cao chất lượng, đẩy mạnh thực hiện tiếp nhận và giải quyết TTHC mức độ 3 và 4".

Trong thời gian tới, thị xã Bỉm Sơn sẽ tiếp tục triển khai đa dạng các hình thức nhằm giúp người dân, doanh nghiệp dễ dàng, thuận tiện trong việc tiếp cận, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4.

TH

Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC