Truy cập

Hôm nay:
311
Hôm qua:
5034
Tuần này:
25142
Tháng này:
5345
Tất cả:
5608793

Thông tư 12/2023/TT-BTTTT quy hoạch băng tần cho hệ thống thông tin di động IMT

Ngày 10/10/2023, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 12/2023/TT-BTTTT quy hoạch băng tần 1920-1980 MHz và 2110-2170 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam.

Thông tư 12/2023/TT-BTTTT được áp dụng đối với:
- Tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, sử dụng tần số vô tuyến điện;
- Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh thiết bị vô tuyến điện để sử dụng tại Việt Nam.
Phạm vi điều chỉnh của Thông tư 12/2023/TT-BTTTT:
Thông tư này quy hoạch băng tần 1920-1980 MHz và 2110-2170 MHz để triển khai các hệ thống thông tin di động theo tiêu chuẩn IMT1 (bao gồm các hệ thống thông tin di động IMT-2000, IMT-Advanced, IMT-2020 và các phiên bản tiếp theo, tuân theo định nghĩa của Liên minh Viễn thông Quốc tế - ITU).
Nội dung quy hoạch băng tần cho hệ thống thông tin di động IMT:
Tại Điều 2 của Thông tưquy định về nội dung quy hoạch băng tần cho hệ thống thông tin di động IMT được quy định như sau:
- Quy hoạch băng tần 1920-1980 MHz và 2110-2170 MHz để triển khai hệ thống thông tin di động theo tiêu chuẩn IMT như sau:
https://cspl.mic.gov.vn/Upload/Store_Img/e6bfc525-4f6e-469f-9731-719b4b44522e.jpg
+ Đoạn băng tần 1920-1980 MHz được dành cho băng tần đường lên, phân chia thành 04 khối là B1, B2, B3, B4 có độ rộng 15 MHz mỗi khối;
+ Đoạn băng tần 2110-2170 MHz được dành cho băng tần đường xuống, phân chia thành 04 khối là B1’, B2’, B3’, B4’ có độ rộng 15 MHz mỗi khối;
+ Giới hạn tối đa tổng độ rộng băng tần mà một tổ chức được cấp phép sử dụng trong băng tần 1920-1980 MHz và 2110-2170 MHz là 2x15 MHz theo phương thức truyền dẫn song công phân chia theo tần số (FDD2), trừ trường hợp cấp phép sử dụng đối với khối băng tần được xem xét cấp lại mà sử dụng chung tần số vô tuyến điện theo quy định tại khoản 4 Điều 4Luật Tần số vô tuyến điện sửa đổi 2022
- Băng tần 1920-1980 MHz và 2110-2170 MHz được sử dụng để triển khai các hệ thống thông tin di động theo tiêu chuẩn IMT-2000 và các phiên bản tiếp theo đến hết ngày 14/9/2028.
Từ ngày 15/9/2028, các băng tần này được sử dụng để triển khai các hệ thống thông tin di động theo tiêu chuẩn IMT-Advanced và các phiên bản tiếp theo.
- Các tổ chức được cấp giấy phép sử dụng băng tần trong băng tần 1920- 1980 MHz và 2110-2170 MHz có trách nhiệm phối hợp với nhau để phòng tránh nhiễu có hại.
Về hiệu lực thi hành:
- Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 11 năm 2023.
- Quyết định số 03/2005/QĐ-BBCVT ngày 17 tháng 01 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc phê duyệt quy hoạch băng tần cho hệ thống thông tin di động IMT-2000 của Việt Nam đến năm 2015 trong dải tần 1900-2200 MHz hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.
- Bãi bỏ khoản 2.3.4 Điều 1 và các quy định có liên quan đến băng tần 1920-1980 MHz và 2110-2170 MHz tại Quyết định số 25/2008/QĐ-BTTTT ngày 16 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt quy hoạch băng tần cho các hệ thống thông tin di động tế bào số của Việt Nam trong các dải tần 821-960 MHz và 1710-2200 MHz.
- Bãi bỏ khoản 3 Điều 2 và các quy định có liên quan đến băng tần 1920-1980 MHz, 2110-2170 MHz tại Thông tư số 04/2017/TT-BTTTT ngày 24 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định triển khai hệ thống thông tin di động IMT trên các băng tần 824-835 MHz, 869-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1785 MHz, 1805-1880 MHz, 1920-1980 MHz, 2110-2170 MHz.

Thông tư 12/2023/TT-BTTTT quy hoạch băng tần cho hệ thống thông tin di động IMT

Ngày 10/10/2023, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 12/2023/TT-BTTTT quy hoạch băng tần 1920-1980 MHz và 2110-2170 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam.

Thông tư 12/2023/TT-BTTTT được áp dụng đối với:
- Tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, sử dụng tần số vô tuyến điện;
- Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh thiết bị vô tuyến điện để sử dụng tại Việt Nam.
Phạm vi điều chỉnh của Thông tư 12/2023/TT-BTTTT:
Thông tư này quy hoạch băng tần 1920-1980 MHz và 2110-2170 MHz để triển khai các hệ thống thông tin di động theo tiêu chuẩn IMT1 (bao gồm các hệ thống thông tin di động IMT-2000, IMT-Advanced, IMT-2020 và các phiên bản tiếp theo, tuân theo định nghĩa của Liên minh Viễn thông Quốc tế - ITU).
Nội dung quy hoạch băng tần cho hệ thống thông tin di động IMT:
Tại Điều 2 của Thông tưquy định về nội dung quy hoạch băng tần cho hệ thống thông tin di động IMT được quy định như sau:
- Quy hoạch băng tần 1920-1980 MHz và 2110-2170 MHz để triển khai hệ thống thông tin di động theo tiêu chuẩn IMT như sau:
https://cspl.mic.gov.vn/Upload/Store_Img/e6bfc525-4f6e-469f-9731-719b4b44522e.jpg
+ Đoạn băng tần 1920-1980 MHz được dành cho băng tần đường lên, phân chia thành 04 khối là B1, B2, B3, B4 có độ rộng 15 MHz mỗi khối;
+ Đoạn băng tần 2110-2170 MHz được dành cho băng tần đường xuống, phân chia thành 04 khối là B1’, B2’, B3’, B4’ có độ rộng 15 MHz mỗi khối;
+ Giới hạn tối đa tổng độ rộng băng tần mà một tổ chức được cấp phép sử dụng trong băng tần 1920-1980 MHz và 2110-2170 MHz là 2x15 MHz theo phương thức truyền dẫn song công phân chia theo tần số (FDD2), trừ trường hợp cấp phép sử dụng đối với khối băng tần được xem xét cấp lại mà sử dụng chung tần số vô tuyến điện theo quy định tại khoản 4 Điều 4Luật Tần số vô tuyến điện sửa đổi 2022
- Băng tần 1920-1980 MHz và 2110-2170 MHz được sử dụng để triển khai các hệ thống thông tin di động theo tiêu chuẩn IMT-2000 và các phiên bản tiếp theo đến hết ngày 14/9/2028.
Từ ngày 15/9/2028, các băng tần này được sử dụng để triển khai các hệ thống thông tin di động theo tiêu chuẩn IMT-Advanced và các phiên bản tiếp theo.
- Các tổ chức được cấp giấy phép sử dụng băng tần trong băng tần 1920- 1980 MHz và 2110-2170 MHz có trách nhiệm phối hợp với nhau để phòng tránh nhiễu có hại.
Về hiệu lực thi hành:
- Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 11 năm 2023.
- Quyết định số 03/2005/QĐ-BBCVT ngày 17 tháng 01 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc phê duyệt quy hoạch băng tần cho hệ thống thông tin di động IMT-2000 của Việt Nam đến năm 2015 trong dải tần 1900-2200 MHz hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.
- Bãi bỏ khoản 2.3.4 Điều 1 và các quy định có liên quan đến băng tần 1920-1980 MHz và 2110-2170 MHz tại Quyết định số 25/2008/QĐ-BTTTT ngày 16 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt quy hoạch băng tần cho các hệ thống thông tin di động tế bào số của Việt Nam trong các dải tần 821-960 MHz và 1710-2200 MHz.
- Bãi bỏ khoản 3 Điều 2 và các quy định có liên quan đến băng tần 1920-1980 MHz, 2110-2170 MHz tại Thông tư số 04/2017/TT-BTTTT ngày 24 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định triển khai hệ thống thông tin di động IMT trên các băng tần 824-835 MHz, 869-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1785 MHz, 1805-1880 MHz, 1920-1980 MHz, 2110-2170 MHz.

Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC