Truy cập

Hôm nay:
272
Hôm qua:
5034
Tuần này:
25103
Tháng này:
5306
Tất cả:
5608754

Trang khảo sát công tác chuyển đổi số trong doanh nghiệp trên địa bàn

Ngày 02/10/2023, UBND thị xã Bỉm Sơn ban hành văn bản số 3270/UBND-VHTT về việc cung cấp thông tin khảo sát công tác chuyển đổi số trong doanh nghiệp trên địa bàn Thị xã.

Để nắm bắt tình hình các doanh nghiệp tham gia công tác chuyển đổi số, qua đó có phương án hướng dẫn, hỗ trợ các Doanh nghiệp để hoàn thành các chỉ tiêu về kinh tế số trong năm 2023 và giai đoạn đến năm 2025.

Chủ tịch UBND Thị xã yêu cầu Trung tâm Văn hóa - Thông tin, Thể thao & Du lịch Thị xã; UBND xã, phường thực hiện tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh Thị xã; viết tin bài hướng dẫn trên Cổng Thông tin điện tử Bỉm Sơn; Trang TTĐT xã, phường. UBND xã phường triển khai, gửi trang khảo sát đến các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn.

Đường link trang khảo sát chuyển đổi số trong doanh nghiệp tại địa chỉ:https://docs.google.com/forms/d/1-
4E_SnWu9F4GBKkPAaZKVtTCiTV3Fx6hmDawfYjpP_8/viewform?edit_requested=true

Hoặc mã Code Trang khảo sát:
Ma QRcode.png

Trang khảo sát công tác chuyển đổi số trong doanh nghiệp trên địa bàn

Ngày 02/10/2023, UBND thị xã Bỉm Sơn ban hành văn bản số 3270/UBND-VHTT về việc cung cấp thông tin khảo sát công tác chuyển đổi số trong doanh nghiệp trên địa bàn Thị xã.

Để nắm bắt tình hình các doanh nghiệp tham gia công tác chuyển đổi số, qua đó có phương án hướng dẫn, hỗ trợ các Doanh nghiệp để hoàn thành các chỉ tiêu về kinh tế số trong năm 2023 và giai đoạn đến năm 2025.

Chủ tịch UBND Thị xã yêu cầu Trung tâm Văn hóa - Thông tin, Thể thao & Du lịch Thị xã; UBND xã, phường thực hiện tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh Thị xã; viết tin bài hướng dẫn trên Cổng Thông tin điện tử Bỉm Sơn; Trang TTĐT xã, phường. UBND xã phường triển khai, gửi trang khảo sát đến các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn.

Đường link trang khảo sát chuyển đổi số trong doanh nghiệp tại địa chỉ:https://docs.google.com/forms/d/1-
4E_SnWu9F4GBKkPAaZKVtTCiTV3Fx6hmDawfYjpP_8/viewform?edit_requested=true

Hoặc mã Code Trang khảo sát:
Ma QRcode.png

Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC