Truy cập

Hôm nay:
787
Hôm qua:
19702
Tuần này:
32828
Tháng này:
104401
Tất cả:
5322058

Triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030

Chiều ngày 18/01/2022, Chính phủ tổ chức Hội nghị Triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Đồng chí Phạm Minh Chính- Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số chủ trì hội nghị. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến điểm cầu cấp cấp tỉnh, cấp huyện.

Tham dự tại điểm cầu phòng họp trực tuyến Trung tâm Hội nghị - Nhà Văn hóa thị xã có các đồng chí: Nguyễn Tiến Thuận – Bí thư Thị ủy; Mai Thế Trị - Phó Chủ tịch UBND thị xã; đại diện lãnh đạo Công an Thị xã; Trưởng các phòng, ban UBND Thị xã cùng Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Trưởng Công an các xã, phường; công chức bộ phận Một cửa UBND Thị xã và UBND xã, phường.

Ngày 6/1/2022 Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 06/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn 2030. Trong đó xác định 7 quan điểm chỉ đạo lớn, mục tiêu chung và các chỉ tiêu cụ thể cùng với 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện với lộ trình của từng năm và từng giai đoạn; Kèm theo là danh mục 25 thủ tục hành chính thiết yếu ưu tiên, tích hợp chia sẻ dữ liệu dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và danh mục 52 nhiệm vụ cụ thể thực hiện với phân công trách nhiệm và các mốc thời gian hoàn thành.

Mục tiêu tổng thể của Đề án là ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 để phục vụ 5 nhóm tiện tích như: Phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; Phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; Phục vụ công dân số; Hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư và phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp. Đặc biệt, về nhóm tiện ích phục vụ công dân số, hiện nay có 23 Bộ, cơ quan ngang Bộ và 63 tỉnh, thành phố đã có kết nối với cổng dịch vụ công quốc gia, công bố hơn 6.670 bộ thủ tục hành chính, 1.921 thủ tục hành chính liên quan đến công dân.

Tại hội nghị, Bộ Công an đã công bố quyết định thành lập và ra mắt Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn 2030 do Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm làm Tổ trưởng.
Nguyễn Tới

Triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030

Chiều ngày 18/01/2022, Chính phủ tổ chức Hội nghị Triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Đồng chí Phạm Minh Chính- Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số chủ trì hội nghị. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến điểm cầu cấp cấp tỉnh, cấp huyện.

Tham dự tại điểm cầu phòng họp trực tuyến Trung tâm Hội nghị - Nhà Văn hóa thị xã có các đồng chí: Nguyễn Tiến Thuận – Bí thư Thị ủy; Mai Thế Trị - Phó Chủ tịch UBND thị xã; đại diện lãnh đạo Công an Thị xã; Trưởng các phòng, ban UBND Thị xã cùng Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Trưởng Công an các xã, phường; công chức bộ phận Một cửa UBND Thị xã và UBND xã, phường.

Ngày 6/1/2022 Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 06/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn 2030. Trong đó xác định 7 quan điểm chỉ đạo lớn, mục tiêu chung và các chỉ tiêu cụ thể cùng với 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện với lộ trình của từng năm và từng giai đoạn; Kèm theo là danh mục 25 thủ tục hành chính thiết yếu ưu tiên, tích hợp chia sẻ dữ liệu dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và danh mục 52 nhiệm vụ cụ thể thực hiện với phân công trách nhiệm và các mốc thời gian hoàn thành.

Mục tiêu tổng thể của Đề án là ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 để phục vụ 5 nhóm tiện tích như: Phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; Phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; Phục vụ công dân số; Hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư và phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp. Đặc biệt, về nhóm tiện ích phục vụ công dân số, hiện nay có 23 Bộ, cơ quan ngang Bộ và 63 tỉnh, thành phố đã có kết nối với cổng dịch vụ công quốc gia, công bố hơn 6.670 bộ thủ tục hành chính, 1.921 thủ tục hành chính liên quan đến công dân.

Tại hội nghị, Bộ Công an đã công bố quyết định thành lập và ra mắt Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn 2030 do Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm làm Tổ trưởng.
Nguyễn Tới

Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC