Truy cập

Hôm nay:
724
Hôm qua:
8530
Tuần này:
9254
Tháng này:
111713
Tất cả:
6526030

Truyền thông hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử

Nhằm Triển khai các giải pháp, hoạt động hỗ trợ phát triển thương mại điện tử trên địa bàn thị xã, đưa thương mại điện tử trở thành một hoạt động được sử dụng, ứng dụng phổ biến trong các cơ quan nhà nước và các doanh nghiệp; góp phần nâng cao hiệu quả trong hoạt động quản lý, điều hành của các cơ quan quản lý nhà nước; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế; thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phù hợp với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Nội dung tập trung tuyên truyền chủ trương, chính sách của Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh và các thông tin có liên quan đến hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lênsàn thương mại điện tử; lợi ích của việc bán hàng trên sàn thương mại điện tử và kênh bán lẻ số để hộ sản xuất nông nghiệp đăng ký gian hàng, tham gia giao dịch trên sàn thương mại điện tử.

Cùng với đó, cung cấp thông tin các sản phẩm, hàng hóa nông sản trên địa bàn cần tiêu thụ; hướng dẫn người dân đặt mua hàng hóa trên các sàn thương mại điện tử; vận chuyển hàng hóa đến địa chỉ người mua hàng; truyền thông, quảng bá sản phẩm nông nghiệp của Thị xã trên sàn thương mại, điện tử; chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng thương mại điện tử.

Theo đó, mục tiêu của kế hoạch trong năm 2022 là Triển khai thúc đẩy phát triển thương mại điện tử trên địa bàn thị xã dựa trên nền tảng sàn thương mại điện tử. Mục tiêu tỷ trọng doanh thu thương mại điện tử trong tổng mức bán lẻ chiếm tối thiểu 7%.

Qua đó, hỗ trợ các doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh ứng dụng thương mại điện tử, phát triển các sản phẩm bằng cách: Phối hợp, cung cấp thông tin để xây dựng bộ giải pháp hỗ trợ kinh doanh trực tuyến giúp các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, các hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn thị xã triển khai ứng dụng thương mại điện tử, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh giới thiệu sản phẩm, quảng bá hình ảnh và tiến hành giao dịch kinh doanh trên internet nhằm phát huy năng lực sản xuất, kinh doanh hiệu quả.

Khuyến khích các doanh nghiệp, hợp tác xã, các cơ sở sản xuất áp dụng các giải pháp công nghệ (Tem điện tử; hóa đơn điện tử; công nghệ mã vạch, QR code, chip NFC, công nghệ blockchain...) để truy xuất nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm, phân biệt hàng thật, hàng giả…

Khuyến khích các doanh nghiệp, hợp tác xã xây dựng phần mềm quản lý bán hàng, quản lý doanh nghiệp, marketing, logistics.Phối hợp với các sở, ngành của tỉnh xây dựng mô hình chuỗi cung ứng thông minh, vận dụng dữ liệu để dự báo thị trường cho một số mặt hàng nông sản chủ lực, tổ chức chuỗi cung ứng thương mại điện tử cho các mặt hàng nông sản, xây dựng mối liên kết giữa doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp logistics và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thương mại điện tử để mở rộng thị trường tiêu thụ cho nông sản.

TH

Truyền thông hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử

Nhằm Triển khai các giải pháp, hoạt động hỗ trợ phát triển thương mại điện tử trên địa bàn thị xã, đưa thương mại điện tử trở thành một hoạt động được sử dụng, ứng dụng phổ biến trong các cơ quan nhà nước và các doanh nghiệp; góp phần nâng cao hiệu quả trong hoạt động quản lý, điều hành của các cơ quan quản lý nhà nước; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế; thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phù hợp với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Nội dung tập trung tuyên truyền chủ trương, chính sách của Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh và các thông tin có liên quan đến hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lênsàn thương mại điện tử; lợi ích của việc bán hàng trên sàn thương mại điện tử và kênh bán lẻ số để hộ sản xuất nông nghiệp đăng ký gian hàng, tham gia giao dịch trên sàn thương mại điện tử.

Cùng với đó, cung cấp thông tin các sản phẩm, hàng hóa nông sản trên địa bàn cần tiêu thụ; hướng dẫn người dân đặt mua hàng hóa trên các sàn thương mại điện tử; vận chuyển hàng hóa đến địa chỉ người mua hàng; truyền thông, quảng bá sản phẩm nông nghiệp của Thị xã trên sàn thương mại, điện tử; chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng thương mại điện tử.

Theo đó, mục tiêu của kế hoạch trong năm 2022 là Triển khai thúc đẩy phát triển thương mại điện tử trên địa bàn thị xã dựa trên nền tảng sàn thương mại điện tử. Mục tiêu tỷ trọng doanh thu thương mại điện tử trong tổng mức bán lẻ chiếm tối thiểu 7%.

Qua đó, hỗ trợ các doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh ứng dụng thương mại điện tử, phát triển các sản phẩm bằng cách: Phối hợp, cung cấp thông tin để xây dựng bộ giải pháp hỗ trợ kinh doanh trực tuyến giúp các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, các hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn thị xã triển khai ứng dụng thương mại điện tử, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh giới thiệu sản phẩm, quảng bá hình ảnh và tiến hành giao dịch kinh doanh trên internet nhằm phát huy năng lực sản xuất, kinh doanh hiệu quả.

Khuyến khích các doanh nghiệp, hợp tác xã, các cơ sở sản xuất áp dụng các giải pháp công nghệ (Tem điện tử; hóa đơn điện tử; công nghệ mã vạch, QR code, chip NFC, công nghệ blockchain...) để truy xuất nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm, phân biệt hàng thật, hàng giả…

Khuyến khích các doanh nghiệp, hợp tác xã xây dựng phần mềm quản lý bán hàng, quản lý doanh nghiệp, marketing, logistics.Phối hợp với các sở, ngành của tỉnh xây dựng mô hình chuỗi cung ứng thông minh, vận dụng dữ liệu để dự báo thị trường cho một số mặt hàng nông sản chủ lực, tổ chức chuỗi cung ứng thương mại điện tử cho các mặt hàng nông sản, xây dựng mối liên kết giữa doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp logistics và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thương mại điện tử để mở rộng thị trường tiêu thụ cho nông sản.

TH

Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC