Truy cập

Hôm nay:
1611
Hôm qua:
3082
Tuần này:
4693
Tháng này:
76266
Tất cả:
5293923

Tuyên truyền kích hoạt tài khoản định danh, xác thực điện tử và sử dụng ứng dụng VneID

Vừa qua, tổ công tác đề án 06 Thị xã Bỉm Sơn tổ chức việc tuyên truyền kích hoạt tài khoản định danh, xác thực điện tử và sử dụng ứng dụng VneID nhằm nâng cao nhận thức của người dân về vai trò, giá trị, tiện ích của ứng dụng VneID và sử dụng ứng dụng được thuận lợi, hiệu quả, hoàn thành đúng tiến độ các nhiệm vụ của Đề án 06.

Đối tượng tuyên truyền là cánbộ, công chức Thịuỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội Thị xã, xã phường; viên chức các cơ quan, đơn vị trên địa bàn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học; các thành viên trong Tổ công tác triển khai Đề án 06 Thị xã, xã phường.

Nội dung tuyên truyền về tiện ích của ứng dụng VNeID, lợi ích, thuận lợi của tài khoản định danh và xác thực điện tử mức độ 1 và mức độ 2. Hướng dẫn cán bộ trực tiếp làm công tác thu nhận hồ sơ đăng ký tài khoản định danh và xác thực điện tử nắm chắc quy trình, thủ tục, các bước thực hiện, sử dụng các tiện ích trên ứng dụng VNeID. Lồng ghép tuyên truyền trong các buổi giao ban, hội họp của các, cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thị xã; các buổi sinh hoạt, tọa đàm của tổ chức chính trị, xã hội Thị xã, xã phường; Đăng tin, bài viết trên Cổnrg thông tin điện tử BỈm Sơn, Trang Thông tin điện tử xã phường; tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh Thị xã, xã phường. Đồng thời tổ chức tuyên truyền, đăng tải, chia sẻ bài viết trên các trang fanpage mạng xã hội Zalo, Facebook,... về những tiện ích của VNelD. Trực tiếp tuyên truyền về giá trị, tiện ích của ứng dụng VNeID, hướng dẫn người dân quy trình, thủ tục đăng ký tài khoản định danh và xác thực hiện tử mức độ 1 và 2, hướng dẫn sử dụng ứng dụng VNeID tại Cơ quan Công an khi công dân đến làm thủ tục đăng ký tài khoản; cấp mới, cấp đổi, cấp lại thẻ CCCD gắn chíp.

TH

Tuyên truyền kích hoạt tài khoản định danh, xác thực điện tử và sử dụng ứng dụng VneID

Vừa qua, tổ công tác đề án 06 Thị xã Bỉm Sơn tổ chức việc tuyên truyền kích hoạt tài khoản định danh, xác thực điện tử và sử dụng ứng dụng VneID nhằm nâng cao nhận thức của người dân về vai trò, giá trị, tiện ích của ứng dụng VneID và sử dụng ứng dụng được thuận lợi, hiệu quả, hoàn thành đúng tiến độ các nhiệm vụ của Đề án 06.

Đối tượng tuyên truyền là cánbộ, công chức Thịuỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội Thị xã, xã phường; viên chức các cơ quan, đơn vị trên địa bàn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học; các thành viên trong Tổ công tác triển khai Đề án 06 Thị xã, xã phường.

Nội dung tuyên truyền về tiện ích của ứng dụng VNeID, lợi ích, thuận lợi của tài khoản định danh và xác thực điện tử mức độ 1 và mức độ 2. Hướng dẫn cán bộ trực tiếp làm công tác thu nhận hồ sơ đăng ký tài khoản định danh và xác thực điện tử nắm chắc quy trình, thủ tục, các bước thực hiện, sử dụng các tiện ích trên ứng dụng VNeID. Lồng ghép tuyên truyền trong các buổi giao ban, hội họp của các, cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thị xã; các buổi sinh hoạt, tọa đàm của tổ chức chính trị, xã hội Thị xã, xã phường; Đăng tin, bài viết trên Cổnrg thông tin điện tử BỈm Sơn, Trang Thông tin điện tử xã phường; tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh Thị xã, xã phường. Đồng thời tổ chức tuyên truyền, đăng tải, chia sẻ bài viết trên các trang fanpage mạng xã hội Zalo, Facebook,... về những tiện ích của VNelD. Trực tiếp tuyên truyền về giá trị, tiện ích của ứng dụng VNeID, hướng dẫn người dân quy trình, thủ tục đăng ký tài khoản định danh và xác thực hiện tử mức độ 1 và 2, hướng dẫn sử dụng ứng dụng VNeID tại Cơ quan Công an khi công dân đến làm thủ tục đăng ký tài khoản; cấp mới, cấp đổi, cấp lại thẻ CCCD gắn chíp.

TH

Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC