Truy cập

Hôm nay:
1724
Hôm qua:
2984
Tuần này:
1724
Tháng này:
73297
Tất cả:
5290954

Xã Quang Trung giải quyết thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số

Trên hành trình nỗ lực phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2022, với phương châm “lấy người dân làm trung tâm, lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân làm thước đo quan trọng”, tiêu chí số 15 về “Hành chính công” đã được xã Quang Trung thực hiện bằng các cách làm sáng tạo, đặc biệt là trong công tác giải quyết thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số, đã góp phần tích cực nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý, chỉ đạo điều hành, đem lại nhiều lợi ích cho người dân và doanh nghiệp.

TTHCQT.jpg


Xác định cải cách thủ tục hành chính là một trong những giải pháp quan trọng để đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đề ra, UBND xã Quang Trung đã nhanh chóng kiện toàn Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính; tất cả các công chức, người lao động tại đây đều được được quán triệt các văn bản chỉ đạo về kiểm soát thủ tục hành chính, được tập huấn kiến thức về dịch vụ công, chấp hành nghiêm kỷ luật công vụ. Cùng với đó, UBND xã thực hiện công khai các thủ tục hành chính, thời gian giải quyết, phí,lệ phí...tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và trên Trang thông tin điện tử của xã.

Để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số, xã Quang Trung đã tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng CNTT cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính, như: Máy tính, máy in, máy scan, đường truyền internet tốc độ cao... Phối hợp với Quản trị mạng Văn phòng HĐND và UBND thị xã Bỉm Sơn và đơn vị viễn thông triển khai kết nối các hệ thống hạ tầng thông tin trọng yếu, như: Hệ Chương trình Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc; Thư công vụ; Cổng dịch vụ công và hệ thống Một cửa điện tử... đảm bảo ổn định, an toàn, thông suốt.

Mặt khác, để giúp người dân thay đổi thói quen giao dịch bằng hồ sơ giấy, chuyển sang thực hiện các thủ tục hành chính qua Cổng dịch vụ công, bên cạnh việc tuyên truyền trên đài truyền thanh, trang thông tin điện tử của xã, UBND xã Quang trung đã quán triệt các công chức, người lao động vừa giải quyết thủ tục hành chính bằng hồ sơ giấy, vừa scan hồ sơ lưu trữ và hướng dẫn người dân nộp hồ sơ thủ tục hành chính theo hình thức trực tuyến.

Kết quả, tính tính riêng trong quý III/2022, UBND xã Quang Trung đã thực hiện chứng thực 618 hồ sơ bản sao điện tử; Tiếp nhận và giải quyết 398 hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền trên phần mềm “Một cửa điện tử”, trong đó có 192 hồ sơ hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3,4; không có hồ sơ thủ tục hành chính tồn đọng.

Có thể thấy, việc chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính đã từng bước nâng cao tỷ lệ giải quyết công việc và trả kết quả, bảo đảm quy định về quy trình, thời gian; người dân hài lòng về thái độ phục vụ và đơn giản hóa các thủ tục hành chính, góp phần hoàn thành tiêu chí Hành chính công trong Bộ tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và tiến tới mục tiêu xây dựng chính quyền số tại xã Quang Trung. Nguyễn Tới

Xã Quang Trung giải quyết thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số

Trên hành trình nỗ lực phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2022, với phương châm “lấy người dân làm trung tâm, lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân làm thước đo quan trọng”, tiêu chí số 15 về “Hành chính công” đã được xã Quang Trung thực hiện bằng các cách làm sáng tạo, đặc biệt là trong công tác giải quyết thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số, đã góp phần tích cực nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý, chỉ đạo điều hành, đem lại nhiều lợi ích cho người dân và doanh nghiệp.

TTHCQT.jpg


Xác định cải cách thủ tục hành chính là một trong những giải pháp quan trọng để đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đề ra, UBND xã Quang Trung đã nhanh chóng kiện toàn Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính; tất cả các công chức, người lao động tại đây đều được được quán triệt các văn bản chỉ đạo về kiểm soát thủ tục hành chính, được tập huấn kiến thức về dịch vụ công, chấp hành nghiêm kỷ luật công vụ. Cùng với đó, UBND xã thực hiện công khai các thủ tục hành chính, thời gian giải quyết, phí,lệ phí...tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và trên Trang thông tin điện tử của xã.

Để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số, xã Quang Trung đã tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng CNTT cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính, như: Máy tính, máy in, máy scan, đường truyền internet tốc độ cao... Phối hợp với Quản trị mạng Văn phòng HĐND và UBND thị xã Bỉm Sơn và đơn vị viễn thông triển khai kết nối các hệ thống hạ tầng thông tin trọng yếu, như: Hệ Chương trình Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc; Thư công vụ; Cổng dịch vụ công và hệ thống Một cửa điện tử... đảm bảo ổn định, an toàn, thông suốt.

Mặt khác, để giúp người dân thay đổi thói quen giao dịch bằng hồ sơ giấy, chuyển sang thực hiện các thủ tục hành chính qua Cổng dịch vụ công, bên cạnh việc tuyên truyền trên đài truyền thanh, trang thông tin điện tử của xã, UBND xã Quang trung đã quán triệt các công chức, người lao động vừa giải quyết thủ tục hành chính bằng hồ sơ giấy, vừa scan hồ sơ lưu trữ và hướng dẫn người dân nộp hồ sơ thủ tục hành chính theo hình thức trực tuyến.

Kết quả, tính tính riêng trong quý III/2022, UBND xã Quang Trung đã thực hiện chứng thực 618 hồ sơ bản sao điện tử; Tiếp nhận và giải quyết 398 hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền trên phần mềm “Một cửa điện tử”, trong đó có 192 hồ sơ hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3,4; không có hồ sơ thủ tục hành chính tồn đọng.

Có thể thấy, việc chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính đã từng bước nâng cao tỷ lệ giải quyết công việc và trả kết quả, bảo đảm quy định về quy trình, thời gian; người dân hài lòng về thái độ phục vụ và đơn giản hóa các thủ tục hành chính, góp phần hoàn thành tiêu chí Hành chính công trong Bộ tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và tiến tới mục tiêu xây dựng chính quyền số tại xã Quang Trung. Nguyễn Tới

Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC