Truy cập

Hôm nay:
2111
Hôm qua:
4024
Tuần này:
21831
Tháng này:
36002
Tất cả:
4967973
52 lượt xem
33 lượt xem
85 lượt xem
55 lượt xem
33 lượt xem
35 lượt xem
33 lượt xem

Thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn

UBND thị xã Bỉm Sơn ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn triển khai thực hiện với các nội dung như sau:

52 lượt xem
29 lượt xem

Truyền thông thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số trên địa bàn Thị xã đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

UBND thị xã ban hành Kế hoạch “Truyền thông thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, với một số nội dung chính như sau:

32 lượt xem

Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC