Truy cập

Hôm nay:
1788
Hôm qua:
2984
Tuần này:
1788
Tháng này:
73361
Tất cả:
5291018
172 lượt xem
139 lượt xem
183 lượt xem
157 lượt xem
128 lượt xem
128 lượt xem
124 lượt xem

Thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn

UBND thị xã Bỉm Sơn ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn triển khai thực hiện với các nội dung như sau:

156 lượt xem
122 lượt xem

Truyền thông thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số trên địa bàn Thị xã đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

UBND thị xã ban hành Kế hoạch “Truyền thông thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, với một số nội dung chính như sau:

126 lượt xem

Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC