Truy cập

Hôm nay:
1702
Hôm qua:
2984
Tuần này:
1702
Tháng này:
73275
Tất cả:
5290932
Kế hoạch Chuyển đổi số tại thị xã Bỉm Sơn năm 2022

Kế hoạch Chuyển đổi số tại thị xã Bỉm Sơn năm 2022

Thực hiện Quyết định số 176/QĐ-UBND, ngày 10/01/2022 của UBND tỉnh Thanh Hoá về việc ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU về việc xây dựng kế hoạch chuyển đổi số cấp huyện, thị xã, thành phố đảm bảo theo chỉ tiêu Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. UBND thị xã Bỉm Sơn xây dựng hành Kế hoạch chuyển đổi số tại thị xã Bỉm Sơn năm 2022, gồm các nội dung sau:

Kế hoạch Chuyển đổi số tại thị xã Bỉm Sơn năm 2022

Thực hiện Quyết định số 176/QĐ-UBND, ngày 10/01/2022 của UBND tỉnh Thanh Hoá về việc ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU về việc xây dựng kế hoạch chuyển đổi số cấp huyện, thị xã, thành phố đảm bảo theo chỉ tiêu Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. UBND thị xã Bỉm Sơn xây dựng hành Kế hoạch chuyển đổi số tại thị xã Bỉm Sơn năm 2022, gồm các nội dung sau:

254 lượt xem
228 lượt xem
243 lượt xem
216 lượt xem
188 lượt xem
179 lượt xem
191 lượt xem
388 lượt xem
277 lượt xem
359 lượt xem

Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC