Truy cập

Hôm nay:
2536
Hôm qua:
2779
Tuần này:
13078
Tháng này:
65952
Tất cả:
5283611

Thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn

UBND thị xã Bỉm Sơn ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn triển khai thực hiện với các nội dung như sau:

Tin khác

Hướng dẫn Quyết định của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc Ban hành các tiêu chí chuyển đổi số cấp xã đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Thực hiện chỉ tiêu đối với các tiêu chí chuyển đổi số cấp xã theo Quyết định số 1829/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hoá
Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030
Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thị xã Mai Thế Trị tại Hội nghị sơ kết công tác Chuyển đổi số và thực hiện Đề án 06 Quý I, Phương hướng nhiệm vụ Quý II năm 2023 và
Kế hoạch Triển khai “Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số” và Đề án “Xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số” trên địa bàn Thị xã
Triển khai thực hiện chuyển đổi số trong chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt cho đối tượng người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn
Triển khai Chương trình phối hợp tổ chức hoạt động thúc đẩy Chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2023-2026 giữa ngành TT&TT và Tỉnh đoàn Thanh Hóa
Thống nhất nhận thức chung về sự khác nhau giữa Công nghệ thhông tin và chuyển đổi số

Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC