Truy cập

Hôm nay:
3570
Hôm qua:
5034
Tuần này:
28401
Tháng này:
8604
Tất cả:
5612052
Tình hình KT - XH, QP - AN tháng 01, Nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 02 năm 2022

Tình hình KT - XH, QP - AN tháng 01, Nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 02 năm 2022

Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn thị xã tháng 1 năm 2022 ước đạt 2.496.871 triệu đồng, bằng 112,6% so với CK.

Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC