Truy cập

Hôm nay:
3529
Hôm qua:
5034
Tuần này:
28360
Tháng này:
8563
Tất cả:
5612011
Tình hình KT - XH tháng 8; Nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 9 năm 2017

Tình hình KT - XH tháng 8; Nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 9 năm 2017

Giá trị sản xuất Công nghiệp - Xây dựng ước đạt 933.596 triệu đồng, tăng 16,6% so CK.

Tình hình KT - XH tháng 8; Nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 9 năm 2017

Giá trị sản xuất Công nghiệp - Xây dựng ước đạt 933.596 triệu đồng, tăng 16,6% so CK.

1068 lượt xem

Tình hình KT - XH tháng 7; Nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 8 năm 2017

Giá trị sản xuất Công nghiệp - Xây dựng ước đạt 871.961 triệu đồng, bằng bằng 111,9% so CK.

737 lượt xem

Tình hình phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm; Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017

Sáu tháng đầu năm 2017, Đảng bộ và chính quyền Thị xã đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển KT- XH, AN-QP. Kinh tế có bước phát triển khá, văn hoá - xã hội chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân ổn định, quốc phòng-an ninh được giữ vững.

842 lượt xem

Tình hình KT - XH; Nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 6 năm 2017

Giá trị sản xuất Công nghiệp - Xây dựng ước đạt 953.654 triệu đồng, bằng 127,9% so CK.

812 lượt xem

Tình hình Kinh tế - Xã hội Quý I; Nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2017

Thực hiện Nghị quyết HĐND Thị xã khoá XI, kỳ họp thứ 2 về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017; ngay từ những tháng đầu năm, UBND Thị xã đã tập trung chỉ đạo, triển khai và thực hiện đồng bộ các giải pháp điều hành nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; kinh tế có bước tăng trưởng khá; tình hình an ninh - chính trị ổn định, an sinh xã hội được đảm bảo

953 lượt xem

Tình hình KT - XH tháng 02; Nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 3 năm 2017

Giá trị sản xuất Công nghiệp – Xây dựng đạt 769.194 triệu đồng, bằng 123,4% so CK.

784 lượt xem

Tình hình KT - XH tháng 01 Nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 02 năm 2017

Giá trị sản xuất Công nghiệp - Xây dựng đạt 756.244 triệu đồng, bằng 110,7% so CK.

835 lượt xem

Tình hình Kinh tế - Xã hội năm 2016; Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2017

Năm 2016, trong bối cảnh chung của nền kinh tế trong nước vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức; Đảng bộ và chính quyền Thị xã đã tập trung chỉ đạo, điều hành có trọng tâm, trọng điểm trên các lĩnh vực nên nền kinh tế vẫn phát triển khá, văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, an sinh xã hội đảm bảo, quốc phòng - An ninh được giữ vững.

838 lượt xem

Tình hình KT - XH tháng 10; Nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 11 năm 2016

Giá trị sản xuất Công nghiệp - Xây dựng đạt 855.097 triệu đồng, bằng 114,4% so CK.

754 lượt xem

Tình hình phát triển KT-XH 9 tháng đầu năm; Nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2016

9 tháng đầu năm 2016, kinh tế thị xã có bước phát triển khá, văn hoá - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân ổn định, quốc phòng-an ninh được giữ vững.

803 lượt xem

Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC