Truy cập

Hôm nay:
298
Hôm qua:
1021
Tuần này:
1319
Tháng này:
107430
Tất cả:
4684114
Tình hình Kinh tế - Xã hội năm 2016; Kế hoạch phát triển Kinh tế -  Xã hội năm  2017

Tình hình Kinh tế - Xã hội năm 2016; Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2017

Năm 2016, trong bối cảnh chung của nền kinh tế trong nước vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức; Đảng bộ và chính quyền Thị xã đã tập trung chỉ đạo, điều hành có trọng tâm, trọng điểm trên các lĩnh vực nên nền kinh tế vẫn phát triển khá, văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, an sinh xã hội đảm bảo, quốc phòng - An ninh được giữ vững.

Tình hình Kinh tế - Xã hội năm 2016; Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2017

Năm 2016, trong bối cảnh chung của nền kinh tế trong nước vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức; Đảng bộ và chính quyền Thị xã đã tập trung chỉ đạo, điều hành có trọng tâm, trọng điểm trên các lĩnh vực nên nền kinh tế vẫn phát triển khá, văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, an sinh xã hội đảm bảo, quốc phòng - An ninh được giữ vững.

542 lượt xem

Tình hình KT - XH tháng 10; Nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 11 năm 2016

Giá trị sản xuất Công nghiệp - Xây dựng đạt 855.097 triệu đồng, bằng 114,4% so CK.

452 lượt xem

Tình hình phát triển KT-XH 9 tháng đầu năm; Nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2016

9 tháng đầu năm 2016, kinh tế thị xã có bước phát triển khá, văn hoá - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân ổn định, quốc phòng-an ninh được giữ vững.

493 lượt xem

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2016

Giá trị sản xuất Công nghiệp - Xây dựng đạt 748.281 triệu đồng, bằng 105,8% so CK.

441 lượt xem

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7; nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2016

Giá trị sản xuất Công nghiệp - Xây dựng đạt 758.296 triệu đồng, bằng 125,3% so CK. Trong đó, giá trị sản xuất Công nghiệp đạt 547.490 triệu đồng bằng 125,3% so CK.

591 lượt xem

Tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016

Giá trị sản xuất địa bàn ước đạt 7.264.376 triệu đồng, bằng 50,4% KH năm, tăng 22,7% so CK; trong đó, Công nghiệp - Xây dựng tăng 26,7%, Thương mại - Dịch vụ tăng 14,9%, Nông - Lâm nghiệp - Thủy sản tăng 1,6%.

587 lượt xem

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4; phương hướng nhiệm vụ tháng 5 năm 2016

Giá trị sản xuất Công nghiệp – Xây dựng đạt 753.251 triệu đồng, bằng 110,6% so CK. Trong đó, giá trị sản xuất Công nghiệp đạt 543.847 triệu đồng bằng 110,6% so CK (Khu vực Nhà nước: 461.075 triệu đồng, bằng 108,2 % so CK; khu vực Dân doanh: 71.322 triệu đồng bằng 122,4% so CK; Khu vực có vốn đầu t¬ư nước ngoài: 11.450 triệu đồng, bằng 141,8% so CK).

625 lượt xem

Tình hình Kinh tế - Xã hội quí I; Nhiệm vụ trọng tâm quí II năm 2016

Giá trị sản xuất địa bàn ước đạt 3.462.232 triệu đồng, bằng 24% kế hoạch năm, tăng 10,3% so CK. Trong đó, ngành CN-XD tăng 12,3%, Dịch vụ tăng 7,8%, Nông -lâm nghiệp-thủy sản tăng 1,9%, giá trị xuất khẩu tăng 10,5% so với CK.

584 lượt xem

Tình hình Kinh tế - Xã hội tháng 1 đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm tháng 2 năm 2016

Giá trị sản xuất Công nghiệp - Xây dựng đạt 688.070 triệu đồng, bằng 111,3% so CK. Trong đó, giá trị sản xuất Công nghiệp đạt 503.667 triệu đồng bằng 112,8% so CK.

492 lượt xem

Tình hình Kinh tế - Xã hội năm 2015; Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2016

Tổng giá trị sản xuất địa bàn (theo giá 1994) ước đạt 10.630 tỷ 270 triệu đồng; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 11,2%, vượt mục tiêu kế hoạch 0,6%. Cơ cấu kinh tế: Công nghiệp - xây dựng chiếm 68,4%, thương mại - dịch vụ chiếm 29,7%, nông - lâm - thủy sản chiếm 1,8%.

599 lượt xem

Công khai kết quả TTHC

Công khai tiến độ KQGQ hồ sơ TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC