Truy cập

Hôm nay:
3682
Hôm qua:
5034
Tuần này:
28513
Tháng này:
8716
Tất cả:
5612164
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2016

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2016

Giá trị sản xuất Công nghiệp - Xây dựng đạt 748.281 triệu đồng, bằng 105,8% so CK.

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2016

Giá trị sản xuất Công nghiệp - Xây dựng đạt 748.281 triệu đồng, bằng 105,8% so CK.

720 lượt xem

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7; nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2016

Giá trị sản xuất Công nghiệp - Xây dựng đạt 758.296 triệu đồng, bằng 125,3% so CK. Trong đó, giá trị sản xuất Công nghiệp đạt 547.490 triệu đồng bằng 125,3% so CK.

877 lượt xem

Tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016

Giá trị sản xuất địa bàn ước đạt 7.264.376 triệu đồng, bằng 50,4% KH năm, tăng 22,7% so CK; trong đó, Công nghiệp - Xây dựng tăng 26,7%, Thương mại - Dịch vụ tăng 14,9%, Nông - Lâm nghiệp - Thủy sản tăng 1,6%.

902 lượt xem

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4; phương hướng nhiệm vụ tháng 5 năm 2016

Giá trị sản xuất Công nghiệp – Xây dựng đạt 753.251 triệu đồng, bằng 110,6% so CK. Trong đó, giá trị sản xuất Công nghiệp đạt 543.847 triệu đồng bằng 110,6% so CK (Khu vực Nhà nước: 461.075 triệu đồng, bằng 108,2 % so CK; khu vực Dân doanh: 71.322 triệu đồng bằng 122,4% so CK; Khu vực có vốn đầu t¬ư nước ngoài: 11.450 triệu đồng, bằng 141,8% so CK).

924 lượt xem

Tình hình Kinh tế - Xã hội quí I; Nhiệm vụ trọng tâm quí II năm 2016

Giá trị sản xuất địa bàn ước đạt 3.462.232 triệu đồng, bằng 24% kế hoạch năm, tăng 10,3% so CK. Trong đó, ngành CN-XD tăng 12,3%, Dịch vụ tăng 7,8%, Nông -lâm nghiệp-thủy sản tăng 1,9%, giá trị xuất khẩu tăng 10,5% so với CK.

872 lượt xem

Tình hình Kinh tế - Xã hội tháng 1 đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm tháng 2 năm 2016

Giá trị sản xuất Công nghiệp - Xây dựng đạt 688.070 triệu đồng, bằng 111,3% so CK. Trong đó, giá trị sản xuất Công nghiệp đạt 503.667 triệu đồng bằng 112,8% so CK.

775 lượt xem

Tình hình Kinh tế - Xã hội năm 2015; Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2016

Tổng giá trị sản xuất địa bàn (theo giá 1994) ước đạt 10.630 tỷ 270 triệu đồng; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 11,2%, vượt mục tiêu kế hoạch 0,6%. Cơ cấu kinh tế: Công nghiệp - xây dựng chiếm 68,4%, thương mại - dịch vụ chiếm 29,7%, nông - lâm - thủy sản chiếm 1,8%.

895 lượt xem

Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC