Truy cập

Hôm nay:
415
Hôm qua:
4294
Tuần này:
14939
Tháng này:
176243
Tất cả:
5598590

Tình hình Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh Quý I, Nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2022

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của thị xã được thực hiện trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, khó lường, số ca nhiễm Covid-19 tăng nhanh do công dân Bỉm Sơn từ các tỉnh, thành phố về quê ăn Tết, nhu cầu người dân đi lại tăng cao đã tác động tiêu cực đến đời sống người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh trên nhiều lĩnh vực. Song, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sáng tạo, hiệu quả của Thị ủy, HĐND, UBND thị xã, sự nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành, sự đồng thuận của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội của thị xã quý I vẫn giữ được ổn định, một số lĩnh vực có bước phát triển.

Tình hình Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh Quý I, Nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2022

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của thị xã được thực hiện trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, khó lường, số ca nhiễm Covid-19 tăng nhanh do công dân Bỉm Sơn từ các tỉnh, thành phố về quê ăn Tết, nhu cầu người dân đi lại tăng cao đã tác động tiêu cực đến đời sống người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh trên nhiều lĩnh vực. Song, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sáng tạo, hiệu quả của Thị ủy, HĐND, UBND thị xã, sự nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành, sự đồng thuận của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội của thị xã quý I vẫn giữ được ổn định, một số lĩnh vực có bước phát triển.

Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC