Tình hình KT - XH, QP - AN tháng 01, Nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 02 năm 2022

Đăng lúc: 14/05/2022 10:41:49 (GMT+7)

Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn thị xã tháng 1 năm 2022 ước đạt 2.496.871 triệu đồng, bằng 112,6% so với CK.

Công khai kết quả TTHC

Công khai tiến độ KQGQ hồ sơ TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC