Tình hình KT - XH, QP - AN tháng 4, Nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 5 năm 2022

Đăng lúc: 14/05/2022 10:42:17 (GMT+7)

Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn t áng 4 năm 2022, ước đạt 2.521.252 triệu đồng, bằng 112,5% so với CK.

Công khai kết quả TTHC

Công khai tiến độ KQGQ hồ sơ TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC