Truy cập

Hôm nay:
1037
Hôm qua:
19702
Tuần này:
33078
Tháng này:
104651
Tất cả:
5322308

Tình hình KT - XH tháng 02; Nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 3 năm 2017

Giá trị sản xuất Công nghiệp – Xây dựng đạt 769.194 triệu đồng, bằng 123,4% so CK.

I. KINH TẾ:
1. Công nghiệp -Xây dựng:
Giá trị sản xuất Công nghiệp – Xây dựng đạt 769.194 triệu đồng, bằng 123,4% so CK. Trong đó, giá trị sản xuất Công nghiệp đạt 512.038 triệu đồng bằng 113,8% so CK (Khu vực Nhà nước: 291.341 triệu đồng, bằng 79,1 % so CK; khu vực Dân doanh: 205.587 triệu đồng bằng 297,9% so CK; Khu vực có vốn đầu t­ư nước ngoài: 15.110 triệu đồng, bằng 119% so CK). Một số sản phẩm chính tăng so với cùng kỳ như: Xi măng: 320.800 tấn, bằng 163,4% so CK; Gạch xây: 14.200.000 viên, bằng 102,9% so CK; Sản phẩm may: 784.300 SP bằng 143,1% so CK; Bánh kẹo: 8,5 tấn, bằng 113,3% so CK; Chiết nạp Ga: 1.910 tấn, bằng 113,2% so với CK.
2. Ngành Dịch vụ:
Tổng giá trị Dịch vụ: 425.200 triệu đồng, bằng 97,7% so CK; tổng mức bán lẻ hàng hoá: 270.000 triệu đồng, bằng 145,9% so với CK; giá trị xuất khẩu ước đạt 4.858,4 nghìn USD, bằng 85,8% so với CK; Các ngành ngân hàng, điện, nước tiếp tục phục phục vụ tốt nhu cầu nhân dân; chỉ đạo Công ty Cổ phần chợ Bỉm Sơn di chuyển các hộ tiểu thương sang khu vực chợ tạm để xây dựng khu chợ chính chợ Bỉm Sơn; tổ chức gặp mặt các Doanh nghiệp đầu Xuân Đinh Dậu 2017.
3. Nông - Lâm nghiệp:
Thực hiện thu hoạch cây trồng vụ Đông 2016 - 2017, gieo cấy vụ Chiêm Xuân với tổng diện tích gieo trồng: 1.481 ha đạt 97,6% KH, bằng 92,3% CK; tập huấn công tác Tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt 1; hoàn thành kế hoạch thủy lợi mùa khô; làm tốt công tác PCCC rừng; tiếp tục thực hiện chương trình xây dựng NTM tại 2 xã Hà Lan và Quang Trung theo kế hoạch đề ra.
4. Xây dựng cơ bản – Quản lý đô thị và Tài nguyên môi trường:
Tăng cường quản lý quy hoạch trên địa bàn; trình phê duyệt Đề án điều chỉnh quy hoạch, sắp xếp lại dân cư và cải tạo môi trường sống khu dân cư thuộc quy hoạch Khu công nghiệp Bỉm Sơn; lập Quy hoạch chi tiết các khu dân cư: phía Nam đường Minh Khai, phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn và khu dân cư Phố chợ; thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công Công trình: Tu bổ cấp thiêt Đình Làng Gạo, thị xã Bỉm Sơn với giá trị công trình sau thẩm định là: 2.688.685.441 đồng. Làm tốt công tác phát triển đô thị và hạ tầng công cộng. Cấp giấy phép xây dựng cho 01 tổ chức và 29 hộ gia đình, cá nhân.
Công tác quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường được đẩy mạnh: thực hiện bàn giao diện tích đất đã GPMB đợt 1 cho Ban giao thông 1 thực hiện dự án Đầu tư xây dựng công trình cầu vượt tại nút giao tuyến Bỉm Sơn-Phố Cát-Thạch Quảng, Thạch Thành và Quốc lộ 1A, đường sắt Bắc Nam, tỉnh Thanh Hóa; thu hồi đất đối với 19 hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng công trình cầu vượt tại nút giao đường sắt chuyên dùng của nhà máy xi măng Bỉm Sơn với Quốc lộ 1A, tỉnh Thanh Hóa. Trong tháng đã cấp 16 Giấy chứng nhận QSD đất ở.
Đẩy nhanh tiến độ GPMB thực hiện các dự án trên địa bàn: Thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư giải phóng mặt bằng cho các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng thực hiện dự án Đầu tư xây dựng công trình cầu vượt tại nút giaothông đường sắt chuyên dụng của nhà máy xi măng Bỉm Sơn với Quốc lộ 1A, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa; triển khai kế hoạch thực hiện công tác bồi thường GPMB dự án Đầu tư xây dựng công trình cầu vượt tại nút giao tuyến đường Bỉm Sơn-Phố Cát-Thạch Quảng, Thạch Thành và Quốc lộ 1A, đường sắt Bắc Nam, tỉnh Thanh Hóa…. Tích cực giải quyết vướng mắc trong GPMBliên quan đến chính sách hỗ trợ về đất đối với các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng các dự án trong Khu CN Bỉm Sơn, đồng thời làm việc với các chủ đầu tư liên quan về phương án chi trả hỗ trợ về đất đối với các hộ gia đình, cá nhân theo chủ trương của UBND Tỉnh.
Hoạt động của Đội kiểm tra Quy tắc đô thị được chú trọng; tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm trong TTĐT. Tháng 02/2017, có 07 trường hợp vi phạm TT đô thị (trong đó, có 03 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, 03 trường hợp vi phạm về đất đai và 01 trường hợp vi phạm về khai thác khoáng sản), đã xử lý dứt điểm 01 trường hợp, đang tiếp tục theo dõi và xử lý 06 trường hợp.
5. Tài chính – Kế hoạch, Thống kê:
Triển khai kế hoạch thực hiện các giải pháp điều hành, phát triển Kinh tế - Xã hội, QP – AN năm 2017; tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ thu - chi ngân sách năm 2017. Trong tháng 02/2017, thu ngân sách Thị xã đạt 9.713 triệu đồng, đạt 21% so với KH năm, bằng 20% so với CK. Chi ngân sách Thị xã: 2.022 triệu đồng, đạt 18% so với KH năm, bằng 11% so với CK. Công tác thống kê đảm bảo việc thống kê, thu thập thông tin trên địa bàn đảm bảo tính chính xác, kịp thời phục vụ chỉ đạo điều hành chung của Thị xã.
II. VĂN HÓA – XÃ HỘI.
1. Giáo dục & Đào tạo:
Các nhà trường ổn định nề nếp học tập sau tết, tiếp tục triển khai chương trình học kỳ 2 năm học 2016-2017 theo quy định; đồng thời, xây dựng kế hoạch năm học 2017-2018. Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra chuyên môn tại các trường học, chú trọng nâng cao chất lượng mũi nhọn và tăng cường các hoạt động giáo dục đạo đức học sinh, đổi mới phương pháp dạy học nâng cao hiệu quả công tác giáo dục.
2. Văn hoá - Thông tin - TDTT:
Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý các hoạt động văn hóa, thông tin, TDTT trên địa bàn thị xã; tổng kết công tác VHTT, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh đô thị”; phát động phong trào TĐKT và hướng dẫn đăng ký thi đua khen thưởng trong lĩnh vực văn hóa; đăng ký xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa, văn minh đô thị, xây dựng đơn vị văn hóa 5 năm giai đoạn 2013 – 2017; chỉ đạo cơ sở làm tốt công tác tổ chức các hoạt động lễ hội đầu xuân; xây dựng kế hoạch tổ chức lễ hội Sòng Sơn – Ba Dội năm 2017.
3. Công tác Nội vụ, Lao động - thương binh và xã hội:
Tiếp tục kiện toàn bộ máy, biên chế phòng ban chuyên môn UBND Thị xã; hoàn thành các thủ tục liên quan đến thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã Bỉm Sơn. Thực hiện nâng bậc lương, thuyên chuyển cán bộ, tuyển dụng công chức, tháng 02 không có trường hợp tuyển dụng công chức c ạ. thông báo nghỉ hưu theo quy định; Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận Một cửa, một cửa liên thông.
Công tác thi đua khen thưởng được quan tâm: Chủ tịch UBND Thị xã tặng Giấy khen: 16 tập thể; 33 cá nhân; Công nhận 20 Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2016. Đề nghị Thủ tướng CP tặng Bằng khen cho: 01 tập thể, 01 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 07 tập thể, 07 cá nhân; Tập thể LĐXS: 6 tập thể; tặng cờ thi đua cho 04 tập thể.
Làm tốt công tác quản lý lao động – việc làm, chính sách an sinh xã hội được bảo đảm; thực hiện thẩm định hệ thống thang lương, bảng lương cho Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn và Công ty Y.S Vina. Chi trả đầy đủ, đúng kỳ hạn cho đối tượng NCC, BTXH theo quy định. Kiểm tra việc cấp phát quà tết của Chính phủ, Tỉnh, thị xã đối tượng Người có công, đảm bảo đời sống cho Người có công trong dịp tết Nguyên đán. Tổng kết chương trình mục tiêu giảm nghèo trên địa bàn Thị xã năm 2016 và xây dựng kế hoạch giảm nghèo bền vững năm 2017. Cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 72 tháng tuổi là 80 thẻ.
4. Công tác Y tế - Dân số.
Toàn ngành đã tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 62 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 – 27/02/2017); công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm; chỉ đạo thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh của các cơ sở y tế trên địa bàn; làm tốt công tác y tế dự phòng và các dịch vụ y tế khác. Trong tháng 02/2017, đã khám bệnh cho 50.830 lượt người, điều trị cho 1.110 bệnh nhân; thường xuyên quản lý, kiểm tra, giám sát chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm sau tết Nguyên đán. Công tác truyền thông dân số, chăm sóc SKSS được đẩy mạnh. Số trẻ sinh trong tháng là 70 cháu, có 02 trường hợp sinh con thứ 3 trở lên (bằng 100% so với CK).
5.Công tác Thanh tra, Tư pháp, Tiếp công dân:
Tăng cường công tác thanh tra; chỉ đạo thanh tra đột xuất việc quản lý nhà nước về đất đai và trật tự đô thị tại phường Đông Sơn. Công tác tiếp công dân được thực hiện nghiêm túc từ Thị xã đến các xã, phường, cơ quan, đơn vị; đối thoại trực tiếp với dân, kịp thời giải thích những thắc mắc, kiến nghị của dân; trong tháng 02/2017, các trụ sở tiếp công dân trên địa bàn thị xã đã tiếp 44 lượt người đến kiến nghị, khiếu nại, tố cáo. Tiếp nhận 25 đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị, đã xử lý và chuyển các phòng ban tham mưu giải quyết theo thẩm quyền (đã giải quyết 12 đơn, đang giải quyết 13 đơn).
Công tác Tư pháp: Nâng cao chất lượng tuyên truyền, phổ biến Giáo dục pháp luật với nhiều hình thức phong phú, đa dạng như tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh, tờ rơi, tủ sách pháp luật...Tiếp tục làm tốt nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, theo dõi, rà soát, cập nhật kịp thời các TTHC góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết TTHC trên địa bàn thị xã. Thực hiện chứng thực theo chức năng, nhiệm vụ đảm bảo chính xác, đúng thời gian; xác định lại dân tộc cho 01 trường hợp; cấp trích lục bản sao hộ tịch 07 trường hợp.
IV. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 3 NĂM 2017:
1. Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế:
Tiếp tục triển khai các biện pháp, kế hoạch phát triển kinh tế trên địa bàn thị xã; thực hiện kiểm tra, kiểm soát chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. Chỉ đạo, đôn đốc Công ty Cổ phần chợ Bỉm Sơn xây dựng nhà chợ chính chợ Bỉm Sơn đúng kế hoạch và thực hiện đảm bảo các điều kiện kinh doanh trong khu vực chợ tạm để phục vụ nhu cầu kinh doanh, mua bán của người dân trên địa bàn Thị xã.
Tiếp tục thực hiện chăm sóc lúa Chiêm Xuân; tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2017; chỉ đạo các xã, phường triển khai thực hiện phát triển chăn nuôi nông hộ và triển khai xây dựng hạ tầng khu trang trại tại phường Phú Sơn, sản xuất vùng rau an toàn tại phường Lam Sơn.
2. Xây dựng cơ bản, quản lý đô thị, tài nguyên - môi trường:
Tiếp tục thực hiện các biện pháp đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, tiến độ thi công các công trình trên địa bàn thị xã; hoàn thiện hồ sơ đầu tư các tuyến đường xã hội hóa.
Nâng cao chất lượng quản lý Nhà nước về Tài nguyên – Môi trường; hoàn thiện đề án sắp xếp lại khu dân cư và cải tạo môi trường sống khu dân cư thuộc quy hoạch Khu công nghiệp Bỉm Sơn báo cáo UBND tỉnh; Khảo sát giá đất cụ thể thực hiện các dự án; giải quyết các tồn đọng, vướng mắc trong GPMB thực hiện dự án cầu vượt tại Bắc Sơn, Ngọc Trạo, Quang Trung.
3. Về Văn hóa xã hội:
Tiếp tục củng cố và xây dựng nền nếp dạy và học; phát động phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” chào mừng các ngày Lễ, ngày kỷ niệm trong tháng. Tổ chức Hội thi “Bé khỏe bé ngoan” bậc Mầm non cấp thị xã; Triển khai chuyên đề “Nâng cao chất lượng dạy và học môn tiếng Anh bậc Tiểu học” cấp thị xã; tham gia dự thi học sinh giỏi các môn văn hoá THCS,THPT và BTTHPT cấp Tỉnh.
Tập trung thực hiện tốt kế hoạch tổ chức Lễ hội Sòng Sơn – Ba Dội năm 2017; thực hiện kiểm tra hoạt động dịch vụ văn hóa đợt 1 năm 2017; Tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai Đề án số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Hướng dẫn, chỉ đạo hoạt động của các Câu lạc bộ TDTT chào mừng ngày thể Thao Việt Nam (27/3).
Thực hiện phân bổ biên chế công chức hành chính, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của UBND thị xã Bỉm Sơn năm 2017; triển khai thực hiện thu hồ sơ và trình thẩm định chính sách tinh giản biên chế theo NĐ 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ đợt 2 năm 2017. Ban hành kế hoạch CCHC năm 2017 nhằm tăng chỉ số CCHC; tiếp tục đầu tư, nâng cấp trang thiết bị và nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận Một cửa từ thị xã đến các xã, phường.
Đảm bảo chính sách an sinh xã hội; chi trả chế độ cho NCC và BTXH kịp thời, đúng đối tượng. Xây dựng kế hoạch đóng góp Quỹ đền ơn đáp nghĩa năm 2017; triển khai kế hoạch tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của Thị xã và giao chỉ tiêu tiếp cận dịch vụ cơ bản cho các xã, phường, đơn vị trên địa bàn Thị xã.
Thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và các hoạt động y, dược, y tế dự phòng trên địa bàn. Tiếp tục kiểm tra, giám sát VSATTP tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh.
4. Về công tác Thanh tra, Tư pháp, Tiếp công dân:
Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng, tư pháp, tiếp công dân. Thực hiện các cuộc thanh tra theo kế hoạch và đột xuất đảm bảo chính xác, đúng quy định. Chú trọng đối thoại trực tiếp với dân, kịp thời giải thích những thắc mắc, kiến nghị của dân, giải quyết tốt những vấn đề bức xúc trong nhân dân; kiểm tra việc thực hiện sau Quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận giải quyết tố cáo; tăng cường công tác tuyên truyền, GDPBPL nhằm nâng cao hiểu biết của người dân trong chấp hành pháp luật.

Tình hình KT - XH tháng 02; Nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 3 năm 2017

Giá trị sản xuất Công nghiệp – Xây dựng đạt 769.194 triệu đồng, bằng 123,4% so CK.

I. KINH TẾ:
1. Công nghiệp -Xây dựng:
Giá trị sản xuất Công nghiệp – Xây dựng đạt 769.194 triệu đồng, bằng 123,4% so CK. Trong đó, giá trị sản xuất Công nghiệp đạt 512.038 triệu đồng bằng 113,8% so CK (Khu vực Nhà nước: 291.341 triệu đồng, bằng 79,1 % so CK; khu vực Dân doanh: 205.587 triệu đồng bằng 297,9% so CK; Khu vực có vốn đầu t­ư nước ngoài: 15.110 triệu đồng, bằng 119% so CK). Một số sản phẩm chính tăng so với cùng kỳ như: Xi măng: 320.800 tấn, bằng 163,4% so CK; Gạch xây: 14.200.000 viên, bằng 102,9% so CK; Sản phẩm may: 784.300 SP bằng 143,1% so CK; Bánh kẹo: 8,5 tấn, bằng 113,3% so CK; Chiết nạp Ga: 1.910 tấn, bằng 113,2% so với CK.
2. Ngành Dịch vụ:
Tổng giá trị Dịch vụ: 425.200 triệu đồng, bằng 97,7% so CK; tổng mức bán lẻ hàng hoá: 270.000 triệu đồng, bằng 145,9% so với CK; giá trị xuất khẩu ước đạt 4.858,4 nghìn USD, bằng 85,8% so với CK; Các ngành ngân hàng, điện, nước tiếp tục phục phục vụ tốt nhu cầu nhân dân; chỉ đạo Công ty Cổ phần chợ Bỉm Sơn di chuyển các hộ tiểu thương sang khu vực chợ tạm để xây dựng khu chợ chính chợ Bỉm Sơn; tổ chức gặp mặt các Doanh nghiệp đầu Xuân Đinh Dậu 2017.
3. Nông - Lâm nghiệp:
Thực hiện thu hoạch cây trồng vụ Đông 2016 - 2017, gieo cấy vụ Chiêm Xuân với tổng diện tích gieo trồng: 1.481 ha đạt 97,6% KH, bằng 92,3% CK; tập huấn công tác Tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt 1; hoàn thành kế hoạch thủy lợi mùa khô; làm tốt công tác PCCC rừng; tiếp tục thực hiện chương trình xây dựng NTM tại 2 xã Hà Lan và Quang Trung theo kế hoạch đề ra.
4. Xây dựng cơ bản – Quản lý đô thị và Tài nguyên môi trường:
Tăng cường quản lý quy hoạch trên địa bàn; trình phê duyệt Đề án điều chỉnh quy hoạch, sắp xếp lại dân cư và cải tạo môi trường sống khu dân cư thuộc quy hoạch Khu công nghiệp Bỉm Sơn; lập Quy hoạch chi tiết các khu dân cư: phía Nam đường Minh Khai, phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn và khu dân cư Phố chợ; thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công Công trình: Tu bổ cấp thiêt Đình Làng Gạo, thị xã Bỉm Sơn với giá trị công trình sau thẩm định là: 2.688.685.441 đồng. Làm tốt công tác phát triển đô thị và hạ tầng công cộng. Cấp giấy phép xây dựng cho 01 tổ chức và 29 hộ gia đình, cá nhân.
Công tác quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường được đẩy mạnh: thực hiện bàn giao diện tích đất đã GPMB đợt 1 cho Ban giao thông 1 thực hiện dự án Đầu tư xây dựng công trình cầu vượt tại nút giao tuyến Bỉm Sơn-Phố Cát-Thạch Quảng, Thạch Thành và Quốc lộ 1A, đường sắt Bắc Nam, tỉnh Thanh Hóa; thu hồi đất đối với 19 hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng công trình cầu vượt tại nút giao đường sắt chuyên dùng của nhà máy xi măng Bỉm Sơn với Quốc lộ 1A, tỉnh Thanh Hóa. Trong tháng đã cấp 16 Giấy chứng nhận QSD đất ở.
Đẩy nhanh tiến độ GPMB thực hiện các dự án trên địa bàn: Thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư giải phóng mặt bằng cho các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng thực hiện dự án Đầu tư xây dựng công trình cầu vượt tại nút giaothông đường sắt chuyên dụng của nhà máy xi măng Bỉm Sơn với Quốc lộ 1A, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa; triển khai kế hoạch thực hiện công tác bồi thường GPMB dự án Đầu tư xây dựng công trình cầu vượt tại nút giao tuyến đường Bỉm Sơn-Phố Cát-Thạch Quảng, Thạch Thành và Quốc lộ 1A, đường sắt Bắc Nam, tỉnh Thanh Hóa…. Tích cực giải quyết vướng mắc trong GPMBliên quan đến chính sách hỗ trợ về đất đối với các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng các dự án trong Khu CN Bỉm Sơn, đồng thời làm việc với các chủ đầu tư liên quan về phương án chi trả hỗ trợ về đất đối với các hộ gia đình, cá nhân theo chủ trương của UBND Tỉnh.
Hoạt động của Đội kiểm tra Quy tắc đô thị được chú trọng; tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm trong TTĐT. Tháng 02/2017, có 07 trường hợp vi phạm TT đô thị (trong đó, có 03 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, 03 trường hợp vi phạm về đất đai và 01 trường hợp vi phạm về khai thác khoáng sản), đã xử lý dứt điểm 01 trường hợp, đang tiếp tục theo dõi và xử lý 06 trường hợp.
5. Tài chính – Kế hoạch, Thống kê:
Triển khai kế hoạch thực hiện các giải pháp điều hành, phát triển Kinh tế - Xã hội, QP – AN năm 2017; tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ thu - chi ngân sách năm 2017. Trong tháng 02/2017, thu ngân sách Thị xã đạt 9.713 triệu đồng, đạt 21% so với KH năm, bằng 20% so với CK. Chi ngân sách Thị xã: 2.022 triệu đồng, đạt 18% so với KH năm, bằng 11% so với CK. Công tác thống kê đảm bảo việc thống kê, thu thập thông tin trên địa bàn đảm bảo tính chính xác, kịp thời phục vụ chỉ đạo điều hành chung của Thị xã.
II. VĂN HÓA – XÃ HỘI.
1. Giáo dục & Đào tạo:
Các nhà trường ổn định nề nếp học tập sau tết, tiếp tục triển khai chương trình học kỳ 2 năm học 2016-2017 theo quy định; đồng thời, xây dựng kế hoạch năm học 2017-2018. Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra chuyên môn tại các trường học, chú trọng nâng cao chất lượng mũi nhọn và tăng cường các hoạt động giáo dục đạo đức học sinh, đổi mới phương pháp dạy học nâng cao hiệu quả công tác giáo dục.
2. Văn hoá - Thông tin - TDTT:
Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý các hoạt động văn hóa, thông tin, TDTT trên địa bàn thị xã; tổng kết công tác VHTT, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh đô thị”; phát động phong trào TĐKT và hướng dẫn đăng ký thi đua khen thưởng trong lĩnh vực văn hóa; đăng ký xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa, văn minh đô thị, xây dựng đơn vị văn hóa 5 năm giai đoạn 2013 – 2017; chỉ đạo cơ sở làm tốt công tác tổ chức các hoạt động lễ hội đầu xuân; xây dựng kế hoạch tổ chức lễ hội Sòng Sơn – Ba Dội năm 2017.
3. Công tác Nội vụ, Lao động - thương binh và xã hội:
Tiếp tục kiện toàn bộ máy, biên chế phòng ban chuyên môn UBND Thị xã; hoàn thành các thủ tục liên quan đến thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã Bỉm Sơn. Thực hiện nâng bậc lương, thuyên chuyển cán bộ, tuyển dụng công chức, tháng 02 không có trường hợp tuyển dụng công chức c ạ. thông báo nghỉ hưu theo quy định; Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận Một cửa, một cửa liên thông.
Công tác thi đua khen thưởng được quan tâm: Chủ tịch UBND Thị xã tặng Giấy khen: 16 tập thể; 33 cá nhân; Công nhận 20 Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2016. Đề nghị Thủ tướng CP tặng Bằng khen cho: 01 tập thể, 01 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 07 tập thể, 07 cá nhân; Tập thể LĐXS: 6 tập thể; tặng cờ thi đua cho 04 tập thể.
Làm tốt công tác quản lý lao động – việc làm, chính sách an sinh xã hội được bảo đảm; thực hiện thẩm định hệ thống thang lương, bảng lương cho Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn và Công ty Y.S Vina. Chi trả đầy đủ, đúng kỳ hạn cho đối tượng NCC, BTXH theo quy định. Kiểm tra việc cấp phát quà tết của Chính phủ, Tỉnh, thị xã đối tượng Người có công, đảm bảo đời sống cho Người có công trong dịp tết Nguyên đán. Tổng kết chương trình mục tiêu giảm nghèo trên địa bàn Thị xã năm 2016 và xây dựng kế hoạch giảm nghèo bền vững năm 2017. Cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 72 tháng tuổi là 80 thẻ.
4. Công tác Y tế - Dân số.
Toàn ngành đã tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 62 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 – 27/02/2017); công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm; chỉ đạo thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh của các cơ sở y tế trên địa bàn; làm tốt công tác y tế dự phòng và các dịch vụ y tế khác. Trong tháng 02/2017, đã khám bệnh cho 50.830 lượt người, điều trị cho 1.110 bệnh nhân; thường xuyên quản lý, kiểm tra, giám sát chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm sau tết Nguyên đán. Công tác truyền thông dân số, chăm sóc SKSS được đẩy mạnh. Số trẻ sinh trong tháng là 70 cháu, có 02 trường hợp sinh con thứ 3 trở lên (bằng 100% so với CK).
5.Công tác Thanh tra, Tư pháp, Tiếp công dân:
Tăng cường công tác thanh tra; chỉ đạo thanh tra đột xuất việc quản lý nhà nước về đất đai và trật tự đô thị tại phường Đông Sơn. Công tác tiếp công dân được thực hiện nghiêm túc từ Thị xã đến các xã, phường, cơ quan, đơn vị; đối thoại trực tiếp với dân, kịp thời giải thích những thắc mắc, kiến nghị của dân; trong tháng 02/2017, các trụ sở tiếp công dân trên địa bàn thị xã đã tiếp 44 lượt người đến kiến nghị, khiếu nại, tố cáo. Tiếp nhận 25 đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị, đã xử lý và chuyển các phòng ban tham mưu giải quyết theo thẩm quyền (đã giải quyết 12 đơn, đang giải quyết 13 đơn).
Công tác Tư pháp: Nâng cao chất lượng tuyên truyền, phổ biến Giáo dục pháp luật với nhiều hình thức phong phú, đa dạng như tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh, tờ rơi, tủ sách pháp luật...Tiếp tục làm tốt nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, theo dõi, rà soát, cập nhật kịp thời các TTHC góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết TTHC trên địa bàn thị xã. Thực hiện chứng thực theo chức năng, nhiệm vụ đảm bảo chính xác, đúng thời gian; xác định lại dân tộc cho 01 trường hợp; cấp trích lục bản sao hộ tịch 07 trường hợp.
IV. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 3 NĂM 2017:
1. Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế:
Tiếp tục triển khai các biện pháp, kế hoạch phát triển kinh tế trên địa bàn thị xã; thực hiện kiểm tra, kiểm soát chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. Chỉ đạo, đôn đốc Công ty Cổ phần chợ Bỉm Sơn xây dựng nhà chợ chính chợ Bỉm Sơn đúng kế hoạch và thực hiện đảm bảo các điều kiện kinh doanh trong khu vực chợ tạm để phục vụ nhu cầu kinh doanh, mua bán của người dân trên địa bàn Thị xã.
Tiếp tục thực hiện chăm sóc lúa Chiêm Xuân; tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2017; chỉ đạo các xã, phường triển khai thực hiện phát triển chăn nuôi nông hộ và triển khai xây dựng hạ tầng khu trang trại tại phường Phú Sơn, sản xuất vùng rau an toàn tại phường Lam Sơn.
2. Xây dựng cơ bản, quản lý đô thị, tài nguyên - môi trường:
Tiếp tục thực hiện các biện pháp đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, tiến độ thi công các công trình trên địa bàn thị xã; hoàn thiện hồ sơ đầu tư các tuyến đường xã hội hóa.
Nâng cao chất lượng quản lý Nhà nước về Tài nguyên – Môi trường; hoàn thiện đề án sắp xếp lại khu dân cư và cải tạo môi trường sống khu dân cư thuộc quy hoạch Khu công nghiệp Bỉm Sơn báo cáo UBND tỉnh; Khảo sát giá đất cụ thể thực hiện các dự án; giải quyết các tồn đọng, vướng mắc trong GPMB thực hiện dự án cầu vượt tại Bắc Sơn, Ngọc Trạo, Quang Trung.
3. Về Văn hóa xã hội:
Tiếp tục củng cố và xây dựng nền nếp dạy và học; phát động phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” chào mừng các ngày Lễ, ngày kỷ niệm trong tháng. Tổ chức Hội thi “Bé khỏe bé ngoan” bậc Mầm non cấp thị xã; Triển khai chuyên đề “Nâng cao chất lượng dạy và học môn tiếng Anh bậc Tiểu học” cấp thị xã; tham gia dự thi học sinh giỏi các môn văn hoá THCS,THPT và BTTHPT cấp Tỉnh.
Tập trung thực hiện tốt kế hoạch tổ chức Lễ hội Sòng Sơn – Ba Dội năm 2017; thực hiện kiểm tra hoạt động dịch vụ văn hóa đợt 1 năm 2017; Tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai Đề án số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Hướng dẫn, chỉ đạo hoạt động của các Câu lạc bộ TDTT chào mừng ngày thể Thao Việt Nam (27/3).
Thực hiện phân bổ biên chế công chức hành chính, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của UBND thị xã Bỉm Sơn năm 2017; triển khai thực hiện thu hồ sơ và trình thẩm định chính sách tinh giản biên chế theo NĐ 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ đợt 2 năm 2017. Ban hành kế hoạch CCHC năm 2017 nhằm tăng chỉ số CCHC; tiếp tục đầu tư, nâng cấp trang thiết bị và nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận Một cửa từ thị xã đến các xã, phường.
Đảm bảo chính sách an sinh xã hội; chi trả chế độ cho NCC và BTXH kịp thời, đúng đối tượng. Xây dựng kế hoạch đóng góp Quỹ đền ơn đáp nghĩa năm 2017; triển khai kế hoạch tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của Thị xã và giao chỉ tiêu tiếp cận dịch vụ cơ bản cho các xã, phường, đơn vị trên địa bàn Thị xã.
Thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và các hoạt động y, dược, y tế dự phòng trên địa bàn. Tiếp tục kiểm tra, giám sát VSATTP tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh.
4. Về công tác Thanh tra, Tư pháp, Tiếp công dân:
Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng, tư pháp, tiếp công dân. Thực hiện các cuộc thanh tra theo kế hoạch và đột xuất đảm bảo chính xác, đúng quy định. Chú trọng đối thoại trực tiếp với dân, kịp thời giải thích những thắc mắc, kiến nghị của dân, giải quyết tốt những vấn đề bức xúc trong nhân dân; kiểm tra việc thực hiện sau Quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận giải quyết tố cáo; tăng cường công tác tuyên truyền, GDPBPL nhằm nâng cao hiểu biết của người dân trong chấp hành pháp luật.

Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC