Truy cập

Hôm nay:
1811
Hôm qua:
3082
Tuần này:
4893
Tháng này:
76466
Tất cả:
5294123

Tình hình KT - XH tháng 8; Nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 9 năm 2017

Giá trị sản xuất Công nghiệp - Xây dựng ước đạt 933.596 triệu đồng, tăng 16,6% so CK.

I. KINH TẾ:
1. Công nghiệp -Xây dựng:
Giá trị sản xuất Công nghiệp - Xây dựng ước đạt 933.596 triệu đồng, tăng 16,6% so CK. Trong đó, giá trị sản xuất Công nghiệp đạt 633.421 triệu đồng, tăng 9,5% so CK; giá trị xây dựng ước đạt 300.175 triệu đồng, tăng 34,8% so CK do một số dự án đầu tư xây dựng có giá trị lớn như: Dự án nghiền CN cao của Công ty xi măng Bỉm Sơn và dây chuyền 2 của Xi măng Long Sơn. Một số sản phẩm chính tăng so với cùng kỳ như: Xi măng: 368.900 tấn, tăng 9,8%; Sản phẩm may: 948.600 SP tăng 65,3%; Chiết nạp Ga: 2.140 tấn, tăng 0,3%.
2. Ngành Dịch vụ:
Tổng giá trị Dịch vụ ước đạt 545.000 triệu đồng, tăng 10,1% so CK; tổng mức bán lẻ hàng hoá: 225.800 triệu đồng, tăng 16,1% so với CK. Các ngành ngân hàng, điện, nước không ngừng nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ cho người dân.
3. Nông - Lâm nghiệp:
Tổng giá trị Nông - Lâm nghiệp đạt 5.485 triệu đồng, tăng 0,3% so CK. Chỉ đạo chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh lúa vụ mùa, chăm sóc mía nguyên liệu; triển khai Kế hoạch tiêm phòng đợt 2 cho gia súc, gia cầm; làm tốt công tác PCCC rừng, công tác nạo vét kênh mương trước mùa mưa bão. Chỉ đạo xã Hà Lan hoàn thiện hồ sơ xây dựng Nông thôn mới; các đơn vị tiếp tục thực hiện các chính sách tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chính sách chăn nuôi nông hộ.
4. Xây dựng cơ bản, Quản lý đô thị và Tài nguyên môi trường:
Thực hiện tốt công tác xây dựng cơ bản và quản lý đô thị; phối hợp với các sở, ban ngành về quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị mới Nam Bỉm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, dự thảo quy hoạch phát triển Điện lực tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2035, điều chỉnh Quy hoạch chung mở rộng thị xã Bỉm Sơn. Trong tháng đã cấp 18 GPXD cho tổ chức, cá nhân.
Công tác quản lý nhà nước về Tài nguyên& Môi trường được quan tâm; thực hiện giao đất, thu hồi đất theo quy định; phê duyệt hệ số giá đất bồi thường về đất đai khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp đường Phan Đình Phùng, phường Phú Sơn và Ngọc Trạo; giao đất ở và có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá QSD đất đối với các hộ bị ảnh hưởng GPMB khu A, khu công nghiệp Bỉm Sơn; thực hiện rà trích đo địa chính phục vụ công tác thu hồi đất và bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện dự án công viên sinh thái Ba Đình tại phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn; tăng cường quản lý về môi trường, khoáng sản trên địa bàn; đôn đốc thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vưc tài nguyên khoáng sản; tiếp nhận 131 hồ sơ cấp GCN QSD đất; đã cấp 19 GCN QSD đất ở, 09 GCN QSD đất nông nghiệp.
Giải quyết dứt điểm những vướng mắc trong công tác GPMB, đặc biệt là các dự án trên địa bàn phường Phú Sơn; ban hành Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư GPMB dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật xen cư phía Đông đường Lê Chí Trực, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn; thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB điều chỉnh thực hiện dự án Khu thể thao và các công trình dịch vụ phụ trợ tại phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Hoạt động kiểm tra quy tắc đô thị được thực hiện thường xuyên, đạt hiệu quả tốt; trong tháng đã phát hiện 06 trường hợp vi phạm (trong đó có 03 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, 02 trường hợp vi phạm về đất đai, 01 trường hợp vi phạm về khai thác tài nguyên, khoáng sản); đã xử lý 01 trường hợp, đang theo dõi xử lý 05 trường hợp.
5. Tài chính - Kế hoạch, Thống kê:
Thu ngân sách Nhà nước ước đạt 7.900 triệu đồng, bằng 75% so với CK. Thu ngân sách địa phương ước đạt 17.424 triệu đồng, bằng 74% so với CK; chi ngân sách địa phương ước đạt 16.489 triệu đồng, bằng 74% so với CK. Công tác thống kê, thu thập thông tin đảm bảo tính chính xác, kịp thời phục vụ chỉ đạo điều hành chung của Thị xã.
II. VĂN HÓA – XÃ HỘI.
1. Giáo dục & Đào tạo:
Tổ chức thành công Hội nghị tổng kết năm học 2016-2017, triển khai học tập nhiệm vụ năm học 2017-2018; biểu dương tập thể, cá nhân có thành tích trong năm học 2016-2017; quan tâm chỉ đạo các nhà trường chuẩn bị tốt CSVC các điều kiện phục vụ cho dạy và học chuẩn bị đón năm học mới.
2. Văn hoá - Thông tin - TDTT:
Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, TDTT trên địa bàn; Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 72 năm ngày Cách mạng tháng 8 (19/8) và Quốc khánh (2/9); phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch, Sở Thông tin - Truyền thông Thanh Hóa kiểm tra các tiêu chí đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới tại xã Hà Lan; thành lập đoàn kiểm tra các hoạt động dịch vụ thể thao; tiếp tục chỉ đạo đại hội TDTT các cấp; rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện nội dung cổng thông tin điện tử thị xã.
Hoạt động tuyên truyền trên Đài Truyền thanh - TH và Cổng TTĐT Thị được thực hiện tốt với nhiều nội dung phong phú, đa dạng góp phần tuyên truyền, phổ biến các hoạt động của Đảng, Nhà nước, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn.
3. Công tác Nội vụ, Lao động - Thương binh và xã hội:
Hoàn thành việc tuyển dụng viên chức Ban QLDA đầu tư xây dựng Thị xã; Bổ nhiệm theo quy định chức danh Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm hành chính công Thị xã; tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Kiểm tra thực hiện CCHC theo kế hoạch; thường xuyên theo dõi thực hiện Quy định công khai kết quả giải quyết TTHC, công khai xin lỗi trong giải quyết TTHC; trong tháng đã tiếp nhận 683 hồ sơ đề nghị giải quyết TTHC, đã giải quyết 530 hồ sơ, không có hồ sơ để quá hạn.
Tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh phát động phong trào TĐKT năm 2017;
Tiếp tục triển khai rà soát Cầu lao động năm 2017 trên địa bàn thị xã; Tổ chức 02 lớp dạy nghề cho lao động nông thôn; Xây dựng kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình năm 2017; Phối hợp với Sở Lao động – TBXH Tỉnh tổ chức hội nghị đối thoại với người dân và cán bộ cơ sở tại 02 xã phường; chi trả đầy đủ, kịp thời, đúng chế độ cho các đối tượng Người có công, bảo trợ xã hội; Cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 72 tháng tuổi là 104 thẻ.
4. Công tác Y tế - Dân số.
Tăng cường quản lý hoạt động y dược, khám chữa bệnh của các cơ sở y tế trên địa bàn. Trong tháng đã khám cho 6.752 lượt người, điều trị cho 978 bệnh nhân. Tiếp tục thực hiện tốt công tác truyền thông dân số, chăm sóc SKSS. Số trẻ sinh trong tháng là 74 cháu, có 03 trường hợp sinh con thứ 3 trở lên.
5. Công tác Thanh tra, Tư pháp, Tiếp công dân:
Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng ngày càng được nâng cao; hoàn thành việc thanh tra việc quản lý, thu chi tài chính tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã Bỉm Sơn.
Thực hiện cài đặt phần mềm tra cứu, soạn thảo, biểu mẫu văn bản pháp luật tại UBND thị xã và UBND xã, phường; Triển khai thực hiện các Kế hoạch về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, về thực hiện Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021, về kiểm tra công tác phổ biến GDPL. Thực hiện chứng thực, hộ tịch theo chức năng, nhiệm vụ quy định đảm bảo chính xác, đúng thời gian.
Công tác Tiếp công dân được quan tâm, trong tháng 8/2017 tại các trụ sở tiếp công dân trên địa bàn thị xã đã tiếp 39 lượt người đến kiến nghị, khiếu nại, tố cáo với 23 vụ việc; tiếp nhận 14 đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị, đã xử lý và chuyển các phòng, ban, bộ phận tham mưu giải quyết theo thẩm quyền (đã giải quyết 09 đơn, đang giải quyết 05 đơn).
IV. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 9 NĂM 2017:
1. Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế:
Đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường; phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đặc biệt là hàng hóa lưu thông trên thị trường dịp Tết Trung thu 2017; tiếp tục chỉ đạo Công ty Cổ phần chợ Bỉm Sơn xây dựng nhà chợ chính chợ Bỉm Sơn đúng kế hoạch.
Chỉ đạo chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh lúa vụ mùa; Triển khai kế hoạch sản xuất năm 2018 và Phương án sản xuất vụ Đông 2017-2018. Tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, giết mổ gia súc, gia cầm.
2. Xây dựng cơ bản, Quản lý đô thị, Tài nguyên - Môi trường:
Đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, tiến độ thi công các công trình trên địa bàn thị xã; tăng cường công tác quản lý nhà nước về quản lý tài nguyên môi trường và trật tự đô thị, tập trung xử lý dứt điểm các vi phạm về khai thác tài nguyên khoáng sản; giải quyết dứt điểm một số vướng mắc trong công tác GPMB thực hiện các dự án trên địa bàn thị xã; tăng cường hoạt động của đội Quy tắc TTĐT, xử lý dứt điểm các vi phạm về xây dựng, đất đai.
3. Văn hóa xã hội:
Thực hiện phương án tuyển dụng, hợp đồng bổ sung biên chế cho một số đơn vị trường học; đảm bảo các điều kiện tổ chức khai giảng năm học mới 2017-2018; kiểm tra các tiêu chí đạt chuẩn Quốc gia đối với trường THCS Hà Lan.
Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị cơ sở tuyên truyền kỷ niệm 72 năm ngày Cách mạng tháng 8 (19/8) và Quốc khánh (2/9); ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, TDTT chào mừng Kỷ niệm 40 năm thành lập Đảng bộ Thị xã; phối hợp với sở Văn hóa, Thể thao & Du lich, Sở Thông tin - Truyền thông Thanh Hóa kiểm tra và hướng dẫn cho xã Hà Lan hoàn thành các tiêu chí đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; xây dựng kế hoạch bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa trên địa bàn thị xã giai đoạn 2017 - 2025. Tiếp tục chỉ đạo đại hội TDTT các cấp; tổ chức giải Tenis thị xã Bỉm Sơn lần thứ Hai.
Nâng cao giải pháp cải thiện thứ hạng Chỉ số cải cách hành chính; tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh phát động phong trào TĐKT năm 2017; Giải quyết tồn đọng khen thưởng kháng chiến theo hướng dẫn của Ban Thi đua khen thưởng Tỉnh.
Thực hiện việc chi trả chế độ hàng tháng cho các đối tượng BTXH, NCC kịp thời, đúng quy định; triển khai rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình; tổ chức giám sát, đánh giá thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo tại các xã phường.
Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; tăng cường công tác quản lý các hoạt động y, dược, y tế dự phòng trên địa bàn thị xã; đẩy mạnh công tác truyền thông dân số, chăm sóc SKSS.
Tiếp tục triển khai thực hiện các cuộc thanh tra theo Kế hoạch thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2017 đã được phê duyệt; thực hiện tốt công tác tiếp công dângiải quyết khiếu nại, tố cáo. Tăng cường công tác tuyên truyền, GDPBPL.

Tình hình KT - XH tháng 8; Nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 9 năm 2017

Giá trị sản xuất Công nghiệp - Xây dựng ước đạt 933.596 triệu đồng, tăng 16,6% so CK.

I. KINH TẾ:
1. Công nghiệp -Xây dựng:
Giá trị sản xuất Công nghiệp - Xây dựng ước đạt 933.596 triệu đồng, tăng 16,6% so CK. Trong đó, giá trị sản xuất Công nghiệp đạt 633.421 triệu đồng, tăng 9,5% so CK; giá trị xây dựng ước đạt 300.175 triệu đồng, tăng 34,8% so CK do một số dự án đầu tư xây dựng có giá trị lớn như: Dự án nghiền CN cao của Công ty xi măng Bỉm Sơn và dây chuyền 2 của Xi măng Long Sơn. Một số sản phẩm chính tăng so với cùng kỳ như: Xi măng: 368.900 tấn, tăng 9,8%; Sản phẩm may: 948.600 SP tăng 65,3%; Chiết nạp Ga: 2.140 tấn, tăng 0,3%.
2. Ngành Dịch vụ:
Tổng giá trị Dịch vụ ước đạt 545.000 triệu đồng, tăng 10,1% so CK; tổng mức bán lẻ hàng hoá: 225.800 triệu đồng, tăng 16,1% so với CK. Các ngành ngân hàng, điện, nước không ngừng nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ cho người dân.
3. Nông - Lâm nghiệp:
Tổng giá trị Nông - Lâm nghiệp đạt 5.485 triệu đồng, tăng 0,3% so CK. Chỉ đạo chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh lúa vụ mùa, chăm sóc mía nguyên liệu; triển khai Kế hoạch tiêm phòng đợt 2 cho gia súc, gia cầm; làm tốt công tác PCCC rừng, công tác nạo vét kênh mương trước mùa mưa bão. Chỉ đạo xã Hà Lan hoàn thiện hồ sơ xây dựng Nông thôn mới; các đơn vị tiếp tục thực hiện các chính sách tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chính sách chăn nuôi nông hộ.
4. Xây dựng cơ bản, Quản lý đô thị và Tài nguyên môi trường:
Thực hiện tốt công tác xây dựng cơ bản và quản lý đô thị; phối hợp với các sở, ban ngành về quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị mới Nam Bỉm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, dự thảo quy hoạch phát triển Điện lực tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2035, điều chỉnh Quy hoạch chung mở rộng thị xã Bỉm Sơn. Trong tháng đã cấp 18 GPXD cho tổ chức, cá nhân.
Công tác quản lý nhà nước về Tài nguyên& Môi trường được quan tâm; thực hiện giao đất, thu hồi đất theo quy định; phê duyệt hệ số giá đất bồi thường về đất đai khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp đường Phan Đình Phùng, phường Phú Sơn và Ngọc Trạo; giao đất ở và có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá QSD đất đối với các hộ bị ảnh hưởng GPMB khu A, khu công nghiệp Bỉm Sơn; thực hiện rà trích đo địa chính phục vụ công tác thu hồi đất và bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện dự án công viên sinh thái Ba Đình tại phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn; tăng cường quản lý về môi trường, khoáng sản trên địa bàn; đôn đốc thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vưc tài nguyên khoáng sản; tiếp nhận 131 hồ sơ cấp GCN QSD đất; đã cấp 19 GCN QSD đất ở, 09 GCN QSD đất nông nghiệp.
Giải quyết dứt điểm những vướng mắc trong công tác GPMB, đặc biệt là các dự án trên địa bàn phường Phú Sơn; ban hành Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư GPMB dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật xen cư phía Đông đường Lê Chí Trực, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn; thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB điều chỉnh thực hiện dự án Khu thể thao và các công trình dịch vụ phụ trợ tại phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Hoạt động kiểm tra quy tắc đô thị được thực hiện thường xuyên, đạt hiệu quả tốt; trong tháng đã phát hiện 06 trường hợp vi phạm (trong đó có 03 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, 02 trường hợp vi phạm về đất đai, 01 trường hợp vi phạm về khai thác tài nguyên, khoáng sản); đã xử lý 01 trường hợp, đang theo dõi xử lý 05 trường hợp.
5. Tài chính - Kế hoạch, Thống kê:
Thu ngân sách Nhà nước ước đạt 7.900 triệu đồng, bằng 75% so với CK. Thu ngân sách địa phương ước đạt 17.424 triệu đồng, bằng 74% so với CK; chi ngân sách địa phương ước đạt 16.489 triệu đồng, bằng 74% so với CK. Công tác thống kê, thu thập thông tin đảm bảo tính chính xác, kịp thời phục vụ chỉ đạo điều hành chung của Thị xã.
II. VĂN HÓA – XÃ HỘI.
1. Giáo dục & Đào tạo:
Tổ chức thành công Hội nghị tổng kết năm học 2016-2017, triển khai học tập nhiệm vụ năm học 2017-2018; biểu dương tập thể, cá nhân có thành tích trong năm học 2016-2017; quan tâm chỉ đạo các nhà trường chuẩn bị tốt CSVC các điều kiện phục vụ cho dạy và học chuẩn bị đón năm học mới.
2. Văn hoá - Thông tin - TDTT:
Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, TDTT trên địa bàn; Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 72 năm ngày Cách mạng tháng 8 (19/8) và Quốc khánh (2/9); phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch, Sở Thông tin - Truyền thông Thanh Hóa kiểm tra các tiêu chí đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới tại xã Hà Lan; thành lập đoàn kiểm tra các hoạt động dịch vụ thể thao; tiếp tục chỉ đạo đại hội TDTT các cấp; rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện nội dung cổng thông tin điện tử thị xã.
Hoạt động tuyên truyền trên Đài Truyền thanh - TH và Cổng TTĐT Thị được thực hiện tốt với nhiều nội dung phong phú, đa dạng góp phần tuyên truyền, phổ biến các hoạt động của Đảng, Nhà nước, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn.
3. Công tác Nội vụ, Lao động - Thương binh và xã hội:
Hoàn thành việc tuyển dụng viên chức Ban QLDA đầu tư xây dựng Thị xã; Bổ nhiệm theo quy định chức danh Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm hành chính công Thị xã; tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Kiểm tra thực hiện CCHC theo kế hoạch; thường xuyên theo dõi thực hiện Quy định công khai kết quả giải quyết TTHC, công khai xin lỗi trong giải quyết TTHC; trong tháng đã tiếp nhận 683 hồ sơ đề nghị giải quyết TTHC, đã giải quyết 530 hồ sơ, không có hồ sơ để quá hạn.
Tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh phát động phong trào TĐKT năm 2017;
Tiếp tục triển khai rà soát Cầu lao động năm 2017 trên địa bàn thị xã; Tổ chức 02 lớp dạy nghề cho lao động nông thôn; Xây dựng kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình năm 2017; Phối hợp với Sở Lao động – TBXH Tỉnh tổ chức hội nghị đối thoại với người dân và cán bộ cơ sở tại 02 xã phường; chi trả đầy đủ, kịp thời, đúng chế độ cho các đối tượng Người có công, bảo trợ xã hội; Cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 72 tháng tuổi là 104 thẻ.
4. Công tác Y tế - Dân số.
Tăng cường quản lý hoạt động y dược, khám chữa bệnh của các cơ sở y tế trên địa bàn. Trong tháng đã khám cho 6.752 lượt người, điều trị cho 978 bệnh nhân. Tiếp tục thực hiện tốt công tác truyền thông dân số, chăm sóc SKSS. Số trẻ sinh trong tháng là 74 cháu, có 03 trường hợp sinh con thứ 3 trở lên.
5. Công tác Thanh tra, Tư pháp, Tiếp công dân:
Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng ngày càng được nâng cao; hoàn thành việc thanh tra việc quản lý, thu chi tài chính tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã Bỉm Sơn.
Thực hiện cài đặt phần mềm tra cứu, soạn thảo, biểu mẫu văn bản pháp luật tại UBND thị xã và UBND xã, phường; Triển khai thực hiện các Kế hoạch về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, về thực hiện Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021, về kiểm tra công tác phổ biến GDPL. Thực hiện chứng thực, hộ tịch theo chức năng, nhiệm vụ quy định đảm bảo chính xác, đúng thời gian.
Công tác Tiếp công dân được quan tâm, trong tháng 8/2017 tại các trụ sở tiếp công dân trên địa bàn thị xã đã tiếp 39 lượt người đến kiến nghị, khiếu nại, tố cáo với 23 vụ việc; tiếp nhận 14 đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị, đã xử lý và chuyển các phòng, ban, bộ phận tham mưu giải quyết theo thẩm quyền (đã giải quyết 09 đơn, đang giải quyết 05 đơn).
IV. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 9 NĂM 2017:
1. Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế:
Đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường; phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đặc biệt là hàng hóa lưu thông trên thị trường dịp Tết Trung thu 2017; tiếp tục chỉ đạo Công ty Cổ phần chợ Bỉm Sơn xây dựng nhà chợ chính chợ Bỉm Sơn đúng kế hoạch.
Chỉ đạo chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh lúa vụ mùa; Triển khai kế hoạch sản xuất năm 2018 và Phương án sản xuất vụ Đông 2017-2018. Tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, giết mổ gia súc, gia cầm.
2. Xây dựng cơ bản, Quản lý đô thị, Tài nguyên - Môi trường:
Đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, tiến độ thi công các công trình trên địa bàn thị xã; tăng cường công tác quản lý nhà nước về quản lý tài nguyên môi trường và trật tự đô thị, tập trung xử lý dứt điểm các vi phạm về khai thác tài nguyên khoáng sản; giải quyết dứt điểm một số vướng mắc trong công tác GPMB thực hiện các dự án trên địa bàn thị xã; tăng cường hoạt động của đội Quy tắc TTĐT, xử lý dứt điểm các vi phạm về xây dựng, đất đai.
3. Văn hóa xã hội:
Thực hiện phương án tuyển dụng, hợp đồng bổ sung biên chế cho một số đơn vị trường học; đảm bảo các điều kiện tổ chức khai giảng năm học mới 2017-2018; kiểm tra các tiêu chí đạt chuẩn Quốc gia đối với trường THCS Hà Lan.
Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị cơ sở tuyên truyền kỷ niệm 72 năm ngày Cách mạng tháng 8 (19/8) và Quốc khánh (2/9); ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, TDTT chào mừng Kỷ niệm 40 năm thành lập Đảng bộ Thị xã; phối hợp với sở Văn hóa, Thể thao & Du lich, Sở Thông tin - Truyền thông Thanh Hóa kiểm tra và hướng dẫn cho xã Hà Lan hoàn thành các tiêu chí đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; xây dựng kế hoạch bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa trên địa bàn thị xã giai đoạn 2017 - 2025. Tiếp tục chỉ đạo đại hội TDTT các cấp; tổ chức giải Tenis thị xã Bỉm Sơn lần thứ Hai.
Nâng cao giải pháp cải thiện thứ hạng Chỉ số cải cách hành chính; tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh phát động phong trào TĐKT năm 2017; Giải quyết tồn đọng khen thưởng kháng chiến theo hướng dẫn của Ban Thi đua khen thưởng Tỉnh.
Thực hiện việc chi trả chế độ hàng tháng cho các đối tượng BTXH, NCC kịp thời, đúng quy định; triển khai rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình; tổ chức giám sát, đánh giá thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo tại các xã phường.
Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; tăng cường công tác quản lý các hoạt động y, dược, y tế dự phòng trên địa bàn thị xã; đẩy mạnh công tác truyền thông dân số, chăm sóc SKSS.
Tiếp tục triển khai thực hiện các cuộc thanh tra theo Kế hoạch thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2017 đã được phê duyệt; thực hiện tốt công tác tiếp công dângiải quyết khiếu nại, tố cáo. Tăng cường công tác tuyên truyền, GDPBPL.

Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC