Truy cập

Hôm nay:
1809
Hôm qua:
3082
Tuần này:
4891
Tháng này:
76464
Tất cả:
5294121

Tình hình phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm; Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017

Sáu tháng đầu năm 2017, Đảng bộ và chính quyền Thị xã đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển KT- XH, AN-QP. Kinh tế có bước phát triển khá, văn hoá - xã hội chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân ổn định, quốc phòng-an ninh được giữ vững.

A. NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KT-XH, QP-AN:
I. VỀ KINH TẾ:
Tổng giá trị sản xuất địa bàn (theo giá 2010) ước đạt 8.796,9 tỷ đồng, đạt 52,9% KH, bằng 121,1% so CK; Trong đó: Công nghiệp - xây dựng ước đạt 6.348,7 tỷ đồng, đạt 53,3% KH, tăng 24,0% so CK; thương mại - dịch vụ ước đạt 2.320 tỷ đồng, bằng 51,3% KH, tăng 15,1% CK; Nông - Lâm - Thủy sản ước đạt 128,2 tỷ đồng, bằng 61,6% KH, tăng 0,7% so với CK.
Cơ cấu kinh tế: Công nghiệp - xây dựng chiếm 73,43%, thương mại - dịch vụ chiếm 24,82%, Nông - lâm - thủy sản chiếm 1,75%.
1. Công nghiệp - Xây dựng:
Sản xuất công nghiệp duy trì tốc độc tăng trưởng khá. Giá trị sản xuất ước đạt 6.348,7 tỷ đồng, đạt 53,3% KH, tăng 24,0% so CK. Nhiều sản phẩm chính tăng khá so với CK, như: sản xuất xi măng đạt 2.094 nghìn tấn, tăng 27,9%; Clinker Pooclan đạt 410 nghìn tấn, tăng 70,8%; Gạch xây đạt 110,2 triệu viên, tăng 29,6%; sản phẩm may đạt 4.955 nghìn sản phẩm, tăng 11,4%; chiết nạp ga đạt 15.877 tấn tăng 42%; lắp ráp ô tô đạt 2.151 cái, giảm 12,3% so CK;...
Tổng giá trị đầu tư trên địa bàn 6 tháng đầu năm ước đạt 3.319,188 tỷ đồng, bằng 66,09% so KH, tăng 49,1% so CK; trong đó, tổng giá trị thực hiện đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước đạt 377,076 tỷ đồng.
Trong 6 tháng đầu năm 2017, có 30 doanh nghiệp thành lập mới (tăng 09 DN so CK), 09 doanh nghiệp ngừng hoạt động, 14 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, 01 doanh nghiệp giải thể; hiện có 383 doanh nghiệp đang hoạt động; Thu hút đầu tư vào thị xã có bước chuyển biến tốt; 6 tháng đầu năm có 5 dự án được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương địa điểm đầu tư vào địa bàn thị xã
2. Thương mại - Dịch vụ:
Các ngành dịch vụ chủ yếu đều có bước phát triển khá: Doanh thungành thương mại - dịch vụ ước đạt 2.320 tỷ đồng, bằng 51,3% KH, tăng 15,1% CK; trong đó, tổng mức bán lẻ hàng hoá ước đạt 1.480 tỷ đồng, bằng 49,3% KH tăng 19,6% so CK.
Giá trị hàng hoá xuất khẩu ước đạt 64,7 triệu USD, bằng 47,9% KH, tăng 11,9% CK. Thị trường hàng hoá, dịch vụ phong phú, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân. Các ngân hàng thương mại và Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động có hiệu quả; tạo điều kiện tốt về nguồn vốn cho phát triển sản xuất kinh doanh; tổng vốn huy động của các ngân hàng thương mại trên địa bàn đạt ước đạt 4.909 tỷ đồng, tăng 124,3% so CK, dư nợ cho vay ước đạt 7.929 tỷ đồng, bằng tăng 35,5 % so CK.
Bưu chính - Viễn thông tiếp tục phát triển; các ngành điện, cấp nước hoạt động tốt đáp ứng nhu cầu của nhân dân; Tiến độ xây dựng chợ Bỉm Sơn đảm bảo; phương án chuyển đổi chợ Đông Sơn theo quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh đang được triển khai đúng kế hoạch; các điểm dịch vụ tập trung, siêu thị hoạt động ngày càng phát triển.
Công tác quản lý thị trường được quan tâm; Ban chỉ đạo 389 thường xuyên kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống các hành vi sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng, vi phạm về vệ sinh ATTP trên địa bàn; qua kiểm tra đã phát hiện và xử lý 65 vụ vi phạm; các xã, phường triển khai ký cam kết đối với các hộ kinh doanh ban đầu nhỏ lẻ, đảm bảo an toàn thực phẩm.
3. Nông - Lâm nghiệp - Thủy sản:
Sáu tháng đầu năm 2017, thời tiết thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp; công tác phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi được quan tâm chỉ đạo thực hiện, không xảy ra dịch bệnh nguy hiểm trên địa bàn. Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như: thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là giá thịt lợn xuống thấp kỷ lục so với các năm gần đây làm người chăn nuôi thua lỗ nặng, ảnh hưởng không nhỏ đến ngành chăn nuôi trên địa bàn.
Giá trị sản xuất Nông - Lâm - Thủy sản ước đạt 128,2 tỷ đồng, bằng 61,6% KH, tăng 0,7% so với CK. Tổng diện tích gieo trồng vụ Chiêm Xuân đạt 1.558,95 ha, bằng 71,2% KH, bằng 94,5% so CK. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 3.717 tấn, bằng 53,1% KH, bằng 89,3% so CK; Tổng đàn gia súc, gia cầm 150.246 con, bằng 70,6 % KH, tăng 32,6 % so CK, trong đó đàn trâu bò 1.672 con đạt 98,3% so KH, tăng 9,2% so CK; đàn lợn: 5.980 con, bằng 54,36% KH, tăng 79,3% so CK; đàn gia cầm: 142.594 con, bằng 71,3% KH, tăng 59,3% so CK. Diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 116 ha.
Công tác quản lý bảo vệ rừng được quan tâm thường xuyên, tập trung triển khai, thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; diện tích trồng mới đạt 20ha, độ che phủ đạt 16,9%.
Chương trình xây dựng nông thôn mới được các cấp các ngành quan tâm chỉ đạo, đến nay xã Hà Lan đạt 18/19 tiêu chí và Quang Trung đạt 16/19 tiêu chí; tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ chăn nuôi nông hộ năm 2017 theo Quyết định 50 của Chính phủ; tích cực thực hiện chính sách tái cơ cấu ngành nông nghiệp năm 2017, kết quả đã xây dựng cơ sở hạ tầng khu trang trại chăn nuôi tập trung tại phường Phú Sơn, 2.000 m2 nhà lưới trồng rau an toàn tại phường Lam Sơn, thực hiện liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm với quy mô10ha khoai tây tại xã Hà Lan.
4. Thu - Chi ngân sách:
Thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm đạt kết quả tương đối khả quan, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt mức dự toán giao; chi ngân sách địa phương bám sát dự toán HĐND Thị xã giao, chi tiết kiệm, có hiệu quả, đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ an sinh xã hội, quốc phòng-an ninh; kết quả 6 tháng đầu năm 2017 Thu Ngân sách nhà nước ước đạt 101,4 tỷ đồng bằng 55,2% KH, bằng 113% so với CK; thu Ngân sách địa phương ước đạt 177,9 tỷ đồng, đạt 71% KH, bằng 132% so với CK; Chi Ngân sách địa phương ước đạt 110,4 tỷ đồng, đạt 44% KH, bằng 81% so với CK.
5. Đầu tư xây dựng cơ bản, Quản lý đô thị và Tài nguyên môi trường:
5.1. Đầu tư xây dựng cơ bản:
Một số dự án đầu tư xây dựng thực hiện với tiến độ tốt đã hoàn thành đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả như: đường từ TL7- đường gom KCN, đường giao thông từ QL1A vào Nhà máy xi măng Long Sơn và khu công nghiệp phía Đông thị xã Bỉm Sơn, đường Thanh Niên xã Quang Trung,...
Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện một số dự án chuyển tiếp như: Dự án Đầu tư xây dựng và cải tạo hệ thống thoát nước thị xã Bỉm Sơn (vay vốn WB -dự kiến hoàn thành vào quý IV/2017); Dự án Trung tâm hội nghị - Nhà văn hóa thị xã Bỉm Sơn bàn giao trong tháng 10/2017; dự án HTKT khu dân cư phía Nam đường Trần Phú hiện đang thi công phần còn lại của dự án, bàn giao và quyết toán dự án trong quý III/2017; nâng cấp sửa chữa đường Hai Bà Trưng, hoàn thành trong quý III/2017.
Lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư, triển khai thực hiện các dự án trọng điểm như: Công trình phụ trợ Trung tâm hội nghị - Nhà văn hóa, Cải tạo trụ sở HĐND & UBND thị xã Bỉm Sơn,... các công trình nông thôn mới tại xã Hà Lan, xã Quang Trung, các tuyến đường xã hội hóa.
5.2. Công tác quản lý đô thị:
Công tác quản lý đô thị có nhiều chuyển biến tích cực; phối hợp với các Sở, ban, ngành nghiên cứu các phương án điều chỉnh mở rộng quy hoạch chung thị xã để xây dựng đề án thị xã Bỉm Sơn trở thành Thành phố; tổ chức lập quy hoạch phân khu chức năng phía Đông thị xã và phía Nam sông Tam Điệp; Lập quy hoạch chi tiết các dự án để phát triển đô thị: Khu dân cư phía Nam đường Minh Khai, phường Đông Sơn; điều chỉnh QHCT khu vực Nam Đồi Bỉm; khu dân cư phố chợ tại khu nội thị số 2,Tây QL1A xã Quang trung; điều chỉnh quy hoạch khu dân cư Nam Cổ Đam, phường Lam Sơn; quy hoạch chi tiết Khu thể thao phường Ba Đình.Thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật 11 công trình, với tổng mức đầu tư hơn 22,5 tỷ đồng; cấp 04 giấy phép quy hoạch và 181 giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ đô thị cho các tổ chức, cá nhân. Tăng cường công tác quản lý các công trình xây dựng và quản lý hạ tầng công cộng.
Chỉ đạo thực hiện tốt các công tác: vệ sinh môi trường đô thị, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thị xã trọng tâm là các dịp lễ hội các sự kiện quan trọng: ngày lễ tết, các kỳ thi,... triển khai thực hiện tháng cao điểm về xử lý lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông đặc biệt trên các tuyến đường Quốc lộ, tỉnh lộ.
5.3. Công tác quản lý tài nguyên và môi trường:
Thực hiện tốt công tác giao đất, thu hồi đất thực hiện các dự án trên địa bàn, công tác cấp GCN QSD đất chưa đạt KH, cụ thể cấp GCN QSD đất ở lần đầu 125/465 GCN đạt 26,8% KH; cấp đổi GCN và chuyển mục đích sử dụng đất 16 trường hợp; cấp GCN do chuyển nhượng, tặng cho QSD đất 57 trường hợp; đăng ký, xóa thế chấp 134 trường hợp; lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020. Ban hành 121 Quyết định thu hồi đất, Quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với 18 hộ gia đình cá nhân không chấp hành giao lại đất cho nhà nước thực hiện Dự án: Đầu tư xây dựng công trình cầu vượt tại nút giao đường sắt chuyên dùng của nhà máy xi măng Bỉm Sơn với quốc lộ 1A; kiểm tra, xử lý các vi phạm về sử dụng đất đai 29 trường hợp, khai thác tài nguyên khoáng sản 11 trường hợp; bảo vệ môi trường 01 trường hợp, kiểm tra quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản 02 đơn vị. Thành lập ban chỉ đạo và triển khai kế hoạch, phân công nhiệm vụ thực hiện lập điều chỉnh Biên bản, bản đồ khoanh vùng, cắm mốc giới các khu vực bảo vệ khu di tích lịch sử và thắng cảnh Bỉm Sơn.
5.4. Công tác GPMB:
Trong 6 tháng đầu năm 2017, công tác GPMB đã đạt được nhiều kết quả tích cực: hoàn thành GPMB Dự án HTKT KDC phía Nam đường Trần Phú, dự án Đầu tư xây dựng công trình cầu vượt tại nút giao đường sắt chuyên dùng của nhà máy xi măng Bỉm Sơn với quốc lộ 1A và cầu vượt đường 1A xã Quang Trung, dự án Trung Tâm thể thao Phục Hưng; dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Nam khu A, khu công nghiệp Bỉm Sơn; tích cực thực hiện chính sách hỗ trợ về đất cho các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng các dự án trong Khu CN Bỉm Sơn, thị xã Bỉm Sơn.
5.5. Công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị:
Công tác quản lý trật tự đô thị được quan tâm, 6 tháng đầu năm 2017 kiểm tra, phát hiện xử lý 39 trường hợp vi phạm trong đó đã xử lý dứt điểm22 trường hợp, đang xử lý tiếp 17 trường hợp (trong đó phải tháo dỡ 01; xử phạt hành chính 06 trường hợp; hoàn thiện hồ sơ đất đai và xây dựng 10); giải phóng 44 công trình tạm xây dựng trên vỉa hè khu dân cư Nam đường Trần Phú.
II. VĂN HOÁ - XÃ HỘI:
1. Giáo dục & Đào tạo:
Thực hiện các giải pháp đồng bộ, đổi mới phương pháp nâng cao chất lượng dạy và học, chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên; chất lượng phổ cập mầm non 5 tuổi, phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập THCS được giữ vững và đạt mức độ 3; nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, năm học 2016-2017 có 533 HS dự thi tốt nghiệp THPTQG; 595 HS dự xét tốt nghiệp THCS. Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi dự thi HSG văn hóa cấp Tỉnh THCS, THPT năm học 2016 - 2017, đạt kết quả khá: bậc THCS xếp thứ 15, THPT Bỉm Sơn xếp thứ 6 các trường cùng cấp thuộc tỉnh. Cơ sở vật chất, thiết bị trường học được tăng cường, có thêm 01 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.
2. Văn hoá - Thông tin-TDTT:
Làm tốt công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa - thông tin, trong tổ chức hoạt động lễ hội. Tổ chức thành công các chương trình văn hóa, văn nghệ, TDTT chào mừng những ngày lễ lớn của đất nước và địa phương; ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 08/ NQ-TW về phát triển du lịch, ban hành kế hoạch đại hội TDTT các cấp lần thứ VIII, kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, TDTT chào mừng 40 năm ngày thành lập Đảng bộ Thị xã; Tổ chức các hoạt động hè cho thanh thiếu niên; tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, XDNSVMĐT”; phê duyệt quy ước, hương ước văn hóa cho 65 làng, khu phố, thôn trên địa bàn thị xã.
Hoạt động tuyên truyền trên Đài TT - TH Thị xã luôn được quan tâm chỉ đạo; chất lượng tin, bài ngày càng được nâng cao. Trong 6 tháng đầu năm 2017 thực hiện 108 lượt chương trình truyền thanh với trên 756 lượt tin, bài, phóng sự, văn bản chỉ đạo.
Cổng TTĐT Thị xã hoạt động có hiệu quả, thực hiện cung cấp thông tin và tuyên truyền hoạt động của các cấp, ngành trên mọi lĩnh vực của Thị xã với 186 tin bài và 3910 văn bản chỉ đạo điều hành; tăng cường việc ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp trong việc giải quyết TTHC.
3. Công tác Y tế - Dân số:
Hệ thống y tế từ thị xã đến các xã, phường hoạt động có hiệu quả, chất lượng khám chữa bệnh ngày càng được nâng cao; Bệnh viện đa khoa đã khám bệnh cho 32.111 lượt ng­ười, đạt 126% so KH; điều trị nội trú cho 5.624 lượt người, đạt 172% KH; Các cơ sở y tế xã, phường đã khám cho 21.235 lượt người, điều trị cho 1.439 bệnh nhân. Triển khai thực hiện tốt các Chương trình mục tiêu quốc gia và dự án y tế năm 2017; tăng cường công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; đã có 7/8 xã, phường đạt chuẩn quốc gia về y tế; làm tốt công tác y tế dự phòng, chủ động giám sát và khống chế các loại dịch nguy hiểm đảm bảo Thị xã không có dịch bệnh xảy ra. Công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản tiếp tục được thực hiện tốt; số trẻ sinh trong 6 tháng đầu năm 2017 là 355 cháu (tăng 10,9% so CK), trong đó con thứ 3 trở lên là 31 cháu (tăng 19,2% so CK).
4. Công tác Nội vụ:
Tăng cường việc thực hiện nghiêm nề nếp kỷ cương, kỷ luật hành chính; rà soát, thực hiện Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021 đối với 05 trường hợp; chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định 158/NĐ-CP đối với công chức địa chính, kế toán ở 6 xã phường và 03 phòng chuyên môn thuộc UBND thị xã; bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cán bộ quản lý một số phòng ban thuộc UBND và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc; điều động và bổ nhiệm 01 công chức cấp phường thành công chức thị xã; xây dựng quy hoạch cán bộ quản lý giáo dục; phối hợp với trường Chính trị Tỉnh tổ chức 02 lớp bồi dưỡng cho Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2016 - 2021; Thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã; làm tốt công tác quản lý nhà nước về văn thư – lưu trữ; thường xuyên quan tâm các hoạt động của các hội, các tổ chức tôn giáo trên địa bàn. Tăng cường công tác kiểm tra CCHC; tiếp tục đầu tư, nâng cấp bộ phận Một cửa, Một cửa liên thông; xây dựng phương án thành lập Trung tâm dịch vụ hành chính công. Trong 6 tháng đầu năm, đã tiếp nhận 1.675 hồ sơ giải quyết TTHC, đã giải quyết 1.400 hồ sơ, đang giải quyết 275 hồ sơ.
Công tác thi đua khen thưởng được quan tâm: Chủ tịch UBND Thị xã khen thưởng cho 46 tập thể, 36 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Văn hóa, Thể thao, Du lịch và phong trào “TDĐKXDĐSVH”, 26 gia đình văn hóa tiêu biểu cấp thị xã; 16 tập thể, 33 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và công nhận 20 Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2016; khen thưởng cho 53 học sinh giỏi; 13 giáo viên có học sinh giỏi cấp Tỉnh, cấp Quốc gia; khen thưởng 05 tập thể, 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển quân năm 2017; đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng cho: 01 tập thể, 01 cá nhân; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 07 tập thể, 07 cá nhân; 04 đơn vị được nhận Cờ thi đua UBND tỉnh.
5. Lao động - Thương binh & Xã hội:
Công tác lao động - việc làm: Tính đến tháng 6 năm 2017, toàn Thị xã đã giải quyết việc làm cho 855 lao động; Tổ chức tháng hành động An toàn vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ lần thứ nhất năm 2017; thẩm định hệ thống thang bảng lương năm 2017 của 07 đơn vị doanh nghiệp theo Quy định; Mở 03 lớp dạy nghề người khuyết tật và dạy nghề cho lao động nông thôn; Phối hợp kiểm tra 09 đơn vị doanh nghiệp trong việc thực hiện an toàn lao động và thực hiện Luật Lao động.
Công tác An sinh xã hội tiếp tục được đảm bảo. Thực hiện tốt công tác bảo trợ xã hội; chi trả đầy đủ, kịp thời, đúng chế độ hàng tháng cho các đối tượng;tiếp nhận và giải quyết chế độ cho 191 đối tượng; thăm hỏi, tặng quà cho 1.292Người có công trong dịp Tết Nguyên đán với tổng giá trị 418,840 triệu đồng; cấp quà cho 724 cụ cao tuổi với tổng kinh phí 138,4 triệu đồng; trợ cấp khó khăn đột xuất, cấp gạo cứu trợ cho hộ nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp với UB MTTQ Thị xã tặng 428 xuất quà với tổng số tiền 256 triệu đồng cho hộ nghèo; tổ chức cho 385 đối tượng đủ điều kiện đi điều dưỡng năm 2017, 05 lớp tập huấn về “phòng chống tai nạn thương tích trẻ em và xâm hại tình dục” với 250 người tham dự; sửa chữa và làm mới 03 nhà người có công đã hoàn thành đưa vào sử dụng; cấp mới 1.120 thẻ BHYT cho các đối tượng, trong đó 688 thẻ BHYT cho trẻ em dưới 72 tháng tuổi.
6. Công tác Thanh tra:
Tổ chức 04 cuộc thanh tra theo kế hoạch và 01 cuộc thanh tra đột xuất về công tác quản lý đất đai tại phường Đông Sơn, Kết luận thanh tra đảm bảo tính chính xác, khách quan, đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế của các tổ chức, cá nhân, đồng thời kiến nghị xử lý đối với tổ chức, cá nhân có sai phạm, khuyết điểm. Qua thanh tra đã thu hồi số tiền 49.570.000đ do vi phạm nguyên tắc tài chính, kế toán nộp ngân sách nhà nước. Công tác phòng chống tham nhũng được quan tâm, chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, đến nay chưa phát hiện vụ tham nhũng nào xảy ra trên địa bàn.
Trong 6 tháng đầu năm Thị xã tiếp nhận 38 đơn Khiếu nại,tố cáo thuộc thẩm quyền (UBND Thị xã 36 đơn gồm 18 đơn tố cáo, 18 đơn khiếu nại. UBND xã, phường 2 đơn gồm 01 đơn tố cáo,01 đơn khiếu nại). Kết quả xử lý đơn: Số đơn thuộc thẩm quyến giải quyết của UBND Thị xã và UBND các xã, phường là 11 đơn (khiếu nại 8 đơn, tố cáo 3 đơn); lưu 27 đơn không đủ điều kiện thụ lý gồm các đơn nặc danh, đơn không rõ nội dung, đơn trùng lắp, Đơn khiếu nại đã có quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa). Đã giải quyết 08/08 đơn khiếu nại, 03/03 đơn tố cáo đạt 100% .
7. Công tác Tư pháp:
Thẩm định, rà soát, phân loại 2.991 văn bản trên toàn thị xã. Đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục phổ biến pháp luật với nhiều hình thức phong phú: thực hiện tập huấn cho 137 tuyên truyền viên cơ sở về nghiệp vụ PBGDPL; tuyên truyền Luật Khiếu nại-Tố cáo, luật Tiếp Công dân với 1.768 người tham gia; tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh, truyền hình của Thị xã 75 buổi,các xã, phường 268 buổi, duy trì lịch phát thanh 4 buổi/tuần. Thực hiện có hiệu quả công tác hòa giải cơ sở; đã hòa giải thành30/30 vụ, bằng 100%; Làm tốt công tác kiểm soát TTHC; tiếp nhận 9.278 hồ sơ, đã giải quyết 9.276, bằng 99,98%; công tác hộ tịch, chứng thực được thực hiện nghiêm túc từ thị xã đến các xã, phường. Công tác theo dõi, tổng hợp Thi hành pháp luật xử lý VPHC được quan tâm, đã tiến hành xử phạt VPHC trong các lĩnh vực ATGT, khai thác khoáng sản, quản lý thị trường...thu nộp NSNN hơn 1,5 tỷ đồng.
8. Công tác tiếp công dân:
Trong 6 tháng đầu năm 2017, tại các trụ sở tiếp dân trên toàn Thị xã đã tiếp 395 công dân, tiếp nhận 188 vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị (trong đó UBND thị xã tiếp331 người, 124 vụ việc; UBND các xã phường tiếp 64 người, 64 vụ việc). Tiếp nhận 223 đơn, trong đó: 19 đơn khiếu nại, 19 đơn tố cáo, 185 đơn PAKN. Đã phân loại, xử lý và chuyển các đơn vị giải quyết theo thẩm quyền và đúng quy định, trong đó, đơn đủ điều kiện xử lý là 09 đơn khiếu nại, 03 đơn tố cáo, 155 đơn PAKN. Nội dung đơn chủ yếu về các vấn đề: thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tranh chấp đất đai và vệ sinh môi trường.
B. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2017:
I. CÁC CHỈ TIÊU CÒN LẠI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2017:
1. Tổng giá trị sản xuất địa bàn: 7.833,4 tỷ đồng (KH năm 16.630 tỷ đồng). Trong đó:
- CN-XD: 5.553,3 tỷ đồng;
- Dịch vụ: 2.200 tỷ đồng;
- Nông, Lâm, Thủy sản: 79,9 tỷ đồng.
2. Sản lượng lương thực có hạt: 3.283 tấn (KH năm 7000 tấn).
3. Giá trị xuất khẩu: 70,3 triệu USD (KH năm 135 triệu USD).
4. Tổng vốn đầu tư phát triển 2.330 tỷ đồng (KH năm 5.022 tỷ đồng).
5. Tổng thu Ngân sách Nhà nước: 82,063 tỷ đồng (KH năm 183,463 tỷ đồng)
6. Tổng thu Ngân sách địa phương: 71,802 tỷ đồng (KH năm 249,702 tỷ đồng).
7. Xây dựng Nông thôn mới: xã Hà Lan hoàn thành, xã Quang Trung đạt thêm 1-2 tiêu chí.
8. Số trường đạt chuẩn quốc gia: Thêm 01 trường đạt chuẩn (KH năm là 01 trường).
9. Số người được giải quyết việc làm mới 1.021, số người xuất lao động 105 (KH năm 1.876 người, xuất khẩu 180 lao động).
II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU:
Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017, các cấp, các ngành cần triển khai thực hiện tốt một số nhóm giải pháp sau:
1. Tiếp tục nỗ lực thực hiện biện pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển sản xuất kinh doanh trên mọi lĩnh vực:
Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tăng cường cung cấp thông tin quy hoạch, phối hợp với BQL khu kinh tế Nghi Sơn và các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, từng bước hoàn thiện hạ tầng khu công nghiệp thu hút nhà đầu tư vào khu công nghiệp Bỉm Sơn.
Nắm chắc tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn; thường xuyên gặp gỡ, đối thoại, quan tâm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cần giải quyết đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp, giúp đỡ các doanh nghiệp đang triển khai đầu tư xây dựng mới hoặc mở rộng sản xuất kinh doanh tiếp cận vốn, mặt bằng, nguyên liệu…nhằm thúc đẩy hoạt động sản xuất.
Tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư thương mại, dịch vụ vào địa bàn thị xã nhằm thúc đẩy, tìm kiếm cơ hội mua bán hàng hoá và cung ứng dịch vụ góp phần đáp ứng và thay đổi cơ cấu tiêu dùng của người dân. Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát tình hình giá cả thị trường, chống buôn lậu và gian lận thương mại, bình ổn giá cả thị trường.
Đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu trong sản xuất nông nghiệp theo hướng phát triển trang trại, gia trại; chỉ đạo sản xuất vụ Mùa và vụ Đông năm 2017-2018 đạt kết quả tốt. Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm, công tác thuỷ lợi nội đồng, phòng chống bão lụt, giảm nhẹ thiên tai.
Tập trung chỉ đạo xây dựng nông thôn mới; xã Hà Lan hoàn thiện hồ sơ để được công nhận đạt chuẩn NTM; xã Quang Trung tiếp tục thực hiện rà soát, bổ sung hoàn thiện các tiêu chí theo đúng lộ trình và kế hoạch đề ra.
2. Đẩy mạnh các biện pháp tăng thu ngân sách; điều hành, quản lý hoạt động chi phù hợp với dự toán; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển:
Tập trung quản lý thu đúng, đủ, kịp thời; thực hiện đồng bộ các giải pháp để tăng thu trên tất cả các khoản thu ngân sách, chống thất thu, nợ đọng thuế, phí. Tăng cường tuyên truyền, mở rộng các hình thức kê khai thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế. Đẩy mạnh việc thanh tra, kiểm tra nhằm nâng cao trách nhiệm chấp hành, chống gian lận thuế.
Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn ngân sách, TPCP, vốn ODA, vốn hỗ trợ của Tỉnh, vốn khai thác quỹ đất, vốn của các thành phần kinh tế để đầu tư kết cấu hạ tầng, các dự án quan trọng nhằm phát triển đô thị xanh, sạch, đẹp. Quản lý chặt chẽ nguồn thu từ đấu thầu dự án có sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất và khai thác khoáng sản.
Chỉ đạo, điều hành chặt chẽ và linh hoạt hoạt động chi, bảo đảm cân đối và sử dụng hợp lý các nguồn lực tài chính, đảm bảo chi tiết kiệm, có hiệu quả.
3. Nâng cao công tác QLNN về Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, mở rộng quy hoạch phát triển đô thị
Tiếp tục nghiên cứu phương án điều chỉnh mở rộng quy hoạch chung, mở rộng địa giới hành chính thị xã, làm cơ sở xây dựng đề án thành lập Thành phố Bỉm Sơn. Hoàn thiện các quy hoạch: phân khu phía Đông Thị xã thuộc phường Đông Sơn; phân khu phía Nam sông Tam Điệp thuộc xã Quang Trung, phường Phú Sơn; các quy hoạch chi tiết các khu đô thị mới, khu dân cư mới: Khu đô thị mới Nam Bỉm Sơn, khu dân cư Bắc khu phố 2, phường Ba Đình, khu dân cư Nam Đồi Bỉm.
Đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành đầu tư các dự án trọng điểm, như: Dự án đầu tư xây dựng và cải tạo hệ thống thoát nước thị xã Bỉm Sơn (nguồn vốn WB), Trung tâm hội nghị - Nhà văn hóa thị xã Bỉm Sơn; đề nghị các chủ đầu tư chỉ đạo các nhà thầu đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ dự án Cầu vượt tại nút giao tuyết đường Bỉm Sơn - Phố Cát - Thạch Quảng và Quốc lộ 1A, đường sắt Bắc Nam; dự án Đầu tư xây dựng cầu vượt tại nút giao đường sắt chuyên dùng của nhà máy xi măng Bỉm Sơn với Quốc lộ 1. Chỉ đạo, đôn đốc các xã phường đẩy nhanh các dự án đầu tư, dự án xây dựng hạ tầng phục vụ đấu giá đất như: Dự án Khu dân cư Bắc đường Phùng Hưng, phường Phú Sơn; Dự án khu dân cư Đông đường Lê Trí Trực, phường Ba Đình; Khu dân cư Đông Bệnh viện đa khoa phường Lam Sơn.
Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, khoáng sản và môi trường; cương quyết xử lý nghiêm, xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, cam kết bảo vệ môi trường, đánh giá tác động môi trường trong thực hiện các dự án và khai thác khoáng sản. Thực hiện thống kê đất đai năm 2017; lập kế hoạch sử dụng đất năm 2018; thông qua Quy hoạch sử dụng đất điều chỉnh đến năm 2020.
Tổ chức kiểm tra hoạt động bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp trên địa bàn thị xã, việc thực hiện cam kết BVMT, đề án BVMT và giám sát môi trường hàng năm của các đơn vị. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức bảo vệ môi trường cho nhân dân trên địa bàn.
Đẩy nhanh tiến độ GPMB các dự án có thu hồi đất đảm bảo tiến độ tạo điều kiện để các nhà đầu thực dự án, tạo môi trường thuận lợi để các dự án vào đầu tư trên địa theo chỉ đạo của UBND thị xã;
4. Tăng cường quản lý nhà nước về công tác trật tự đô thị, xử lý dứt điểm các vi phạm trong lĩnh vực xây dựng:
Tăng cường hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng dân cư về trật tự, kỷ cương trong xây dựng và trật tự đô thị.
Nâng cao trách nhiệm Đội Kiểm tra quy tắc đô thị, xử lý kiên quyết, dứt điểm các sai phạm về xây dựng, trật tự đô thị, khai thác tài nguyên, ô nhiễm môi trường;tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện các vi phạm ngay từ khi mới phát sinh, có biện pháp ngăn chặn hiệu quả và kiên quyết xử lý dứt điểm các vi phạm trật tự xây dựng.
Nâng cao tinh thần tự quản của tổ trưởng dân phố, cộng đồng dân cư và các tổ chức đoàn thể trong việc giám sát trật tư xây dựng của từng khu phố, từng
địa bàn dân cư.
5. Nâng cao chất lượng các hoạt động Văn hoá- TDTT; đầu tư về cơ sở vật chất cho Giáo dục, Y tế; quan tâm thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội:
Tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân;tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, TDTT nhân dịp các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước và địa phương, đặc biệt nhân kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Đảng bộ thị xã (7/11/1977- 7/11/2017); đẩy mạnh việc thực hiện xây dựng nếp sống văn minh đô thị; thực hiện bình xét công nhận GĐVH, đơn vị văn hóa và tổ chức thẩm tra, xem xét, đề nghị công nhận danh hiệu đơn vị văn hoá năm 2017. Các xã, phường, cơ quan, đơn vị hoàn thành việc tổ chức Đại hội TDTT trong năm 2017.
Thực hiện tuyển sinh vào lớp đầu cấp và triển khai kế hoạch nhiệm vụ và khai giảng năm học 2017 - 2018; Tiếp tục đầu tư xây dựng trường lớp, mua sắm trang thiết bị dạy học; bổ sung giáo viên còn thiếu ở các bậc học. Chỉ đạo hoàn thiện để công nhận chuẩn quốc gia đối với trường THCS Hà Lan; củng cố, hoàn thiện để công nhận lại các trường đã đạt chuẩn quốc gia; chuẩn bị các điều kiện phục vụ kế hoạch phát triển giáo dục năm học mới; tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập các trường liên cấp TH&THCS Phú Sơn và Quang Trung nhân dịp khai giảng năm học 2017-2018.
Nâng cao công tác quản lý hoạt động y, dược trên địa bàn, đặc biệt chú trọng chất lượng khám chữa bệnh của các cơ sở y tế công lập và tư nhân; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động khám chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa thị xã và các cơ sở y tế xã, phường; quản lý chặt chẽ thị trường thuốc chữa bệnh; tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, kiểm tra vệ sinh ATTP của các cơ sở sản xuất, kinh doanh; làm tốt công tác truyền thông dân số, chăm sóc SKSS.
Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, đảm bảo các chế độ chính sách và chi trả trợ cấp cho các đối tượng Người có công, BTXH; tổ chức tốt các hoạt động tri ân nhân kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sỹ. Thực hiện kế hoạch giảm nghèo bền vững và các giải pháp giảm nghèo giai đoạn 2016-2020. Nâng cao hiệu quả, chất lượng giáo dục nghề nghiệp gắn với giải quyết việc làm, tạo việc làm cho người lao động và xuất khẩu lao động.
6. Tiếp tục làm tốt công tác Thanh tra, Tư pháp, Tiếp công dân; đẩy mạnh cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp:
Nâng cao chất lượng công tác thanh tra, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và việc chấp hành chính sách, pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân được thanh tra.
Tiếp tục rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng, vụ việc chưa được giải quyết dứt điểm; tăng cường đối thoại, hòa giải trong giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là những vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp; thực hiện kịp thời, triệt để các Quyết định giải quyết khiếu nại, xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật.
Đề cao trách nhiệm của thủ trưởng các ngành, các cấp trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện sau kết luận thanh tra, quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo nhằm giải quyết dứt điểm vụ việc, không để xảy ra khiếu kiện đông người, vượt cấp, kéo dài.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền GDPBPL từ Thị xã đến các xã, phường nhằm không ngừng nâng cao nhận thức của các từng lớp nhân dân về pháp luật, quyền và nghĩa vụ của công dân.
Tiếp tục rà soát, kiện toàn bộ máy cho phù hợp với yêu cầu tinh giảm biên chế theo chủ trương của Chính phủ; đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách TTHC, tăng cường kiểm soát TTHC; đầu tư xây dựng Trung tâm dịch vụ hành chính công theo lộ trình của Tỉnh; tăng cường ứng dụng CNTT trong hoạt động QLHC của UBND xã, phường; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đề cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, đặc biệt là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Tình hình phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm; Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017

Sáu tháng đầu năm 2017, Đảng bộ và chính quyền Thị xã đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển KT- XH, AN-QP. Kinh tế có bước phát triển khá, văn hoá - xã hội chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân ổn định, quốc phòng-an ninh được giữ vững.

A. NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KT-XH, QP-AN:
I. VỀ KINH TẾ:
Tổng giá trị sản xuất địa bàn (theo giá 2010) ước đạt 8.796,9 tỷ đồng, đạt 52,9% KH, bằng 121,1% so CK; Trong đó: Công nghiệp - xây dựng ước đạt 6.348,7 tỷ đồng, đạt 53,3% KH, tăng 24,0% so CK; thương mại - dịch vụ ước đạt 2.320 tỷ đồng, bằng 51,3% KH, tăng 15,1% CK; Nông - Lâm - Thủy sản ước đạt 128,2 tỷ đồng, bằng 61,6% KH, tăng 0,7% so với CK.
Cơ cấu kinh tế: Công nghiệp - xây dựng chiếm 73,43%, thương mại - dịch vụ chiếm 24,82%, Nông - lâm - thủy sản chiếm 1,75%.
1. Công nghiệp - Xây dựng:
Sản xuất công nghiệp duy trì tốc độc tăng trưởng khá. Giá trị sản xuất ước đạt 6.348,7 tỷ đồng, đạt 53,3% KH, tăng 24,0% so CK. Nhiều sản phẩm chính tăng khá so với CK, như: sản xuất xi măng đạt 2.094 nghìn tấn, tăng 27,9%; Clinker Pooclan đạt 410 nghìn tấn, tăng 70,8%; Gạch xây đạt 110,2 triệu viên, tăng 29,6%; sản phẩm may đạt 4.955 nghìn sản phẩm, tăng 11,4%; chiết nạp ga đạt 15.877 tấn tăng 42%; lắp ráp ô tô đạt 2.151 cái, giảm 12,3% so CK;...
Tổng giá trị đầu tư trên địa bàn 6 tháng đầu năm ước đạt 3.319,188 tỷ đồng, bằng 66,09% so KH, tăng 49,1% so CK; trong đó, tổng giá trị thực hiện đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước đạt 377,076 tỷ đồng.
Trong 6 tháng đầu năm 2017, có 30 doanh nghiệp thành lập mới (tăng 09 DN so CK), 09 doanh nghiệp ngừng hoạt động, 14 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, 01 doanh nghiệp giải thể; hiện có 383 doanh nghiệp đang hoạt động; Thu hút đầu tư vào thị xã có bước chuyển biến tốt; 6 tháng đầu năm có 5 dự án được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương địa điểm đầu tư vào địa bàn thị xã
2. Thương mại - Dịch vụ:
Các ngành dịch vụ chủ yếu đều có bước phát triển khá: Doanh thungành thương mại - dịch vụ ước đạt 2.320 tỷ đồng, bằng 51,3% KH, tăng 15,1% CK; trong đó, tổng mức bán lẻ hàng hoá ước đạt 1.480 tỷ đồng, bằng 49,3% KH tăng 19,6% so CK.
Giá trị hàng hoá xuất khẩu ước đạt 64,7 triệu USD, bằng 47,9% KH, tăng 11,9% CK. Thị trường hàng hoá, dịch vụ phong phú, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân. Các ngân hàng thương mại và Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động có hiệu quả; tạo điều kiện tốt về nguồn vốn cho phát triển sản xuất kinh doanh; tổng vốn huy động của các ngân hàng thương mại trên địa bàn đạt ước đạt 4.909 tỷ đồng, tăng 124,3% so CK, dư nợ cho vay ước đạt 7.929 tỷ đồng, bằng tăng 35,5 % so CK.
Bưu chính - Viễn thông tiếp tục phát triển; các ngành điện, cấp nước hoạt động tốt đáp ứng nhu cầu của nhân dân; Tiến độ xây dựng chợ Bỉm Sơn đảm bảo; phương án chuyển đổi chợ Đông Sơn theo quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh đang được triển khai đúng kế hoạch; các điểm dịch vụ tập trung, siêu thị hoạt động ngày càng phát triển.
Công tác quản lý thị trường được quan tâm; Ban chỉ đạo 389 thường xuyên kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống các hành vi sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng, vi phạm về vệ sinh ATTP trên địa bàn; qua kiểm tra đã phát hiện và xử lý 65 vụ vi phạm; các xã, phường triển khai ký cam kết đối với các hộ kinh doanh ban đầu nhỏ lẻ, đảm bảo an toàn thực phẩm.
3. Nông - Lâm nghiệp - Thủy sản:
Sáu tháng đầu năm 2017, thời tiết thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp; công tác phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi được quan tâm chỉ đạo thực hiện, không xảy ra dịch bệnh nguy hiểm trên địa bàn. Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như: thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là giá thịt lợn xuống thấp kỷ lục so với các năm gần đây làm người chăn nuôi thua lỗ nặng, ảnh hưởng không nhỏ đến ngành chăn nuôi trên địa bàn.
Giá trị sản xuất Nông - Lâm - Thủy sản ước đạt 128,2 tỷ đồng, bằng 61,6% KH, tăng 0,7% so với CK. Tổng diện tích gieo trồng vụ Chiêm Xuân đạt 1.558,95 ha, bằng 71,2% KH, bằng 94,5% so CK. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 3.717 tấn, bằng 53,1% KH, bằng 89,3% so CK; Tổng đàn gia súc, gia cầm 150.246 con, bằng 70,6 % KH, tăng 32,6 % so CK, trong đó đàn trâu bò 1.672 con đạt 98,3% so KH, tăng 9,2% so CK; đàn lợn: 5.980 con, bằng 54,36% KH, tăng 79,3% so CK; đàn gia cầm: 142.594 con, bằng 71,3% KH, tăng 59,3% so CK. Diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 116 ha.
Công tác quản lý bảo vệ rừng được quan tâm thường xuyên, tập trung triển khai, thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; diện tích trồng mới đạt 20ha, độ che phủ đạt 16,9%.
Chương trình xây dựng nông thôn mới được các cấp các ngành quan tâm chỉ đạo, đến nay xã Hà Lan đạt 18/19 tiêu chí và Quang Trung đạt 16/19 tiêu chí; tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ chăn nuôi nông hộ năm 2017 theo Quyết định 50 của Chính phủ; tích cực thực hiện chính sách tái cơ cấu ngành nông nghiệp năm 2017, kết quả đã xây dựng cơ sở hạ tầng khu trang trại chăn nuôi tập trung tại phường Phú Sơn, 2.000 m2 nhà lưới trồng rau an toàn tại phường Lam Sơn, thực hiện liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm với quy mô10ha khoai tây tại xã Hà Lan.
4. Thu - Chi ngân sách:
Thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm đạt kết quả tương đối khả quan, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt mức dự toán giao; chi ngân sách địa phương bám sát dự toán HĐND Thị xã giao, chi tiết kiệm, có hiệu quả, đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ an sinh xã hội, quốc phòng-an ninh; kết quả 6 tháng đầu năm 2017 Thu Ngân sách nhà nước ước đạt 101,4 tỷ đồng bằng 55,2% KH, bằng 113% so với CK; thu Ngân sách địa phương ước đạt 177,9 tỷ đồng, đạt 71% KH, bằng 132% so với CK; Chi Ngân sách địa phương ước đạt 110,4 tỷ đồng, đạt 44% KH, bằng 81% so với CK.
5. Đầu tư xây dựng cơ bản, Quản lý đô thị và Tài nguyên môi trường:
5.1. Đầu tư xây dựng cơ bản:
Một số dự án đầu tư xây dựng thực hiện với tiến độ tốt đã hoàn thành đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả như: đường từ TL7- đường gom KCN, đường giao thông từ QL1A vào Nhà máy xi măng Long Sơn và khu công nghiệp phía Đông thị xã Bỉm Sơn, đường Thanh Niên xã Quang Trung,...
Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện một số dự án chuyển tiếp như: Dự án Đầu tư xây dựng và cải tạo hệ thống thoát nước thị xã Bỉm Sơn (vay vốn WB -dự kiến hoàn thành vào quý IV/2017); Dự án Trung tâm hội nghị - Nhà văn hóa thị xã Bỉm Sơn bàn giao trong tháng 10/2017; dự án HTKT khu dân cư phía Nam đường Trần Phú hiện đang thi công phần còn lại của dự án, bàn giao và quyết toán dự án trong quý III/2017; nâng cấp sửa chữa đường Hai Bà Trưng, hoàn thành trong quý III/2017.
Lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư, triển khai thực hiện các dự án trọng điểm như: Công trình phụ trợ Trung tâm hội nghị - Nhà văn hóa, Cải tạo trụ sở HĐND & UBND thị xã Bỉm Sơn,... các công trình nông thôn mới tại xã Hà Lan, xã Quang Trung, các tuyến đường xã hội hóa.
5.2. Công tác quản lý đô thị:
Công tác quản lý đô thị có nhiều chuyển biến tích cực; phối hợp với các Sở, ban, ngành nghiên cứu các phương án điều chỉnh mở rộng quy hoạch chung thị xã để xây dựng đề án thị xã Bỉm Sơn trở thành Thành phố; tổ chức lập quy hoạch phân khu chức năng phía Đông thị xã và phía Nam sông Tam Điệp; Lập quy hoạch chi tiết các dự án để phát triển đô thị: Khu dân cư phía Nam đường Minh Khai, phường Đông Sơn; điều chỉnh QHCT khu vực Nam Đồi Bỉm; khu dân cư phố chợ tại khu nội thị số 2,Tây QL1A xã Quang trung; điều chỉnh quy hoạch khu dân cư Nam Cổ Đam, phường Lam Sơn; quy hoạch chi tiết Khu thể thao phường Ba Đình.Thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật 11 công trình, với tổng mức đầu tư hơn 22,5 tỷ đồng; cấp 04 giấy phép quy hoạch và 181 giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ đô thị cho các tổ chức, cá nhân. Tăng cường công tác quản lý các công trình xây dựng và quản lý hạ tầng công cộng.
Chỉ đạo thực hiện tốt các công tác: vệ sinh môi trường đô thị, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thị xã trọng tâm là các dịp lễ hội các sự kiện quan trọng: ngày lễ tết, các kỳ thi,... triển khai thực hiện tháng cao điểm về xử lý lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông đặc biệt trên các tuyến đường Quốc lộ, tỉnh lộ.
5.3. Công tác quản lý tài nguyên và môi trường:
Thực hiện tốt công tác giao đất, thu hồi đất thực hiện các dự án trên địa bàn, công tác cấp GCN QSD đất chưa đạt KH, cụ thể cấp GCN QSD đất ở lần đầu 125/465 GCN đạt 26,8% KH; cấp đổi GCN và chuyển mục đích sử dụng đất 16 trường hợp; cấp GCN do chuyển nhượng, tặng cho QSD đất 57 trường hợp; đăng ký, xóa thế chấp 134 trường hợp; lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020. Ban hành 121 Quyết định thu hồi đất, Quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với 18 hộ gia đình cá nhân không chấp hành giao lại đất cho nhà nước thực hiện Dự án: Đầu tư xây dựng công trình cầu vượt tại nút giao đường sắt chuyên dùng của nhà máy xi măng Bỉm Sơn với quốc lộ 1A; kiểm tra, xử lý các vi phạm về sử dụng đất đai 29 trường hợp, khai thác tài nguyên khoáng sản 11 trường hợp; bảo vệ môi trường 01 trường hợp, kiểm tra quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản 02 đơn vị. Thành lập ban chỉ đạo và triển khai kế hoạch, phân công nhiệm vụ thực hiện lập điều chỉnh Biên bản, bản đồ khoanh vùng, cắm mốc giới các khu vực bảo vệ khu di tích lịch sử và thắng cảnh Bỉm Sơn.
5.4. Công tác GPMB:
Trong 6 tháng đầu năm 2017, công tác GPMB đã đạt được nhiều kết quả tích cực: hoàn thành GPMB Dự án HTKT KDC phía Nam đường Trần Phú, dự án Đầu tư xây dựng công trình cầu vượt tại nút giao đường sắt chuyên dùng của nhà máy xi măng Bỉm Sơn với quốc lộ 1A và cầu vượt đường 1A xã Quang Trung, dự án Trung Tâm thể thao Phục Hưng; dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Nam khu A, khu công nghiệp Bỉm Sơn; tích cực thực hiện chính sách hỗ trợ về đất cho các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng các dự án trong Khu CN Bỉm Sơn, thị xã Bỉm Sơn.
5.5. Công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị:
Công tác quản lý trật tự đô thị được quan tâm, 6 tháng đầu năm 2017 kiểm tra, phát hiện xử lý 39 trường hợp vi phạm trong đó đã xử lý dứt điểm22 trường hợp, đang xử lý tiếp 17 trường hợp (trong đó phải tháo dỡ 01; xử phạt hành chính 06 trường hợp; hoàn thiện hồ sơ đất đai và xây dựng 10); giải phóng 44 công trình tạm xây dựng trên vỉa hè khu dân cư Nam đường Trần Phú.
II. VĂN HOÁ - XÃ HỘI:
1. Giáo dục & Đào tạo:
Thực hiện các giải pháp đồng bộ, đổi mới phương pháp nâng cao chất lượng dạy và học, chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên; chất lượng phổ cập mầm non 5 tuổi, phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập THCS được giữ vững và đạt mức độ 3; nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, năm học 2016-2017 có 533 HS dự thi tốt nghiệp THPTQG; 595 HS dự xét tốt nghiệp THCS. Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi dự thi HSG văn hóa cấp Tỉnh THCS, THPT năm học 2016 - 2017, đạt kết quả khá: bậc THCS xếp thứ 15, THPT Bỉm Sơn xếp thứ 6 các trường cùng cấp thuộc tỉnh. Cơ sở vật chất, thiết bị trường học được tăng cường, có thêm 01 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.
2. Văn hoá - Thông tin-TDTT:
Làm tốt công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa - thông tin, trong tổ chức hoạt động lễ hội. Tổ chức thành công các chương trình văn hóa, văn nghệ, TDTT chào mừng những ngày lễ lớn của đất nước và địa phương; ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 08/ NQ-TW về phát triển du lịch, ban hành kế hoạch đại hội TDTT các cấp lần thứ VIII, kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, TDTT chào mừng 40 năm ngày thành lập Đảng bộ Thị xã; Tổ chức các hoạt động hè cho thanh thiếu niên; tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, XDNSVMĐT”; phê duyệt quy ước, hương ước văn hóa cho 65 làng, khu phố, thôn trên địa bàn thị xã.
Hoạt động tuyên truyền trên Đài TT - TH Thị xã luôn được quan tâm chỉ đạo; chất lượng tin, bài ngày càng được nâng cao. Trong 6 tháng đầu năm 2017 thực hiện 108 lượt chương trình truyền thanh với trên 756 lượt tin, bài, phóng sự, văn bản chỉ đạo.
Cổng TTĐT Thị xã hoạt động có hiệu quả, thực hiện cung cấp thông tin và tuyên truyền hoạt động của các cấp, ngành trên mọi lĩnh vực của Thị xã với 186 tin bài và 3910 văn bản chỉ đạo điều hành; tăng cường việc ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp trong việc giải quyết TTHC.
3. Công tác Y tế - Dân số:
Hệ thống y tế từ thị xã đến các xã, phường hoạt động có hiệu quả, chất lượng khám chữa bệnh ngày càng được nâng cao; Bệnh viện đa khoa đã khám bệnh cho 32.111 lượt ng­ười, đạt 126% so KH; điều trị nội trú cho 5.624 lượt người, đạt 172% KH; Các cơ sở y tế xã, phường đã khám cho 21.235 lượt người, điều trị cho 1.439 bệnh nhân. Triển khai thực hiện tốt các Chương trình mục tiêu quốc gia và dự án y tế năm 2017; tăng cường công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; đã có 7/8 xã, phường đạt chuẩn quốc gia về y tế; làm tốt công tác y tế dự phòng, chủ động giám sát và khống chế các loại dịch nguy hiểm đảm bảo Thị xã không có dịch bệnh xảy ra. Công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản tiếp tục được thực hiện tốt; số trẻ sinh trong 6 tháng đầu năm 2017 là 355 cháu (tăng 10,9% so CK), trong đó con thứ 3 trở lên là 31 cháu (tăng 19,2% so CK).
4. Công tác Nội vụ:
Tăng cường việc thực hiện nghiêm nề nếp kỷ cương, kỷ luật hành chính; rà soát, thực hiện Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021 đối với 05 trường hợp; chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định 158/NĐ-CP đối với công chức địa chính, kế toán ở 6 xã phường và 03 phòng chuyên môn thuộc UBND thị xã; bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cán bộ quản lý một số phòng ban thuộc UBND và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc; điều động và bổ nhiệm 01 công chức cấp phường thành công chức thị xã; xây dựng quy hoạch cán bộ quản lý giáo dục; phối hợp với trường Chính trị Tỉnh tổ chức 02 lớp bồi dưỡng cho Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2016 - 2021; Thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã; làm tốt công tác quản lý nhà nước về văn thư – lưu trữ; thường xuyên quan tâm các hoạt động của các hội, các tổ chức tôn giáo trên địa bàn. Tăng cường công tác kiểm tra CCHC; tiếp tục đầu tư, nâng cấp bộ phận Một cửa, Một cửa liên thông; xây dựng phương án thành lập Trung tâm dịch vụ hành chính công. Trong 6 tháng đầu năm, đã tiếp nhận 1.675 hồ sơ giải quyết TTHC, đã giải quyết 1.400 hồ sơ, đang giải quyết 275 hồ sơ.
Công tác thi đua khen thưởng được quan tâm: Chủ tịch UBND Thị xã khen thưởng cho 46 tập thể, 36 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Văn hóa, Thể thao, Du lịch và phong trào “TDĐKXDĐSVH”, 26 gia đình văn hóa tiêu biểu cấp thị xã; 16 tập thể, 33 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và công nhận 20 Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2016; khen thưởng cho 53 học sinh giỏi; 13 giáo viên có học sinh giỏi cấp Tỉnh, cấp Quốc gia; khen thưởng 05 tập thể, 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển quân năm 2017; đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng cho: 01 tập thể, 01 cá nhân; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 07 tập thể, 07 cá nhân; 04 đơn vị được nhận Cờ thi đua UBND tỉnh.
5. Lao động - Thương binh & Xã hội:
Công tác lao động - việc làm: Tính đến tháng 6 năm 2017, toàn Thị xã đã giải quyết việc làm cho 855 lao động; Tổ chức tháng hành động An toàn vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ lần thứ nhất năm 2017; thẩm định hệ thống thang bảng lương năm 2017 của 07 đơn vị doanh nghiệp theo Quy định; Mở 03 lớp dạy nghề người khuyết tật và dạy nghề cho lao động nông thôn; Phối hợp kiểm tra 09 đơn vị doanh nghiệp trong việc thực hiện an toàn lao động và thực hiện Luật Lao động.
Công tác An sinh xã hội tiếp tục được đảm bảo. Thực hiện tốt công tác bảo trợ xã hội; chi trả đầy đủ, kịp thời, đúng chế độ hàng tháng cho các đối tượng;tiếp nhận và giải quyết chế độ cho 191 đối tượng; thăm hỏi, tặng quà cho 1.292Người có công trong dịp Tết Nguyên đán với tổng giá trị 418,840 triệu đồng; cấp quà cho 724 cụ cao tuổi với tổng kinh phí 138,4 triệu đồng; trợ cấp khó khăn đột xuất, cấp gạo cứu trợ cho hộ nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp với UB MTTQ Thị xã tặng 428 xuất quà với tổng số tiền 256 triệu đồng cho hộ nghèo; tổ chức cho 385 đối tượng đủ điều kiện đi điều dưỡng năm 2017, 05 lớp tập huấn về “phòng chống tai nạn thương tích trẻ em và xâm hại tình dục” với 250 người tham dự; sửa chữa và làm mới 03 nhà người có công đã hoàn thành đưa vào sử dụng; cấp mới 1.120 thẻ BHYT cho các đối tượng, trong đó 688 thẻ BHYT cho trẻ em dưới 72 tháng tuổi.
6. Công tác Thanh tra:
Tổ chức 04 cuộc thanh tra theo kế hoạch và 01 cuộc thanh tra đột xuất về công tác quản lý đất đai tại phường Đông Sơn, Kết luận thanh tra đảm bảo tính chính xác, khách quan, đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế của các tổ chức, cá nhân, đồng thời kiến nghị xử lý đối với tổ chức, cá nhân có sai phạm, khuyết điểm. Qua thanh tra đã thu hồi số tiền 49.570.000đ do vi phạm nguyên tắc tài chính, kế toán nộp ngân sách nhà nước. Công tác phòng chống tham nhũng được quan tâm, chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, đến nay chưa phát hiện vụ tham nhũng nào xảy ra trên địa bàn.
Trong 6 tháng đầu năm Thị xã tiếp nhận 38 đơn Khiếu nại,tố cáo thuộc thẩm quyền (UBND Thị xã 36 đơn gồm 18 đơn tố cáo, 18 đơn khiếu nại. UBND xã, phường 2 đơn gồm 01 đơn tố cáo,01 đơn khiếu nại). Kết quả xử lý đơn: Số đơn thuộc thẩm quyến giải quyết của UBND Thị xã và UBND các xã, phường là 11 đơn (khiếu nại 8 đơn, tố cáo 3 đơn); lưu 27 đơn không đủ điều kiện thụ lý gồm các đơn nặc danh, đơn không rõ nội dung, đơn trùng lắp, Đơn khiếu nại đã có quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa). Đã giải quyết 08/08 đơn khiếu nại, 03/03 đơn tố cáo đạt 100% .
7. Công tác Tư pháp:
Thẩm định, rà soát, phân loại 2.991 văn bản trên toàn thị xã. Đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục phổ biến pháp luật với nhiều hình thức phong phú: thực hiện tập huấn cho 137 tuyên truyền viên cơ sở về nghiệp vụ PBGDPL; tuyên truyền Luật Khiếu nại-Tố cáo, luật Tiếp Công dân với 1.768 người tham gia; tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh, truyền hình của Thị xã 75 buổi,các xã, phường 268 buổi, duy trì lịch phát thanh 4 buổi/tuần. Thực hiện có hiệu quả công tác hòa giải cơ sở; đã hòa giải thành30/30 vụ, bằng 100%; Làm tốt công tác kiểm soát TTHC; tiếp nhận 9.278 hồ sơ, đã giải quyết 9.276, bằng 99,98%; công tác hộ tịch, chứng thực được thực hiện nghiêm túc từ thị xã đến các xã, phường. Công tác theo dõi, tổng hợp Thi hành pháp luật xử lý VPHC được quan tâm, đã tiến hành xử phạt VPHC trong các lĩnh vực ATGT, khai thác khoáng sản, quản lý thị trường...thu nộp NSNN hơn 1,5 tỷ đồng.
8. Công tác tiếp công dân:
Trong 6 tháng đầu năm 2017, tại các trụ sở tiếp dân trên toàn Thị xã đã tiếp 395 công dân, tiếp nhận 188 vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị (trong đó UBND thị xã tiếp331 người, 124 vụ việc; UBND các xã phường tiếp 64 người, 64 vụ việc). Tiếp nhận 223 đơn, trong đó: 19 đơn khiếu nại, 19 đơn tố cáo, 185 đơn PAKN. Đã phân loại, xử lý và chuyển các đơn vị giải quyết theo thẩm quyền và đúng quy định, trong đó, đơn đủ điều kiện xử lý là 09 đơn khiếu nại, 03 đơn tố cáo, 155 đơn PAKN. Nội dung đơn chủ yếu về các vấn đề: thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tranh chấp đất đai và vệ sinh môi trường.
B. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2017:
I. CÁC CHỈ TIÊU CÒN LẠI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2017:
1. Tổng giá trị sản xuất địa bàn: 7.833,4 tỷ đồng (KH năm 16.630 tỷ đồng). Trong đó:
- CN-XD: 5.553,3 tỷ đồng;
- Dịch vụ: 2.200 tỷ đồng;
- Nông, Lâm, Thủy sản: 79,9 tỷ đồng.
2. Sản lượng lương thực có hạt: 3.283 tấn (KH năm 7000 tấn).
3. Giá trị xuất khẩu: 70,3 triệu USD (KH năm 135 triệu USD).
4. Tổng vốn đầu tư phát triển 2.330 tỷ đồng (KH năm 5.022 tỷ đồng).
5. Tổng thu Ngân sách Nhà nước: 82,063 tỷ đồng (KH năm 183,463 tỷ đồng)
6. Tổng thu Ngân sách địa phương: 71,802 tỷ đồng (KH năm 249,702 tỷ đồng).
7. Xây dựng Nông thôn mới: xã Hà Lan hoàn thành, xã Quang Trung đạt thêm 1-2 tiêu chí.
8. Số trường đạt chuẩn quốc gia: Thêm 01 trường đạt chuẩn (KH năm là 01 trường).
9. Số người được giải quyết việc làm mới 1.021, số người xuất lao động 105 (KH năm 1.876 người, xuất khẩu 180 lao động).
II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU:
Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017, các cấp, các ngành cần triển khai thực hiện tốt một số nhóm giải pháp sau:
1. Tiếp tục nỗ lực thực hiện biện pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển sản xuất kinh doanh trên mọi lĩnh vực:
Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tăng cường cung cấp thông tin quy hoạch, phối hợp với BQL khu kinh tế Nghi Sơn và các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, từng bước hoàn thiện hạ tầng khu công nghiệp thu hút nhà đầu tư vào khu công nghiệp Bỉm Sơn.
Nắm chắc tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn; thường xuyên gặp gỡ, đối thoại, quan tâm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cần giải quyết đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp, giúp đỡ các doanh nghiệp đang triển khai đầu tư xây dựng mới hoặc mở rộng sản xuất kinh doanh tiếp cận vốn, mặt bằng, nguyên liệu…nhằm thúc đẩy hoạt động sản xuất.
Tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư thương mại, dịch vụ vào địa bàn thị xã nhằm thúc đẩy, tìm kiếm cơ hội mua bán hàng hoá và cung ứng dịch vụ góp phần đáp ứng và thay đổi cơ cấu tiêu dùng của người dân. Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát tình hình giá cả thị trường, chống buôn lậu và gian lận thương mại, bình ổn giá cả thị trường.
Đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu trong sản xuất nông nghiệp theo hướng phát triển trang trại, gia trại; chỉ đạo sản xuất vụ Mùa và vụ Đông năm 2017-2018 đạt kết quả tốt. Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm, công tác thuỷ lợi nội đồng, phòng chống bão lụt, giảm nhẹ thiên tai.
Tập trung chỉ đạo xây dựng nông thôn mới; xã Hà Lan hoàn thiện hồ sơ để được công nhận đạt chuẩn NTM; xã Quang Trung tiếp tục thực hiện rà soát, bổ sung hoàn thiện các tiêu chí theo đúng lộ trình và kế hoạch đề ra.
2. Đẩy mạnh các biện pháp tăng thu ngân sách; điều hành, quản lý hoạt động chi phù hợp với dự toán; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển:
Tập trung quản lý thu đúng, đủ, kịp thời; thực hiện đồng bộ các giải pháp để tăng thu trên tất cả các khoản thu ngân sách, chống thất thu, nợ đọng thuế, phí. Tăng cường tuyên truyền, mở rộng các hình thức kê khai thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế. Đẩy mạnh việc thanh tra, kiểm tra nhằm nâng cao trách nhiệm chấp hành, chống gian lận thuế.
Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn ngân sách, TPCP, vốn ODA, vốn hỗ trợ của Tỉnh, vốn khai thác quỹ đất, vốn của các thành phần kinh tế để đầu tư kết cấu hạ tầng, các dự án quan trọng nhằm phát triển đô thị xanh, sạch, đẹp. Quản lý chặt chẽ nguồn thu từ đấu thầu dự án có sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất và khai thác khoáng sản.
Chỉ đạo, điều hành chặt chẽ và linh hoạt hoạt động chi, bảo đảm cân đối và sử dụng hợp lý các nguồn lực tài chính, đảm bảo chi tiết kiệm, có hiệu quả.
3. Nâng cao công tác QLNN về Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, mở rộng quy hoạch phát triển đô thị
Tiếp tục nghiên cứu phương án điều chỉnh mở rộng quy hoạch chung, mở rộng địa giới hành chính thị xã, làm cơ sở xây dựng đề án thành lập Thành phố Bỉm Sơn. Hoàn thiện các quy hoạch: phân khu phía Đông Thị xã thuộc phường Đông Sơn; phân khu phía Nam sông Tam Điệp thuộc xã Quang Trung, phường Phú Sơn; các quy hoạch chi tiết các khu đô thị mới, khu dân cư mới: Khu đô thị mới Nam Bỉm Sơn, khu dân cư Bắc khu phố 2, phường Ba Đình, khu dân cư Nam Đồi Bỉm.
Đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành đầu tư các dự án trọng điểm, như: Dự án đầu tư xây dựng và cải tạo hệ thống thoát nước thị xã Bỉm Sơn (nguồn vốn WB), Trung tâm hội nghị - Nhà văn hóa thị xã Bỉm Sơn; đề nghị các chủ đầu tư chỉ đạo các nhà thầu đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ dự án Cầu vượt tại nút giao tuyết đường Bỉm Sơn - Phố Cát - Thạch Quảng và Quốc lộ 1A, đường sắt Bắc Nam; dự án Đầu tư xây dựng cầu vượt tại nút giao đường sắt chuyên dùng của nhà máy xi măng Bỉm Sơn với Quốc lộ 1. Chỉ đạo, đôn đốc các xã phường đẩy nhanh các dự án đầu tư, dự án xây dựng hạ tầng phục vụ đấu giá đất như: Dự án Khu dân cư Bắc đường Phùng Hưng, phường Phú Sơn; Dự án khu dân cư Đông đường Lê Trí Trực, phường Ba Đình; Khu dân cư Đông Bệnh viện đa khoa phường Lam Sơn.
Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, khoáng sản và môi trường; cương quyết xử lý nghiêm, xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, cam kết bảo vệ môi trường, đánh giá tác động môi trường trong thực hiện các dự án và khai thác khoáng sản. Thực hiện thống kê đất đai năm 2017; lập kế hoạch sử dụng đất năm 2018; thông qua Quy hoạch sử dụng đất điều chỉnh đến năm 2020.
Tổ chức kiểm tra hoạt động bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp trên địa bàn thị xã, việc thực hiện cam kết BVMT, đề án BVMT và giám sát môi trường hàng năm của các đơn vị. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức bảo vệ môi trường cho nhân dân trên địa bàn.
Đẩy nhanh tiến độ GPMB các dự án có thu hồi đất đảm bảo tiến độ tạo điều kiện để các nhà đầu thực dự án, tạo môi trường thuận lợi để các dự án vào đầu tư trên địa theo chỉ đạo của UBND thị xã;
4. Tăng cường quản lý nhà nước về công tác trật tự đô thị, xử lý dứt điểm các vi phạm trong lĩnh vực xây dựng:
Tăng cường hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng dân cư về trật tự, kỷ cương trong xây dựng và trật tự đô thị.
Nâng cao trách nhiệm Đội Kiểm tra quy tắc đô thị, xử lý kiên quyết, dứt điểm các sai phạm về xây dựng, trật tự đô thị, khai thác tài nguyên, ô nhiễm môi trường;tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện các vi phạm ngay từ khi mới phát sinh, có biện pháp ngăn chặn hiệu quả và kiên quyết xử lý dứt điểm các vi phạm trật tự xây dựng.
Nâng cao tinh thần tự quản của tổ trưởng dân phố, cộng đồng dân cư và các tổ chức đoàn thể trong việc giám sát trật tư xây dựng của từng khu phố, từng
địa bàn dân cư.
5. Nâng cao chất lượng các hoạt động Văn hoá- TDTT; đầu tư về cơ sở vật chất cho Giáo dục, Y tế; quan tâm thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội:
Tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân;tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, TDTT nhân dịp các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước và địa phương, đặc biệt nhân kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Đảng bộ thị xã (7/11/1977- 7/11/2017); đẩy mạnh việc thực hiện xây dựng nếp sống văn minh đô thị; thực hiện bình xét công nhận GĐVH, đơn vị văn hóa và tổ chức thẩm tra, xem xét, đề nghị công nhận danh hiệu đơn vị văn hoá năm 2017. Các xã, phường, cơ quan, đơn vị hoàn thành việc tổ chức Đại hội TDTT trong năm 2017.
Thực hiện tuyển sinh vào lớp đầu cấp và triển khai kế hoạch nhiệm vụ và khai giảng năm học 2017 - 2018; Tiếp tục đầu tư xây dựng trường lớp, mua sắm trang thiết bị dạy học; bổ sung giáo viên còn thiếu ở các bậc học. Chỉ đạo hoàn thiện để công nhận chuẩn quốc gia đối với trường THCS Hà Lan; củng cố, hoàn thiện để công nhận lại các trường đã đạt chuẩn quốc gia; chuẩn bị các điều kiện phục vụ kế hoạch phát triển giáo dục năm học mới; tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập các trường liên cấp TH&THCS Phú Sơn và Quang Trung nhân dịp khai giảng năm học 2017-2018.
Nâng cao công tác quản lý hoạt động y, dược trên địa bàn, đặc biệt chú trọng chất lượng khám chữa bệnh của các cơ sở y tế công lập và tư nhân; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động khám chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa thị xã và các cơ sở y tế xã, phường; quản lý chặt chẽ thị trường thuốc chữa bệnh; tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, kiểm tra vệ sinh ATTP của các cơ sở sản xuất, kinh doanh; làm tốt công tác truyền thông dân số, chăm sóc SKSS.
Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, đảm bảo các chế độ chính sách và chi trả trợ cấp cho các đối tượng Người có công, BTXH; tổ chức tốt các hoạt động tri ân nhân kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sỹ. Thực hiện kế hoạch giảm nghèo bền vững và các giải pháp giảm nghèo giai đoạn 2016-2020. Nâng cao hiệu quả, chất lượng giáo dục nghề nghiệp gắn với giải quyết việc làm, tạo việc làm cho người lao động và xuất khẩu lao động.
6. Tiếp tục làm tốt công tác Thanh tra, Tư pháp, Tiếp công dân; đẩy mạnh cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp:
Nâng cao chất lượng công tác thanh tra, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và việc chấp hành chính sách, pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân được thanh tra.
Tiếp tục rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng, vụ việc chưa được giải quyết dứt điểm; tăng cường đối thoại, hòa giải trong giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là những vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp; thực hiện kịp thời, triệt để các Quyết định giải quyết khiếu nại, xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật.
Đề cao trách nhiệm của thủ trưởng các ngành, các cấp trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện sau kết luận thanh tra, quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo nhằm giải quyết dứt điểm vụ việc, không để xảy ra khiếu kiện đông người, vượt cấp, kéo dài.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền GDPBPL từ Thị xã đến các xã, phường nhằm không ngừng nâng cao nhận thức của các từng lớp nhân dân về pháp luật, quyền và nghĩa vụ của công dân.
Tiếp tục rà soát, kiện toàn bộ máy cho phù hợp với yêu cầu tinh giảm biên chế theo chủ trương của Chính phủ; đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách TTHC, tăng cường kiểm soát TTHC; đầu tư xây dựng Trung tâm dịch vụ hành chính công theo lộ trình của Tỉnh; tăng cường ứng dụng CNTT trong hoạt động QLHC của UBND xã, phường; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đề cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, đặc biệt là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC