Truy cập

Hôm nay:
303
Hôm qua:
1021
Tuần này:
1324
Tháng này:
107435
Tất cả:
4684119

Thông tin người phát ngôn báo chí UBND các phường, xã trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn

TT
HỌ TÊN
CHỨC VỤ
ĐƠN VỊ
ĐIỆN THOẠI
EMAIL
1
Võ Văn Hiếu
Chủ tịch
UBND P.Bắc Sơn
0949907435
Hieuvvbs.bimson@thanhhoa.gov.vn
2
Nguyễn Văn Trường
Chủ tịch
UBND P.Ngọc Trạo
0986525678
Truongnv.bimson@thanhhoa.gov.vn
3
Phạm Văn Cương
Chủ tịch
UBND P.Phú Sơn
0916795619
Cuongpv.bimson@thanhhoa.gov.vn
4
Nguyễn Mạnh Hán
Chủ tịch
UBND X.Quang Trung
0914824448
hannm.bimson@thanhhoa.gov.vn
5
Phùng Văn Tưởng
Chủ tịch
UBND P.Ba Đình
0903456612
tuongpv.bimson@thanhhoa.gov.vn
6
Vũ Anh Tuấn
Chủ tịch
UBND P.Lam Sơn
02373509907
tuanva.bimson@thanhhoa.gov.vn
7
Dương Văn Đông
Chủ tịch
UBND P.Đông Sơn
0949359893
dongdv.bimson@thanhhoa.gov.vn
8
Tống Viết Tùy
Chủ tịch
UBND X.Hà Lan
0902243855
tuytv.bimson@thanhhoa.gov.vn

Thông tin người phát ngôn báo chí UBND các phường, xã trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn

TT
HỌ TÊN
CHỨC VỤ
ĐƠN VỊ
ĐIỆN THOẠI
EMAIL
1
Võ Văn Hiếu
Chủ tịch
UBND P.Bắc Sơn
0949907435
Hieuvvbs.bimson@thanhhoa.gov.vn
2
Nguyễn Văn Trường
Chủ tịch
UBND P.Ngọc Trạo
0986525678
Truongnv.bimson@thanhhoa.gov.vn
3
Phạm Văn Cương
Chủ tịch
UBND P.Phú Sơn
0916795619
Cuongpv.bimson@thanhhoa.gov.vn
4
Nguyễn Mạnh Hán
Chủ tịch
UBND X.Quang Trung
0914824448
hannm.bimson@thanhhoa.gov.vn
5
Phùng Văn Tưởng
Chủ tịch
UBND P.Ba Đình
0903456612
tuongpv.bimson@thanhhoa.gov.vn
6
Vũ Anh Tuấn
Chủ tịch
UBND P.Lam Sơn
02373509907
tuanva.bimson@thanhhoa.gov.vn
7
Dương Văn Đông
Chủ tịch
UBND P.Đông Sơn
0949359893
dongdv.bimson@thanhhoa.gov.vn
8
Tống Viết Tùy
Chủ tịch
UBND X.Hà Lan
0902243855
tuytv.bimson@thanhhoa.gov.vn

Công khai kết quả TTHC

Công khai tiến độ KQGQ hồ sơ TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC