Truy cập

Hôm nay:
2478
Hôm qua:
4024
Tuần này:
22198
Tháng này:
36369
Tất cả:
4968340

Đền Cây Vải - Thờ Tiên nữ Ngọc Thuỷ Tinh công chúa

Đền Cây Vải (thuộc trang Cửa làng Phủ Tống sơn xưa, nay là làng Nghĩa môn – phường Lam Sơn Thị xã Bỉm Sơn, Thanh hoá) - được khởi dựng vào khoảng năm 1060 thời Lý Thánh Tông(1054-1072), được xây lại vào khoảng 1840-1847)thời vua Thiệu Trị Nhà Nguyễn.

Năm 1997, được Bộ văn hoá công nhận xếp hạng di tích lịch sử văn hoá cấp Quốc gia. Đến năm 2001, được chính quyền, nhân dân địa phương đầu tư tôn tạo, nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng của nhân dân trong và ngoài địa bàn.
Đền Cây Vải, toạ lạc theo hướng Đông -Tây, tựa lưng vào giải núi Đồi Ông, soi bóng xuống mặt hồ nước bốn mùa trong xanh, Ngôi đền khiêm nhường ẩn mình trong không gian tĩnh lặng, giữa cảnh trí sơn thuỷ hữu tình.
Bên phải phía trước đền có mộtgiếng nước không bao giờ vơi cạn, nước trong vắt mà lại ngọt lành; Nhân dân quanh vùng quen gọi là giếng Tiên.
Đền Cây vải là nơi phụng thờ Tiên nữ Ngọc Thuỷ Tinh công chúa - con gái của Động đình long vương dưới Thuỷ cung
Tương truyền Tiên nữ Ngọc thuỷ Tinh công chúa đã từng có công âm phù, hiến kế cho vua Lý Thánh Tông đánh thắng quân Chiêm thành xâm lấn nước ta vào năm 1067 và hiến kế cho Vua Quang Trung Nguyễn Huệ hành quân thần tốc tiêu diệt 20 vạn quân Thanh xâm lược vào mùa xuân năm Kỷ dậu (1789 ).
Nhân dân lập đền, khói hương thờ phụng để ghi ân công đức giúp vua ,giúp nước, cứu dân của Tiên nữ.
Vua Lý Thánh Tông đã sắc phong mỹ từ: Chấn trạch Động đình Hồ Trung Liệt Nữ Ngọc Thuỷ Tinh Công Chúa Trợ quốc thượng đẳng thần cho đền Cây vải và Tiên nữ
Vua Quang Trung Nguyễn Huệ cũng đã đề tặng đôi câu đối hiện còn lưu giữ tại Đền; nội dung đôi câu đối :
Ân ba mặc tướng Thiên Tiên Nữ.
Sắc mệnh bao phong Thế Phúc Thần.
… Đền Cây Vải - Di tích lịch sử cấp quốc gia hiện đang được Ban quản lý di tích xếp hạng cấp Quốc gia Thị xã Bỉm Sơn và UBND Phường Lam Sơn, Thị xã Bỉm Sơn quản lý, hướng dẫn hoạt động,
Hàng năm, cứ đén ngày 15 tháng 10 ÂL; chính quyền và nhân dân làng Nghĩa môn, phường Lam Sơn và quanh vùng lại long trọng tổ chức lễ hội để tôn vinh công lao của Tiên nữ Ngọc Thuỷ tinh công chúa.
Trong chương trình kế hoạch bảo vệ, quản lý khai thác giá trị văn hoá của di tích,giai đoạn 2012- 2015 Của Ban quản lý di tích thị xã- Đền Cây Vải – một trong 9 di tích đã được xếp hạng cấp Quốc gia sẽ được quy hoạch lập dự án tôn tạo tương xứng với giá trị văn hoá lịch sử của ngôi đền có bề dày lịch sử trên địa bàn Thị xã Bỉm Sơn
Để đền Cây Vải xứng tầm là một di tích lịch sử cấp quốc gia, phục vụ tốt hơn nhu cầu sinh hoạt văn hoá tinh thần của nhân dân. Ngoài sự quan tâm đầu tư của chính quyền, cần có sự huy động đóng góp về tài lực của các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài địa phương .
Trần Đức Hậu

Đền Cây Vải - Thờ Tiên nữ Ngọc Thuỷ Tinh công chúa

Đền Cây Vải (thuộc trang Cửa làng Phủ Tống sơn xưa, nay là làng Nghĩa môn – phường Lam Sơn Thị xã Bỉm Sơn, Thanh hoá) - được khởi dựng vào khoảng năm 1060 thời Lý Thánh Tông(1054-1072), được xây lại vào khoảng 1840-1847)thời vua Thiệu Trị Nhà Nguyễn.

Năm 1997, được Bộ văn hoá công nhận xếp hạng di tích lịch sử văn hoá cấp Quốc gia. Đến năm 2001, được chính quyền, nhân dân địa phương đầu tư tôn tạo, nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng của nhân dân trong và ngoài địa bàn.
Đền Cây Vải, toạ lạc theo hướng Đông -Tây, tựa lưng vào giải núi Đồi Ông, soi bóng xuống mặt hồ nước bốn mùa trong xanh, Ngôi đền khiêm nhường ẩn mình trong không gian tĩnh lặng, giữa cảnh trí sơn thuỷ hữu tình.
Bên phải phía trước đền có mộtgiếng nước không bao giờ vơi cạn, nước trong vắt mà lại ngọt lành; Nhân dân quanh vùng quen gọi là giếng Tiên.
Đền Cây vải là nơi phụng thờ Tiên nữ Ngọc Thuỷ Tinh công chúa - con gái của Động đình long vương dưới Thuỷ cung
Tương truyền Tiên nữ Ngọc thuỷ Tinh công chúa đã từng có công âm phù, hiến kế cho vua Lý Thánh Tông đánh thắng quân Chiêm thành xâm lấn nước ta vào năm 1067 và hiến kế cho Vua Quang Trung Nguyễn Huệ hành quân thần tốc tiêu diệt 20 vạn quân Thanh xâm lược vào mùa xuân năm Kỷ dậu (1789 ).
Nhân dân lập đền, khói hương thờ phụng để ghi ân công đức giúp vua ,giúp nước, cứu dân của Tiên nữ.
Vua Lý Thánh Tông đã sắc phong mỹ từ: Chấn trạch Động đình Hồ Trung Liệt Nữ Ngọc Thuỷ Tinh Công Chúa Trợ quốc thượng đẳng thần cho đền Cây vải và Tiên nữ
Vua Quang Trung Nguyễn Huệ cũng đã đề tặng đôi câu đối hiện còn lưu giữ tại Đền; nội dung đôi câu đối :
Ân ba mặc tướng Thiên Tiên Nữ.
Sắc mệnh bao phong Thế Phúc Thần.
… Đền Cây Vải - Di tích lịch sử cấp quốc gia hiện đang được Ban quản lý di tích xếp hạng cấp Quốc gia Thị xã Bỉm Sơn và UBND Phường Lam Sơn, Thị xã Bỉm Sơn quản lý, hướng dẫn hoạt động,
Hàng năm, cứ đén ngày 15 tháng 10 ÂL; chính quyền và nhân dân làng Nghĩa môn, phường Lam Sơn và quanh vùng lại long trọng tổ chức lễ hội để tôn vinh công lao của Tiên nữ Ngọc Thuỷ tinh công chúa.
Trong chương trình kế hoạch bảo vệ, quản lý khai thác giá trị văn hoá của di tích,giai đoạn 2012- 2015 Của Ban quản lý di tích thị xã- Đền Cây Vải – một trong 9 di tích đã được xếp hạng cấp Quốc gia sẽ được quy hoạch lập dự án tôn tạo tương xứng với giá trị văn hoá lịch sử của ngôi đền có bề dày lịch sử trên địa bàn Thị xã Bỉm Sơn
Để đền Cây Vải xứng tầm là một di tích lịch sử cấp quốc gia, phục vụ tốt hơn nhu cầu sinh hoạt văn hoá tinh thần của nhân dân. Ngoài sự quan tâm đầu tư của chính quyền, cần có sự huy động đóng góp về tài lực của các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài địa phương .
Trần Đức Hậu

Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC