Truy cập

Hôm nay:
1190
Hôm qua:
4294
Tuần này:
15714
Tháng này:
177018
Tất cả:
5599365

Thị xã Bỉm Sơn với công tác bảo vệ, quản lý và khai thác giá trị quần thể di tích danh thắng

Thị xã Bỉm Sơn- mảnh đất địa đầu phía Bắc tỉnh Thanh Hoá, là vùng phên dậu của các thời đại. Trong lịch sử đấu tranh giữ nước của dân tộc; Bỉm Sơn từng được các vua quan thời Trần chọn làm nơi lui binh, phòng ngữ, bảo toàn lực lượng, chờ thời cơ phản công vào thế kỷ thứ XIII, Những dấu ấn còn lưu lại như đền thờ Đức Ông ( Trần Hưng Đạo) bên trái đền Sòng cùng thời với đền Thổ Khối ( Hà Dương, Hà Trung) đã nói lên vị trí chiến lược của vùng đất Bỉm Sơn trong không gian chung của Thanh Hoá Nghệ An.

Vào đầu thế kỷ thứ XIV, Hồ Quý Ly khi bị quân Minh tấn công vào thành Tây Giai cũng đã làm cuộc rút quân về Bỉm Sơn, dấu ấn còn lại mà dân gian lưu truyền là ngọn núi Hồ Vương hiện nay thuộc phường Đông Sơn,

Đặc biệt vào cuối năm 1788, Quang Trung- Nguyễn Huệ tiến ra Bắc Hà đã dừng chân tại phòng tuyến Tam Điệp Bịên Sơn hội quân cùng Ngô Văn Sở, Ngô Thì Nhậm, Ninh Tốn để tuyển thêm binh lính, tích thảo quân lương, định bàn kế sách,hành quân thần tốc tiến ra Bắc Hà tiêu diệt 29 vạn quân Thanh xâm lược vào đầu xuân năm Kỷ Dậu ( 1789) , giải phóng Thăng Long, Những địa danh lịch sửnhư đình Làng Gạo, Đường Thiên Lý, Đền Cây Vải, Núi Đồi Ông, Đập chắn voi, Hồ Bến quân gắn với 41 ngày đêm đại quân Tây Sơn dừng chân trên đất Bỉm Sơn.

Ngoài vị trí có tầm chiến lược quân sự và tiềm năng về công nghiệp vật liệu xây dựng, Bỉm Sơn còn là mảnh đất có một quần thể Di tích lịch sử văn hoá phong phú, với 15 di tích danh thắng đã được Nhà nước công nhận, trong đó có 9 di tích văn hoá lịch sử cấp Quốc gia,mà nổi tiếng là di tích đềnSòng Sơn “thiêng nhất xứ Thanh” , Từ năm 2001đến nay, cấp uỷ chính quyền vàngành văn hoá đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác quy hoạch, huy động mọi nguồn lực thực hiện các dự án trùng tu tôn tạo nhiều di tích lịch sử văn hoávới tổng giá trị gần 100 tỷ đồng, riêng dự án mở rộng tôn tạo đền Sòng Sơn và đền Chín Giếng gần 50 tỷ đồng.

Cong Tam quan.jpg

Cổng Tam Quan đền Sòng Sơn đang được phục hồi,tôn tạo

Công tác bảo vệ quản lý, khai thác giá trị quần thể di tích văn hoá lịch sử được ngành VHTT và Ban quản lý di tích xếp hạng cấp Quốc gia Thị xã chú trọng .Thông qua việc mở rộng các hình thức tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu,đã tạo sức hấp dẫn thu hút khách du lịch trong và ngoài địa bàn đến tham quan vãn cảnh các di tích, nhất là di tích Đền Sòng Sơn và đền Chín Giếng… ngày càng tăng. Năm 2011đã có gần 300.000 lượt khách, qua đó nguồn thu từ công đức và các dịch vụ khác đạt gần 10 tỷ đồng để tập trung đầu tư thực hiện các dự án trùng tu tôn tạo di tích.

Kết quả hoạt động và kinh nghiệmbảo vệ, quản lý , khai thác phát huy giá trị văn hoá các di tích danh thắng trên địa bàn Thị xã Bỉm Sơn đã được ngành VH-TT-DL tỉnh Thanh Hoá đánh giá là một điển hình và được nhân dân ghi nhận, ủng hộ.

Để quần thể di tích danh thắng trên địa bàn Thị xã Bỉm Sơn trở thành điểm hẹn du lịch văn hoá tâm linh, văn hoá sinh thái của đông đảo nhân dân Thị xã Bỉm Sơn đã và đang đẩy mạnh tổ chức thực hiện các dự án đầu tư, trùng tu, tôn tạo , phục hồi các Di tíchDanh thắng một cách đồng bộ , cơ bản.. Việc làm có ý nghĩa đó rất cần sự quan tâm của các cấp, các ngành và sự ủng hộ nhiệt tình về tài, lực của các tổ chức và cá nhân hảo tâm.

Trần Đức Hậu

Trưởng phòng VH -TT Thị xã Bỉm Sơn

Thị xã Bỉm Sơn với công tác bảo vệ, quản lý và khai thác giá trị quần thể di tích danh thắng

Thị xã Bỉm Sơn- mảnh đất địa đầu phía Bắc tỉnh Thanh Hoá, là vùng phên dậu của các thời đại. Trong lịch sử đấu tranh giữ nước của dân tộc; Bỉm Sơn từng được các vua quan thời Trần chọn làm nơi lui binh, phòng ngữ, bảo toàn lực lượng, chờ thời cơ phản công vào thế kỷ thứ XIII, Những dấu ấn còn lưu lại như đền thờ Đức Ông ( Trần Hưng Đạo) bên trái đền Sòng cùng thời với đền Thổ Khối ( Hà Dương, Hà Trung) đã nói lên vị trí chiến lược của vùng đất Bỉm Sơn trong không gian chung của Thanh Hoá Nghệ An.

Vào đầu thế kỷ thứ XIV, Hồ Quý Ly khi bị quân Minh tấn công vào thành Tây Giai cũng đã làm cuộc rút quân về Bỉm Sơn, dấu ấn còn lại mà dân gian lưu truyền là ngọn núi Hồ Vương hiện nay thuộc phường Đông Sơn,

Đặc biệt vào cuối năm 1788, Quang Trung- Nguyễn Huệ tiến ra Bắc Hà đã dừng chân tại phòng tuyến Tam Điệp Bịên Sơn hội quân cùng Ngô Văn Sở, Ngô Thì Nhậm, Ninh Tốn để tuyển thêm binh lính, tích thảo quân lương, định bàn kế sách,hành quân thần tốc tiến ra Bắc Hà tiêu diệt 29 vạn quân Thanh xâm lược vào đầu xuân năm Kỷ Dậu ( 1789) , giải phóng Thăng Long, Những địa danh lịch sửnhư đình Làng Gạo, Đường Thiên Lý, Đền Cây Vải, Núi Đồi Ông, Đập chắn voi, Hồ Bến quân gắn với 41 ngày đêm đại quân Tây Sơn dừng chân trên đất Bỉm Sơn.

Ngoài vị trí có tầm chiến lược quân sự và tiềm năng về công nghiệp vật liệu xây dựng, Bỉm Sơn còn là mảnh đất có một quần thể Di tích lịch sử văn hoá phong phú, với 15 di tích danh thắng đã được Nhà nước công nhận, trong đó có 9 di tích văn hoá lịch sử cấp Quốc gia,mà nổi tiếng là di tích đềnSòng Sơn “thiêng nhất xứ Thanh” , Từ năm 2001đến nay, cấp uỷ chính quyền vàngành văn hoá đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác quy hoạch, huy động mọi nguồn lực thực hiện các dự án trùng tu tôn tạo nhiều di tích lịch sử văn hoávới tổng giá trị gần 100 tỷ đồng, riêng dự án mở rộng tôn tạo đền Sòng Sơn và đền Chín Giếng gần 50 tỷ đồng.

Cong Tam quan.jpg

Cổng Tam Quan đền Sòng Sơn đang được phục hồi,tôn tạo

Công tác bảo vệ quản lý, khai thác giá trị quần thể di tích văn hoá lịch sử được ngành VHTT và Ban quản lý di tích xếp hạng cấp Quốc gia Thị xã chú trọng .Thông qua việc mở rộng các hình thức tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu,đã tạo sức hấp dẫn thu hút khách du lịch trong và ngoài địa bàn đến tham quan vãn cảnh các di tích, nhất là di tích Đền Sòng Sơn và đền Chín Giếng… ngày càng tăng. Năm 2011đã có gần 300.000 lượt khách, qua đó nguồn thu từ công đức và các dịch vụ khác đạt gần 10 tỷ đồng để tập trung đầu tư thực hiện các dự án trùng tu tôn tạo di tích.

Kết quả hoạt động và kinh nghiệmbảo vệ, quản lý , khai thác phát huy giá trị văn hoá các di tích danh thắng trên địa bàn Thị xã Bỉm Sơn đã được ngành VH-TT-DL tỉnh Thanh Hoá đánh giá là một điển hình và được nhân dân ghi nhận, ủng hộ.

Để quần thể di tích danh thắng trên địa bàn Thị xã Bỉm Sơn trở thành điểm hẹn du lịch văn hoá tâm linh, văn hoá sinh thái của đông đảo nhân dân Thị xã Bỉm Sơn đã và đang đẩy mạnh tổ chức thực hiện các dự án đầu tư, trùng tu, tôn tạo , phục hồi các Di tíchDanh thắng một cách đồng bộ , cơ bản.. Việc làm có ý nghĩa đó rất cần sự quan tâm của các cấp, các ngành và sự ủng hộ nhiệt tình về tài, lực của các tổ chức và cá nhân hảo tâm.

Trần Đức Hậu

Trưởng phòng VH -TT Thị xã Bỉm Sơn

Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC