Truy cập

Hôm nay:
3935
Hôm qua:
5395
Tuần này:
41882
Tháng này:
15679
Tất cả:
6074987

Các trường học ra mắt Mô hình Cổng trường an toàn giao thông

Vừa qua, Công an Thị xã đã phối hợp với phường Đông Sơn, Lam Sơn, Bắc Sơn tổ chức ra mắt mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” tại các trường THCS: Xi măng, Lê Quý Đôn, Bắc Sơn, Lê Hồng Phong và Trung cấp nghề Bỉm Sơn.

Các trường học ra  mắt Mô hình Cổng trường an toàn giao thông.jpg

Việc thành lập mô hình Cổng trường an toàn giao thông tại các trường học nhằm góp phần đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông, khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực cổng trường vào giờ cao điểm khi học sinh đi học và tan trường; đồng thời nâng cao ý thức chấp hành giao thông cho cán bộ, giáo viên và học sinh, đẩy lùi tình trạng vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong lứa tuổi học sinh.

Để mô hình hoạt động hiệu quả, UBND và Công an các phường đã thành lập Ban chỉ đạo xây dựng mô hình do Chủ tịch UBND phường làm Trưởng ban. Thành viên nòng cốt tham gia mô hình gồm Công an, Đoàn thanh niên các trường, Tổ bảo vệ dân số, Đội Quy tắc trật tự đô thị, giáo viên, nhân viên và học sinh. Nhiệm vụ chung của các lực lượng tham gia là chấp hành nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, có ý thức chung trong tham gia bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường tại cổng trường; tuyên truyền cho người thân và nhân dân tuân thủ các quy định của pháp luật, không đậu, đỗ, dừng xe sai quy định; phòng ngừa học sinh đánh nhau, gây mất trật tự, phát giác đấu tranh với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm trộm cắp, cướp giật.

Em Nguyễn Thị Quỳnh Anh – học sinh Trường Trung cấp nghề Bỉm Sơn là một trong những thành viên tham gia đội xung kích giữ gìn an toàn giao thông nhận thức về vai trò của bản thân trong việc thực hiện Mô hình. Em và các thành viên trong đội xung kích có trách nhiệm thực hiện đúng lịch trực đã được phân công, ghi chép trung thực vi phạm của các bạn để báo cáo Đội trưởng để xử lý học sinh vi phạm. Bản thân em phải chấp hành các quy định về an toàn giao thông như đội mũ bảo hiểm, không lạng lách đánh võng, dàn hàng ngang khi tham gia giao thông; giải tán các bạn ra khỏi khu vực cổng trường, nhất là khi tan học.

Bà Nguyễn Thị Tuyến – Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Bỉm Sơn cho biết: Trường TC Nghề Bỉm Sơn nằm trên đường Trần Phú - Tuyến đường có lưu lượng người và xe tham gia giao thông cao, nhất là thời gian cao điểm. Việc thành lập Mô hình Cổng trường an toàn giao thông là rất cần thiết góp phần bảo đảm an toàn giao thông cho các em học sinh nói riêng và người dân nói chung. Mô hình này cũng phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giảm thiểu tối đa các vụ tai nạn giao thông liên quan đến đoàn viên thanh niên. Lực lượng tham gia đội xung kích có 21 thành viên là cán bộ và đoàn viên tiêu biểu của Đoàn trường. Ngoài nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường tại Cổng trường, các thành viên đội xung kích còn có trách nhiệm tuyên truyền các quy định về an toàn giao thông để từ đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và hình thành văn hoá gia thông cho các em học sinh.

Thiếu tá Trịnh Quang Vinh – Đội trưởng Đội CSGTTT, Công an Thị xã Bỉm Sơn cho biết: Thực hiện chương trình phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Giáo dục và Đào tạo và Kế hoạch số 86 của Công an Tỉnh Thanh Hoá, Công an Bỉm Sơn đã tham mưu cho Chủ tịch UBND Thị xã Kế hoạch triển khai thành lập Mô hình Cổng trưởng An toàn giao thông đồng loạt tại các trường trên địa bàn Thị xã. Mục tiêu trong năm 2023 là thành lập Mô hình tại tất cả các trường cấp 2, cấp 3 và Trường trung cấp nghề Bỉm Sơn. Đến nay, toàn thị xã đã thành lập được 5/10 mô hình.

Theo Kế hoạch, sau khi thành lập mô hình Cổng trường an toàn giao thông tại các trường cấp 2, cấp 3 và Trường TC Nghề Bỉm Sơn, Công an Thị xã sẽ tiếp tục triển khai thực hiện xây dựng mô hình tại các trường cấp 1 và trường mầm non.

Hà Nghĩa

Các trường học ra mắt Mô hình Cổng trường an toàn giao thông

Vừa qua, Công an Thị xã đã phối hợp với phường Đông Sơn, Lam Sơn, Bắc Sơn tổ chức ra mắt mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” tại các trường THCS: Xi măng, Lê Quý Đôn, Bắc Sơn, Lê Hồng Phong và Trung cấp nghề Bỉm Sơn.

Các trường học ra  mắt Mô hình Cổng trường an toàn giao thông.jpg

Việc thành lập mô hình Cổng trường an toàn giao thông tại các trường học nhằm góp phần đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông, khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực cổng trường vào giờ cao điểm khi học sinh đi học và tan trường; đồng thời nâng cao ý thức chấp hành giao thông cho cán bộ, giáo viên và học sinh, đẩy lùi tình trạng vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong lứa tuổi học sinh.

Để mô hình hoạt động hiệu quả, UBND và Công an các phường đã thành lập Ban chỉ đạo xây dựng mô hình do Chủ tịch UBND phường làm Trưởng ban. Thành viên nòng cốt tham gia mô hình gồm Công an, Đoàn thanh niên các trường, Tổ bảo vệ dân số, Đội Quy tắc trật tự đô thị, giáo viên, nhân viên và học sinh. Nhiệm vụ chung của các lực lượng tham gia là chấp hành nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, có ý thức chung trong tham gia bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường tại cổng trường; tuyên truyền cho người thân và nhân dân tuân thủ các quy định của pháp luật, không đậu, đỗ, dừng xe sai quy định; phòng ngừa học sinh đánh nhau, gây mất trật tự, phát giác đấu tranh với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm trộm cắp, cướp giật.

Em Nguyễn Thị Quỳnh Anh – học sinh Trường Trung cấp nghề Bỉm Sơn là một trong những thành viên tham gia đội xung kích giữ gìn an toàn giao thông nhận thức về vai trò của bản thân trong việc thực hiện Mô hình. Em và các thành viên trong đội xung kích có trách nhiệm thực hiện đúng lịch trực đã được phân công, ghi chép trung thực vi phạm của các bạn để báo cáo Đội trưởng để xử lý học sinh vi phạm. Bản thân em phải chấp hành các quy định về an toàn giao thông như đội mũ bảo hiểm, không lạng lách đánh võng, dàn hàng ngang khi tham gia giao thông; giải tán các bạn ra khỏi khu vực cổng trường, nhất là khi tan học.

Bà Nguyễn Thị Tuyến – Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Bỉm Sơn cho biết: Trường TC Nghề Bỉm Sơn nằm trên đường Trần Phú - Tuyến đường có lưu lượng người và xe tham gia giao thông cao, nhất là thời gian cao điểm. Việc thành lập Mô hình Cổng trường an toàn giao thông là rất cần thiết góp phần bảo đảm an toàn giao thông cho các em học sinh nói riêng và người dân nói chung. Mô hình này cũng phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giảm thiểu tối đa các vụ tai nạn giao thông liên quan đến đoàn viên thanh niên. Lực lượng tham gia đội xung kích có 21 thành viên là cán bộ và đoàn viên tiêu biểu của Đoàn trường. Ngoài nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường tại Cổng trường, các thành viên đội xung kích còn có trách nhiệm tuyên truyền các quy định về an toàn giao thông để từ đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và hình thành văn hoá gia thông cho các em học sinh.

Thiếu tá Trịnh Quang Vinh – Đội trưởng Đội CSGTTT, Công an Thị xã Bỉm Sơn cho biết: Thực hiện chương trình phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Giáo dục và Đào tạo và Kế hoạch số 86 của Công an Tỉnh Thanh Hoá, Công an Bỉm Sơn đã tham mưu cho Chủ tịch UBND Thị xã Kế hoạch triển khai thành lập Mô hình Cổng trưởng An toàn giao thông đồng loạt tại các trường trên địa bàn Thị xã. Mục tiêu trong năm 2023 là thành lập Mô hình tại tất cả các trường cấp 2, cấp 3 và Trường trung cấp nghề Bỉm Sơn. Đến nay, toàn thị xã đã thành lập được 5/10 mô hình.

Theo Kế hoạch, sau khi thành lập mô hình Cổng trường an toàn giao thông tại các trường cấp 2, cấp 3 và Trường TC Nghề Bỉm Sơn, Công an Thị xã sẽ tiếp tục triển khai thực hiện xây dựng mô hình tại các trường cấp 1 và trường mầm non.

Hà Nghĩa

Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC