Truy cập

Hôm nay:
275
Hôm qua:
8530
Tuần này:
8805
Tháng này:
111264
Tất cả:
6525581

Lan tỏa phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở thị xã Bỉm Sơn

Để hoàn thành mục tiêu lớn là xây dựng thị xã Bỉm Sơn trở thành đô thị trung tâm động lực phía Bắc của tỉnh vào năm 2025, các cấp ủy đảng, chính quyền thị xã đã hướng mạnh về cơ sở, đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, nhằm huy động nguồn lực trong Nhân dân để đầu tư phát triển nhanh, đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị và XDNTM. Trong đó, ưu tiên hàng đầu là mở rộng, nâng cấp các tuyến đường giao thông có tính chất kết nối các phân khu và kết nối vùng.

Đường giao thông nông thôn tại xã Quang Trung (1).JPG

Năm 2022, UBND thị xã Bỉm Sơn phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, cải tạo đường Bùi Xương Trạch, phường Phú Sơn, theo tiêu chuẩn đường đô thị. Tuyến đường có chiều dài khoảng 900m, qua địa phận khu phố 3 và khu phố 6. Theo thiết kế, nền đường có chiều rộng từ 5 - 6m và lề đường được mở rộng 1m, nhằm tạo không gian thông thoáng cho tuyến đường. Qua khảo sát, khu phố 6 có 65 hộ bị ảnh hưởng trực tiếp đến công trình, vật kiến trúc như tường rào, cổng, bán bình. Xác định công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) phải đi trước một bước, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị của phường Phú Sơn cùng chi bộ, ban liên cán khu phố đã “đi từng ngõ, gõ từng nhà” tuyên truyền, vận động Nhân dân hiến đất để làm đường giao thông và chỉnh trang đô thị. Nhờ tạo được sự đồng thuận của Nhân dân nên việc GPMB dự án được thực hiện nhanh chóng, thuận lợi. Theo đó, các hộ dân dọc tuyến đường Bùi Xương Trạch đã tự nguyện hiến 1.084m2 đất bám đường cho công trình và thống nhất mức đóng góp kinh phí để đổ bê tông 2 bên lề đường. Đáng biểu dương hơn, 65 hộ dân có công trình, vật kiến trúc bị ảnh hưởng đã cam kết tự nguyện tháo dỡ, không nhận bồi thường, hỗ trợ từ Nhà nước.
Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về XDNTM, thị xã Bỉm Sơn đã phát động phong trào “Toàn dân chung sức XDNTM”. Đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” để khơi dậy sức dân trong xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn.
Đến thôn 2 - thôn NTM kiểu mẫu của xã Quang Trung, điều dễ nhìn thấy là kết cấu hạ tầng nông thôn được đầu tư xây dựng đồng bộ, nhất là hệ thống đường giao thông được bê tông kiên cố, kết nối liên hoàn, thuận tiện cho việc đi lại và sản xuất của Nhân dân. Đầu năm 2020, sau khi được đảng ủy, chính quyền xã lựa chọn để XDNTM kiểu mẫu, chi bộ thôn đã ban hành nghị quyết về XDNTM kiểu mẫu và tổ chức hội nghị triển khai chủ trương đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Bắt tay vào thực hiện, chi bộ đã cùng ban công tác mặt trận, các đoàn thể chính trị thôn đã triển khai công tác “Dân vận khéo”, nhằm huy động nguồn lực trong Nhân dân để làm đường giao thông, nâng cấp nhà văn hóa, khu văn hóa thể thao thôn. Đặc biệt, chi bộ thôn luôn phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở, theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân hưởng thụ” trong quá trình thực hiện các nội dung XDNTM kiểu mẫu. Từ cách làm đó, thôn 2 đã huy động được hơn 1,8 tỷ đồng để xây dựng, nâng cấp các công trình phúc lợi của thôn. Sau 1 năm triển khai, thôn 2 đã hoàn thành 15/15 tiêu chí NTM kiểu mẫu.
Thực hiện chương trình hành động của Ban Dân vận Tỉnh ủy về thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2022-2025, Ban Thường vụ Thị ủy Bỉm Sơn ban hành kế hoạch thực hiện phong trào trên địa bàn thị xã. Đồng thời chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể quán triệt sâu sắc các nội dung của phong trào thi đua “Dân vận khéo” đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân; chủ động xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực để tạo sức lan tỏa và khơi dậy sức dân trong XDNTM. Nổi bật là mô hình “Dân vận khéo” xây dựng khu dân cư không có hộ nghèo do Ủy ban MTTQ thị xã phát động đã nhanh chóng phát huy hiệu quả và lan tỏa trong đời sống xã hội. Đến nay, trên địa bàn các phường Ba Đình, Bắc Sơn, Ngọc Trạo, Lam Sơn không có hộ nghèo. Hay các mô hình “Câu lạc bộ phụ nữ giúp nhau giảm nghèo bền vững”, “Biến rác thải thành tiền” của Hội LHPN phường Ba Đình đã và đang góp phần nâng cao đời sống người dân, công tác giảm nghèo ở địa phương. Trong 3 năm hoạt động, các mô hình đã ủng hộ, quyên góp được 255 triệu đồng mua 10 con bò giống để giao cho 10 hộ gia đình cán bộ, hội viên phụ nữ nghèo, cận nghèo phát triển chăn nuôi, vươn lên thoát nghèo.
Bằng “Dân vận khéo”, thị xã Bỉm Sơn đã khơi dậy được lòng dân, sức dân trong XDNTM và đô thị văn minh. Trong giai đoạn nước rút để Chương trình Mục tiêu quốc gia về XDNTM (từ 2019-2022), thị xã đã vận động Nhân dân đóng góp hơn 22,036 tỷ đồng và 3.750 ngày công lao động để xây dựng các công trình phúc lợi, tương đương số tiền 1,125 tỷ đồng... Thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, 100% khu phố, thôn trên địa bàn thị xã đã khai trương, phát động xây dựng nếp sống văn hóa. Đến nay thị xã Bỉm Sơn có 95,3% khu phố, thôn được công nhận danh hiệu đơn vị văn hóa; số hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa 85%; thị xã đã công nhận 18 khu phố, 25 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, 7 tuyến đường đạt chuẩn về văn minh đô thị.
Phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã tạo sức lan tỏa lớn trên mọi lĩnh vực và phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác vận động quần chúng thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của thị xã Bỉm Sơn trong những năm qua.
Bài và ảnh: Trần Thanh

Lan tỏa phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở thị xã Bỉm Sơn

Để hoàn thành mục tiêu lớn là xây dựng thị xã Bỉm Sơn trở thành đô thị trung tâm động lực phía Bắc của tỉnh vào năm 2025, các cấp ủy đảng, chính quyền thị xã đã hướng mạnh về cơ sở, đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, nhằm huy động nguồn lực trong Nhân dân để đầu tư phát triển nhanh, đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị và XDNTM. Trong đó, ưu tiên hàng đầu là mở rộng, nâng cấp các tuyến đường giao thông có tính chất kết nối các phân khu và kết nối vùng.

Đường giao thông nông thôn tại xã Quang Trung (1).JPG

Năm 2022, UBND thị xã Bỉm Sơn phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, cải tạo đường Bùi Xương Trạch, phường Phú Sơn, theo tiêu chuẩn đường đô thị. Tuyến đường có chiều dài khoảng 900m, qua địa phận khu phố 3 và khu phố 6. Theo thiết kế, nền đường có chiều rộng từ 5 - 6m và lề đường được mở rộng 1m, nhằm tạo không gian thông thoáng cho tuyến đường. Qua khảo sát, khu phố 6 có 65 hộ bị ảnh hưởng trực tiếp đến công trình, vật kiến trúc như tường rào, cổng, bán bình. Xác định công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) phải đi trước một bước, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị của phường Phú Sơn cùng chi bộ, ban liên cán khu phố đã “đi từng ngõ, gõ từng nhà” tuyên truyền, vận động Nhân dân hiến đất để làm đường giao thông và chỉnh trang đô thị. Nhờ tạo được sự đồng thuận của Nhân dân nên việc GPMB dự án được thực hiện nhanh chóng, thuận lợi. Theo đó, các hộ dân dọc tuyến đường Bùi Xương Trạch đã tự nguyện hiến 1.084m2 đất bám đường cho công trình và thống nhất mức đóng góp kinh phí để đổ bê tông 2 bên lề đường. Đáng biểu dương hơn, 65 hộ dân có công trình, vật kiến trúc bị ảnh hưởng đã cam kết tự nguyện tháo dỡ, không nhận bồi thường, hỗ trợ từ Nhà nước.
Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về XDNTM, thị xã Bỉm Sơn đã phát động phong trào “Toàn dân chung sức XDNTM”. Đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” để khơi dậy sức dân trong xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn.
Đến thôn 2 - thôn NTM kiểu mẫu của xã Quang Trung, điều dễ nhìn thấy là kết cấu hạ tầng nông thôn được đầu tư xây dựng đồng bộ, nhất là hệ thống đường giao thông được bê tông kiên cố, kết nối liên hoàn, thuận tiện cho việc đi lại và sản xuất của Nhân dân. Đầu năm 2020, sau khi được đảng ủy, chính quyền xã lựa chọn để XDNTM kiểu mẫu, chi bộ thôn đã ban hành nghị quyết về XDNTM kiểu mẫu và tổ chức hội nghị triển khai chủ trương đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Bắt tay vào thực hiện, chi bộ đã cùng ban công tác mặt trận, các đoàn thể chính trị thôn đã triển khai công tác “Dân vận khéo”, nhằm huy động nguồn lực trong Nhân dân để làm đường giao thông, nâng cấp nhà văn hóa, khu văn hóa thể thao thôn. Đặc biệt, chi bộ thôn luôn phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở, theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân hưởng thụ” trong quá trình thực hiện các nội dung XDNTM kiểu mẫu. Từ cách làm đó, thôn 2 đã huy động được hơn 1,8 tỷ đồng để xây dựng, nâng cấp các công trình phúc lợi của thôn. Sau 1 năm triển khai, thôn 2 đã hoàn thành 15/15 tiêu chí NTM kiểu mẫu.
Thực hiện chương trình hành động của Ban Dân vận Tỉnh ủy về thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2022-2025, Ban Thường vụ Thị ủy Bỉm Sơn ban hành kế hoạch thực hiện phong trào trên địa bàn thị xã. Đồng thời chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể quán triệt sâu sắc các nội dung của phong trào thi đua “Dân vận khéo” đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân; chủ động xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực để tạo sức lan tỏa và khơi dậy sức dân trong XDNTM. Nổi bật là mô hình “Dân vận khéo” xây dựng khu dân cư không có hộ nghèo do Ủy ban MTTQ thị xã phát động đã nhanh chóng phát huy hiệu quả và lan tỏa trong đời sống xã hội. Đến nay, trên địa bàn các phường Ba Đình, Bắc Sơn, Ngọc Trạo, Lam Sơn không có hộ nghèo. Hay các mô hình “Câu lạc bộ phụ nữ giúp nhau giảm nghèo bền vững”, “Biến rác thải thành tiền” của Hội LHPN phường Ba Đình đã và đang góp phần nâng cao đời sống người dân, công tác giảm nghèo ở địa phương. Trong 3 năm hoạt động, các mô hình đã ủng hộ, quyên góp được 255 triệu đồng mua 10 con bò giống để giao cho 10 hộ gia đình cán bộ, hội viên phụ nữ nghèo, cận nghèo phát triển chăn nuôi, vươn lên thoát nghèo.
Bằng “Dân vận khéo”, thị xã Bỉm Sơn đã khơi dậy được lòng dân, sức dân trong XDNTM và đô thị văn minh. Trong giai đoạn nước rút để Chương trình Mục tiêu quốc gia về XDNTM (từ 2019-2022), thị xã đã vận động Nhân dân đóng góp hơn 22,036 tỷ đồng và 3.750 ngày công lao động để xây dựng các công trình phúc lợi, tương đương số tiền 1,125 tỷ đồng... Thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, 100% khu phố, thôn trên địa bàn thị xã đã khai trương, phát động xây dựng nếp sống văn hóa. Đến nay thị xã Bỉm Sơn có 95,3% khu phố, thôn được công nhận danh hiệu đơn vị văn hóa; số hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa 85%; thị xã đã công nhận 18 khu phố, 25 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, 7 tuyến đường đạt chuẩn về văn minh đô thị.
Phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã tạo sức lan tỏa lớn trên mọi lĩnh vực và phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác vận động quần chúng thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của thị xã Bỉm Sơn trong những năm qua.
Bài và ảnh: Trần Thanh

Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC