Truy cập

Hôm nay:
1009
Hôm qua:
4294
Tuần này:
15533
Tháng này:
176837
Tất cả:
5599184

Nâng cao trách nhiệm gia đình trong thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự

Trong năm 2023, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đã được cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức, đoàn thể thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, thống nhất, hiệu quả; phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị cùng với sự nỗ lực cố gắng của Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp để hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và chỉ tiêu thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, bảo đảm dân chủ, công bằng, đúng quy định của pháp luật.

Nâng cao trách nhiệm gia đình trong thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự.jpg

Hiện nay, các địa phương trong thị xã đang chuẩn sơ tuyển sức khoẻ nghĩa vụ quân sự (NVQS) để đảm bảo thực hiện 100% chỉ tiêu tỉnh giao về tuyển chọn công dân nhập ngũ vào các đơn vị quân đội năm 2024. Trong khi hầu hết các gia đình có con em ở độ tuổi thực hiện NVQS nêu cao ý thức trách nhiệm, động viên con cháu thực hiện tốt NVQS thì cũng không ít bậc phụ huynh vì lo con phải đối mặt với khó khăn, vất vả trong môi trường quân ngũ; phải xa gia đình, người thân; tạm thời không có người lao động hoặc có thể ảnh hưởng đến dự định tương lai... nên không hợp tác khi chính quyền gọi thanh niên đăng ký khám tuyển NVQS. Họ liên hệ nhờ vả để con em mình không phải khám tuyển hoặc tìm cách để loại khỏi danh sách nhập ngũ. Đây là khoảng trống trong nhận thức pháp luật của một bộ phận người dân.

Chúng ta đều biết, Quân đội là trường học lớn, nơi có tính tổ chức kỷ luật cao, giáo dục, rèn luyện thanh niên trở thành người có bản lĩnh và nhân cách, tri thức và thể lực để vững bước tương lai. Hơn nữa, Điều 45, Hiến pháp năm 2013 nêu rõ: “Bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của công dân”. Luật NVQS năm 2015 cũng đã quy định rất rõ nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân và chế độ, chính sách trong việc thực hiện NVQS.

Thực tiễn trong các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, lớp lớp thanh niên luôn ý thức rằng, việc tham gia quân ngũ không chỉ là bổn phận, nghĩa vụ của công dân đối với đất nước mà còn là vì danh dự của gia đình, dòng họ và quê hương. Tuyệt đại đa số gia đình, dòng họ đã động viên con cháu hăng hái xung phong tòng quân ra trận. Thậm chí, nhiều thanh niên chưa đủ tuổi nhập ngũ, không đủ tiêu chuẩn về sức khỏe, thể trạng đã tìm cách để vào quân ngũ đi chiến đấu và sẵn sàng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Thời ấy, thế hệ thanh niên có động lực lớn lao như vậy một phần rất quan trọng là do giáo dục, tuyên truyền, cổ vũ, động viên từ gia đình.

Khi đất nước có giặc ngoại xâm thì toàn dân tham gia đánh giặc. Đất nước hòa bình, mọi người vừa có trách nhiệm xây dựng đất nước, vừa có trách nhiệm tham gia lực lượng vũ trang, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Việc gia đình thực hiện vai trò giáo dục, động viên con em tham gia thực hiện NVQS có ý nghĩa to lớn, tạo dựng cơ sở xã hội, dư luận xã hội để thu hút thanh niên đăng ký thực hiện NVQS. Bởi vậy, từng gia đình cần nhận thức đúng đắn, chấp hành nghiêm pháp luật để giáo dục, động viên thanh niên thực hiện NVQS, bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời cần lên án mạnh mẽ, xem xét, xử lý nghiêm minh những người tìm cách cho thân nhân trốn tránh thực hiện NVQS, đặc biệt là những cán bộ, đảng viên có biểu hiện tiêu cực trong việc này.

Quân đội là trường học lớn của thanh niên, là niềm mơ ước và mục tiêu vươn tới của không ít thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Được học tập, rèn luyện trong quân đội là niềm vinh dự, tự hào, là trách nhiệm của thanh niên Việt Nam. Do đó, gia đình giáo dục, động viên thanh niên thực hiện Luật NVQS không chỉ góp phần vào việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, mọi người sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật mà còn góp phần xây dựng tiềm lực quốc phòng, nâng cao sức mạnh bảo vệ Tổ quốc; đồng thời được mọi người tôn trọng. Thanh niên được học tập, rèn luyện trong môi trường quân ngũ sẽ nhanh chóng trưởng thành để gánh vác việc gia đình, lập thân, lập nghiệp.
Nguyễn Tới

Nâng cao trách nhiệm gia đình trong thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự

Trong năm 2023, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đã được cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức, đoàn thể thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, thống nhất, hiệu quả; phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị cùng với sự nỗ lực cố gắng của Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp để hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và chỉ tiêu thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, bảo đảm dân chủ, công bằng, đúng quy định của pháp luật.

Nâng cao trách nhiệm gia đình trong thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự.jpg

Hiện nay, các địa phương trong thị xã đang chuẩn sơ tuyển sức khoẻ nghĩa vụ quân sự (NVQS) để đảm bảo thực hiện 100% chỉ tiêu tỉnh giao về tuyển chọn công dân nhập ngũ vào các đơn vị quân đội năm 2024. Trong khi hầu hết các gia đình có con em ở độ tuổi thực hiện NVQS nêu cao ý thức trách nhiệm, động viên con cháu thực hiện tốt NVQS thì cũng không ít bậc phụ huynh vì lo con phải đối mặt với khó khăn, vất vả trong môi trường quân ngũ; phải xa gia đình, người thân; tạm thời không có người lao động hoặc có thể ảnh hưởng đến dự định tương lai... nên không hợp tác khi chính quyền gọi thanh niên đăng ký khám tuyển NVQS. Họ liên hệ nhờ vả để con em mình không phải khám tuyển hoặc tìm cách để loại khỏi danh sách nhập ngũ. Đây là khoảng trống trong nhận thức pháp luật của một bộ phận người dân.

Chúng ta đều biết, Quân đội là trường học lớn, nơi có tính tổ chức kỷ luật cao, giáo dục, rèn luyện thanh niên trở thành người có bản lĩnh và nhân cách, tri thức và thể lực để vững bước tương lai. Hơn nữa, Điều 45, Hiến pháp năm 2013 nêu rõ: “Bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của công dân”. Luật NVQS năm 2015 cũng đã quy định rất rõ nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân và chế độ, chính sách trong việc thực hiện NVQS.

Thực tiễn trong các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, lớp lớp thanh niên luôn ý thức rằng, việc tham gia quân ngũ không chỉ là bổn phận, nghĩa vụ của công dân đối với đất nước mà còn là vì danh dự của gia đình, dòng họ và quê hương. Tuyệt đại đa số gia đình, dòng họ đã động viên con cháu hăng hái xung phong tòng quân ra trận. Thậm chí, nhiều thanh niên chưa đủ tuổi nhập ngũ, không đủ tiêu chuẩn về sức khỏe, thể trạng đã tìm cách để vào quân ngũ đi chiến đấu và sẵn sàng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Thời ấy, thế hệ thanh niên có động lực lớn lao như vậy một phần rất quan trọng là do giáo dục, tuyên truyền, cổ vũ, động viên từ gia đình.

Khi đất nước có giặc ngoại xâm thì toàn dân tham gia đánh giặc. Đất nước hòa bình, mọi người vừa có trách nhiệm xây dựng đất nước, vừa có trách nhiệm tham gia lực lượng vũ trang, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Việc gia đình thực hiện vai trò giáo dục, động viên con em tham gia thực hiện NVQS có ý nghĩa to lớn, tạo dựng cơ sở xã hội, dư luận xã hội để thu hút thanh niên đăng ký thực hiện NVQS. Bởi vậy, từng gia đình cần nhận thức đúng đắn, chấp hành nghiêm pháp luật để giáo dục, động viên thanh niên thực hiện NVQS, bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời cần lên án mạnh mẽ, xem xét, xử lý nghiêm minh những người tìm cách cho thân nhân trốn tránh thực hiện NVQS, đặc biệt là những cán bộ, đảng viên có biểu hiện tiêu cực trong việc này.

Quân đội là trường học lớn của thanh niên, là niềm mơ ước và mục tiêu vươn tới của không ít thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Được học tập, rèn luyện trong quân đội là niềm vinh dự, tự hào, là trách nhiệm của thanh niên Việt Nam. Do đó, gia đình giáo dục, động viên thanh niên thực hiện Luật NVQS không chỉ góp phần vào việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, mọi người sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật mà còn góp phần xây dựng tiềm lực quốc phòng, nâng cao sức mạnh bảo vệ Tổ quốc; đồng thời được mọi người tôn trọng. Thanh niên được học tập, rèn luyện trong môi trường quân ngũ sẽ nhanh chóng trưởng thành để gánh vác việc gia đình, lập thân, lập nghiệp.
Nguyễn Tới

Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC