Truy cập

Hôm nay:
1454
Hôm qua:
3258
Tuần này:
30542
Tháng này:
94805
Tất cả:
6509122

Người dân Thị xã Bỉm Sơn tích cực góp ý vào Dự thảo Luật đất đai sửa đổi.

Đất đai là lĩnh vực tác động sâu rộng đến đời sống xã hội. Đây là nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, song cũng là nguyên nhân gây nên các vụ kiện cáo kéo dài. Chính vì vậy, khi Thị xã triển khai lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Luật đất đai sửa đổi, người dân thị xã Bỉm Sơn đã tích cực nghiên cứu và tham gia góp ý với mong muốn sẽ góp phần hoàn thiện Luật này.

Sau khi xã Quang Trung triển khai lấy ý kiến người dân, ông Bùi Đình Thuận – Bí thư Chi bộ, trưởng thôn 4 đã tích cực nghiên cứu tài liệu để truyền đạt những nội dung của Dự thảo Luật đất đai sửa đổi, nhất là những nội dung trọng tâm xin ý kiến người dân. Buổi họp dân diễn ra vào chiều chủ nhật ngày 19/2/2023 khi công việc nhà nông được hoàn tất. Đông đảo người dân thôn 4 tập trung tại Nhà văn hóa và chăm chú lắng nghe những nội dung do ông Thuận trình bày. Ông Thuận cho biết: Hầu hết, người dân thôn 4 đều đồng tình với việc sửa đổi Luật đất đai để phù hợp hơn với xu thế phát triển, đồng thời đưa ra các ý kiến như không cần thành lập tổ chức phát triển quỹ đất và nên để UBND các cấp giải quyết tranh chấp đất đai, trong trường hợp không giải quyết được thì mới chuyển hồ sơ để Tòa án nhân dân giải quyết…. Tất cả những ý kiến của người dân đều được ghi chép cẩn thận vào biên bản họp và nộp cho UBND Xã Quang Trung.

Tâm huyết và thẳng thắn, ông Nguyễn Văn Tiếu – Khu phố 8, phường Ba Đình cho rằng, nhiều năm qua, nhiều vụ việc hỗ trợ tái định cư của người có đất bị thu hồi chưa thỏa đáng, dẫn đến việc người dân không đồng thuận, bức xúc phát sinh các vụ việc tranh chấp, khiếu nại, tố cáo. Ông bày tỏ mong muốn: Luật đất đai sửa đổi cần thể chế hóa các quy định nhằm đảm bảo quyền lợi của người dân có đất thu hồi, cụ thể hóa các tiêu chí như “tốt hơn nơi ở cũ” để người dân yên tâm về nơi ở mới. Việc xây dựng phương án bồi thường, tái định cư cần thực hiện trước khi có quyết định thu hồi đất. Công tác bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất phải đảm bảo dân chủ, công khai, kịp thời, đúng quy định; việc tái định cư phải đảm bảo các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật.

Việc góp ý vào Dự thảo Luất đất đai sửa đổi cũng nhận được sự tham gia nhiệt tình và trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp Bỉm Sơn. Đại diện cho Hội doanh nghiệp Bỉm Sơn, ông Trịnh Xuân Lượng – Chủ tịch Hội doanh nghiệp Bỉm Sơn cho biết: Sau khi nghiên cứu Dự thảo luật, cộng đồng doanh nghiệp Bỉm Sơn tham gia góp ý 3 nội dung. Thứ nhất, tại điều 78 về thu hồi đất phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích Quốc gia công cộng nên bổ sung “Trong trường hợp Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đô thị, nhà ở thương mại thì cần xem xét ưu tiên đối với đất sản xuất kinh doanh đang hoạt động hiệu quả, không gây ô nhiễm môi trường tại khu vực phải bồi thường đất. Thứ hai, tại điều 122, về việc phân cấp thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác nên giao thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất cho cơ quan có thẩm quyền quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư quyết định, tránh chồng chéo, kéo dài thời gian gây lãng phí vốn và cơ hội đầu tư. Thứ ba, điều 152 nên bổ sung việc miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho một số lĩnh vực ưu đãi đầu tư như các dự án về phúc lợi, cộng đồng.

Việc lấy ý kiến vào Dự thảo Luật đất đai sửa đổi sẽ kết thúc vào ngày 15/3. Hiện nay, người dân trên địa bàn Thị xã đang tiếp tục đóng góp ý kiến. Việc lấy ý kiến góp ý của người dân vào Dự thảo Luật đất đai sửa đổi là phát huy quyền làm chủ của người dân. Và khi nhân dân đã đồng thuận cao thì Luật được ban hành sẽ sớm phát huy hiệu quả vào phát triển kinh tế xã hội của mỗi địa phương và của cả đất nước.

Hà Nghĩa

Người dân Thị xã Bỉm Sơn tích cực góp ý vào Dự thảo Luật đất đai sửa đổi.

Đất đai là lĩnh vực tác động sâu rộng đến đời sống xã hội. Đây là nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, song cũng là nguyên nhân gây nên các vụ kiện cáo kéo dài. Chính vì vậy, khi Thị xã triển khai lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Luật đất đai sửa đổi, người dân thị xã Bỉm Sơn đã tích cực nghiên cứu và tham gia góp ý với mong muốn sẽ góp phần hoàn thiện Luật này.

Sau khi xã Quang Trung triển khai lấy ý kiến người dân, ông Bùi Đình Thuận – Bí thư Chi bộ, trưởng thôn 4 đã tích cực nghiên cứu tài liệu để truyền đạt những nội dung của Dự thảo Luật đất đai sửa đổi, nhất là những nội dung trọng tâm xin ý kiến người dân. Buổi họp dân diễn ra vào chiều chủ nhật ngày 19/2/2023 khi công việc nhà nông được hoàn tất. Đông đảo người dân thôn 4 tập trung tại Nhà văn hóa và chăm chú lắng nghe những nội dung do ông Thuận trình bày. Ông Thuận cho biết: Hầu hết, người dân thôn 4 đều đồng tình với việc sửa đổi Luật đất đai để phù hợp hơn với xu thế phát triển, đồng thời đưa ra các ý kiến như không cần thành lập tổ chức phát triển quỹ đất và nên để UBND các cấp giải quyết tranh chấp đất đai, trong trường hợp không giải quyết được thì mới chuyển hồ sơ để Tòa án nhân dân giải quyết…. Tất cả những ý kiến của người dân đều được ghi chép cẩn thận vào biên bản họp và nộp cho UBND Xã Quang Trung.

Tâm huyết và thẳng thắn, ông Nguyễn Văn Tiếu – Khu phố 8, phường Ba Đình cho rằng, nhiều năm qua, nhiều vụ việc hỗ trợ tái định cư của người có đất bị thu hồi chưa thỏa đáng, dẫn đến việc người dân không đồng thuận, bức xúc phát sinh các vụ việc tranh chấp, khiếu nại, tố cáo. Ông bày tỏ mong muốn: Luật đất đai sửa đổi cần thể chế hóa các quy định nhằm đảm bảo quyền lợi của người dân có đất thu hồi, cụ thể hóa các tiêu chí như “tốt hơn nơi ở cũ” để người dân yên tâm về nơi ở mới. Việc xây dựng phương án bồi thường, tái định cư cần thực hiện trước khi có quyết định thu hồi đất. Công tác bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất phải đảm bảo dân chủ, công khai, kịp thời, đúng quy định; việc tái định cư phải đảm bảo các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật.

Việc góp ý vào Dự thảo Luất đất đai sửa đổi cũng nhận được sự tham gia nhiệt tình và trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp Bỉm Sơn. Đại diện cho Hội doanh nghiệp Bỉm Sơn, ông Trịnh Xuân Lượng – Chủ tịch Hội doanh nghiệp Bỉm Sơn cho biết: Sau khi nghiên cứu Dự thảo luật, cộng đồng doanh nghiệp Bỉm Sơn tham gia góp ý 3 nội dung. Thứ nhất, tại điều 78 về thu hồi đất phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích Quốc gia công cộng nên bổ sung “Trong trường hợp Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đô thị, nhà ở thương mại thì cần xem xét ưu tiên đối với đất sản xuất kinh doanh đang hoạt động hiệu quả, không gây ô nhiễm môi trường tại khu vực phải bồi thường đất. Thứ hai, tại điều 122, về việc phân cấp thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác nên giao thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất cho cơ quan có thẩm quyền quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư quyết định, tránh chồng chéo, kéo dài thời gian gây lãng phí vốn và cơ hội đầu tư. Thứ ba, điều 152 nên bổ sung việc miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho một số lĩnh vực ưu đãi đầu tư như các dự án về phúc lợi, cộng đồng.

Việc lấy ý kiến vào Dự thảo Luật đất đai sửa đổi sẽ kết thúc vào ngày 15/3. Hiện nay, người dân trên địa bàn Thị xã đang tiếp tục đóng góp ý kiến. Việc lấy ý kiến góp ý của người dân vào Dự thảo Luật đất đai sửa đổi là phát huy quyền làm chủ của người dân. Và khi nhân dân đã đồng thuận cao thì Luật được ban hành sẽ sớm phát huy hiệu quả vào phát triển kinh tế xã hội của mỗi địa phương và của cả đất nước.

Hà Nghĩa

Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC