Truy cập

Hôm nay:
4069
Hôm qua:
4506
Tuần này:
4069
Tháng này:
80269
Tất cả:
6327017

Nông dân thị xã Bỉm Sơn bám sát đồng ruộng sản xuất ngay từ đầu xuân

Sau những ngày nghỉ Tết Nguyên đán GiápThìn 2024, ngay từ sáng sớm bà con nông dân thị xã Bỉm Sơn tranh thủ thời tiết thuận lợi, tích cực ra đồng kiểm tra diện tích lúa vụ Chiêm xuân và thực hiện các biện pháp chăm sóc, bón phân.

8c326852f7235a7d0332.jpg

Trên các thửa ruộng người thì bón phân, người tỉa dặm, chăm sóc lúa xuân, tạo thành một không khí sôi nổi trong những ngày đầu năm mới. ÔngTống Khắc Mạnh ở Phường Đông Sơn cho biết, ngay sau những ngày tết, tranh thủ thời tiết thuận lợi người dân ra đồng chăm sóc lúa, tiến hành bón phân, sục bùn, chắm dặm, đảm bảo mật độ cho cây lúa phát triển với quyết tâm để có vụ lúa bội thu. Nhờ gieo cấy đúng khung lịch thời vụ nên đến thời điểm này các trà lúa Chiêm xuân trên địa bàn Thị xã phát triển tốt, cây lúa đang trong giai đoạn bén rễ, hồi xanh để đẻ nhánh. Bắt đầu từ ngày mùng 4 tết bà con nông dân ra đồng làm cỏ, dẫn nước vào chân ruộng để bón thúc cho cây lúa nhanh phục hồi đẻ nhánh. Chúng tôi thường xuyên kiểm tra đồng ruộng và thực hiện các biện pháp diệt chuột và diệt ốc bươu vàng bảo vệ cây lúa. Còn tại Phường Phú Sơn và Quang Trung người dân tích cực xuống đồng chăm sóc và cấy những thửa ruộng trà xuân muộn cho kịp thời vụ.
eec80cf491853cdb6594.jpg

Theo ngành nông nghiệp, lịch gieo cấy lúa xuân kết thúc muộn nhất trước ngày28/2.Từ trước kỳ nghỉ tết, ngành nông nghiệp đã hướng dẫn các địa phương tập trung thực hiện sản xuất vụ xuân theo phương án ban hành. Các địa phương cùng với chăm sóc tốt diện tích các loại cây trồng vụ đông, bà con đã gieo cấy vụ xuân. Ngay từ ngày mùng 4 tết, nông dân ở các địa phương đã xuống đồng sản xuất.

Mục tiêu sản xuất vụ Xuân năm 2024, toàn Thị xã gieo trồng 901,9ha, sảnlượng lương thực có hạt đạt 3.330 tấn. Trong đó: diện tích lúa 504ha, năng suấtđạt 62tạ/ha, sản lượng 3.125tấn; diện tích ngô 49ha, năng suất 42 tạ/ha, sảnlượng 205 tấn; Cây mía diện tích là 224,6 năng suất 620 tạ/ha, sản lượng 13.925tấn; rau đậu các loại và cây trồng khác 124,3 ha. Có thể thấy, tinh thần lao động sản xuất ngay từ những ngày đầu xuân Giáp Thìn của người dân là tín hiệu đáng mừng báo hiệu một mùa bội thu góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2024 của Thị xã .
Phạm Liên

Nông dân thị xã Bỉm Sơn bám sát đồng ruộng sản xuất ngay từ đầu xuân

Sau những ngày nghỉ Tết Nguyên đán GiápThìn 2024, ngay từ sáng sớm bà con nông dân thị xã Bỉm Sơn tranh thủ thời tiết thuận lợi, tích cực ra đồng kiểm tra diện tích lúa vụ Chiêm xuân và thực hiện các biện pháp chăm sóc, bón phân.

8c326852f7235a7d0332.jpg

Trên các thửa ruộng người thì bón phân, người tỉa dặm, chăm sóc lúa xuân, tạo thành một không khí sôi nổi trong những ngày đầu năm mới. ÔngTống Khắc Mạnh ở Phường Đông Sơn cho biết, ngay sau những ngày tết, tranh thủ thời tiết thuận lợi người dân ra đồng chăm sóc lúa, tiến hành bón phân, sục bùn, chắm dặm, đảm bảo mật độ cho cây lúa phát triển với quyết tâm để có vụ lúa bội thu. Nhờ gieo cấy đúng khung lịch thời vụ nên đến thời điểm này các trà lúa Chiêm xuân trên địa bàn Thị xã phát triển tốt, cây lúa đang trong giai đoạn bén rễ, hồi xanh để đẻ nhánh. Bắt đầu từ ngày mùng 4 tết bà con nông dân ra đồng làm cỏ, dẫn nước vào chân ruộng để bón thúc cho cây lúa nhanh phục hồi đẻ nhánh. Chúng tôi thường xuyên kiểm tra đồng ruộng và thực hiện các biện pháp diệt chuột và diệt ốc bươu vàng bảo vệ cây lúa. Còn tại Phường Phú Sơn và Quang Trung người dân tích cực xuống đồng chăm sóc và cấy những thửa ruộng trà xuân muộn cho kịp thời vụ.
eec80cf491853cdb6594.jpg

Theo ngành nông nghiệp, lịch gieo cấy lúa xuân kết thúc muộn nhất trước ngày28/2.Từ trước kỳ nghỉ tết, ngành nông nghiệp đã hướng dẫn các địa phương tập trung thực hiện sản xuất vụ xuân theo phương án ban hành. Các địa phương cùng với chăm sóc tốt diện tích các loại cây trồng vụ đông, bà con đã gieo cấy vụ xuân. Ngay từ ngày mùng 4 tết, nông dân ở các địa phương đã xuống đồng sản xuất.

Mục tiêu sản xuất vụ Xuân năm 2024, toàn Thị xã gieo trồng 901,9ha, sảnlượng lương thực có hạt đạt 3.330 tấn. Trong đó: diện tích lúa 504ha, năng suấtđạt 62tạ/ha, sản lượng 3.125tấn; diện tích ngô 49ha, năng suất 42 tạ/ha, sảnlượng 205 tấn; Cây mía diện tích là 224,6 năng suất 620 tạ/ha, sản lượng 13.925tấn; rau đậu các loại và cây trồng khác 124,3 ha. Có thể thấy, tinh thần lao động sản xuất ngay từ những ngày đầu xuân Giáp Thìn của người dân là tín hiệu đáng mừng báo hiệu một mùa bội thu góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2024 của Thị xã .
Phạm Liên

Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC