Truy cập

Hôm nay:
2360
Hôm qua:
3800
Tuần này:
6160
Tháng này:
20431
Tất cả:
4492534

Phường Đông Sơn gặt hái nhiều thành quả trong công tác chuyển đổi số.

Là 1 trong 94 phường, xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được giao chỉ tiêu hoàn thành chuyển đổi số cấp xã trong năm 2022, sau một năm quyết liệt triển khai đồng bộ và hiệu quả các giải pháp, phường Đông Sơn đã gặt hái được nhiều thành quả quan trọng trong thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ về chuyển đổi số.

Phường Đông Sơn có 12 khu phố, trên 3.500 hộ dân với trên 12.800 nhân khẩu. Để hoàn thành chỉ tiêu chuyển đổi số, ngay từ đầu năm, bám sát vào chỉ đạo của cấp trên, phường Đông Sơn đã tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị tập trung thực hiện chuyển đổi số toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, từng bước xây dựng hạ tầng số, dữ liệu số, nền tảng số, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Cùng với đó, công tác tuyên truyền về chuyển đổi số cũng được UBND phường và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội của phường tích cực thực hiện. 12/12 khu phố trên địa bàn phường đã thành lập Tổ Công nghệ số cộng đồng với số lượng 59 thành viên. Các thành viên trong Tổ Công nghệ số cộng đồng đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong công tác tuyên truyền cho người dân về lợi ích của việc tham gia Chuyển đổi số, đặc biệt là thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; thanh toán không dùng tiền mặt trong các lĩnh vực thiết yếu như giáo dục, y tế, điện, nước; thực hiện làm thủ tục cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử, cấp tài khoản định danh điện tử theo quy định; … Tuyên truyền, vận động các hộ dân tham gia kênh OA Zalo “Chuyển đổi số quốc gia”, “Chuyển đổi số phường” ... để người dân cập nhật thông tin và nâng cao nhận thức về chuyển đổi số.

Đến nay, về xây dựng Chính quyền số, 100% cán bộ, công chức cơ quan UBND phường sử dụng hiệu quả các phần mềm dùng chung của tỉnh, như: TD OFFICE; Thư Công vụ; Việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp được thực hiện hoàn toàn trên môi trường điện tử thông qua Phần mềm Một cửa điện tử. Đồng thời, các công chức chuyên môn của UBND phường sử dụng các phần mềm chuyên ngành như: Chứng thực điện tử, quản lý thông tin hộ tịch, bảo trợ xã hội... Trang Thông tin điện tử của Phường hoạt động hiệu quả, cung cấp đầy đủ thông tin đảm bảo theo quy định tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng. Cùng với đó, 100% Lãnh đạo của phường tham gia khóa đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng chuyển đổi số do Bộ Thông tin & Truyền thông tổ chức; 100% Tổ công nghệ số cộng đồng của phường và Khu phố đã tham gia chương trình bồi dưỡng về chuyển đổi số do Sở Thông tin & Truyền thông tổ chức.

Về kinh tế số, phường Đông Sơn đã triển khai việc sử dụng và thanh toán không dùng tiền mặt để thanh toán các dịch vụ thiết yếu trong các cơ sở giáo dục, y tế, bảo hiểm, điện, nước; 100% doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn đã sử dụng hóa đơn điện tử đồng thời đang từng bước ứng dụng các nền tảng công nghệ số để thực hiện chuyển đổi số trong quản lý, sản xuất, kinh doanh.

Về phát triển xã hội số, hiện nay trên địa bàn Phường có 13 điểm Wifi công cộng (tại UBND phường và 12 Nhà Văn hóa); Hạ tầng băng rộng cáp quang kết nối Internet đã được phủ trên khắp địa bàn phường. Theo thống kê, tỷ lệ hộ dân trưởng thành có điện thoại thông minh đạt 85.1%; Tỷ lệ người dân có Hồ sơ sức khỏe điện tử do Trạm y tế phường Đông Sơn đang quản lý đạt 75,1%; Tỷ lệ người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch thanh toán tại nhà tính đến tháng 11/2022 đạt 67,5%...

Đây là những “con số biết nói”, là kết quả của sự quyết liệt trong lãnh chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự tích cực tham gia của các các đoàn thể chính trị - xã hội, người dân và doanh nghiệp trên địa bàn phường về thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong chuyển đổi số; là cơ sở quan trọng để cơ quan, ban, ngành cấp trên xem xét, công nhận phường Đông Sơn hoàn thành chỉ tiêu chuyển đổi số cấp xã năm 2022.

Theo đại diện lãnh đạo UBND phường Đông Sơn, chuyển đổi số là quá trình lâu dài, không có điểm kết thúc và chưa có tiền lệ. Chuyển đổi số cấp phường là cách tiếp cận gần dân nhất để mang lại những lợi ích thiết thực cho người dân. Do đó, thời gian tới, tập thể cán bộ, công chức, đảng viên phường Đông Sơn nêu cao quyết tâm tiếp tục hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin; ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chỉ đạo điều hành và đẩy mạnh các dịch vụ chuyển đổi số phục vụ người dân, doanh nghiệp; giúp người dân, doanh nghiệp thụ hưởng trực tiếp sự tiện lợi cũng như lợi ích của chuyển đổi số. Trong đó chú trọng việc hướng dẫn người dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; Tuyên truyền doanh nghiệp, hộ sản suất kinh doanh ứng dụng nền tảng số phục vụ hoạt động sản suất kinh doanh và quản lý.
Nguyễn Tới

Phường Đông Sơn gặt hái nhiều thành quả trong công tác chuyển đổi số.

Là 1 trong 94 phường, xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được giao chỉ tiêu hoàn thành chuyển đổi số cấp xã trong năm 2022, sau một năm quyết liệt triển khai đồng bộ và hiệu quả các giải pháp, phường Đông Sơn đã gặt hái được nhiều thành quả quan trọng trong thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ về chuyển đổi số.

Phường Đông Sơn có 12 khu phố, trên 3.500 hộ dân với trên 12.800 nhân khẩu. Để hoàn thành chỉ tiêu chuyển đổi số, ngay từ đầu năm, bám sát vào chỉ đạo của cấp trên, phường Đông Sơn đã tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị tập trung thực hiện chuyển đổi số toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, từng bước xây dựng hạ tầng số, dữ liệu số, nền tảng số, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Cùng với đó, công tác tuyên truyền về chuyển đổi số cũng được UBND phường và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội của phường tích cực thực hiện. 12/12 khu phố trên địa bàn phường đã thành lập Tổ Công nghệ số cộng đồng với số lượng 59 thành viên. Các thành viên trong Tổ Công nghệ số cộng đồng đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong công tác tuyên truyền cho người dân về lợi ích của việc tham gia Chuyển đổi số, đặc biệt là thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; thanh toán không dùng tiền mặt trong các lĩnh vực thiết yếu như giáo dục, y tế, điện, nước; thực hiện làm thủ tục cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử, cấp tài khoản định danh điện tử theo quy định; … Tuyên truyền, vận động các hộ dân tham gia kênh OA Zalo “Chuyển đổi số quốc gia”, “Chuyển đổi số phường” ... để người dân cập nhật thông tin và nâng cao nhận thức về chuyển đổi số.

Đến nay, về xây dựng Chính quyền số, 100% cán bộ, công chức cơ quan UBND phường sử dụng hiệu quả các phần mềm dùng chung của tỉnh, như: TD OFFICE; Thư Công vụ; Việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp được thực hiện hoàn toàn trên môi trường điện tử thông qua Phần mềm Một cửa điện tử. Đồng thời, các công chức chuyên môn của UBND phường sử dụng các phần mềm chuyên ngành như: Chứng thực điện tử, quản lý thông tin hộ tịch, bảo trợ xã hội... Trang Thông tin điện tử của Phường hoạt động hiệu quả, cung cấp đầy đủ thông tin đảm bảo theo quy định tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng. Cùng với đó, 100% Lãnh đạo của phường tham gia khóa đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng chuyển đổi số do Bộ Thông tin & Truyền thông tổ chức; 100% Tổ công nghệ số cộng đồng của phường và Khu phố đã tham gia chương trình bồi dưỡng về chuyển đổi số do Sở Thông tin & Truyền thông tổ chức.

Về kinh tế số, phường Đông Sơn đã triển khai việc sử dụng và thanh toán không dùng tiền mặt để thanh toán các dịch vụ thiết yếu trong các cơ sở giáo dục, y tế, bảo hiểm, điện, nước; 100% doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn đã sử dụng hóa đơn điện tử đồng thời đang từng bước ứng dụng các nền tảng công nghệ số để thực hiện chuyển đổi số trong quản lý, sản xuất, kinh doanh.

Về phát triển xã hội số, hiện nay trên địa bàn Phường có 13 điểm Wifi công cộng (tại UBND phường và 12 Nhà Văn hóa); Hạ tầng băng rộng cáp quang kết nối Internet đã được phủ trên khắp địa bàn phường. Theo thống kê, tỷ lệ hộ dân trưởng thành có điện thoại thông minh đạt 85.1%; Tỷ lệ người dân có Hồ sơ sức khỏe điện tử do Trạm y tế phường Đông Sơn đang quản lý đạt 75,1%; Tỷ lệ người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch thanh toán tại nhà tính đến tháng 11/2022 đạt 67,5%...

Đây là những “con số biết nói”, là kết quả của sự quyết liệt trong lãnh chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự tích cực tham gia của các các đoàn thể chính trị - xã hội, người dân và doanh nghiệp trên địa bàn phường về thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong chuyển đổi số; là cơ sở quan trọng để cơ quan, ban, ngành cấp trên xem xét, công nhận phường Đông Sơn hoàn thành chỉ tiêu chuyển đổi số cấp xã năm 2022.

Theo đại diện lãnh đạo UBND phường Đông Sơn, chuyển đổi số là quá trình lâu dài, không có điểm kết thúc và chưa có tiền lệ. Chuyển đổi số cấp phường là cách tiếp cận gần dân nhất để mang lại những lợi ích thiết thực cho người dân. Do đó, thời gian tới, tập thể cán bộ, công chức, đảng viên phường Đông Sơn nêu cao quyết tâm tiếp tục hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin; ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chỉ đạo điều hành và đẩy mạnh các dịch vụ chuyển đổi số phục vụ người dân, doanh nghiệp; giúp người dân, doanh nghiệp thụ hưởng trực tiếp sự tiện lợi cũng như lợi ích của chuyển đổi số. Trong đó chú trọng việc hướng dẫn người dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; Tuyên truyền doanh nghiệp, hộ sản suất kinh doanh ứng dụng nền tảng số phục vụ hoạt động sản suất kinh doanh và quản lý.
Nguyễn Tới

Công khai kết quả TTHC

Công khai tiến độ KQGQ hồ sơ TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC