Truy cập

Hôm nay:
3781
Hôm qua:
19702
Tuần này:
35822
Tháng này:
107395
Tất cả:
5325052

Thị xã Bỉm Sơn chú trọng công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo.

Thời gian qua, thị xã Bỉm Sơn luôn quan tâm đến công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC). Qua đó, nhiều vụ việc khiếu kiện phức tạp tại địa phương đã được tháo gỡ, giải quyết thấu đáo, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng cho người dân.

Thực hiện Luật Tiếp công dân năm 2013 và Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tiếp công dân, các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và Quy chế tiếp công dân, thị xã Bỉm Sơn đã tập trung chỉ đạo các ngành, UBND các phường, xã thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư KNTC, phản ánh, kiến nghị, đề nghị của công dân. Từ thị xã đến cơ sở duy trì tốt chế độ thường trực tiếp công dân, tăng cường tổ chức các cuộc đối thoại với công dân trên quan điểm không chỉ khi giải quyết vụ việc, mà phải thực hiện ngay trong quá trình triển khai công việc đối với nhân dân. Trong quá trình giải quyết, thị xã quan tâm xác minh làm rõ nguyên nhân, động cơ, mục đích, bản chất vụ việc; bàn bạc dân chủ để định hướng giải pháp xử lý.

Nội dung tiếp công dân của UBND thị xã và phường, xã tập trung vào một số vấn đề được người dân quan tâm, như: Giải quyết các tranh chấp về đất đai, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, đền bù giải phóng mặt bằng thực hiện dự án, kiến nghị về chế độ chính sách xã hội… Thông qua tiếp công dân, lãnh đạo thị xã và lãnh đạo các phường, xã đã nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của công dân, từ đó chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan giải quyết kịp thời khiếu kiện, không để phát sinh “điểm nóng”... Chất lượng giải quyết các vụ việc được nâng lên, từ đó hạn chế đơn thư vượt cấp và hạn chế phát sinh những vụ việc phức tạp, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Cùng với việc thực hiện quy định về đối thoại, tiếp công dân, để nâng cao nhận thức pháp luật của công dân, hằng năm, UBND thị xã đã xây dựng, ban hành kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trong đó có kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến tiếp công dân. Đồng thời, thị xã tăng cường đổi mới phương thức làm việc, nâng cao chất lượng, đạo đức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công vụ; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức và xử lý nghiêm những vi phạm.

Tính từ ngày 1/8/2022 đến ngày 31/7/2023, tại trụ sở tiếp dân UBND thị xã và UBND các xã phường trên địa bàn Thị xã đã tiếp 609 lượt người với 607 vụ việc khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị. Cụ thể: Tại trụ sở tiếp công dân UBND thị xã đã tiếp 263 lượt người, 276 vụ việc khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị; Tại trụ sở tiếp công dân UBND các phường, xã đã tiếp 346 lượt người, 331 vụ việc. Kết quả, 100% đơn phản ánh, kiến nghị thuộc thẩm quyền được giải quyết; đã giải quyết 6/6 đơn tố cáo, đạt tỷ lệ 100%, không có vụ việc nào đủ điều kiện ban hành thông báo thụ lý nội dung tố cáo; đối với đơn khiếu nại, phải giải quyết 24 vụ việc, trong đó đã giải quyết 9 vụ việc và 15 vụ việc đang trong thời gian xác minh.

Có thể thấy, để có được kết quả đó là do cấp uỷ, chính quyền từ thị xã đến cơ sở luôn xác định nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của địa phương; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã được quan tâm, tập trung giải quyết kịp thời, đúng quy định; hạn chế tình trạng phát sinh điểm nóng, vụ việc phức tạp, đông người, vượt cấp, kéo dài góp phần ổn định tình hình kinh tế chính trị, xã hội trên địa bàn thị xã. Thanh tra Thị xã đã luôn chủ động, làm tốt vai trò tham mưu cho UBND Thị xã trong công tác quản lý nhà nước về giải quyết khiếu nại, tố cáo và đạt được những kết quả tích cực. Trong công tác phối hợp giữa Thanh tra Thị xã, các cơ quan đơn vị chuyên môn, UBND các xã phường với các cơ quan đơn vị được liên hệ gắn bó, chặt chẽ. Do vậy các đơn thư khiếu nại, tố cáo mới phát sinh đã được giải quyết dứt điểm, đúng quy định của pháp luật, góp phần ổn định tình hình kinh tế chính trị, xã hội ở địa phương.

Để thực hiện tốt hơn nữa công tác tiếp dân, giải quyết KNTC, trong thời gian tới, cấp uỷ, chính quyền thị xã Bỉm Sơn tiếp tục quan tâm tổ chức đối thoại và giải quyết tốt các vụ việc ngay ở cơ sở, nhằm hạn chế KNTC đông người, vượt cấp. Đồng thời, thường xuyên thanh tra, kiểm tra kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các tồn tại, hạn chế trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC; công khai, minh bạch quy trình thủ tục hành chính, các văn bản pháp luật, nhất là trên các lĩnh vực dễ phát sinh khiếu kiện của công dân. Bên cạnh đó, thị xã cũng tăng cường tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các văn bản luật về đất đai, GPMB, chính sách xã hội, KNTC để người dân hiểu, thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.

Nguyễn Tới

Thị xã Bỉm Sơn chú trọng công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo.

Thời gian qua, thị xã Bỉm Sơn luôn quan tâm đến công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC). Qua đó, nhiều vụ việc khiếu kiện phức tạp tại địa phương đã được tháo gỡ, giải quyết thấu đáo, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng cho người dân.

Thực hiện Luật Tiếp công dân năm 2013 và Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tiếp công dân, các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và Quy chế tiếp công dân, thị xã Bỉm Sơn đã tập trung chỉ đạo các ngành, UBND các phường, xã thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư KNTC, phản ánh, kiến nghị, đề nghị của công dân. Từ thị xã đến cơ sở duy trì tốt chế độ thường trực tiếp công dân, tăng cường tổ chức các cuộc đối thoại với công dân trên quan điểm không chỉ khi giải quyết vụ việc, mà phải thực hiện ngay trong quá trình triển khai công việc đối với nhân dân. Trong quá trình giải quyết, thị xã quan tâm xác minh làm rõ nguyên nhân, động cơ, mục đích, bản chất vụ việc; bàn bạc dân chủ để định hướng giải pháp xử lý.

Nội dung tiếp công dân của UBND thị xã và phường, xã tập trung vào một số vấn đề được người dân quan tâm, như: Giải quyết các tranh chấp về đất đai, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, đền bù giải phóng mặt bằng thực hiện dự án, kiến nghị về chế độ chính sách xã hội… Thông qua tiếp công dân, lãnh đạo thị xã và lãnh đạo các phường, xã đã nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của công dân, từ đó chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan giải quyết kịp thời khiếu kiện, không để phát sinh “điểm nóng”... Chất lượng giải quyết các vụ việc được nâng lên, từ đó hạn chế đơn thư vượt cấp và hạn chế phát sinh những vụ việc phức tạp, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Cùng với việc thực hiện quy định về đối thoại, tiếp công dân, để nâng cao nhận thức pháp luật của công dân, hằng năm, UBND thị xã đã xây dựng, ban hành kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trong đó có kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến tiếp công dân. Đồng thời, thị xã tăng cường đổi mới phương thức làm việc, nâng cao chất lượng, đạo đức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công vụ; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức và xử lý nghiêm những vi phạm.

Tính từ ngày 1/8/2022 đến ngày 31/7/2023, tại trụ sở tiếp dân UBND thị xã và UBND các xã phường trên địa bàn Thị xã đã tiếp 609 lượt người với 607 vụ việc khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị. Cụ thể: Tại trụ sở tiếp công dân UBND thị xã đã tiếp 263 lượt người, 276 vụ việc khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị; Tại trụ sở tiếp công dân UBND các phường, xã đã tiếp 346 lượt người, 331 vụ việc. Kết quả, 100% đơn phản ánh, kiến nghị thuộc thẩm quyền được giải quyết; đã giải quyết 6/6 đơn tố cáo, đạt tỷ lệ 100%, không có vụ việc nào đủ điều kiện ban hành thông báo thụ lý nội dung tố cáo; đối với đơn khiếu nại, phải giải quyết 24 vụ việc, trong đó đã giải quyết 9 vụ việc và 15 vụ việc đang trong thời gian xác minh.

Có thể thấy, để có được kết quả đó là do cấp uỷ, chính quyền từ thị xã đến cơ sở luôn xác định nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của địa phương; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã được quan tâm, tập trung giải quyết kịp thời, đúng quy định; hạn chế tình trạng phát sinh điểm nóng, vụ việc phức tạp, đông người, vượt cấp, kéo dài góp phần ổn định tình hình kinh tế chính trị, xã hội trên địa bàn thị xã. Thanh tra Thị xã đã luôn chủ động, làm tốt vai trò tham mưu cho UBND Thị xã trong công tác quản lý nhà nước về giải quyết khiếu nại, tố cáo và đạt được những kết quả tích cực. Trong công tác phối hợp giữa Thanh tra Thị xã, các cơ quan đơn vị chuyên môn, UBND các xã phường với các cơ quan đơn vị được liên hệ gắn bó, chặt chẽ. Do vậy các đơn thư khiếu nại, tố cáo mới phát sinh đã được giải quyết dứt điểm, đúng quy định của pháp luật, góp phần ổn định tình hình kinh tế chính trị, xã hội ở địa phương.

Để thực hiện tốt hơn nữa công tác tiếp dân, giải quyết KNTC, trong thời gian tới, cấp uỷ, chính quyền thị xã Bỉm Sơn tiếp tục quan tâm tổ chức đối thoại và giải quyết tốt các vụ việc ngay ở cơ sở, nhằm hạn chế KNTC đông người, vượt cấp. Đồng thời, thường xuyên thanh tra, kiểm tra kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các tồn tại, hạn chế trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC; công khai, minh bạch quy trình thủ tục hành chính, các văn bản pháp luật, nhất là trên các lĩnh vực dễ phát sinh khiếu kiện của công dân. Bên cạnh đó, thị xã cũng tăng cường tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các văn bản luật về đất đai, GPMB, chính sách xã hội, KNTC để người dân hiểu, thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.

Nguyễn Tới

Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC