Truy cập

Hôm nay:
1376
Hôm qua:
3258
Tuần này:
30464
Tháng này:
94727
Tất cả:
6509044

Thị xã Bỉm Sơn đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ.

Để góp phần thực hiện thắng lợi Kế hoạch hành động số 26-KH/TU ngày 13/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện khâu đột phá về phát triển hạ tầng giai đoạn 2021 – 2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, thị xã Bỉm Sơn đã và đang tập trung huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho phục hồi, phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng – an ninh, an sinh xã hội và phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ.

636924623.jpg
Thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kết cấu hạ tầng, Ban Thường vụ Thị uỷ Bỉm Sơn đã ban hành Kế hoạch số 55-KH/TU ngày 30/12/2021 về việc thực hiện khâu đột phá về hạ tầng giai đoạn 2021- 2025 của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Ngay sau khi ban hành, Kế hoạch đã được triển khai rộng rãi đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, đồng thời Thị xã đã phát động phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại”.
Thông qua phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại” đã từng bước nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cấp, các ngành trong chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu, biện pháp, giải pháp phát triển kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, phù hợp với chức năng, điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị, gắn với đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện. Từ đó, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong triển khai, thực hiện phong trào thi đua, như: Huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia đầu tư kết cấu hạ tầng trên cơ sở đảm bảo hiệu quả, chất lượng đầu tư, cân bằng lợi ích của các chủ thể; Nâng cao năng lực, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị nhà nước, đặc biệt là các công ty, tổ chức kinh tế trong quy hoạch, xây dựng, quản lý, giám sát, vận hành khai thác các công trình, dự án kết cấu hạ tầng đảm bảo an toàn, chất lượng, hiệu quả; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực làm công tác xây dựng, quản lý, vận hành, khai thác các công trình kết cấu hạ tầng; Vận động toàn dân tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng tại cộng đồng dân cư, tích cực tham gia giải phóng mặt bằng, hiến đất, vật liệu; chung sức làm đường giao thông, tham gia xây dựng các công trình phúc lợi tại xã, phường, thôn, khu phố; đặc biệt chấp hành tốt việc tham gia giải phóng mặt bằng cho các dự án hạ tầng tại địa phương…Với những giải pháp đồng bộ, quyết liệt, thị xã Bỉm Sơn đã đạt được những kết quả tích cực, cụ thể:
Về huy động nguồn lực, trong thời gian qua, Thị xã đã tập trung các giải pháp thực hiện công tác phát triển kết cấu hạ tầng đô thị từ nhiều nguồn lực, trong đó tập trung vào nguồn ngân sách và nguồn vốn nhà đầu tư thực hiện các dự án có sử dụng đất. Theo đó, từ năm 2021 đến nay nguồn vốn cho đầu tư kết cấu hạ tầng đô thị trên địa bàn đạt khoảng 400 tỷ đồng (trong đó, nguồn vốn từ ngân sách khoảng 150 tỷ đồng và nguồn vốn từ dự án khu đô thị khoảng 250 tỷ đồng).
Về phát triển hạ tầng giao thông: Từ nguồn lực đầu tư cho đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, thời gian qua, hệ thống giao thông đô thị trên địa bàn thị xã đã được quan tâm đầu tư, nâng cấp nhằm chỉnh trang, thay đổi diện mạo đô thị, tạo động phát triển không gian đô thị với nguồn lực chủ yếu là từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và chủ yếu tập trung cho phát triển giao thông đường bộ. Đối với dự án do tỉnh quản lý, Thị xã đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị phối hợp với Sở Giao thông Vận tải và các đơn vị có liên quan tập trung đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) Dự án đường giao thông từ Khu Công nghiệp Bỉm Sơn đến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn – Hoằng Hóa, bố trí đầy đủ nguồn vốn ngân sách địa phương cho công tác GPMB của Dự án. Do đó, đến nay đảm bảo tiến độ theo mục tiêu kế hoạch đặt ra. Đối với hệ thống giao thông đô thị, Thị xã đã cơ bản hoàn thiện nâng cấp cải tạo đường Trần Phú với chiều dài 5km; khởi công xây dựng các dự án trọng điểm, như: Đường giao thông từ đường Trần Phú nối đường Nam Bỉm Sơn 6 (2,8km); Cải tạo nâng cấp đê Tam Điệp và Cầu Hà Lan (8km); Điện chiếu sáng Quốc lộ 1A (5,6km) và đang thực hiện nâng cấp các tuyến đường đô thị (Tôn Thất Thuyết, Bùi Xương Trạch, Đặng Quang, Trần Nguyên Hãn,...) đã góp phần quan trọng cải thiện hệ thống giao thông đô thị.
Song song với phát triển hạ tầng giao thông, Thị xã cũng tập trung phát triển đô thị. Theo đó, đến nay, các ngành chức năng của Thị xã đã thực hiện lập Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị xã Bỉm Sơn đến năm 2045 và được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1268/QĐ-UBND ngày 17/4/2023; Thị xã đang triển khai tổ chức lập Quy hoạch các phân khu theo đồ án Quy hoạch chung được phê duyệt. Đồng thời, đã tổ chức lập và phê duyệt 10 đồ án quy hoạch chi tiết (trong đó có 9 đồ án khu đô thị, khu dân cư mới) làm cơ sở triển khai thực hiện các dự án. Bên cạnh đó, Thị xã đã và đang từng bước đầu tư xây dựng phát triển không gian đô thị gắn với xây dựng các khu đô thị mới dân cư mới đồng bộ, hiện đại, như: Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật Dự án khu dân cư Nam Cổ Đam, phường Lam Sơn (26ha); chuẩn bị khởi công dự án Khu dân cư Phố Chợ tại Khu nội thị số 2, Tây Quốc lộ 1A (24ha); đang lập hồ sơ đề xuất chủ trương các dự án khu đô thị Bắc Sông Tống (32ha), khu đô thị Nam QL217B nối dài (16ha), Khu dân cư Kiều Lê (6,7ha);…
Cùng với đó, Thị xã tích cực chủ động phối hợp với chủ đầu tư, tháo gỡ các vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ dự án đưa vào sử dụng, như: Dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt phát điện tại phường Đông Sơn; Tập trung hỗ trợ nhà đầu tư, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ Dự án hệ thống cấp nước thô cho thị xã Bỉm Sơn, huyện Hà Trung, đảm bảo mục tiêu đến năm 2025 đáp ứng toán bộ nhu cầu nước cho sản xuất tại khu công nghiệp và đưa tỷ lệ dân cư đô thị được dùng nước sạch đạt 100%...
Theo đại diện phòng Quản lý đô thị, trong những năm qua, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện khâu đột phá về phát triển hạ tầng giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn còn một số tồn tại, hạn chế, như: Việc thực hiện các dự án đường giao thông còn chậm, vốn đầu tư hàng năm cho xây dựng các công trình giao thông, hạ tầng công cộng chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của thị xã; Công tác triển khai thực hiện công tác đấu giá, đầu thầu đối với các dự án có sử dụng đất vẫn chậm so với kế hoạch…
Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, trong thời gian tới, để thực hiện thắng khâu đột phá về phát triển hạ tầng giai đoạn 2021 – 2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025,Thị xã đã xác định các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, như: Tiếp tục đẩy nhanh công tác lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất nhằm đảm bảo hoàn thiện hệ thống quy hoạch trên địa bàn thị xã; quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại các khu vực động lực phát triển, khu vực thực hiện dự án chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị, làm cơ sở để thu hút đầu tư triển khai các dự án. Hoàn thiện hồ sơ thủ tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án xây cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu dân cư có sử dụng đất: Khu đô thị mới Nam Bỉm Sơn, khu đô thị Bắc sông Tống, Khu đô thị Nam QL217B nối dài... Đồng thời, chỉ đạo, đôn đốc các xã, phường đẩy nhanh các dự án đầu tư, dự án xây dựng hạ tầng phục vụ đấu giá đất; Tập trung nguồn lực và các giải pháp để đẩy nhanh các dự án hạ tầng trọng điểm, đặc biệt là các dự án giao thông quan trọng như : Đường từ Trần Phú đi đường Nam Bỉm Sơn 6, cải tạo nâng cấp đê Tam Điệp và Cầu Hà Lan;…
Nguyễn Tới

Thị xã Bỉm Sơn đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ.

Để góp phần thực hiện thắng lợi Kế hoạch hành động số 26-KH/TU ngày 13/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện khâu đột phá về phát triển hạ tầng giai đoạn 2021 – 2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, thị xã Bỉm Sơn đã và đang tập trung huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho phục hồi, phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng – an ninh, an sinh xã hội và phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ.

636924623.jpg
Thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kết cấu hạ tầng, Ban Thường vụ Thị uỷ Bỉm Sơn đã ban hành Kế hoạch số 55-KH/TU ngày 30/12/2021 về việc thực hiện khâu đột phá về hạ tầng giai đoạn 2021- 2025 của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Ngay sau khi ban hành, Kế hoạch đã được triển khai rộng rãi đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, đồng thời Thị xã đã phát động phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại”.
Thông qua phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại” đã từng bước nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cấp, các ngành trong chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu, biện pháp, giải pháp phát triển kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, phù hợp với chức năng, điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị, gắn với đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện. Từ đó, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong triển khai, thực hiện phong trào thi đua, như: Huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia đầu tư kết cấu hạ tầng trên cơ sở đảm bảo hiệu quả, chất lượng đầu tư, cân bằng lợi ích của các chủ thể; Nâng cao năng lực, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị nhà nước, đặc biệt là các công ty, tổ chức kinh tế trong quy hoạch, xây dựng, quản lý, giám sát, vận hành khai thác các công trình, dự án kết cấu hạ tầng đảm bảo an toàn, chất lượng, hiệu quả; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực làm công tác xây dựng, quản lý, vận hành, khai thác các công trình kết cấu hạ tầng; Vận động toàn dân tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng tại cộng đồng dân cư, tích cực tham gia giải phóng mặt bằng, hiến đất, vật liệu; chung sức làm đường giao thông, tham gia xây dựng các công trình phúc lợi tại xã, phường, thôn, khu phố; đặc biệt chấp hành tốt việc tham gia giải phóng mặt bằng cho các dự án hạ tầng tại địa phương…Với những giải pháp đồng bộ, quyết liệt, thị xã Bỉm Sơn đã đạt được những kết quả tích cực, cụ thể:
Về huy động nguồn lực, trong thời gian qua, Thị xã đã tập trung các giải pháp thực hiện công tác phát triển kết cấu hạ tầng đô thị từ nhiều nguồn lực, trong đó tập trung vào nguồn ngân sách và nguồn vốn nhà đầu tư thực hiện các dự án có sử dụng đất. Theo đó, từ năm 2021 đến nay nguồn vốn cho đầu tư kết cấu hạ tầng đô thị trên địa bàn đạt khoảng 400 tỷ đồng (trong đó, nguồn vốn từ ngân sách khoảng 150 tỷ đồng và nguồn vốn từ dự án khu đô thị khoảng 250 tỷ đồng).
Về phát triển hạ tầng giao thông: Từ nguồn lực đầu tư cho đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, thời gian qua, hệ thống giao thông đô thị trên địa bàn thị xã đã được quan tâm đầu tư, nâng cấp nhằm chỉnh trang, thay đổi diện mạo đô thị, tạo động phát triển không gian đô thị với nguồn lực chủ yếu là từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và chủ yếu tập trung cho phát triển giao thông đường bộ. Đối với dự án do tỉnh quản lý, Thị xã đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị phối hợp với Sở Giao thông Vận tải và các đơn vị có liên quan tập trung đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) Dự án đường giao thông từ Khu Công nghiệp Bỉm Sơn đến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn – Hoằng Hóa, bố trí đầy đủ nguồn vốn ngân sách địa phương cho công tác GPMB của Dự án. Do đó, đến nay đảm bảo tiến độ theo mục tiêu kế hoạch đặt ra. Đối với hệ thống giao thông đô thị, Thị xã đã cơ bản hoàn thiện nâng cấp cải tạo đường Trần Phú với chiều dài 5km; khởi công xây dựng các dự án trọng điểm, như: Đường giao thông từ đường Trần Phú nối đường Nam Bỉm Sơn 6 (2,8km); Cải tạo nâng cấp đê Tam Điệp và Cầu Hà Lan (8km); Điện chiếu sáng Quốc lộ 1A (5,6km) và đang thực hiện nâng cấp các tuyến đường đô thị (Tôn Thất Thuyết, Bùi Xương Trạch, Đặng Quang, Trần Nguyên Hãn,...) đã góp phần quan trọng cải thiện hệ thống giao thông đô thị.
Song song với phát triển hạ tầng giao thông, Thị xã cũng tập trung phát triển đô thị. Theo đó, đến nay, các ngành chức năng của Thị xã đã thực hiện lập Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị xã Bỉm Sơn đến năm 2045 và được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1268/QĐ-UBND ngày 17/4/2023; Thị xã đang triển khai tổ chức lập Quy hoạch các phân khu theo đồ án Quy hoạch chung được phê duyệt. Đồng thời, đã tổ chức lập và phê duyệt 10 đồ án quy hoạch chi tiết (trong đó có 9 đồ án khu đô thị, khu dân cư mới) làm cơ sở triển khai thực hiện các dự án. Bên cạnh đó, Thị xã đã và đang từng bước đầu tư xây dựng phát triển không gian đô thị gắn với xây dựng các khu đô thị mới dân cư mới đồng bộ, hiện đại, như: Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật Dự án khu dân cư Nam Cổ Đam, phường Lam Sơn (26ha); chuẩn bị khởi công dự án Khu dân cư Phố Chợ tại Khu nội thị số 2, Tây Quốc lộ 1A (24ha); đang lập hồ sơ đề xuất chủ trương các dự án khu đô thị Bắc Sông Tống (32ha), khu đô thị Nam QL217B nối dài (16ha), Khu dân cư Kiều Lê (6,7ha);…
Cùng với đó, Thị xã tích cực chủ động phối hợp với chủ đầu tư, tháo gỡ các vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ dự án đưa vào sử dụng, như: Dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt phát điện tại phường Đông Sơn; Tập trung hỗ trợ nhà đầu tư, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ Dự án hệ thống cấp nước thô cho thị xã Bỉm Sơn, huyện Hà Trung, đảm bảo mục tiêu đến năm 2025 đáp ứng toán bộ nhu cầu nước cho sản xuất tại khu công nghiệp và đưa tỷ lệ dân cư đô thị được dùng nước sạch đạt 100%...
Theo đại diện phòng Quản lý đô thị, trong những năm qua, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện khâu đột phá về phát triển hạ tầng giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn còn một số tồn tại, hạn chế, như: Việc thực hiện các dự án đường giao thông còn chậm, vốn đầu tư hàng năm cho xây dựng các công trình giao thông, hạ tầng công cộng chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của thị xã; Công tác triển khai thực hiện công tác đấu giá, đầu thầu đối với các dự án có sử dụng đất vẫn chậm so với kế hoạch…
Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, trong thời gian tới, để thực hiện thắng khâu đột phá về phát triển hạ tầng giai đoạn 2021 – 2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025,Thị xã đã xác định các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, như: Tiếp tục đẩy nhanh công tác lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất nhằm đảm bảo hoàn thiện hệ thống quy hoạch trên địa bàn thị xã; quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại các khu vực động lực phát triển, khu vực thực hiện dự án chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị, làm cơ sở để thu hút đầu tư triển khai các dự án. Hoàn thiện hồ sơ thủ tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án xây cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu dân cư có sử dụng đất: Khu đô thị mới Nam Bỉm Sơn, khu đô thị Bắc sông Tống, Khu đô thị Nam QL217B nối dài... Đồng thời, chỉ đạo, đôn đốc các xã, phường đẩy nhanh các dự án đầu tư, dự án xây dựng hạ tầng phục vụ đấu giá đất; Tập trung nguồn lực và các giải pháp để đẩy nhanh các dự án hạ tầng trọng điểm, đặc biệt là các dự án giao thông quan trọng như : Đường từ Trần Phú đi đường Nam Bỉm Sơn 6, cải tạo nâng cấp đê Tam Điệp và Cầu Hà Lan;…
Nguyễn Tới

Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC