Thị xã Bỉm Sơn đẩy mạnh số hóa hồ sơ, dữ liệu để thực hiện chuyển đổi số.

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, các ngành, các địa phương trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn đã có nhiều nỗ lực để số hóa hồ sơ, dữ liệu góp phần thực hiện mục tiêu chuyển đổi số trên địa bàn thị xã.

Hiện nay, 100% các cơ quan, đơn vị thuộc khối Đảng, đoàn thể, chính quyền thị xã Bỉm Sơn đã thực hiện trao đổi, tạo lập, xử lý, ký số văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường điện tử; 100% thủ tục hành chính được tiếp nhận trên hệ thống thông tin một cửa điện tử…đã giúp cho việc lãnh - chỉ đạo, triển khai thực hiện, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện từng nhiệm vụ, lĩnh vực chuyên môn được nhanh chóng, thuận lợi; tạo công khai, minh bạch, phòng chống tiêu cực trong giải quyết thủ tục hành chính... Cụ thể, đối với sử dụng phần mềm TdOffice tại cơ quan UBND Thị xã, tính từ ngày 01/01/2022 đến ngày 7/8/2022 có gần 5.000 văn bản “đi” được ký số lãnh đạo, đạt 100%; tiếp nhận, xử lý gần 8.000 văn bản điện tử đến qua mạng. Bên cạnh đó, việc tiếp nhận hồ sơ trực tuyến mức độ 3 và 4 trên địa bàn thị xã cũng được đẩy mạnh, trong đó: Cấp thị xã thực hiện tiếp nhận, xử lý trực tuyến hồ sơ thủ tục hành chính mức độ 3 đạt tỷ lệ 99,34%; mức độ 4 đạt 98,6%; Cấp phường, xã tiếp nhận trực tuyến hồ sơ thủ tục hành chính mức độ 3 đạt tỷ lệ 97,3%; mức độ 4 đạt 96,4%.

Với vai trò là cơ quan thường trực tham mưu cho Ban chỉ đạo chuyển đổi số thị xã Bỉm Sơn trong triển khai thực hiện Đề án 06 của Thủ Tướng Chính phủ, Công an thị xã Bỉm Sơn đã chỉ đạo Công an phường, xã thực hiện quyết liệt công tác rà soát đối chiếu thông tin của công dân với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cấp căn cước công dân cho toàn bộ công dân trong diện và Thông báo số định danh cá nhân cho 100% công dân trên địa bàn, bước đầu đã đem lại hiệu quả tích cực trong công tác CCHC, phục vụ nhân dân và hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đề ra theo lộ trình của Đề án 06 đúng tinh thần chỉ đạo của Công an tỉnh và UBND Thị xã. Cùng với đó, Công an thị xã phối hợp với các ngành chức năng đẩy nhanh tiến độ triển khai dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 với 25 thủ tục hành chính thiết yếu liên quan đến người dân trên các lĩnh vực; Tiếp tục duy trì thực hiện, đảm bảo 100% dữ liệu dân cư luôn “đúng, đủ, sạch, sống”; Tổ chức triển khai thu nhận hồ sơ cấp CCCD kèm định danh điện tử cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Tính từ đầu năm đến nay, Công an thị xã đã thực hiện đăng ký tạm trú cho 235 hồ sơ; đăng ký thường trú 1.424 hồ sơ; thông báo lưu trú đối với 1.105 hồ sơ và cấp CCCD cho 7.987 trường hợp. Công an thị xã cũng tích cực chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện kỹ thuật kết nối, chia sẻ để phục vụ phát huy giá trị của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đáp ứng cao nhất các yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội đồng thời bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong thực hiện chuyển đổi số.

Tham gia thực hiện chuyển đổi số theo Đề án 06, Ngành y tế Bỉm Sơn cũng đã triển khai nghiêm túc việc bổ sung, xác thực thông tin tiêm chủng Covid-19 phục vụ kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đến nay, ngành y tế thị xã đã cập nhật gần 15 nghìn mũi tiêm chủng vắc xin lên Hệ thống tiêm chủng Covid-19; ký xác nhận “hộ chiếu vắc xin” trên 13 nghìn trường hợp...

Có thể thấy với việc Thị xã triển khai đồng bộ các giải pháp, sự vào cuộc tích cực của các ngành chức năng, sự tham gia ủng hộ của người dân... đã mang lại những kết quả bước đầu quan trọng trong lộ trình thực hiện chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025, hướng tới xây dựng Chính quyền số, nền kinh tế số, xã hội số tại thị xã Bim Sơn.
Hoàng Hùng

Thị xã Bỉm Sơn đẩy mạnh số hóa hồ sơ, dữ liệu để thực hiện chuyển đổi số.

Đăng lúc: 11/09/2022 20:02:30 (GMT+7)

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, các ngành, các địa phương trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn đã có nhiều nỗ lực để số hóa hồ sơ, dữ liệu góp phần thực hiện mục tiêu chuyển đổi số trên địa bàn thị xã.

Hiện nay, 100% các cơ quan, đơn vị thuộc khối Đảng, đoàn thể, chính quyền thị xã Bỉm Sơn đã thực hiện trao đổi, tạo lập, xử lý, ký số văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường điện tử; 100% thủ tục hành chính được tiếp nhận trên hệ thống thông tin một cửa điện tử…đã giúp cho việc lãnh - chỉ đạo, triển khai thực hiện, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện từng nhiệm vụ, lĩnh vực chuyên môn được nhanh chóng, thuận lợi; tạo công khai, minh bạch, phòng chống tiêu cực trong giải quyết thủ tục hành chính... Cụ thể, đối với sử dụng phần mềm TdOffice tại cơ quan UBND Thị xã, tính từ ngày 01/01/2022 đến ngày 7/8/2022 có gần 5.000 văn bản “đi” được ký số lãnh đạo, đạt 100%; tiếp nhận, xử lý gần 8.000 văn bản điện tử đến qua mạng. Bên cạnh đó, việc tiếp nhận hồ sơ trực tuyến mức độ 3 và 4 trên địa bàn thị xã cũng được đẩy mạnh, trong đó: Cấp thị xã thực hiện tiếp nhận, xử lý trực tuyến hồ sơ thủ tục hành chính mức độ 3 đạt tỷ lệ 99,34%; mức độ 4 đạt 98,6%; Cấp phường, xã tiếp nhận trực tuyến hồ sơ thủ tục hành chính mức độ 3 đạt tỷ lệ 97,3%; mức độ 4 đạt 96,4%.

Với vai trò là cơ quan thường trực tham mưu cho Ban chỉ đạo chuyển đổi số thị xã Bỉm Sơn trong triển khai thực hiện Đề án 06 của Thủ Tướng Chính phủ, Công an thị xã Bỉm Sơn đã chỉ đạo Công an phường, xã thực hiện quyết liệt công tác rà soát đối chiếu thông tin của công dân với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cấp căn cước công dân cho toàn bộ công dân trong diện và Thông báo số định danh cá nhân cho 100% công dân trên địa bàn, bước đầu đã đem lại hiệu quả tích cực trong công tác CCHC, phục vụ nhân dân và hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đề ra theo lộ trình của Đề án 06 đúng tinh thần chỉ đạo của Công an tỉnh và UBND Thị xã. Cùng với đó, Công an thị xã phối hợp với các ngành chức năng đẩy nhanh tiến độ triển khai dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 với 25 thủ tục hành chính thiết yếu liên quan đến người dân trên các lĩnh vực; Tiếp tục duy trì thực hiện, đảm bảo 100% dữ liệu dân cư luôn “đúng, đủ, sạch, sống”; Tổ chức triển khai thu nhận hồ sơ cấp CCCD kèm định danh điện tử cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Tính từ đầu năm đến nay, Công an thị xã đã thực hiện đăng ký tạm trú cho 235 hồ sơ; đăng ký thường trú 1.424 hồ sơ; thông báo lưu trú đối với 1.105 hồ sơ và cấp CCCD cho 7.987 trường hợp. Công an thị xã cũng tích cực chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện kỹ thuật kết nối, chia sẻ để phục vụ phát huy giá trị của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đáp ứng cao nhất các yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội đồng thời bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong thực hiện chuyển đổi số.

Tham gia thực hiện chuyển đổi số theo Đề án 06, Ngành y tế Bỉm Sơn cũng đã triển khai nghiêm túc việc bổ sung, xác thực thông tin tiêm chủng Covid-19 phục vụ kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đến nay, ngành y tế thị xã đã cập nhật gần 15 nghìn mũi tiêm chủng vắc xin lên Hệ thống tiêm chủng Covid-19; ký xác nhận “hộ chiếu vắc xin” trên 13 nghìn trường hợp...

Có thể thấy với việc Thị xã triển khai đồng bộ các giải pháp, sự vào cuộc tích cực của các ngành chức năng, sự tham gia ủng hộ của người dân... đã mang lại những kết quả bước đầu quan trọng trong lộ trình thực hiện chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025, hướng tới xây dựng Chính quyền số, nền kinh tế số, xã hội số tại thị xã Bim Sơn.
Hoàng Hùng

Công khai kết quả TTHC

Công khai tiến độ KQGQ hồ sơ TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC