Truy cập

Hôm nay:
1145
Hôm qua:
3259
Tuần này:
1145
Tháng này:
15316
Tất cả:
4947287

Thị xã Bỉm Sơn đẩy mạnh vận động đóng góp Quỹ Đền ơn đáp nghĩa

Trong những năm qua, việc vận động đóng góp, xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” luôn được thị xã Bỉm Sơn quan tâm thực hiện. Từ nguồn Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, nhiều hoạt động tri ân các gia đình chính sách, người có công với Cách mạng nhanh chóng được thực hiện, góp phần không nhỏ trong việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người có công và thân nhân của họ.

636924616.jpg


Hiện nay, toàn thị xã Bỉm Sơn đang quản lý 1.142 hồ sơ người có công với cách mạng hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng. Nhằm đảm bảo mục tiêu mức sống của gia đình thương binh, liệt sỹ và người có công luôn bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú, ngoài thực hiện tốt chính sách, các cấp, các ngành, địa phương trên địa bàn thị xã còn tích cực vận động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”. Từ nguồn Quỹ này, các hoạt động như: Hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở; thăm hỏi, trợ cấp khó khăn; tặng quà; hỗ trợ học tập cho thân nhân người có công, gia đình chính sách; tu bổ, sửa chữa bia mộ, nghĩa trang liệt sĩ đã góp phần không nhỏ trong việc chăm sóc và cải thiện đời sống các gia đình chính sách trên địa bàn Thị xã.
Theo phòng Lao động – Thương binh và Xã hội UBND thị xã, trong năm 2022, toàn thị xã đã vận động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được 499,8 triệu đồng; đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 5 hộ gia đình chính sách, người có công với Cách mạng, tổng kinh phí 120 triệu đồng. Chỉ tính riêng trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, UBND thị xã đã chỉ đạo các xã, phường trên địa bàn trao quà của Chủ tịch nước cho 1.146 đối tượng Người có công và thân nhân người có công với số tiền 349,5 triệu đồng; quà của Tỉnh cho 1.148 đối tượng với số tiền 344,4 triệu đồng; đồng thời Thị xã và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn cũng đã trao tặng quà tết cho 425 đối tượng Người có công và thân nhân người có công với Cách mạng số tiền 79 triệu đồng, đảm bảo tất cả các gia đình chính sách trên địa bàn đều được trao tặng quà trong dịp tết.
Ngoài những hoạt động mang tính định kỳ, các địa phương trên toàn địa bàn thị xã còn triển khai những hoạt động trợ giúp đột xuất hoặc hỗ trợ thường xuyên, lâu dài người có công già yếu, neo đơn; tạo công ăn việc làm, tạo nguồn vốn vay của Ngân hàng chính sách xã hội giúp nâng cấp, tu sửa, xây dựng nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách... Có thể thấy việc sử dụng hiệu quả nguồn Quỹ Đền ơn đáp nghĩa của đã kịp thời động viên, chia sẻ bớt khó khăn cho các đối tượng chính sách, thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn, tấm lòng tri ân đối với những người đã đấu tranh cho độc lập tự do của dân tộc.


Thị xã Bỉm Sơn đẩy mạnh vận động đóng góp Quỹ Đền ơn đáp nghĩa.png
Nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết trong thực hiện các hoạt động tri ân, nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947- 27/7/2023), bắt đầu từ ngày 15/5/2023, Ban Quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa Thị xã triển khai Cuộc vận động cao điểm đóng góp xây dựng Quỹ “ Đền ơn đáp nghĩa”. Mức vận động như sau: Đối với người đang làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, các cơ quan của Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp và các tổ chức xã hội khác; các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và các doanh nghiệp thuộc sở hữu Nhà nước, doanh nghiệp có cổ phần vốn góp của Nhà nước, đóng góp tối thiểu 1 ngày lương cơ bản/người/trở lên; Người lao động làm việc trong doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế (không bao gồm doanh nghiệp thuộc sở hữu Nhà nước, doanh nghiệp có cổ phần vốn góp của Nhà nước), doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) và các tổ chức nước ngoài hoạt động kinh doanh trên địa bàn Thị xã đóng góp ít nhất 50.000đ/người/năm; Người lao động làm việc trong lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ và cáchoạt động kinh tế khác đóng góp tối thiểu 20.000 đồng/người/năm; Đối với doanh nghiệp, mức vận động ủng hộ tối thiểu 1 triệu đồng/doanh nghiệp/năm.... Kinh phí ủng hộ xây dựng quỹ sẽ tạo nguồn lực để Thị xã hỗ trợ, chăm sóc người có công với Cách mạng, gia đình chính sách ngày càng tốt hơn.
Với truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, việc ủng hộ, đóng góp Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” trên địa bàn thị xã đã trở thành trách nhiệm của mỗi cá nhân, tập thể, cùng toàn xã hội, góp sức cùng chăm lo, đền ơn đáp nghĩa đối với gia đình chính sách, người có công với cách mạng và thân nhân của họ.
Nguyễn Tới

Thị xã Bỉm Sơn đẩy mạnh vận động đóng góp Quỹ Đền ơn đáp nghĩa

Trong những năm qua, việc vận động đóng góp, xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” luôn được thị xã Bỉm Sơn quan tâm thực hiện. Từ nguồn Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, nhiều hoạt động tri ân các gia đình chính sách, người có công với Cách mạng nhanh chóng được thực hiện, góp phần không nhỏ trong việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người có công và thân nhân của họ.

636924616.jpg


Hiện nay, toàn thị xã Bỉm Sơn đang quản lý 1.142 hồ sơ người có công với cách mạng hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng. Nhằm đảm bảo mục tiêu mức sống của gia đình thương binh, liệt sỹ và người có công luôn bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú, ngoài thực hiện tốt chính sách, các cấp, các ngành, địa phương trên địa bàn thị xã còn tích cực vận động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”. Từ nguồn Quỹ này, các hoạt động như: Hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở; thăm hỏi, trợ cấp khó khăn; tặng quà; hỗ trợ học tập cho thân nhân người có công, gia đình chính sách; tu bổ, sửa chữa bia mộ, nghĩa trang liệt sĩ đã góp phần không nhỏ trong việc chăm sóc và cải thiện đời sống các gia đình chính sách trên địa bàn Thị xã.
Theo phòng Lao động – Thương binh và Xã hội UBND thị xã, trong năm 2022, toàn thị xã đã vận động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được 499,8 triệu đồng; đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 5 hộ gia đình chính sách, người có công với Cách mạng, tổng kinh phí 120 triệu đồng. Chỉ tính riêng trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, UBND thị xã đã chỉ đạo các xã, phường trên địa bàn trao quà của Chủ tịch nước cho 1.146 đối tượng Người có công và thân nhân người có công với số tiền 349,5 triệu đồng; quà của Tỉnh cho 1.148 đối tượng với số tiền 344,4 triệu đồng; đồng thời Thị xã và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn cũng đã trao tặng quà tết cho 425 đối tượng Người có công và thân nhân người có công với Cách mạng số tiền 79 triệu đồng, đảm bảo tất cả các gia đình chính sách trên địa bàn đều được trao tặng quà trong dịp tết.
Ngoài những hoạt động mang tính định kỳ, các địa phương trên toàn địa bàn thị xã còn triển khai những hoạt động trợ giúp đột xuất hoặc hỗ trợ thường xuyên, lâu dài người có công già yếu, neo đơn; tạo công ăn việc làm, tạo nguồn vốn vay của Ngân hàng chính sách xã hội giúp nâng cấp, tu sửa, xây dựng nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách... Có thể thấy việc sử dụng hiệu quả nguồn Quỹ Đền ơn đáp nghĩa của đã kịp thời động viên, chia sẻ bớt khó khăn cho các đối tượng chính sách, thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn, tấm lòng tri ân đối với những người đã đấu tranh cho độc lập tự do của dân tộc.


Thị xã Bỉm Sơn đẩy mạnh vận động đóng góp Quỹ Đền ơn đáp nghĩa.png
Nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết trong thực hiện các hoạt động tri ân, nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947- 27/7/2023), bắt đầu từ ngày 15/5/2023, Ban Quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa Thị xã triển khai Cuộc vận động cao điểm đóng góp xây dựng Quỹ “ Đền ơn đáp nghĩa”. Mức vận động như sau: Đối với người đang làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, các cơ quan của Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp và các tổ chức xã hội khác; các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và các doanh nghiệp thuộc sở hữu Nhà nước, doanh nghiệp có cổ phần vốn góp của Nhà nước, đóng góp tối thiểu 1 ngày lương cơ bản/người/trở lên; Người lao động làm việc trong doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế (không bao gồm doanh nghiệp thuộc sở hữu Nhà nước, doanh nghiệp có cổ phần vốn góp của Nhà nước), doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) và các tổ chức nước ngoài hoạt động kinh doanh trên địa bàn Thị xã đóng góp ít nhất 50.000đ/người/năm; Người lao động làm việc trong lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ và cáchoạt động kinh tế khác đóng góp tối thiểu 20.000 đồng/người/năm; Đối với doanh nghiệp, mức vận động ủng hộ tối thiểu 1 triệu đồng/doanh nghiệp/năm.... Kinh phí ủng hộ xây dựng quỹ sẽ tạo nguồn lực để Thị xã hỗ trợ, chăm sóc người có công với Cách mạng, gia đình chính sách ngày càng tốt hơn.
Với truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, việc ủng hộ, đóng góp Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” trên địa bàn thị xã đã trở thành trách nhiệm của mỗi cá nhân, tập thể, cùng toàn xã hội, góp sức cùng chăm lo, đền ơn đáp nghĩa đối với gia đình chính sách, người có công với cách mạng và thân nhân của họ.
Nguyễn Tới

Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC