Thị xã Bỉm Sơn nỗ lực trong công tác đấu giá quyền sử dụng đất

Đấu giá quyền sử dụng đất (QSDĐ) nhằm quản lý, khai thác hiệu quả quỹ đất đồng thời là phương thức giúp địa phương huy động tối đa nguồn thu cho ngân sách, tạo vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển kinh tế - xã hội. Trong năm 2021, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, song thị xã Bỉm Sơn đã khắc phục khó khăn, nỗ lực thực hiện công tác đấu giá QSDĐ và đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo nguồn lực để Thị xã cân đối đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Theo kế hoạch, trong năm 2021, Bỉm Sơn có 16 dự án được Tỉnh phê duyệt danh mục đấu giá quyền sử dụng đất, với tổng diện tích 10,31 ha, trong đó có: 13 dự án theo Quyết định định số 1478/QĐ-UBND ngày 07/5/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Danh mục dự án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; 1 dự án theo Quyết định số 3114/QĐ-UBND ngày 17/8/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt bổ sung, điều chỉnh Danh mục dự án đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh năm 2021 và 2 dự án chuyển tiếp từ năm 2019, 2020; Tổng số tiền sử dụng đất dự kiến thu được là 217.817 triệu đồng; số tiền sử dụng đất dự kiến thu được sau khi trừ chi phí GPMB, đầu tư hạ tầng kỹ thuật… là 79.976 triệu đồng.

Song đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát tại Việt Nam từ cuối tháng 4/2021, và ngay tại tỉnh Thanh Hóa, nhiều địa phương cũng đã xuất hiện các ca F0, các ổ dịch trong cộng đồng, buộc Tỉnh phải thực hiện các đợt giãn cách xã hội, khiến cho nhiều hoạt động phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn bị đình trệ, trong đó có công tác tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất; thị xã Bỉm Sơn không nằm ngoài vòng quay đó. Đến tháng 6/2021, Bỉm Sơn mới tổ chức đấu giá được 2 lô đất còn lại của dự án Khu xen cư phía Bắc khu phố 2, phường Ba Đình (dự án chuyển tiếp năm 2020), với diện tích 0,55 ha, tổng số tiền sử dụng đất thu được từ đấu giá, giao đất là 2.979 triệu đồng; Tháng 8, tổ chức đấu giá thành công 8 lô đất còn lại của dự án Khu xen cư khu phố Điền Lư, phường Đông Sơn (dự án chuyển tiếp năm 2019), với số tiền sử dụng đất thu được sau khi trừ chi phí là 2.566,89 triệu đồng.

Trên thực tế, công tác tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất năm 2021 không chỉ gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, mà còn do những nguyên nhân khác, trong đó có sự chưa đồng thuận từ một số người dân trong đền bù, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án; Việc đầu tư cơ sở hạ tầng tại một số dự án còn chậm, thiếu đồng bộ; quy định, thủ tục hoàn thiện hồ sơ dự án đấu giá quyền sử dụng đất còn kéo dài và phức tạp; một số đối tượng lợi dụng các yếu tố về quy hoạch để thổi giá đất trên thị trường lên…

Trước tình hình đó, để đảm bảo nguồn thu cho ngân sách, thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 đã đề ra, UBND Thị xã đã lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, ban, ngành liên quan và các địa phương thực hiện quyết liệt các biện pháp nhằm thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất các dự án theo danh mục đã được phê duyệt. Theo đó, các ngành chức năng và địa phương đã tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ GPMB, đầu tư hạ tầng kỹ thuật dự án… Cơ quan chuyên môn đã tham mưu cho UBND thị xã xây dựng, xác định, phê duyệt giá khởi điểm (đối với các dự án được UBND tỉnh ủy quyền) đảm bảo phù hợp, sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường; Thực hiện các quy trình, thủ tục đấu giá như: Lựa chọn, ký hợp đồng dịch vụ đấu giá; niêm yết, thông báo công khai việc đấu giá; tổ chức đấu giá… đảm bảo chặt chẽ, công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật, đảm bảo mang lại nguồn thu cao nhất cho ngân sách nhà nước. Cùng với đó, tăng cường công tác phối hợp với chính quyền các phường, xã, các tổ chức chính trị - xã hội vận động tuyên truyền để Nhân dân hiểu, đồng thuận và tuân thủ đúng theo những quy định của pháp luật.

Do đó, mặc dù dịch Covid-19 bùng phát trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn bắt đầu từ ngày 14/10 nhưng sau khi kiểm soát được tình hình dịch bệnh, đưa Bỉm Sơn về trạng thái bình thường mới “thích ứng an toàn, linh hoạt”, ngay trong những ngày cuối tháng 11 và cuối tháng 12/2021, Thị xã đã khẩn trương hoàn thiện thủ tục, phần việc, tổ chức thành công đấu giá quyền sử dụng đất đối với 5 dự án, gồm dự án: Khu dân cư Bắc đường Phùng Hưng, khu xen kẹt hộ gia đình cá nhân khu Đồng Đăng, phường Phú Sơn; Xen kẹt phía Đông đường Bùi Thị Xuân, phường Ba Đình; Điểm xen cư Tây đường Lý Thường Kiệt, xã Quang Trung; khu xen cư Đồi Mơ, phường Đông Sơn. Tổng số tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất thu được từ 5 dự án trên là 30.018,11 triệu đồng.

Kết quả trên dù không đạt so mới mục tiêu kế hoạch đề ra, song cũng rất đáng ghi nhận trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, khó kiểm soát trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa nói chung và Thị xã Bỉm Sơn nói riêng. Nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất trở thành nguồn lực quan trọng để Thị xã phục vụ cho việc tái đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển đô thị.

Năm 2022, Thị xã dự kiến có 7 dự án trọng điểm đấu giá quyền sử dụng đất; Tổng số thu được từ đấu giá, giao đất khoảng 176.455 triệu đồng. Để công tác đấu giá QSDĐ tiếp tục phát huy hiệu quả, Thị xã sẽ chỉ đạo các ngành chức năng, UBND các phường, xã tăng cường công tác quản lý đất đai, đặc biệt là đối với đất công, đất nông nghiệp, xử lý triệt để các trường hợp vi phạm. Cùng với đó, rà soát quỹ đất phục vụ đấu giá, thực hiện tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đặc biệt đối với các khu đất do UBND Thị xã và UBND các xã, phường làm chủ đầu tư; tập trung nguồn vốn hoàn thiện hệ thống hạ tầng các khu đất ở trước khi tiến hành đấu giá. Qua đó nâng cao hiệu quả công tác đấu giá QSDĐ nhằm góp phần phát triển hạ tầng cơ sở, tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương.
Nguyễn Tới

Thị xã Bỉm Sơn nỗ lực trong công tác đấu giá quyền sử dụng đất

Đăng lúc: 15/01/2022 08:50:09 (GMT+7)

Đấu giá quyền sử dụng đất (QSDĐ) nhằm quản lý, khai thác hiệu quả quỹ đất đồng thời là phương thức giúp địa phương huy động tối đa nguồn thu cho ngân sách, tạo vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển kinh tế - xã hội. Trong năm 2021, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, song thị xã Bỉm Sơn đã khắc phục khó khăn, nỗ lực thực hiện công tác đấu giá QSDĐ và đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo nguồn lực để Thị xã cân đối đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Theo kế hoạch, trong năm 2021, Bỉm Sơn có 16 dự án được Tỉnh phê duyệt danh mục đấu giá quyền sử dụng đất, với tổng diện tích 10,31 ha, trong đó có: 13 dự án theo Quyết định định số 1478/QĐ-UBND ngày 07/5/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Danh mục dự án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; 1 dự án theo Quyết định số 3114/QĐ-UBND ngày 17/8/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt bổ sung, điều chỉnh Danh mục dự án đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh năm 2021 và 2 dự án chuyển tiếp từ năm 2019, 2020; Tổng số tiền sử dụng đất dự kiến thu được là 217.817 triệu đồng; số tiền sử dụng đất dự kiến thu được sau khi trừ chi phí GPMB, đầu tư hạ tầng kỹ thuật… là 79.976 triệu đồng.

Song đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát tại Việt Nam từ cuối tháng 4/2021, và ngay tại tỉnh Thanh Hóa, nhiều địa phương cũng đã xuất hiện các ca F0, các ổ dịch trong cộng đồng, buộc Tỉnh phải thực hiện các đợt giãn cách xã hội, khiến cho nhiều hoạt động phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn bị đình trệ, trong đó có công tác tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất; thị xã Bỉm Sơn không nằm ngoài vòng quay đó. Đến tháng 6/2021, Bỉm Sơn mới tổ chức đấu giá được 2 lô đất còn lại của dự án Khu xen cư phía Bắc khu phố 2, phường Ba Đình (dự án chuyển tiếp năm 2020), với diện tích 0,55 ha, tổng số tiền sử dụng đất thu được từ đấu giá, giao đất là 2.979 triệu đồng; Tháng 8, tổ chức đấu giá thành công 8 lô đất còn lại của dự án Khu xen cư khu phố Điền Lư, phường Đông Sơn (dự án chuyển tiếp năm 2019), với số tiền sử dụng đất thu được sau khi trừ chi phí là 2.566,89 triệu đồng.

Trên thực tế, công tác tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất năm 2021 không chỉ gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, mà còn do những nguyên nhân khác, trong đó có sự chưa đồng thuận từ một số người dân trong đền bù, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án; Việc đầu tư cơ sở hạ tầng tại một số dự án còn chậm, thiếu đồng bộ; quy định, thủ tục hoàn thiện hồ sơ dự án đấu giá quyền sử dụng đất còn kéo dài và phức tạp; một số đối tượng lợi dụng các yếu tố về quy hoạch để thổi giá đất trên thị trường lên…

Trước tình hình đó, để đảm bảo nguồn thu cho ngân sách, thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 đã đề ra, UBND Thị xã đã lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, ban, ngành liên quan và các địa phương thực hiện quyết liệt các biện pháp nhằm thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất các dự án theo danh mục đã được phê duyệt. Theo đó, các ngành chức năng và địa phương đã tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ GPMB, đầu tư hạ tầng kỹ thuật dự án… Cơ quan chuyên môn đã tham mưu cho UBND thị xã xây dựng, xác định, phê duyệt giá khởi điểm (đối với các dự án được UBND tỉnh ủy quyền) đảm bảo phù hợp, sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường; Thực hiện các quy trình, thủ tục đấu giá như: Lựa chọn, ký hợp đồng dịch vụ đấu giá; niêm yết, thông báo công khai việc đấu giá; tổ chức đấu giá… đảm bảo chặt chẽ, công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật, đảm bảo mang lại nguồn thu cao nhất cho ngân sách nhà nước. Cùng với đó, tăng cường công tác phối hợp với chính quyền các phường, xã, các tổ chức chính trị - xã hội vận động tuyên truyền để Nhân dân hiểu, đồng thuận và tuân thủ đúng theo những quy định của pháp luật.

Do đó, mặc dù dịch Covid-19 bùng phát trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn bắt đầu từ ngày 14/10 nhưng sau khi kiểm soát được tình hình dịch bệnh, đưa Bỉm Sơn về trạng thái bình thường mới “thích ứng an toàn, linh hoạt”, ngay trong những ngày cuối tháng 11 và cuối tháng 12/2021, Thị xã đã khẩn trương hoàn thiện thủ tục, phần việc, tổ chức thành công đấu giá quyền sử dụng đất đối với 5 dự án, gồm dự án: Khu dân cư Bắc đường Phùng Hưng, khu xen kẹt hộ gia đình cá nhân khu Đồng Đăng, phường Phú Sơn; Xen kẹt phía Đông đường Bùi Thị Xuân, phường Ba Đình; Điểm xen cư Tây đường Lý Thường Kiệt, xã Quang Trung; khu xen cư Đồi Mơ, phường Đông Sơn. Tổng số tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất thu được từ 5 dự án trên là 30.018,11 triệu đồng.

Kết quả trên dù không đạt so mới mục tiêu kế hoạch đề ra, song cũng rất đáng ghi nhận trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, khó kiểm soát trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa nói chung và Thị xã Bỉm Sơn nói riêng. Nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất trở thành nguồn lực quan trọng để Thị xã phục vụ cho việc tái đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển đô thị.

Năm 2022, Thị xã dự kiến có 7 dự án trọng điểm đấu giá quyền sử dụng đất; Tổng số thu được từ đấu giá, giao đất khoảng 176.455 triệu đồng. Để công tác đấu giá QSDĐ tiếp tục phát huy hiệu quả, Thị xã sẽ chỉ đạo các ngành chức năng, UBND các phường, xã tăng cường công tác quản lý đất đai, đặc biệt là đối với đất công, đất nông nghiệp, xử lý triệt để các trường hợp vi phạm. Cùng với đó, rà soát quỹ đất phục vụ đấu giá, thực hiện tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đặc biệt đối với các khu đất do UBND Thị xã và UBND các xã, phường làm chủ đầu tư; tập trung nguồn vốn hoàn thiện hệ thống hạ tầng các khu đất ở trước khi tiến hành đấu giá. Qua đó nâng cao hiệu quả công tác đấu giá QSDĐ nhằm góp phần phát triển hạ tầng cơ sở, tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương.
Nguyễn Tới

Công khai kết quả TTHC

Công khai tiến độ KQGQ hồ sơ TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC