Truy cập

Hôm nay:
1422
Hôm qua:
3258
Tuần này:
30510
Tháng này:
94773
Tất cả:
6509090

Thị xã Bỉm Sơn phát huy sức mạnh từ công tác dân vận.

Công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, góp phần quan trọng củng cố mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên Nhân dân tham gia sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Trong những năm qua, công tác dân vận của hệ thống chính trị thị xã Bỉm Sơn được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng- an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

Thị xã Bỉm Sơn phát huy sức mạnh từ công tác dân vận 4.JPG
Lễ khởi công dự án đường giao thông nối từ đường Trần Phú đến đường Nam Bỉm Sơn 6Ngày 15/10/1949, trong tác phẩm “Dân vận” đăng trên báo Sự thật, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Dân vận là vận động tất cả lực lượng của mỗi một người dân không để sót một người dân nào, góp thành lực lượng toàn dân, để thực hành những công việc nên làm, những công việc Chính phủ và Đoàn thể đã giao cho”,“Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”... Với tầm vóc và giá trị lớn lao của tác phẩm, vào tháng 10/1999, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài báo “Dân vận”, Bộ Chính trị khóa VIII đã thống nhất lấy ngày 15/10/1930 là ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng và lấy ngày 15/10 hằng năm là “Ngày Dân vận của cả nước” để cùng nhau học tập và thực hiện những lời Bác dạy về công tác dân vận.

Thấm nhuần lời dạy của Bác, trong suốt 93 năm qua, công tác dân vận luôn là một bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân; tập hợp các tầng lớp Nhân dân để tổ chức những phong trào cách mạng rộng lớn, động viên sức người, sức của và huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, lập nên nhiều chiến công xuất sắc, góp phần vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tại thị xã Bỉm Sơn, công tác dân vận ngày càng được các cấp, các ngành quan tâm triển khai thực hiện. Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã đã ban hành nhiều kế hoạch, nhiệm vụ giải pháp về công tác dân vận. Ban Dân vận Thị uỷ và hệ thống dân vận các cấp đã làm tốt vai trò tham mưu cho cấp uỷ, phối hợp với chính quyền đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thực hiện tốt công tác dân vận, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Đặc biệt công tác dân vận của thị xã đã từng bước đổi mới nội dung, phương thức dân vận sát, hợp với tình hình thực tiễn; tập trung hướng mạnh về cơ sở, gần dân, luôn giữ vững vai trò “cầu nối” củng cố và xây dựng mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong thị xã đạt được những thành tựu to lớn và toàn diện trên các lĩnh vực. Nhiều phong trào thi đua được phát động, biến thành phong trào hành động cách mạng sôi nổi, tự giác, thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia; trong đó, phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ thị xã đến cơ sở hưởng ứng, thực hiện hiệu quả.
Thị xã Bỉm Sơn phát huy sức mạnh từ công tác dân vận.JPG
Các hộ dânkhu phố 6, phường Phú Sơnhiến đất mở rộng đường Bùi Xương Trạch

Chỉ tính riêng trong giai đoạn 2021-2023, phong trào “Dân vận khéo” đã nảy nở, phát triển ở khắp các ngành, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thị xã. Trong từng ngành, từng lĩnh vực cụ thể đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực, với những việc làm thiết thực, hiệu quả, ngày càng đi vào chiều sâu. Tiêu biểu như, từ phong trào thi đua “Dân vận khéo”, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng được đẩy mạnh đã góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, dự án trọng điểm trên địa bàn thị xã, như: Dự án Dây chuyển 3, 4 Nhà máy xi măng Long Sơn, dự án Nhà máy May 10, nhà máy sản xuất lốp ô tô COFO Việt Nam; dự án nâng cấp, cải tạo đường Trần Phú… đã làm thay đổi diện mạo thị xã công nghiệp Bỉm Sơn. Trong phong trào thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, giảm nghèo, giúp nhau làm giàu chính đáng đã xuất hiện nhiều mô hình phát triển kinh tế được nhân rộng trong xã hội, như: mô hình “Khu dân cư không có hộ nghèo” do Uỷ ban MTTQ thị xã phát động đang phát huy hiệu quả ở các khu dân cư trên địa bàn phường Ba Đình, Bắc Sơn, Ngọc Trạo, Lam Sơn; dân vận khéo trong chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đã xuất hiện điển hình tiên như: hộ ông Phạm Ngọc Bích (khu phố 4, phường Lam Sơn), ông Đào Duy Toàn (khu phố Trường Sơn, phường Đông Sơn)... Trong lĩnh vực văn hoá – xã hội, các mô hình “biến rác thải thành tiền” , “5 không, 3 sạch”, “gia đình hạnh phúc”, “đường hoa”, “gia đình hiếu học”, “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; hay trong lĩnh vực quốc phòng – an ninh, mô hình “xây dựng cụm dân cư ổn định về QP-AN”, mô hình “ tuyên truyền vận động thanh niên tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự”, “Tổ cựu chiến binh tham gia giữ gìn trật tự ATGT”… đã có sức lan toả rộng lớn, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác vận động quần chúng thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn thị xã. Đặc biệt, năm 2023, thị xã xác định là “Năm đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo” và xây dựng mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ”, với việc tập trung thực hiện 4 tiêu chí: Cải cách thủ tục hành chính; các nội dung dân chủ ở cơ sở; giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân và công tác tiếp công dân; thực hiện văn minh, văn hóa cơ sở và quy tắc ứng xử. Đến nay, 100% phường, xã đã ra mắt và vận hành mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ”, bước đầu hoạt động mô hình được nhân dân ủng hộ cao.

Thị xã Bỉm Sơn phát huy sức mạnh từ công tác dân vận 2.JPG
Công đoàn Công ty TNHH Công nghiệp INTCO Việt Nam hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ nghèo

Từ kết quả của các phong trào thi đua, nhất là thi đua “Dân vận khéo”, “Dân vận chính quyền”, ngành dân vận đã góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị xã đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện trên các lĩnh vực. Kết quả, giai đoạn 2021-2023, tăng trưởng kinh tế bình quân trên địa bàn thị xã hàng năm đạt trên 15,3%. Nếu giá trị sản xuất năm 2018 đạt 15.000 tỷ đồng, thì năm 2022 đạt trên 33.331 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt 68 triệu đồng/người/năm, năm 2022 đạt trên 70 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ khu phố, thôn được công nhận đơn vị văn hoá đạt 95,3%; số hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hoá là 85%. Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều năm 2022 còn 1,2% = 230 hộ nghèo, thị xã phấn đấu năm 2023 giảm 45 hộ nghèo và dự kiến đến năm 2025 giảm còn dưới 100 hộ nghèo. Chỉ tính riêng trong 9 tháng đầu năm 2023, toàn thị xã có 78 doanh nghiệp mới được thành lập, đạt 104% KH tỉnh giao; thu ngân sách nhà nước đạ 180,848 tỷ đồng, bằng 73% dự toán tỉnh giao; khởi công nhiều dự án trọng điểm, như: Dự án đường nối từ đường Trần Phú đến đường Nam Bỉm Sơn 6, dự án hệ thống đường điện chiếu sáng Quốc lộ 1A, dự án cảo tạo đê Tam Điệp và cầu Hà Lan; các dự án cải tạo, nâng cao cơ sở vật chất trường học…Có thể thấy, nhờ phát huy sức mạnh từ công tác dân vận nên kinh tế thị xã phát triển bền vững; văn hóa - xã hội tiếp tục có chuyển biến tiến bộ; giáo dục mũi nhọn đạt kết quả tích cực; an sinh xã hội được bảo đảm; quốc phòng - an ninh được giữ vững; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị luôn được tăng cường.
Thị xã Bỉm Sơn phát huy sức mạnh từ công tác dân vận 1.JPG
Phường Lam Sơn ra mắt mô hình "Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ"

Để phát huy sức mạnh từ công tác dân vận, trong thời gian tới, thị xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng cơ quan, đơn vị về công tác dân vận, thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng'' nhằm phát huy mọi tiềm năng, sức sáng tạo và vai trò làm chủ của Nhân dân để thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng. Đồng thời xác định công tác dân vận là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, của mọi cán bộ, đảng viên, mọi công chức, viên chức, làm vững chắc niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp.
Nguyễn Tới

Thị xã Bỉm Sơn phát huy sức mạnh từ công tác dân vận.

Công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, góp phần quan trọng củng cố mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên Nhân dân tham gia sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Trong những năm qua, công tác dân vận của hệ thống chính trị thị xã Bỉm Sơn được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng- an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

Thị xã Bỉm Sơn phát huy sức mạnh từ công tác dân vận 4.JPG
Lễ khởi công dự án đường giao thông nối từ đường Trần Phú đến đường Nam Bỉm Sơn 6Ngày 15/10/1949, trong tác phẩm “Dân vận” đăng trên báo Sự thật, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Dân vận là vận động tất cả lực lượng của mỗi một người dân không để sót một người dân nào, góp thành lực lượng toàn dân, để thực hành những công việc nên làm, những công việc Chính phủ và Đoàn thể đã giao cho”,“Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”... Với tầm vóc và giá trị lớn lao của tác phẩm, vào tháng 10/1999, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài báo “Dân vận”, Bộ Chính trị khóa VIII đã thống nhất lấy ngày 15/10/1930 là ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng và lấy ngày 15/10 hằng năm là “Ngày Dân vận của cả nước” để cùng nhau học tập và thực hiện những lời Bác dạy về công tác dân vận.

Thấm nhuần lời dạy của Bác, trong suốt 93 năm qua, công tác dân vận luôn là một bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân; tập hợp các tầng lớp Nhân dân để tổ chức những phong trào cách mạng rộng lớn, động viên sức người, sức của và huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, lập nên nhiều chiến công xuất sắc, góp phần vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tại thị xã Bỉm Sơn, công tác dân vận ngày càng được các cấp, các ngành quan tâm triển khai thực hiện. Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã đã ban hành nhiều kế hoạch, nhiệm vụ giải pháp về công tác dân vận. Ban Dân vận Thị uỷ và hệ thống dân vận các cấp đã làm tốt vai trò tham mưu cho cấp uỷ, phối hợp với chính quyền đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thực hiện tốt công tác dân vận, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Đặc biệt công tác dân vận của thị xã đã từng bước đổi mới nội dung, phương thức dân vận sát, hợp với tình hình thực tiễn; tập trung hướng mạnh về cơ sở, gần dân, luôn giữ vững vai trò “cầu nối” củng cố và xây dựng mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong thị xã đạt được những thành tựu to lớn và toàn diện trên các lĩnh vực. Nhiều phong trào thi đua được phát động, biến thành phong trào hành động cách mạng sôi nổi, tự giác, thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia; trong đó, phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ thị xã đến cơ sở hưởng ứng, thực hiện hiệu quả.
Thị xã Bỉm Sơn phát huy sức mạnh từ công tác dân vận.JPG
Các hộ dânkhu phố 6, phường Phú Sơnhiến đất mở rộng đường Bùi Xương Trạch

Chỉ tính riêng trong giai đoạn 2021-2023, phong trào “Dân vận khéo” đã nảy nở, phát triển ở khắp các ngành, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thị xã. Trong từng ngành, từng lĩnh vực cụ thể đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực, với những việc làm thiết thực, hiệu quả, ngày càng đi vào chiều sâu. Tiêu biểu như, từ phong trào thi đua “Dân vận khéo”, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng được đẩy mạnh đã góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, dự án trọng điểm trên địa bàn thị xã, như: Dự án Dây chuyển 3, 4 Nhà máy xi măng Long Sơn, dự án Nhà máy May 10, nhà máy sản xuất lốp ô tô COFO Việt Nam; dự án nâng cấp, cải tạo đường Trần Phú… đã làm thay đổi diện mạo thị xã công nghiệp Bỉm Sơn. Trong phong trào thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, giảm nghèo, giúp nhau làm giàu chính đáng đã xuất hiện nhiều mô hình phát triển kinh tế được nhân rộng trong xã hội, như: mô hình “Khu dân cư không có hộ nghèo” do Uỷ ban MTTQ thị xã phát động đang phát huy hiệu quả ở các khu dân cư trên địa bàn phường Ba Đình, Bắc Sơn, Ngọc Trạo, Lam Sơn; dân vận khéo trong chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đã xuất hiện điển hình tiên như: hộ ông Phạm Ngọc Bích (khu phố 4, phường Lam Sơn), ông Đào Duy Toàn (khu phố Trường Sơn, phường Đông Sơn)... Trong lĩnh vực văn hoá – xã hội, các mô hình “biến rác thải thành tiền” , “5 không, 3 sạch”, “gia đình hạnh phúc”, “đường hoa”, “gia đình hiếu học”, “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; hay trong lĩnh vực quốc phòng – an ninh, mô hình “xây dựng cụm dân cư ổn định về QP-AN”, mô hình “ tuyên truyền vận động thanh niên tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự”, “Tổ cựu chiến binh tham gia giữ gìn trật tự ATGT”… đã có sức lan toả rộng lớn, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác vận động quần chúng thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn thị xã. Đặc biệt, năm 2023, thị xã xác định là “Năm đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo” và xây dựng mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ”, với việc tập trung thực hiện 4 tiêu chí: Cải cách thủ tục hành chính; các nội dung dân chủ ở cơ sở; giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân và công tác tiếp công dân; thực hiện văn minh, văn hóa cơ sở và quy tắc ứng xử. Đến nay, 100% phường, xã đã ra mắt và vận hành mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ”, bước đầu hoạt động mô hình được nhân dân ủng hộ cao.

Thị xã Bỉm Sơn phát huy sức mạnh từ công tác dân vận 2.JPG
Công đoàn Công ty TNHH Công nghiệp INTCO Việt Nam hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ nghèo

Từ kết quả của các phong trào thi đua, nhất là thi đua “Dân vận khéo”, “Dân vận chính quyền”, ngành dân vận đã góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị xã đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện trên các lĩnh vực. Kết quả, giai đoạn 2021-2023, tăng trưởng kinh tế bình quân trên địa bàn thị xã hàng năm đạt trên 15,3%. Nếu giá trị sản xuất năm 2018 đạt 15.000 tỷ đồng, thì năm 2022 đạt trên 33.331 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt 68 triệu đồng/người/năm, năm 2022 đạt trên 70 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ khu phố, thôn được công nhận đơn vị văn hoá đạt 95,3%; số hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hoá là 85%. Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều năm 2022 còn 1,2% = 230 hộ nghèo, thị xã phấn đấu năm 2023 giảm 45 hộ nghèo và dự kiến đến năm 2025 giảm còn dưới 100 hộ nghèo. Chỉ tính riêng trong 9 tháng đầu năm 2023, toàn thị xã có 78 doanh nghiệp mới được thành lập, đạt 104% KH tỉnh giao; thu ngân sách nhà nước đạ 180,848 tỷ đồng, bằng 73% dự toán tỉnh giao; khởi công nhiều dự án trọng điểm, như: Dự án đường nối từ đường Trần Phú đến đường Nam Bỉm Sơn 6, dự án hệ thống đường điện chiếu sáng Quốc lộ 1A, dự án cảo tạo đê Tam Điệp và cầu Hà Lan; các dự án cải tạo, nâng cao cơ sở vật chất trường học…Có thể thấy, nhờ phát huy sức mạnh từ công tác dân vận nên kinh tế thị xã phát triển bền vững; văn hóa - xã hội tiếp tục có chuyển biến tiến bộ; giáo dục mũi nhọn đạt kết quả tích cực; an sinh xã hội được bảo đảm; quốc phòng - an ninh được giữ vững; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị luôn được tăng cường.
Thị xã Bỉm Sơn phát huy sức mạnh từ công tác dân vận 1.JPG
Phường Lam Sơn ra mắt mô hình "Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ"

Để phát huy sức mạnh từ công tác dân vận, trong thời gian tới, thị xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng cơ quan, đơn vị về công tác dân vận, thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng'' nhằm phát huy mọi tiềm năng, sức sáng tạo và vai trò làm chủ của Nhân dân để thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng. Đồng thời xác định công tác dân vận là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, của mọi cán bộ, đảng viên, mọi công chức, viên chức, làm vững chắc niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp.
Nguyễn Tới

Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC