Truy cập

Hôm nay:
1312
Hôm qua:
3258
Tuần này:
30400
Tháng này:
94663
Tất cả:
6508980

Thị xã Bỉm Sơn thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội

Những năm qua, cùng với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế, công tác đảm bảo an sinh xã hội luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền thị xã Bỉm Sơn quan tâm, triển khai thực hiện có hiệu quả. Qua đó, đã huy động được nhiều nguồn lực chung tay hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Chua KQ.png
Hiện nay, trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn đang quản lý gần 1.200 đối tượng người có công với cách mạng, gần 1.800 đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp hàng tháng. Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 20/2021/NĐ-CP thay thế cho Nghị định số 136/2013/NĐ-CP, để chi trả cho các đối tượng theo mức chuẩn mới là 360.000 đồng/tháng kể từ ngày 1-7-2021, UBND các cấp trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn đã triển khai thực hiện chi trả kịp thời, theo đúng quy định. Tính đến tháng 12-2022, toàn thị xã có 1.762 đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên tại cộng đồng, trong đó trẻ mồ côi, trẻ mất nguồn nuôi dưỡng là 9 đối tượng; người cao tuổi là 530 đối tượng; người khuyết tật là 959 đối tượng; người đơn thân cao tuổi là 2 đối tượng; các đối tượng khác là 8. Thị xã đã thực hiện chi trả trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng với tổng kinh phí thực hiện 21 tỷ 334 triệu đồng. Việc chi trả trợ cấp xã hội thực hiện qua dịch vụ bưu điện, đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng thụ hưởng, không để xảy ra tình trạng có đơn khiếu kiện xảy ra.

Bên cạnh đó, thị xã đã thực hiện tốt các chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh đối với hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội; hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, giải quyết việc làm và phối hợp tổ chức ngày hội việc làm; giúp người dân tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, văn hóa để họ vươn lên trong cuộc sống. Trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, thị xã đã chủ động rà soát các hộ thuộc diện khó khăn có nguy cơ thiếu đói để đảm bảo mọi người dân đều được vui xuân đón tết đầm ấm; trao tặng, chúc tết cho các hộ nghèo, hộ khó khăn, gia đình chính sách, người có công với cách mạng, với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng.

Công tác chăm sóc, trợ giúp người khuyết tật và người cao tuổi cũng được quan tâm thực hiện. Phòng Lao động - Thương binh và xã hội thường xuyên theo dõi, nắm số liệu về người khuyết tật, người cao tuổi. Hướng dẫn UBND các xã, phường thường xuyên theo dõi, quản lý, kịp thời đề nghị giải quyết chế độ chính sách cho người khuyết tật, người cao tuổi. Kết quả, tính đến ngày 30-11-2022, trên địa bàn thị xã có 3.117 người khuyết tật được cấp giấy xác nhận khuyết tật; 2.663 người khuyết tật được hưởng trợ cấp hàng tháng (kể cả người cao tuổi và đối tượng hưởng trợ cấp BHXH), đạt 100% số người khuyết tật đủ điều kiện được hưởng trợ cấp. Về người cao tuổi, thị xã có 10.101 người cao tuổi (chiếm 16,8% dân số); nhân “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam”, thị xã đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 304 người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng kinh phí 57,6 triệu đồng, bằng nguồn kinh phí huy động xã hội hóa và trích từ Quỹ “Chăm sóc phát huy vai trò người cao tuổi” các cấp. Kiểm tra việc thực hiện các chế độ, chính sách và công tác chăm sóc phát huy vai trò người cao tuổi tại các xã phường. Qua kiểm tra, hầu hết các chế độ chính sách đối với người cao tuổi cơ bản được thực hiện...

Mặc dù đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, song việc thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội vẫn còn những hạn chế, đó là: công tác tuyên truyền các chính sách về công tác bảo trợ xã hội có lúc có nơi chưa được thường xuyên; việc thiết lập, quản lý hồ sơ ở một số xã, phường chưa thực sự khoa học, một số hồ sơ còn thiếu thông tin, thông tin chưa đầy đủ, chưa đảm bảo theo quy định; quy trình thủ tục tiếp nhận, giải quyết chế độ cho một số đối tượng chưa tuân thủ các mốc thời gian theo quy định; công tác xét duyệt trợ cấp xã hội, xác định mức độ khuyết tật của hội đồng cấp xã có lúc có nơi còn cảm tính, một số nơi có biểu hiện nể nang...

Để khắc phục những hạn chế, bất cập và thực hiện tốt hơn nữa chính sách trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội, trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền thị xã Bỉm Sơn tiếp tục tăng cường hướng dẫn, thực hiện việc rà soát, xét duyệt các đối tượng đảm bảo chính xác, công khai, minh bạch; việc tổng hợp, lưu trữ hồ sơ, cập nhật thông tin, số liệu quản lý đối tượng chặt chẽ đúng quy định; thực hiện tốt công tác chủ trì, phối hợp với các sở, ngành địa phương về việc quản lý, cập nhật biến động tăng, giảm đối tượng trong thực hiện chi trả chế độ, cấp thẻ bảo hiểm y tế. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện các vấn đề bất cập để chấn chỉnh các sai sót về hồ sơ, thủ tục xác định đối tượng bảo trợ xã hội, đảm bảo việc thực hiện chi trả cho các đối tượng được hưởng chính sách trợ giúp xã hội đúng quy định. Đẩy mạnh tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật các văn bản liên quan đến công tác bảo trợ xã hội cũng như các chính sách cho đội ngũ công chức làm công tác lao động - thương binh và xã hội các cấp. Chú trọng công tác hướng dẫn, tập huấn nâng cao trình độ kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ cho thành viên hội đồng xác định mức độ khuyết tật cấp xã. Phối hợp giữa đơn vị cung cấp dịch vụ chi trả trợ cấp hàng tháng với các xã, phường để quản lý đối tượng và điều chỉnh kịp thời khi các đối tượng có biến động.

Trần Hằng

Thị xã Bỉm Sơn thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội

Những năm qua, cùng với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế, công tác đảm bảo an sinh xã hội luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền thị xã Bỉm Sơn quan tâm, triển khai thực hiện có hiệu quả. Qua đó, đã huy động được nhiều nguồn lực chung tay hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Chua KQ.png
Hiện nay, trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn đang quản lý gần 1.200 đối tượng người có công với cách mạng, gần 1.800 đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp hàng tháng. Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 20/2021/NĐ-CP thay thế cho Nghị định số 136/2013/NĐ-CP, để chi trả cho các đối tượng theo mức chuẩn mới là 360.000 đồng/tháng kể từ ngày 1-7-2021, UBND các cấp trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn đã triển khai thực hiện chi trả kịp thời, theo đúng quy định. Tính đến tháng 12-2022, toàn thị xã có 1.762 đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên tại cộng đồng, trong đó trẻ mồ côi, trẻ mất nguồn nuôi dưỡng là 9 đối tượng; người cao tuổi là 530 đối tượng; người khuyết tật là 959 đối tượng; người đơn thân cao tuổi là 2 đối tượng; các đối tượng khác là 8. Thị xã đã thực hiện chi trả trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng với tổng kinh phí thực hiện 21 tỷ 334 triệu đồng. Việc chi trả trợ cấp xã hội thực hiện qua dịch vụ bưu điện, đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng thụ hưởng, không để xảy ra tình trạng có đơn khiếu kiện xảy ra.

Bên cạnh đó, thị xã đã thực hiện tốt các chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh đối với hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội; hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, giải quyết việc làm và phối hợp tổ chức ngày hội việc làm; giúp người dân tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, văn hóa để họ vươn lên trong cuộc sống. Trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, thị xã đã chủ động rà soát các hộ thuộc diện khó khăn có nguy cơ thiếu đói để đảm bảo mọi người dân đều được vui xuân đón tết đầm ấm; trao tặng, chúc tết cho các hộ nghèo, hộ khó khăn, gia đình chính sách, người có công với cách mạng, với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng.

Công tác chăm sóc, trợ giúp người khuyết tật và người cao tuổi cũng được quan tâm thực hiện. Phòng Lao động - Thương binh và xã hội thường xuyên theo dõi, nắm số liệu về người khuyết tật, người cao tuổi. Hướng dẫn UBND các xã, phường thường xuyên theo dõi, quản lý, kịp thời đề nghị giải quyết chế độ chính sách cho người khuyết tật, người cao tuổi. Kết quả, tính đến ngày 30-11-2022, trên địa bàn thị xã có 3.117 người khuyết tật được cấp giấy xác nhận khuyết tật; 2.663 người khuyết tật được hưởng trợ cấp hàng tháng (kể cả người cao tuổi và đối tượng hưởng trợ cấp BHXH), đạt 100% số người khuyết tật đủ điều kiện được hưởng trợ cấp. Về người cao tuổi, thị xã có 10.101 người cao tuổi (chiếm 16,8% dân số); nhân “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam”, thị xã đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 304 người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng kinh phí 57,6 triệu đồng, bằng nguồn kinh phí huy động xã hội hóa và trích từ Quỹ “Chăm sóc phát huy vai trò người cao tuổi” các cấp. Kiểm tra việc thực hiện các chế độ, chính sách và công tác chăm sóc phát huy vai trò người cao tuổi tại các xã phường. Qua kiểm tra, hầu hết các chế độ chính sách đối với người cao tuổi cơ bản được thực hiện...

Mặc dù đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, song việc thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội vẫn còn những hạn chế, đó là: công tác tuyên truyền các chính sách về công tác bảo trợ xã hội có lúc có nơi chưa được thường xuyên; việc thiết lập, quản lý hồ sơ ở một số xã, phường chưa thực sự khoa học, một số hồ sơ còn thiếu thông tin, thông tin chưa đầy đủ, chưa đảm bảo theo quy định; quy trình thủ tục tiếp nhận, giải quyết chế độ cho một số đối tượng chưa tuân thủ các mốc thời gian theo quy định; công tác xét duyệt trợ cấp xã hội, xác định mức độ khuyết tật của hội đồng cấp xã có lúc có nơi còn cảm tính, một số nơi có biểu hiện nể nang...

Để khắc phục những hạn chế, bất cập và thực hiện tốt hơn nữa chính sách trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội, trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền thị xã Bỉm Sơn tiếp tục tăng cường hướng dẫn, thực hiện việc rà soát, xét duyệt các đối tượng đảm bảo chính xác, công khai, minh bạch; việc tổng hợp, lưu trữ hồ sơ, cập nhật thông tin, số liệu quản lý đối tượng chặt chẽ đúng quy định; thực hiện tốt công tác chủ trì, phối hợp với các sở, ngành địa phương về việc quản lý, cập nhật biến động tăng, giảm đối tượng trong thực hiện chi trả chế độ, cấp thẻ bảo hiểm y tế. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện các vấn đề bất cập để chấn chỉnh các sai sót về hồ sơ, thủ tục xác định đối tượng bảo trợ xã hội, đảm bảo việc thực hiện chi trả cho các đối tượng được hưởng chính sách trợ giúp xã hội đúng quy định. Đẩy mạnh tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật các văn bản liên quan đến công tác bảo trợ xã hội cũng như các chính sách cho đội ngũ công chức làm công tác lao động - thương binh và xã hội các cấp. Chú trọng công tác hướng dẫn, tập huấn nâng cao trình độ kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ cho thành viên hội đồng xác định mức độ khuyết tật cấp xã. Phối hợp giữa đơn vị cung cấp dịch vụ chi trả trợ cấp hàng tháng với các xã, phường để quản lý đối tượng và điều chỉnh kịp thời khi các đối tượng có biến động.

Trần Hằng

Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC