Truy cập

Hôm nay:
590
Hôm qua:
8530
Tuần này:
9120
Tháng này:
111579
Tất cả:
6525896

Thị xã Bỉm Sơn xây dựng lực lượng “sao vuông” vững mạnh, toàn diện, rộng khắp.

Cách đây 89 năm, ngày 28/3/1935, tại Đại hội lần thứ nhất, Đảng ta đã ra Nghị quyết tự vệ” và đây được coi là ngày truyền thống của lực lượng dân quân tự vệ. Khẳng định vai trò quan trọng của lực lượng dân quân tự vệ, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khen ngợi “DQTV là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là một bức tường sắt của Tổ quốc. Vô luận kẻ địch có hung bạo thế nào, hễ động vào lực lượng đó, bức tường đó thì địch nào cũng phải tan rã”. Chiến tranh đã qua đi, lực lượng dân quân tự vệ vẫn là một trong ba thành phần của lực lượng vũ trang nhân dân với những chiến công, phẩm chất cao đẹp, hành động dũng cảm, đã góp phần làm nên sức mạnh Việt Nam.

danquan.jpg

Nhận thức rõ vai trò, vị trí chiến lược của các chiến sỹ “sao vuông” trong tình hình mới, những năm qua, Thị xã Bỉm Sơn đã tập trung xây dựng lực lượng DQTV phát triển cả về số lượng và chất lượng. Ban Chỉ huy quân sự Thị xã đã tham mưu cho Thị ủy, HĐND, UBND Thị xã tập trung triển khai Chỉ thị 05-CT/TU ngày 14/11/2016 của BTV Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với lực lượng DQTV trong tình hình mới” và Đề án “Củng cố tổ chức, nâng cao chất lực lượng DQTV tỉnh Thanh Hóa” giai đoạn 2021 – 2025. Tích cực tuyên truyền các quy định về Dân quân tự vệ nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của lực lượng “Sao vuông”. Chú trọng tổ chức biên chế lực lượng DQTV theo hướng “Vững mạnh, toàn diện, rộng khắp”; đổi mới nội dung huấn luyện và hoạt động theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, chất lượng”, góp phần xây dựng lực lượng DQTV đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Hiện nay, toàn Thị xã có 31 cơ sở DQTV, gồm 7 Ban CHQS xã phường và 24 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp với 1.200 chiến sỹ DQTV, cơ cấu gồm DQTV cơ động, DQTV tại chỗ, DQTV Phòng không, DQTV Pháp binh, DQTV trinh sát, phòng hóa, y tế, công binh, thông tin. Lực lượng DQTV luôn là “hạt nhân” trong các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, đơn vị, góp phần đảm bảo an ninh – quốc phòng, xây dựng và phát triển KTXH của địa phương. Công tác phát triển đảng viên trong lực lượng DQTV luôn được quan tâm, chú trọng. Đây là yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng DQTV. Đến nay, Thị xã có 7 chi bộ quân sự xã phường, tỷ lệ đảng viên trong lực lượng DQTV đạt 33%.

Để xây dựng lực lượng DQTV phát triển cả về số lượng và chất lượng, Ban CHQS Thị xã đã triển khai rà soát công dân trong độ tuổi sẵn sàng kết nạp vào lực lượng DQTV. Công tác tuyển chọn được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, lựa chọn những người có sức khỏe, phẩm chất, đạo đức tốt, đủ tin cậy về chính trị.


danquan1.jpg

Cùng với đó, Ban CHQS Thị xã cũng chú trọng công tác tập huấn và huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, chất lượng”. Phương pháp huấn luyện có sự đổi mới, sát thực tế của từng địa phương, đối tượng và phù hợp với nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh. Trong năm 2023, Ban CHQS Thị xã đã cử Chỉ huy trưởng cấp xã phường, Phó Tham mưu trưởng, Trợ lý Dân quân tham gia tập huấn cán bộ cấp tỉnh, tổ chức các lớp huấn luyện dân quân tự vệ, DQTV năm thứ nhất, huấn luyện DQCĐ theo Chỉ thị của Bộ CHQS tỉnh, góp phần nâng cao năng lực chỉ đạo, tổ chức chỉ huy của đội ngũ cán bộ quân sự, dân quân tự vệ xã phường và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng DQTV. Qúa trình huấn luyện đảm bảo chặt chẽ, nghiêm túc, đạt kết quả cao, bảo đảm an toàn về người, vũ khí thiết bị và an toàn giao thông. Việc đánh giá kết quả từng môn học được kết hợp với tổ chức hội thao. Kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu trong đó 78% đạt khá giỏi. Bên cạnh đó, 100% cơ sở DQTV trên địa bàn Thị xã đã xây dựng kế hoạch sẵn sàng chiến đấu; trong đó chú trọng kế hoạch phòng thủ xã, chiến đấu bảo vệ cơ quan, tổ chức, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Từ sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với việc củng cố, nâng cao chất lượng DQTV, lực lượng DQTV thị xã đã có chuyển biến rõ nét, đó là vững mạnh về tổ chức, có khả năng chiến đấu cao, thực sự là lực lượng nòng cốt, tin cậy bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân ở cơ sở. Lực lượng “Sao vuông” đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an xã phường bảo vệ an toàn trong các ngày lễ lớn của Đất nước và địa phương; tuần tra canh gác, nắm bắt kịp thời và ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động mê tín dị đoan, các phần tử xấu lợi dụng tuyên truyền, xuyên tác, nói xấu Đảng, Nhà nước và kích động gây rối, bạo loạn, biểu tình; các đối tượng buôn bán, tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thị xã. Đặc biệt là trong phòng chống dịch bệnh Covid 19 cách đây 2 năm, lực lượng DQTV càng khẳng định rõ bản lĩnh, vai trò quan trọng, tích cực giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ, giúp đỡ nhân dân, thực sự trở thành chỗ dựa vững chắc ở cơ sở.

Trong không khí kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống lực lượng DQTV, mỗi cán bộ, chiến sỹ DQTV trên quê hương Bỉm Sơn quyết tâm rèn luyện, phấn đấu, tích cực huấn luyện, hăng hái lao động sản xuất, góp phần xây dựng lực lượng ngày càng trưởng thành, lớn mạnh, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, xứng đáng với hình ảnh “Người chiến sỹ sao vuông”.

HàNghĩa

Thị xã Bỉm Sơn xây dựng lực lượng “sao vuông” vững mạnh, toàn diện, rộng khắp.

Cách đây 89 năm, ngày 28/3/1935, tại Đại hội lần thứ nhất, Đảng ta đã ra Nghị quyết tự vệ” và đây được coi là ngày truyền thống của lực lượng dân quân tự vệ. Khẳng định vai trò quan trọng của lực lượng dân quân tự vệ, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khen ngợi “DQTV là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là một bức tường sắt của Tổ quốc. Vô luận kẻ địch có hung bạo thế nào, hễ động vào lực lượng đó, bức tường đó thì địch nào cũng phải tan rã”. Chiến tranh đã qua đi, lực lượng dân quân tự vệ vẫn là một trong ba thành phần của lực lượng vũ trang nhân dân với những chiến công, phẩm chất cao đẹp, hành động dũng cảm, đã góp phần làm nên sức mạnh Việt Nam.

danquan.jpg

Nhận thức rõ vai trò, vị trí chiến lược của các chiến sỹ “sao vuông” trong tình hình mới, những năm qua, Thị xã Bỉm Sơn đã tập trung xây dựng lực lượng DQTV phát triển cả về số lượng và chất lượng. Ban Chỉ huy quân sự Thị xã đã tham mưu cho Thị ủy, HĐND, UBND Thị xã tập trung triển khai Chỉ thị 05-CT/TU ngày 14/11/2016 của BTV Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với lực lượng DQTV trong tình hình mới” và Đề án “Củng cố tổ chức, nâng cao chất lực lượng DQTV tỉnh Thanh Hóa” giai đoạn 2021 – 2025. Tích cực tuyên truyền các quy định về Dân quân tự vệ nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của lực lượng “Sao vuông”. Chú trọng tổ chức biên chế lực lượng DQTV theo hướng “Vững mạnh, toàn diện, rộng khắp”; đổi mới nội dung huấn luyện và hoạt động theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, chất lượng”, góp phần xây dựng lực lượng DQTV đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Hiện nay, toàn Thị xã có 31 cơ sở DQTV, gồm 7 Ban CHQS xã phường và 24 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp với 1.200 chiến sỹ DQTV, cơ cấu gồm DQTV cơ động, DQTV tại chỗ, DQTV Phòng không, DQTV Pháp binh, DQTV trinh sát, phòng hóa, y tế, công binh, thông tin. Lực lượng DQTV luôn là “hạt nhân” trong các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, đơn vị, góp phần đảm bảo an ninh – quốc phòng, xây dựng và phát triển KTXH của địa phương. Công tác phát triển đảng viên trong lực lượng DQTV luôn được quan tâm, chú trọng. Đây là yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng DQTV. Đến nay, Thị xã có 7 chi bộ quân sự xã phường, tỷ lệ đảng viên trong lực lượng DQTV đạt 33%.

Để xây dựng lực lượng DQTV phát triển cả về số lượng và chất lượng, Ban CHQS Thị xã đã triển khai rà soát công dân trong độ tuổi sẵn sàng kết nạp vào lực lượng DQTV. Công tác tuyển chọn được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, lựa chọn những người có sức khỏe, phẩm chất, đạo đức tốt, đủ tin cậy về chính trị.


danquan1.jpg

Cùng với đó, Ban CHQS Thị xã cũng chú trọng công tác tập huấn và huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, chất lượng”. Phương pháp huấn luyện có sự đổi mới, sát thực tế của từng địa phương, đối tượng và phù hợp với nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh. Trong năm 2023, Ban CHQS Thị xã đã cử Chỉ huy trưởng cấp xã phường, Phó Tham mưu trưởng, Trợ lý Dân quân tham gia tập huấn cán bộ cấp tỉnh, tổ chức các lớp huấn luyện dân quân tự vệ, DQTV năm thứ nhất, huấn luyện DQCĐ theo Chỉ thị của Bộ CHQS tỉnh, góp phần nâng cao năng lực chỉ đạo, tổ chức chỉ huy của đội ngũ cán bộ quân sự, dân quân tự vệ xã phường và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng DQTV. Qúa trình huấn luyện đảm bảo chặt chẽ, nghiêm túc, đạt kết quả cao, bảo đảm an toàn về người, vũ khí thiết bị và an toàn giao thông. Việc đánh giá kết quả từng môn học được kết hợp với tổ chức hội thao. Kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu trong đó 78% đạt khá giỏi. Bên cạnh đó, 100% cơ sở DQTV trên địa bàn Thị xã đã xây dựng kế hoạch sẵn sàng chiến đấu; trong đó chú trọng kế hoạch phòng thủ xã, chiến đấu bảo vệ cơ quan, tổ chức, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Từ sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với việc củng cố, nâng cao chất lượng DQTV, lực lượng DQTV thị xã đã có chuyển biến rõ nét, đó là vững mạnh về tổ chức, có khả năng chiến đấu cao, thực sự là lực lượng nòng cốt, tin cậy bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân ở cơ sở. Lực lượng “Sao vuông” đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an xã phường bảo vệ an toàn trong các ngày lễ lớn của Đất nước và địa phương; tuần tra canh gác, nắm bắt kịp thời và ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động mê tín dị đoan, các phần tử xấu lợi dụng tuyên truyền, xuyên tác, nói xấu Đảng, Nhà nước và kích động gây rối, bạo loạn, biểu tình; các đối tượng buôn bán, tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thị xã. Đặc biệt là trong phòng chống dịch bệnh Covid 19 cách đây 2 năm, lực lượng DQTV càng khẳng định rõ bản lĩnh, vai trò quan trọng, tích cực giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ, giúp đỡ nhân dân, thực sự trở thành chỗ dựa vững chắc ở cơ sở.

Trong không khí kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống lực lượng DQTV, mỗi cán bộ, chiến sỹ DQTV trên quê hương Bỉm Sơn quyết tâm rèn luyện, phấn đấu, tích cực huấn luyện, hăng hái lao động sản xuất, góp phần xây dựng lực lượng ngày càng trưởng thành, lớn mạnh, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, xứng đáng với hình ảnh “Người chiến sỹ sao vuông”.

HàNghĩa

Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC