Tòa án nhân dân thị xã Bỉm Sơn nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác xét xử các vụ án sơ thẩm

Trong thời gian qua, Tòa án nhân dân (TAND) thị xã Bỉm Sơn không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động, tập trung bám sát các nhiệm vụ chính trị, quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác xét xử các vụ án. Kết quả của các hoạt động đó đã góp phần tích cực đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị xã.

Để nâng cao chất lượng công tác xét xử, giải quyết các loại án, TAND thị xã Bỉm Sơn luôn chú trọng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn cao; Quán triệt cho đội ngũ cán bộ nâng cao tinh thần, trách nhiệm, phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị vững vàng; thể hiện tinh thần làm việc công minh, đúng mực, tôn trọng, lắng nghe ý kiến từ nhân dân; đảm bảo đầy đủ các quyền lợi của đương sự theo quy định của pháp luật, theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với người cán bộ Tòa án phải nêu cao tiêu chí “phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”.

Xác định rõ “công tác xét xử là trọng tâm, nâng cao chất lượng công tác xét xử là then chốt”, TAND thị xã đã triển khai nhiều giải pháp để tiếp tục đổi mới thủ tục hành chính tư pháp, như: Tập trung nâng cao tiến độ, chất lượng giải quyết, xét xử các loại án; chú trọng công tác tranh tụng tại phiên tòa; tăng cường công tác hòa giải, đối thoại trong quá trình giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính. Đối với những vụ án có tính chất phức tạp, như: Tranh chấp đất đai, tranh chấp quyền thừa kế..., các Thẩm phán tổ chức thảo luận, trao đổi với cơ quan hữu quan, thống nhất hướng giải quyết; tiến hành thụ lý, thu thập tài liệu, giải quyết vụ án cụ thể, tỉ mỉ; có phương án xử lý đúng đắn, hiệu quả nhất..

Cùng với đó, TAND thị xã thường xuyên phối hợp, trao đổi với các cơ quan, đơn vị nơi có hội thẩm công tác, tạo điều kiện thuận lợi để các vị hội thẩm vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ xét xử mà Đảng và nhân dân đã tín nhiệm giao phó. Để đảm bảo cho hoạt động xét xử kịp thời, đúng quy định của pháp luật, TAND thị xã thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với các Hội thẩm nhân dân để kịp thời trao đổi thông tin, trao đổi về công tác chuyên môn nghiệp vụ, nhất là những văn bản mới được ban hành hoặc có sửa đổi bổ sung, để các Hội thẩm kịp thời nắm bắt và vận dụng vào quá trình xét xử. Các Hội thẩm nhân dân cũng tích cực tham gia nghiên cứu hồ sơ, có quan điểm và phát huy tính độc lập khi tham gia xét xử để đưa ra những phán quyết bảo đảm khách quan, đúng pháp luật. Trong 6 tháng đầu năm 2022, đã có 136 lượt các vị Hội thẩm tham gia xét xử, chất lượng tham gia xét xử của các vị hội thẩm cũng được nâng lên một bước, khẳng định được vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình thực hiện xét xử các vụ án.

Về công tác giải quyết, xét xử các loại án, chỉ tính trong 6 tháng đầu năm 2022, TAND thị xã đã thụ lý 207 vụ, việc; đã giải quyết, xét xử 125 vụ, việc, đạt tỷ lệ 60,3%. Trong đó: Án hình sự, đã giải quyết 46/51 vụ, việc, đạt tỷ lệ 90,2%; xử phạt tù giam 40 bị cáo, xử phạt cho hưởng án treo 21 bị cáo, xử phạt cải tạo không giam giữ 7 bị cáo và xử phạt tiền 3 bị cáo. Đối với án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, đã giải quyết 74/151 vụ, việc đạt tỷ lệ 47,1%. Nhìn chung, hình phạt mà các Hội đồng xét xử đã tuyên đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, răn đe, trừng trị tội phạm, đáp ứng được yêu cầu đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thị xã. Các vụ án thụ lý và xét xử đều được giải quyết trong thời hạn luật định, thực hiện đúng, đầy đủ các thủ tục quy định trước, trong và sau phiên tòa; xét xử đúng người, đúng tội, đánh giá đúng tính chất, mức độ hành vi phạm tội của từng bị cáo trong các vụ án có đồng phạm. Không có trường hợp nào kết án oan người không có tội, không bỏ lọt tội phạm. Cùng với đó, TAND thị xã đã kịp thời đưa ra xét xử các loại tội phạm có xu hướng gia tăng, gây bức xúc trong nhân dân như: Mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy; Cố ý gây thương tích... qua đó đã góp phần tích cực tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân; giáo dục, răn đe và giảm thiểu các hành vi phạm tội...

Phát huy truyền thống 77 năm của ngành Tòa án nhân dân (13/9/1945-13/9/2022), TAND thị xã Bỉm Sơn tiếp tục phối hợp với các cơ quan tố tụng đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án, nâng cao chất lượng xét xử các loại án; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính tư pháp, lấy sự hài lòng của người dân làm mục tiêu cải cách, gắn với thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về “Tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng”, nhằm nâng cao đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức TAND, đáp ứng tốt yêu cầu về công tác cải cách tư pháp trong tình hình mới.
Hoàng Hùng

Tòa án nhân dân thị xã Bỉm Sơn nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác xét xử các vụ án sơ thẩm

Đăng lúc: 13/09/2022 18:02:42 (GMT+7)

Trong thời gian qua, Tòa án nhân dân (TAND) thị xã Bỉm Sơn không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động, tập trung bám sát các nhiệm vụ chính trị, quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác xét xử các vụ án. Kết quả của các hoạt động đó đã góp phần tích cực đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị xã.

Để nâng cao chất lượng công tác xét xử, giải quyết các loại án, TAND thị xã Bỉm Sơn luôn chú trọng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn cao; Quán triệt cho đội ngũ cán bộ nâng cao tinh thần, trách nhiệm, phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị vững vàng; thể hiện tinh thần làm việc công minh, đúng mực, tôn trọng, lắng nghe ý kiến từ nhân dân; đảm bảo đầy đủ các quyền lợi của đương sự theo quy định của pháp luật, theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với người cán bộ Tòa án phải nêu cao tiêu chí “phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”.

Xác định rõ “công tác xét xử là trọng tâm, nâng cao chất lượng công tác xét xử là then chốt”, TAND thị xã đã triển khai nhiều giải pháp để tiếp tục đổi mới thủ tục hành chính tư pháp, như: Tập trung nâng cao tiến độ, chất lượng giải quyết, xét xử các loại án; chú trọng công tác tranh tụng tại phiên tòa; tăng cường công tác hòa giải, đối thoại trong quá trình giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính. Đối với những vụ án có tính chất phức tạp, như: Tranh chấp đất đai, tranh chấp quyền thừa kế..., các Thẩm phán tổ chức thảo luận, trao đổi với cơ quan hữu quan, thống nhất hướng giải quyết; tiến hành thụ lý, thu thập tài liệu, giải quyết vụ án cụ thể, tỉ mỉ; có phương án xử lý đúng đắn, hiệu quả nhất..

Cùng với đó, TAND thị xã thường xuyên phối hợp, trao đổi với các cơ quan, đơn vị nơi có hội thẩm công tác, tạo điều kiện thuận lợi để các vị hội thẩm vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ xét xử mà Đảng và nhân dân đã tín nhiệm giao phó. Để đảm bảo cho hoạt động xét xử kịp thời, đúng quy định của pháp luật, TAND thị xã thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với các Hội thẩm nhân dân để kịp thời trao đổi thông tin, trao đổi về công tác chuyên môn nghiệp vụ, nhất là những văn bản mới được ban hành hoặc có sửa đổi bổ sung, để các Hội thẩm kịp thời nắm bắt và vận dụng vào quá trình xét xử. Các Hội thẩm nhân dân cũng tích cực tham gia nghiên cứu hồ sơ, có quan điểm và phát huy tính độc lập khi tham gia xét xử để đưa ra những phán quyết bảo đảm khách quan, đúng pháp luật. Trong 6 tháng đầu năm 2022, đã có 136 lượt các vị Hội thẩm tham gia xét xử, chất lượng tham gia xét xử của các vị hội thẩm cũng được nâng lên một bước, khẳng định được vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình thực hiện xét xử các vụ án.

Về công tác giải quyết, xét xử các loại án, chỉ tính trong 6 tháng đầu năm 2022, TAND thị xã đã thụ lý 207 vụ, việc; đã giải quyết, xét xử 125 vụ, việc, đạt tỷ lệ 60,3%. Trong đó: Án hình sự, đã giải quyết 46/51 vụ, việc, đạt tỷ lệ 90,2%; xử phạt tù giam 40 bị cáo, xử phạt cho hưởng án treo 21 bị cáo, xử phạt cải tạo không giam giữ 7 bị cáo và xử phạt tiền 3 bị cáo. Đối với án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, đã giải quyết 74/151 vụ, việc đạt tỷ lệ 47,1%. Nhìn chung, hình phạt mà các Hội đồng xét xử đã tuyên đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, răn đe, trừng trị tội phạm, đáp ứng được yêu cầu đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thị xã. Các vụ án thụ lý và xét xử đều được giải quyết trong thời hạn luật định, thực hiện đúng, đầy đủ các thủ tục quy định trước, trong và sau phiên tòa; xét xử đúng người, đúng tội, đánh giá đúng tính chất, mức độ hành vi phạm tội của từng bị cáo trong các vụ án có đồng phạm. Không có trường hợp nào kết án oan người không có tội, không bỏ lọt tội phạm. Cùng với đó, TAND thị xã đã kịp thời đưa ra xét xử các loại tội phạm có xu hướng gia tăng, gây bức xúc trong nhân dân như: Mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy; Cố ý gây thương tích... qua đó đã góp phần tích cực tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân; giáo dục, răn đe và giảm thiểu các hành vi phạm tội...

Phát huy truyền thống 77 năm của ngành Tòa án nhân dân (13/9/1945-13/9/2022), TAND thị xã Bỉm Sơn tiếp tục phối hợp với các cơ quan tố tụng đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án, nâng cao chất lượng xét xử các loại án; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính tư pháp, lấy sự hài lòng của người dân làm mục tiêu cải cách, gắn với thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về “Tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng”, nhằm nâng cao đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức TAND, đáp ứng tốt yêu cầu về công tác cải cách tư pháp trong tình hình mới.
Hoàng Hùng

Công khai kết quả TTHC

Công khai tiến độ KQGQ hồ sơ TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC