Tự hào cựu chiến binh thị xã Bỉm Sơn.

Hội CCB Việt Nam được thành lập ngày 6/12/1989.Sau đó 9 tháng, vào ngày 23/8/1990 Thị ủy Bỉm Sơn ra Quyết định số 26-QĐ/TU về việc thành lập Hội CCB Thị xã. Sự ra đời của Hội CCB Thị xã Bỉm Sơn là dấu mốc quan trọng trong đời sống chính trị, tinh thần, phù hợp với nguyện vọng chính đáng của lực lượng CCB Thị xã để tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống bộ đội cụ Hồ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương.

Trải qua 32 năm xây dựng và phát triển, Hội đã tiến hành 6 kỳ đại hội. Mỗi kỳ đại hội là một dấu mốc quan trọng, ghi nhận và đánh dấu những thành tựu mà Hội đã đạt được, đồng thời đưa những phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tiếp theo.

Đại hội đầu tiên của Hội CCB Thị xã diễn ra vào ngày 19/11/1990 tại Hội trường UBND Thị xã với sự tham gia của 58 đại biểu, đại diện cho 301 cựu chiến binh đang sinh hoạt tại 7 Hội cơ sở xã phường và 2 Hội doanh nghiệp là Nhà máy xi măng Bỉm Sơn và Nông trường thống nhất Hà Trung. Tại đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ 1990 – 1997 này, các đại biểu đã bầu ra ban chấp hành gồm 11 đồng chí.Đại tá Vũ Trung Thướng được bầu làm chủ tịch.Đại tá Đinh Công Tráng; Đại tá Mai Đình Huê; Trung úy Vũ Đình Luận được bầu làm phó chủ tịch.

Đại hội lần thứ II nhiệm kỳ 1997 – 2002 được tổ chức trong 2 ngày 7 – 8/4/1997.Tham dự Đại hội có 83 đại biểu, đại diện cho 1.200 hội viên. Đại hội bầu ra BCH khóa mới gồm 13 đồng chí, Đại tá Vũ Trung Thướng tiếp tục được bầu làm chủ tịch Hội CCB Thị xã; Đại tá Mai Đình Huê được bầu làm Phó Chủ tịch.

Đại hội lần thứ III nhiệm kỳ 2002 – 2007 tiến hành trong 2 ngày 27 – 28/12/2001, có 82 đại biểu, đại diện cho 1.731 hội viên trong toàn Thị xã. Đại hội đã bầu ra BCH gồm 15 đồng chí, Đại tá Vũ Trung Thướng được bầu làm Chủ tịch Hội, Đại tá Lê Ngọc Kiền được bầu làm Phó Chủ tịch Hội.

Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2007 – 2012 diễn ra trong 2 ngày 24 – 25/4/2007. Tham dự Đại hội có 95 đại biểu, đại diện cho 2.344 hội viên thuộc 22 tổ chức Hội cơ sở. Đại hội đã bầu ra 17 đại biểu tiêu biểu vào BCH khóa mới, bầu Đại tá Lê Ngọc Kiền được bầu làm Chủ tịch Hội; Đại tá Lê Ngọc Lam được bầu làm Phó Chủ tịch Hội.

Đại hội lần thứ V nhiệm kỳ 2012 – 2017 tổ chức trong 2 ngày 25 – 26/6/2012. Có 95 đại biểuthay mặt cho 2.722 hội viên thuộc 15 tổ chức hội cơ sở tham dự Đại hội. Đại hội đã bầu ra BCH gồm 15 đồng chí.Đại tá Lê Ngọc Kiền và Đại tá Vũ Ngọc Lam tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội.

Đại hội gần đây nhất là Đại hội lần thứ VI nhiệm kỳ 2017 - 2022 diễn ra vào 2 ngày 21 - 22/7/2017.Tham dự Đại hội có 112 đại biểu đại diện cho 3.063 hội viên thuộc 15 tổ chức sơ sở Hội trong toàn thị xã.Đại hội bầu ra BCH gồm 13 đồng chí. Đại tá Lê Văn Thống được bầu làm Chủ tịch; Đại tá Trịnh Hồ Điền và Trung tá Hà Ngọc Chúc được bầu làm phó Chủ tịch. Hai tháng sau Đại hội, BCH họp phiên thứ 3 bầu bổ sung 2 đồng chí chủ tịch Hội CCB phường Bắc Sơn và Lam Sơn vào BCH khóa mới. Với phương châm “Trung thành – Đoàn kết – Gương mẫu – Đổi mới”, Hội CCB Thị xã đã đề ra nhiệm vụ nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh, đoàn kết, gương mẫu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn lần thứ X nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Trong suốt 32 năm xây dựng và trưởng thành, Hội CCB Thị xã luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thị ủy, Ban chấp hành Hội CCB tỉnh Thanh Hóa, sự phối hợp giúp đỡ của Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể. Hội không ngường phát triển lớn mạnh, trưởng thành cả về tư tưởng, tổ chức và hành động.Khi mới thành lập Hội chỉ có 301 hội viên với 9 tổ chức cơ sở hội trực thuộc.Tới nay, số hội viên đã được nâng lên 3.116 người, sinh hoạt tại 14 tổ chức hội cơ sở. Các thế thệ cưu chiến binh Bỉm Sơn luôn giữ vững, phát huy phẩm chất, truyền thống Bộ đội cụ Hồ và góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của Hội “Trung thành – Đoàn kết – Gương mẫu và Đổi mới”.

Cùng với sự lớn mạnh về tổ chức, trong thời gian qua, Hội CCB Thị xã luôn tham gia công tác vận động giáo dục các thế hệ cựu chiến binh giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, có vai trò nhất định trong hệ thống chính trị, đời sống xã hội, xứng đáng là tổ chức chính trị tin cậy của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương. Cán bộ Hội viên CCB Thị xã luôn đi đầu trong công tác tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân trong thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Là những người có kinh nghiệm trong cuộc sống, uy tín trong cộng đồng, có kiến thức về công tác xây dựng Đảng, đội ngũ cán bộ, hội viên cựu chiến binh luôn hăng hái, nhiệt tình, trách nhiệm tham gia xây dựng Đảng, chính quyền địa phương trong sạch vững mạnh; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các biện pháp hữu hiệu trong công tác quản lý xã hội, phát triển kinh tế - văn hóa – quốc phòng – an ninh.

Hội CCB Thị xã cũng luôn động viên hội viên đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp. Phong trào thành lập CLB “CCB làm kinh tế giỏi, CCB giúp nhau phát triển kinh tế” được đẩy mạnh, tạo khí thế thi đua lao động sản xuất trong cán bộ, hội viên. Từ phong trào, đội ngũ cán bộ hội viên thành lập doanh nghiệp ngày càng tăng, không chỉ giúp hội viên phát triển kinh tế gia đình mà còn tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương. Qua thời gian, tỷ lệ hội viên thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo giảm dần, tỷ lệ hội viên khá, giàu tăng lên. Nhiều Hội cơ sở không còn hộ nghèo.Bên cạnh đó, hội đã phát động phong trào xây dựng Qũy hội.Đến nay, 14/14 tổ chức hội cơ sở đã xây dựng được quỹ hội với số tiền hàng tỷ đồng.Hằng năm hỗ trợ làm mới, sửa chữa nhà cho hội viên khó khăn.

32 năm xây dựng và phát triển, đồng hành cùng sự nghiệp đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, đồng hành sự phát triển của quê hương Bỉm Sơn, Hội CCB Bỉm Sơn đã tô thắm thêmtruyền thống vẻ vang của Hội “Trung thành – Đoàn kết – Gương mẫu và Đổi mới”. Trước thềm Đại hội Hội CCB Thị xã lần thứ VII nhiệm kỳ 2022 – 2027, mỗi cán bộ, hội viên đều có những cảm xúc tự hào về truyền thống hội, về những thành tựu đã đạt trong nhiệm kỳ qua. Để từ đó trong mỗi người lại quyết tâm nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng và Đại hội CCB các cấp; quyết tâm xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ và vị thế của một tổ chức chính trị - xã hội, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và tín nhiệm của Nhân dân.

Hà Nghĩa

Tự hào cựu chiến binh thị xã Bỉm Sơn.

Đăng lúc: 28/06/2022 22:18:58 (GMT+7)

Hội CCB Việt Nam được thành lập ngày 6/12/1989.Sau đó 9 tháng, vào ngày 23/8/1990 Thị ủy Bỉm Sơn ra Quyết định số 26-QĐ/TU về việc thành lập Hội CCB Thị xã. Sự ra đời của Hội CCB Thị xã Bỉm Sơn là dấu mốc quan trọng trong đời sống chính trị, tinh thần, phù hợp với nguyện vọng chính đáng của lực lượng CCB Thị xã để tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống bộ đội cụ Hồ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương.

Trải qua 32 năm xây dựng và phát triển, Hội đã tiến hành 6 kỳ đại hội. Mỗi kỳ đại hội là một dấu mốc quan trọng, ghi nhận và đánh dấu những thành tựu mà Hội đã đạt được, đồng thời đưa những phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tiếp theo.

Đại hội đầu tiên của Hội CCB Thị xã diễn ra vào ngày 19/11/1990 tại Hội trường UBND Thị xã với sự tham gia của 58 đại biểu, đại diện cho 301 cựu chiến binh đang sinh hoạt tại 7 Hội cơ sở xã phường và 2 Hội doanh nghiệp là Nhà máy xi măng Bỉm Sơn và Nông trường thống nhất Hà Trung. Tại đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ 1990 – 1997 này, các đại biểu đã bầu ra ban chấp hành gồm 11 đồng chí.Đại tá Vũ Trung Thướng được bầu làm chủ tịch.Đại tá Đinh Công Tráng; Đại tá Mai Đình Huê; Trung úy Vũ Đình Luận được bầu làm phó chủ tịch.

Đại hội lần thứ II nhiệm kỳ 1997 – 2002 được tổ chức trong 2 ngày 7 – 8/4/1997.Tham dự Đại hội có 83 đại biểu, đại diện cho 1.200 hội viên. Đại hội bầu ra BCH khóa mới gồm 13 đồng chí, Đại tá Vũ Trung Thướng tiếp tục được bầu làm chủ tịch Hội CCB Thị xã; Đại tá Mai Đình Huê được bầu làm Phó Chủ tịch.

Đại hội lần thứ III nhiệm kỳ 2002 – 2007 tiến hành trong 2 ngày 27 – 28/12/2001, có 82 đại biểu, đại diện cho 1.731 hội viên trong toàn Thị xã. Đại hội đã bầu ra BCH gồm 15 đồng chí, Đại tá Vũ Trung Thướng được bầu làm Chủ tịch Hội, Đại tá Lê Ngọc Kiền được bầu làm Phó Chủ tịch Hội.

Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2007 – 2012 diễn ra trong 2 ngày 24 – 25/4/2007. Tham dự Đại hội có 95 đại biểu, đại diện cho 2.344 hội viên thuộc 22 tổ chức Hội cơ sở. Đại hội đã bầu ra 17 đại biểu tiêu biểu vào BCH khóa mới, bầu Đại tá Lê Ngọc Kiền được bầu làm Chủ tịch Hội; Đại tá Lê Ngọc Lam được bầu làm Phó Chủ tịch Hội.

Đại hội lần thứ V nhiệm kỳ 2012 – 2017 tổ chức trong 2 ngày 25 – 26/6/2012. Có 95 đại biểuthay mặt cho 2.722 hội viên thuộc 15 tổ chức hội cơ sở tham dự Đại hội. Đại hội đã bầu ra BCH gồm 15 đồng chí.Đại tá Lê Ngọc Kiền và Đại tá Vũ Ngọc Lam tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội.

Đại hội gần đây nhất là Đại hội lần thứ VI nhiệm kỳ 2017 - 2022 diễn ra vào 2 ngày 21 - 22/7/2017.Tham dự Đại hội có 112 đại biểu đại diện cho 3.063 hội viên thuộc 15 tổ chức sơ sở Hội trong toàn thị xã.Đại hội bầu ra BCH gồm 13 đồng chí. Đại tá Lê Văn Thống được bầu làm Chủ tịch; Đại tá Trịnh Hồ Điền và Trung tá Hà Ngọc Chúc được bầu làm phó Chủ tịch. Hai tháng sau Đại hội, BCH họp phiên thứ 3 bầu bổ sung 2 đồng chí chủ tịch Hội CCB phường Bắc Sơn và Lam Sơn vào BCH khóa mới. Với phương châm “Trung thành – Đoàn kết – Gương mẫu – Đổi mới”, Hội CCB Thị xã đã đề ra nhiệm vụ nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh, đoàn kết, gương mẫu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn lần thứ X nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Trong suốt 32 năm xây dựng và trưởng thành, Hội CCB Thị xã luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thị ủy, Ban chấp hành Hội CCB tỉnh Thanh Hóa, sự phối hợp giúp đỡ của Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể. Hội không ngường phát triển lớn mạnh, trưởng thành cả về tư tưởng, tổ chức và hành động.Khi mới thành lập Hội chỉ có 301 hội viên với 9 tổ chức cơ sở hội trực thuộc.Tới nay, số hội viên đã được nâng lên 3.116 người, sinh hoạt tại 14 tổ chức hội cơ sở. Các thế thệ cưu chiến binh Bỉm Sơn luôn giữ vững, phát huy phẩm chất, truyền thống Bộ đội cụ Hồ và góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của Hội “Trung thành – Đoàn kết – Gương mẫu và Đổi mới”.

Cùng với sự lớn mạnh về tổ chức, trong thời gian qua, Hội CCB Thị xã luôn tham gia công tác vận động giáo dục các thế hệ cựu chiến binh giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, có vai trò nhất định trong hệ thống chính trị, đời sống xã hội, xứng đáng là tổ chức chính trị tin cậy của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương. Cán bộ Hội viên CCB Thị xã luôn đi đầu trong công tác tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân trong thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Là những người có kinh nghiệm trong cuộc sống, uy tín trong cộng đồng, có kiến thức về công tác xây dựng Đảng, đội ngũ cán bộ, hội viên cựu chiến binh luôn hăng hái, nhiệt tình, trách nhiệm tham gia xây dựng Đảng, chính quyền địa phương trong sạch vững mạnh; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các biện pháp hữu hiệu trong công tác quản lý xã hội, phát triển kinh tế - văn hóa – quốc phòng – an ninh.

Hội CCB Thị xã cũng luôn động viên hội viên đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp. Phong trào thành lập CLB “CCB làm kinh tế giỏi, CCB giúp nhau phát triển kinh tế” được đẩy mạnh, tạo khí thế thi đua lao động sản xuất trong cán bộ, hội viên. Từ phong trào, đội ngũ cán bộ hội viên thành lập doanh nghiệp ngày càng tăng, không chỉ giúp hội viên phát triển kinh tế gia đình mà còn tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương. Qua thời gian, tỷ lệ hội viên thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo giảm dần, tỷ lệ hội viên khá, giàu tăng lên. Nhiều Hội cơ sở không còn hộ nghèo.Bên cạnh đó, hội đã phát động phong trào xây dựng Qũy hội.Đến nay, 14/14 tổ chức hội cơ sở đã xây dựng được quỹ hội với số tiền hàng tỷ đồng.Hằng năm hỗ trợ làm mới, sửa chữa nhà cho hội viên khó khăn.

32 năm xây dựng và phát triển, đồng hành cùng sự nghiệp đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, đồng hành sự phát triển của quê hương Bỉm Sơn, Hội CCB Bỉm Sơn đã tô thắm thêmtruyền thống vẻ vang của Hội “Trung thành – Đoàn kết – Gương mẫu và Đổi mới”. Trước thềm Đại hội Hội CCB Thị xã lần thứ VII nhiệm kỳ 2022 – 2027, mỗi cán bộ, hội viên đều có những cảm xúc tự hào về truyền thống hội, về những thành tựu đã đạt trong nhiệm kỳ qua. Để từ đó trong mỗi người lại quyết tâm nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng và Đại hội CCB các cấp; quyết tâm xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ và vị thế của một tổ chức chính trị - xã hội, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và tín nhiệm của Nhân dân.

Hà Nghĩa

Công khai kết quả TTHC

Công khai tiến độ KQGQ hồ sơ TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC