Truy cập

Hôm nay:
3734
Hôm qua:
5395
Tuần này:
41681
Tháng này:
15478
Tất cả:
6074786

PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA NHÂN DÂN ĐỂ BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một trong những nhiệm vụ trọng yếu, quyết định sự tồn vong của Đảng và chế độ. Do đó, cần có quyết tâm chính trị cao và sự vào cuộc của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân; trong đó, Nhân dân là lực lượng rất quan trọng.

PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA NHÂN DÂN ĐỂ BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một trong những nhiệm vụ trọng yếu, quyết định sự tồn vong của Đảng và chế độ. Do đó, cần có quyết tâm chính trị cao và sự vào cuộc của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân; trong đó, Nhân dân là lực lượng rất quan trọng.

Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC