Truy cập

Hôm nay:
1027
Hôm qua:
4294
Tuần này:
15551
Tháng này:
176855
Tất cả:
5599202

Công khai nguồn nhân sự giới thiệu bổ nhiệm lãnh đạo quản lý giáo dục

Thực hiện Công văn số 169-TB/TU ngày 13/10/2023 của Thị ủy Bỉm Sơn về việc giới thiệu nhân sự bổ nhiệm lãnh đạo quản lý giáo dục đối với các chức vụ: Hiệu trưởng trường Tiểu học Đông Sơn, Phó Hiệu trưởng trường mầm non Bắc Sơn. UBND Thị xã Bỉm Sơn thông báo công khai nguồn nhân sự dự kiến bổ nhiệm như sau:

Công khai nguồn nhân sự giới thiệu bổ nhiệm lãnh đạo quản lý giáo dục

Thực hiện Công văn số 169-TB/TU ngày 13/10/2023 của Thị ủy Bỉm Sơn về việc giới thiệu nhân sự bổ nhiệm lãnh đạo quản lý giáo dục đối với các chức vụ: Hiệu trưởng trường Tiểu học Đông Sơn, Phó Hiệu trưởng trường mầm non Bắc Sơn. UBND Thị xã Bỉm Sơn thông báo công khai nguồn nhân sự dự kiến bổ nhiệm như sau:

Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC