Truy cập

Hôm nay:
290
Hôm qua:
4294
Tuần này:
14814
Tháng này:
176118
Tất cả:
5598465

Công khai nguồn nhân sự giới thiệu bổ nhiệm Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, UBND thị xã Bỉm Sơn

Thực hiện Công văn số 513-CV/TU, ngày 14/7/2022 của Thị ủy Bỉm Sơn về việc công khai nhân sự giới thiệu bổ nhiệm; UBND thị xã Bỉm Sơn thông báo công khai nguồn nhân sự giới thiệu bổ nhiệm Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, UBND thị xã Bỉm Sơn như sau:

Công khai nguồn nhân sự giới thiệu bổ nhiệm Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, UBND thị xã Bỉm Sơn

Thực hiện Công văn số 513-CV/TU, ngày 14/7/2022 của Thị ủy Bỉm Sơn về việc công khai nhân sự giới thiệu bổ nhiệm; UBND thị xã Bỉm Sơn thông báo công khai nguồn nhân sự giới thiệu bổ nhiệm Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, UBND thị xã Bỉm Sơn như sau:

Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC