Truy cập

Hôm nay:
1662
Hôm qua:
3258
Tuần này:
30750
Tháng này:
95013
Tất cả:
6509330

Công khai nhân sự giới thiệu bổ nhiệm Đội trưởng Đội Kiểm tra quy tắc đô thị Thị xã; Phó Hiệu trưởng trường Trung cấp Nghề Bỉm Sơn

Thực hiện Công văn số 438-CV/TU, 439-CV/TU ngày 01/4/2022 của Thị ủy Bỉm Sơn về việc công khai nhân sự bổ nhiệm, UBND thị xã Bỉm Sơn thông báo công khai nhân sự bổ nhiệm chức vụ Đội trưởng Đội Kiểm tra quy tắc đô thị Thị xã; Phó Hiệu trưởng trường Trung cấp Nghề Bỉm Sơn.

Công khai nhân sự giới thiệu bổ nhiệm Đội trưởng Đội Kiểm tra quy tắc đô thị Thị xã; Phó Hiệu trưởng trường Trung cấp Nghề Bỉm Sơn

Thực hiện Công văn số 438-CV/TU, 439-CV/TU ngày 01/4/2022 của Thị ủy Bỉm Sơn về việc công khai nhân sự bổ nhiệm, UBND thị xã Bỉm Sơn thông báo công khai nhân sự bổ nhiệm chức vụ Đội trưởng Đội Kiểm tra quy tắc đô thị Thị xã; Phó Hiệu trưởng trường Trung cấp Nghề Bỉm Sơn.

Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC