Truy cập

Hôm nay:
498
Hôm qua:
4294
Tuần này:
15022
Tháng này:
176326
Tất cả:
5598673

Công khai nhân sự giới thiệu bổ nhiệm Đội trưởng Đội Kiểm tra quy tắc đô thị Thị xã; Phó Hiệu trưởng trường Trung cấp Nghề Bỉm Sơn

Thực hiện Công văn số 438-CV/TU, 439-CV/TU ngày 01/4/2022 của Thị ủy Bỉm Sơn về việc công khai nhân sự bổ nhiệm, UBND thị xã Bỉm Sơn thông báo công khai nhân sự bổ nhiệm chức vụ Đội trưởng Đội Kiểm tra quy tắc đô thị Thị xã; Phó Hiệu trưởng trường Trung cấp Nghề Bỉm Sơn.

Công khai nhân sự giới thiệu bổ nhiệm Đội trưởng Đội Kiểm tra quy tắc đô thị Thị xã; Phó Hiệu trưởng trường Trung cấp Nghề Bỉm Sơn

Thực hiện Công văn số 438-CV/TU, 439-CV/TU ngày 01/4/2022 của Thị ủy Bỉm Sơn về việc công khai nhân sự bổ nhiệm, UBND thị xã Bỉm Sơn thông báo công khai nhân sự bổ nhiệm chức vụ Đội trưởng Đội Kiểm tra quy tắc đô thị Thị xã; Phó Hiệu trưởng trường Trung cấp Nghề Bỉm Sơn.

Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC