Truy cập

Hôm nay:
3875
Hôm qua:
5395
Tuần này:
41822
Tháng này:
15619
Tất cả:
6074927
Công khai nguồn nhân sự giới thiệu bổ nhiệm lãnh đạo quản lý giáo dục

Công khai nguồn nhân sự giới thiệu bổ nhiệm lãnh đạo quản lý giáo dục

Thực hiện Công văn số 169-TB/TU ngày 13/10/2023 của Thị ủy Bỉm Sơn về việc giới thiệu nhân sự bổ nhiệm lãnh đạo quản lý giáo dục đối với các chức vụ: Hiệu trưởng trường Tiểu học Đông Sơn, Phó Hiệu trưởng trường mầm non Bắc Sơn. UBND Thị xã Bỉm Sơn thông báo công khai nguồn nhân sự dự kiến bổ nhiệm như sau:

Công khai nguồn nhân sự giới thiệu bổ nhiệm lãnh đạo quản lý giáo dục

Thực hiện Công văn số 169-TB/TU ngày 13/10/2023 của Thị ủy Bỉm Sơn về việc giới thiệu nhân sự bổ nhiệm lãnh đạo quản lý giáo dục đối với các chức vụ: Hiệu trưởng trường Tiểu học Đông Sơn, Phó Hiệu trưởng trường mầm non Bắc Sơn. UBND Thị xã Bỉm Sơn thông báo công khai nguồn nhân sự dự kiến bổ nhiệm như sau:

220 lượt xem
366 lượt xem
575 lượt xem
604 lượt xem

Công khai nguồn nhân sự giới thiệu bổ nhiệm chức danh Lãnh đạo Quản lý Giáo dục

Thực hiện Công văn số 87-CV/TU ngày 22/8/2022 của Thị ủy Bỉm Sơn về việc giới thiệu nhân sự bổ nhiệm chức danh lãnh đạo quản lý. UBND Thị xã Bỉm Sơn thông báo công khai nguồn nhân sự dự kiến bổ nhiệm như sau:

907 lượt xem

Công khai nguồn nhân sự giới thiệu bổ nhiệm Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, UBND thị xã Bỉm Sơn

Thực hiện Công văn số 513-CV/TU, ngày 14/7/2022 của Thị ủy Bỉm Sơn về việc công khai nhân sự giới thiệu bổ nhiệm; UBND thị xã Bỉm Sơn thông báo công khai nguồn nhân sự giới thiệu bổ nhiệm Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, UBND thị xã Bỉm Sơn như sau:

592 lượt xem

Công khai nhân sự giới thiệu bổ nhiệm Đội trưởng Đội Kiểm tra quy tắc đô thị Thị xã; Phó Hiệu trưởng trường Trung cấp Nghề Bỉm Sơn

Thực hiện Công văn số 438-CV/TU, 439-CV/TU ngày 01/4/2022 của Thị ủy Bỉm Sơn về việc công khai nhân sự bổ nhiệm, UBND thị xã Bỉm Sơn thông báo công khai nhân sự bổ nhiệm chức vụ Đội trưởng Đội Kiểm tra quy tắc đô thị Thị xã; Phó Hiệu trưởng trường Trung cấp Nghề Bỉm Sơn.

696 lượt xem

Công khai nhân sự giới thiệu bổ nhiệm lại chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình đối với bà Mai Thị Thúy

Thực hiện Công văn số 421-CV/TU ngày 14/3/2022 của Thị ủy Bỉm Sơn về việc giới thiệu nhân sự bổ nhiệm lại cán bộ quản lý Giáo dục đối với bà Mai Thị Thúy, Phó Hiệu trưởng trường THCS Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn. UBND Thị xã Bỉm Sơn thông báo công khai nguồn nhân sự dự kiến bổ nhiệm lại như sau:

594 lượt xem
653 lượt xem
1177 lượt xem
12

Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC