Truy cập

Hôm nay:
3640
Hôm qua:
5034
Tuần này:
28471
Tháng này:
8674
Tất cả:
5612122
865 lượt xem
769 lượt xem
678 lượt xem
1048 lượt xem

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá xe ô tô (được xác lập quyền sở hữu toàn dân) của UBND thị xã Bỉm Sơn

Ủy ban nhân dân thị xã Bỉm Sơn thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá xe ô tô (được xác lập quyền sở hữu toàn dân) của UBND thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

844 lượt xem

Thông báo công khai nhân sự bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý

Thực hiện Công văn số 1072-CV/TU ngày 24/02/2020 của Ban Thường vụ Thị ủy Bỉm Sơn về việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý và Công văn số 1091-CV/TU ngày 16/3/2020 của Ban Thường vụ Thị ủy Bỉm Sơn về việc công khai nhân sự giới thiệu bổ nhiệm. UBND thị xã Bỉm Sơn thông báo công khai cụ thể như sau:

1043 lượt xem
729 lượt xem
671 lượt xem
983 lượt xem
880 lượt xem

Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC