Truy cập

Hôm nay:
236
Hôm qua:
4294
Tuần này:
14760
Tháng này:
176064
Tất cả:
5598411

Thông báo về việc công khai kết quả xét, đề nghị khen thƣởng giáo viên có thành tích xuất sắc giai đoạn 2018-2022

Thực hiện Kế hoạch số 2847/KH-SGDĐT ngày 11/10/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch số 2916/KH-UBND ngày 05/10/2022 của UBND thị xã Bỉm Sơn về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022); Công văn số 3223/UBND-GDĐT ngày 20/10/2022 về hướng dẫn bình chọn, khen thưởng giáo viên có thành tích xuất sắc giai đoạn 2018-2022;Trên cơ sở kết quả phiên họp ngày 01/11/2022 của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng thị xã Bỉm Sơn, UBND thị xã Bỉm Sơn thông báo công khai danh sách Nhà giáo có thành tích xuất sắc giai đoạn 2018-2022; cụ thể

Thông báo về việc công khai kết quả xét, đề nghị khen thƣởng giáo viên có thành tích xuất sắc giai đoạn 2018-2022

Thực hiện Kế hoạch số 2847/KH-SGDĐT ngày 11/10/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch số 2916/KH-UBND ngày 05/10/2022 của UBND thị xã Bỉm Sơn về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022); Công văn số 3223/UBND-GDĐT ngày 20/10/2022 về hướng dẫn bình chọn, khen thưởng giáo viên có thành tích xuất sắc giai đoạn 2018-2022;Trên cơ sở kết quả phiên họp ngày 01/11/2022 của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng thị xã Bỉm Sơn, UBND thị xã Bỉm Sơn thông báo công khai danh sách Nhà giáo có thành tích xuất sắc giai đoạn 2018-2022; cụ thể

Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC