Truy cập

Hôm nay:
3721
Hôm qua:
5034
Tuần này:
28552
Tháng này:
8755
Tất cả:
5612203
856 lượt xem
1846 lượt xem
1429 lượt xem
1915 lượt xem
5367 lượt xem
3112 lượt xem
3278 lượt xem

Thông báo công khai nhân sự bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND Thị xã

Thực hiện Công văn số 532-CV/TU ngày 21 tháng 11 năm 2017 của Ban Thường vụ Thị ủy Bỉm Sơn về việc công khai nhân sự bổ nhiệm cán bộ, Ủy ban nhân dân thị xã Bỉm Sơn thông báo công khai như sau:

1675 lượt xem
1613 lượt xem

Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC