Truy cập

Hôm nay:
857
Hôm qua:
4294
Tuần này:
15381
Tháng này:
176685
Tất cả:
5599032

Mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị phía Tây đường Bà Triệu, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án: Khu đô thị phía Tây đường Bà Triệu, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn (giai đoạn 1)với các thông tin như sau:

1.Tên dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư của dự án:
- Tên dự án: Khu đô thị phía Tây đường Bà Triệu, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn (giai đoạn 1).
- Mục tiêu đầu tư: Hiện thực hóa quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt; hình thành khu ở mới, đáp ứng nhu cầu về nhà ở, phục vụ đời sống, sinh hoạt của người dân trong khu vực, chỉnh trang bộ mặt đô thị; huy động được nguồn vốn đầu tư của các tổ chức kinh tế để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
- Quy mô đầu tư: Đầu tư hoàn chỉnh, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, nhà ở và các công trình khác theo Quy hoạch chi tiết xây dựng của dự án đã được phê duyệt (Quyết định số 4044/QĐ-UBND ngày 09/9/2021 của Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn), gồm các hạng mục:
+ Đầu tư xây dựng hoàn thiện công trình hạ tầng kỹ thuật với quy mô diện tích đất khoảng 160.193 m2(san nền, đường giao thông, cấp - thoát nước, cấp điện, điện chiếu sáng, cây xanh, phòng cháy chữa cháy).
+ Đầu tư xây dựng hoàn thiện các công trình hạ tầng xã hội, gồm: nhà văn hóa, trường mầm non.
+ Đầu tư xây dựng phần thô và hoàn thiện mặt trước các công trình nhà ở liền kề và nhà ở biệt thự (không bao gồm 15 lô đất ở tái định cư, từ lô TĐC-02-18 đến lô TĐC-02-32).
2.Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án (không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư):763.930 triệu đồng.
3.Sơ bộ chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư:26.856 triệu đồng.
4. Thời hạn, tiến độ đầu tư:
- Thời hạn hoạt động của dự án:50năm(được tính từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất, quyết định chuyển mục đích sử dụng đất); người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài theo quy định của pháp luật về đất đai.
- Tiến độ đầu tư dự án: Không quá 04 năm (kể từ ngày phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư hoặc chấp thuận nhà đầu tư); dự kiến: từ quý I/2022 đến quý IV/2025.
5. Địa điểm thực hiện dự án:Thuộc địa phận phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn; cụ thể phạm vi, ranh giới như sau:
- Phía Bắc giáp đường D-D3 (đường Trần Hưng Đạo theo quy hoạch);
- Phía Tây Nam giáp đường Hồ Tùng Mậu;
- Phía Đông Nam giáp đường theo quy hoạch.
6. Diện tích khu đất:Khoảng 160.193 m2.
7. Mục đích sử dụng đất:Theo quyết định giao đất, cho thuê đất của cấp có thẩm quyền.
8. Thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án:10 giờ 00 phút ngày 23 tháng 3 năm 2022.
9. Thông tin liên hệ:
- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa.
- Địa chỉ: 45B Đại lộ Lê Lợi, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
- Số điện thoại: 02373854427.
- Số fax: 02373851451.
- Các thông tin khác về dự án: Không áp dụng.
10.Nhà đầu tư quan tâm, có nhu cầu đăng ký thực hiện dự án phải thực hiện các thủ tục để được cấp chứng thư số và nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.

PHÓ GIÁM ĐỐC:
Lôi Quang Vũ

Mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị phía Tây đường Bà Triệu, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án: Khu đô thị phía Tây đường Bà Triệu, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn (giai đoạn 1)với các thông tin như sau:

1.Tên dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư của dự án:
- Tên dự án: Khu đô thị phía Tây đường Bà Triệu, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn (giai đoạn 1).
- Mục tiêu đầu tư: Hiện thực hóa quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt; hình thành khu ở mới, đáp ứng nhu cầu về nhà ở, phục vụ đời sống, sinh hoạt của người dân trong khu vực, chỉnh trang bộ mặt đô thị; huy động được nguồn vốn đầu tư của các tổ chức kinh tế để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
- Quy mô đầu tư: Đầu tư hoàn chỉnh, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, nhà ở và các công trình khác theo Quy hoạch chi tiết xây dựng của dự án đã được phê duyệt (Quyết định số 4044/QĐ-UBND ngày 09/9/2021 của Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn), gồm các hạng mục:
+ Đầu tư xây dựng hoàn thiện công trình hạ tầng kỹ thuật với quy mô diện tích đất khoảng 160.193 m2(san nền, đường giao thông, cấp - thoát nước, cấp điện, điện chiếu sáng, cây xanh, phòng cháy chữa cháy).
+ Đầu tư xây dựng hoàn thiện các công trình hạ tầng xã hội, gồm: nhà văn hóa, trường mầm non.
+ Đầu tư xây dựng phần thô và hoàn thiện mặt trước các công trình nhà ở liền kề và nhà ở biệt thự (không bao gồm 15 lô đất ở tái định cư, từ lô TĐC-02-18 đến lô TĐC-02-32).
2.Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án (không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư):763.930 triệu đồng.
3.Sơ bộ chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư:26.856 triệu đồng.
4. Thời hạn, tiến độ đầu tư:
- Thời hạn hoạt động của dự án:50năm(được tính từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất, quyết định chuyển mục đích sử dụng đất); người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài theo quy định của pháp luật về đất đai.
- Tiến độ đầu tư dự án: Không quá 04 năm (kể từ ngày phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư hoặc chấp thuận nhà đầu tư); dự kiến: từ quý I/2022 đến quý IV/2025.
5. Địa điểm thực hiện dự án:Thuộc địa phận phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn; cụ thể phạm vi, ranh giới như sau:
- Phía Bắc giáp đường D-D3 (đường Trần Hưng Đạo theo quy hoạch);
- Phía Tây Nam giáp đường Hồ Tùng Mậu;
- Phía Đông Nam giáp đường theo quy hoạch.
6. Diện tích khu đất:Khoảng 160.193 m2.
7. Mục đích sử dụng đất:Theo quyết định giao đất, cho thuê đất của cấp có thẩm quyền.
8. Thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án:10 giờ 00 phút ngày 23 tháng 3 năm 2022.
9. Thông tin liên hệ:
- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa.
- Địa chỉ: 45B Đại lộ Lê Lợi, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
- Số điện thoại: 02373854427.
- Số fax: 02373851451.
- Các thông tin khác về dự án: Không áp dụng.
10.Nhà đầu tư quan tâm, có nhu cầu đăng ký thực hiện dự án phải thực hiện các thủ tục để được cấp chứng thư số và nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.

PHÓ GIÁM ĐỐC:
Lôi Quang Vũ

Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC