Truy cập

Hôm nay:
2508
Hôm qua:
2779
Tuần này:
13050
Tháng này:
65924
Tất cả:
5283583

Các giải pháp về cơ chế chính sách của Thị xã đến năm 2020

Để thực hiện được quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội đến năm 2020, ngay từ khi quy hoạch đợc công bố, UBND thị xã Bỉm Sơn cần thực hiện:

- Soạn thảo các cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư vào khu công nghiệp, đầu tư cơ sở hạ tầng, khu vui chơi, giải trí, khu du lịch, khu văn hoá phù hợp với điều kiện cụ thể của Thị xã trình Chủ tịch UBND Tỉnh phê duyệt để Thị xã có căn cứ kêu gọi và xúc tiến đầu tư.

- Mọi tổ chức cá nhân đầu tư vào các ngành, các lĩnh vực trên địa bàn Thị xã đều được hưởng quyền lợi và nghĩa vụ bình đẳng như nhau.

- Dược hưởng các chính sách hỗ trợ kinh phí giải phóng mặt bằng, miễm giảm thuế thu nhập doanh nghiệp và thu nhập cá nhân với các dự án đầu tư có quy mô lớn có tác động lớn đến nền kinh tế của tỉnh theo luật khuyến khích đầu tư trong nước.

- Tạo mọi điều kiện nhanh nhất, thuận tiện nhất trong việc giải quyết các thủ tục hành chính cho các nhà đầu tư trong việc giải quyết thủ tục hồ sơ dự án và cấp đất.


Các giải pháp về cơ chế chính sách của Thị xã đến năm 2020

Để thực hiện được quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội đến năm 2020, ngay từ khi quy hoạch đợc công bố, UBND thị xã Bỉm Sơn cần thực hiện:

- Soạn thảo các cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư vào khu công nghiệp, đầu tư cơ sở hạ tầng, khu vui chơi, giải trí, khu du lịch, khu văn hoá phù hợp với điều kiện cụ thể của Thị xã trình Chủ tịch UBND Tỉnh phê duyệt để Thị xã có căn cứ kêu gọi và xúc tiến đầu tư.

- Mọi tổ chức cá nhân đầu tư vào các ngành, các lĩnh vực trên địa bàn Thị xã đều được hưởng quyền lợi và nghĩa vụ bình đẳng như nhau.

- Dược hưởng các chính sách hỗ trợ kinh phí giải phóng mặt bằng, miễm giảm thuế thu nhập doanh nghiệp và thu nhập cá nhân với các dự án đầu tư có quy mô lớn có tác động lớn đến nền kinh tế của tỉnh theo luật khuyến khích đầu tư trong nước.

- Tạo mọi điều kiện nhanh nhất, thuận tiện nhất trong việc giải quyết các thủ tục hành chính cho các nhà đầu tư trong việc giải quyết thủ tục hồ sơ dự án và cấp đất.


Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC